Kvarteto bronzových plastik na kolonádě

Autor: Antonín Kuchař, Karlovy Vary

Lokalizace: Plastiky jsou vyvěšeny na zdi na konci kolonádního prostoru v Mariánských Lázních, který byl ještě v době rekonstrukce kolonády zcela volný. Instalace plastik prostor oživilo. Dnes toto zákoutí hrubě ruší hlučný provoz pronajaté kavárny. Před plastikami stojí stoly a židle. Takže paradoxně plastiky a diváci, kteří je obdivují, jsou dnes na překážku pobíhajícímu číšníkovi, ačkoliv by tomu mělo být opačně. Naštěstí vzhledem k supercenám v kavárně tu nikdy není plně obsazeno..

1. plastika: Dřevorubci Hammer a Kuchař u Křížového pramene

Popis:
Dva dřevorubci kácejí stromy v lese u Křížového pramene. Jeden se zabývá sekáním stromu a druhý napřahuje sekyru. Za nimi vzadu z lesa vykukuje malé symbolické stavení se čtyřmi sloupky na přední fasádě a třemi malými čtvercovými okénky po straně. Stavení se tu mihne jako přelud, jako snění. Jde o symboliku, protože takové stavení tu neexistovalo.

Vysvětlení:
Anton Fischer a Wenzel Hammer byli první dva dřevorubci, kteří si tu 1786 postavili se svolením klášterní vrchnosti dvě nízká selská stavení v blízkosti Křížového pramene. Byl to zrod zdejšího osídlení uprostřed divočiny v nehostinné, lesní močálovité krajině.

2. plastika: Léčivé Najády

Popis:
U stromu, připomínajícího Evin strom z ráje, se nacházejí tři Najády, představující léčivost a přírodní sílu léčivých pramenů. Autor tu zachytil Najády třemi nahými, vyspělými postavami dívek-žen. Levá nahá dívka sedí pololežmo a pravou rukou se opírá o maketu pavilónu Křížového pramene. V levé ruce drží mělký kalíšek. Po pravé straně Evina stromu jsou další dvě Najády. Vyšší je blíže stromu a v ruce drží maketu původního novogotického, kruhového, dnes již zaniklého Ambrožova pavilónku. Třetí Najáda zcela vpravo drží v ruce kalíšek a snad také nějakou minimaketu.

Vysvětlení:
V minulosti znamenaly Najády pro hosty bájné postavy, symbolizující léčivé prameny. Zvláště pak básníci užívali často označení léčivých pramenů názvem Najády. Například na pamětní desce saského krále na nedalekém Fridrichštejnu je též uvedeno, že "léčivé Najády uzdravily nemocného krále".

3. plastika: Goethe a Ulrika

Popis:
Jde o nejcennější z plastik s dobrou a srozumitelnou vypovídací schopností. Na plastice jsou tři postavy. Zleva je tu nejprve sedící starší žena, zřejmě Ulriččina matka Amálie von Levetzowová. Druhá postava si drží levou rukou vzadu dlouhý šat a pravou rukou podává cosi Goethovi. To je Ulrika von Levetzowová. Uprostřed plastiky je výrazná postava básníka Johanna Wolfganga von Goetha. V pravé ruce má hůlku opřenu o zem, v levé ruce drží ruku Ulriky nebo bere cosi od Ulriky. Goethe tu je vyobrazen spíše mladší, vysoký, mužný a za Goethovou hlavou v pozadí se objevuje symbolicky šest sloupů kruhového pavilónu, připomínajícího Karolinin pavilón. Zcela vpravo je rádoby soška malého nahého chlapce na postamentu, jak se levou rukou opírá o tvář, když pravou ruku má přes koleno a skrývá tím ohanbí.

Vysvětlení:
Johann Wolfgang Goethe je tu vykreslen symbolicky a dominantně, Ulrika se dotýká Goethovy ruky a vedle sedící Amálie Levetzowová, matka Ulriky, sleduje zamyšleně svého někdejšího, dávného obdivovatele - jakýsi jinotaj "předávání si" Goetha.

4. plastika: Příchozí hledači zdraví a lásky

Popis:
Plastika se čtyřmi osobami, v rámu lemovaná po stranách stromy. Zde jde o čistou symboliku. Z pohledu zleva doprava stojí nejprve starší muž v dávné rubášce, ale s moderní obuví. Dotýká se sochy, kterou tvoří nahá žena, držící si levou rukou pravé ňadro. Žena má dlouhé vlasy, vážný pohled až přísné vzevření; za sebou má zeď, podobající se prastarému kursálu, známému z rytin. Vpravo stojí dvě postavy, sledující podivuhodnou ženskou sochu - mladší muž v kabátci, ale jakoby bez košile, moderní kalhoty, moderní boty, rukou se dotýká zad děvčete. Dívka vedle něho má krátkou sukni či snad kalhoty, v rukou drží růži, má krátkou košilku s krátkými rukávy, výrazná ňadra, moderní ohon jako účes vlasů.

Vysvětlení:
Pochopení plastiky vyžaduje přejít do současnosti. Socha poloviny postavy ženy (bez nohou) zdá se být symbolikou lázeňství; rozhodně nelze připustit, že by symbolizovala Pannu Marii. -rš-