Publikace Tři Sekery v historii a dnes

Cena:180.00CZK
Vložit do košíku
  • Publikace Tři Sekery v historii a dnes
    Publikace Tři Sekery v historii a dnes

Koncem roku 2006 vyšla regionální publikace "Tři Sekery v historii a dnes" autorů Zdeňka Buchteleho a Richarda Švandrlíka. Soustředila se na historii Tří Seker - obce s pradávným hornictvím, po jehož zániku osídlení nezaniklo a našlo si nové způsoby obživy. K nim patřila domácká výroba zboží ze dřeva, dřevozpracující továrna z roku 1902, sezónní práce obyvatel v lázních aj. Kniha popisuje návrat potomků Českých Bratří, kteří kdysi odešli do Slezska před rekatolizací v Čechách a v roce 1945 reemigrovali do své vlasti a usídlili se v pohraničí. Po staletí si uchovali český jazyk. Autoři sepsali historii celé třísekerské farnosti, tedy i s dnešními částmi. Jde o bývalé katastrální obce Tři Sekery u Kynžvartu a Tři Sekery u Tachova, Krásné, Nový Metternich, Jedlová, tři Hutě (Šmelctály) a osada Kamenec. V knize je i historie někdejšího malého panství Skelné Hutě. U obcí jsou uváděny také sakrální památky, mezi nimiž je dominantou farní kostel Čtrnácti svatých Pomocníků (1790). Zde jsou vypsány i životopisy těchto čtrnácti světců. Četné tabulky uvádějí majitele domů v minulosti a dnes, publikovány jsou i staré pomístní názvy. Kniha má 322 stran, bohatý obrázkový materiál a mapky obcí.