Rytířské zboží   POUTNOV

Toto dominium leží v severovýchodní části Plzeňského kraje na hranici s Loketským krajem a na pravém břehu Teplé. Ze všech stran je obklopeno panstvím kláštera Teplá a jen na severovýchodě má hranici s panstvím Toužim v Loketském kraji.

Až do třicetileté války patřilo panství Johannu Friedrichu LOCHNEROVI (Jan Fridrich Lechnar z Palic), kterému bylo jakožto účastníku povstání po bitvě na Bílé Hoře zkonfiskováno, ale později po zaplacení sumy 1701 kop 25 grošů a 5 dinárů znovu prodáno. Kolem roku 1730 vlastnila Poutnov Maria Weigel Schindelová z Hirschfeldu a 1749 prodán dvůr krajskému hejtmanovi Loketského kraje Johannu Ottovi von  Ottilienfeld a měl ho do roku 1790. Po jeho smrti přešel na jeho syna Karla. Od něho koupili panství 1803 poutnovští sedláci, kteří je prodali roku 1804 jednomu měšťanovi z Chebu jménem Johann Weiß. Od něho je odkoupil zpět Karl von Ottilienfeld, který je však znovu prodal, tentokráte Johannu Knollovi z Karlových Varů.  Po dalším prostřídání majitelů  bylo panství 29.září 1824 cestou exekuce  vydraženo a novým majitelem se stal nynější vlastník c.k.major Emanuel rytíř Fleißner von  Wostrowitz.

POUTNOV (Pauten), 11 poštovních mil severozápadně od Plzně,  2 1/2 poštovní míle od Plané,  1 hodinu severozápadně od Teplé, mezi tepelskými vesnicemi Rankovicemi a Popovicemi, na jedné výšině nedaleko vpravo od Teplé, ves s 57 domy, mezi nimi je 7 židovských domů, a se 413 německými obyvateli, mezi nimiž je 11 židovských rodin, farností patřící pod děkanský kostel v městě Teplá. má 1 malý vrchnostenský zámek, s obydlím úředního správce, 1 panský dvůr ve vlastní režii, 1 ovčín, 1 pivovar na 6 sudů a 2 džbery, 1 lihopalírna, 1 emfyteutický hostinec, a 1/4 hod. stranou ležící emfyteutický dvoukolový mlýn HÖHRAMÜHLE. Z největší části tvoří obživu obyvatel zemědělství, mezi  nimiž je však 14 mistrů řemesel s 10 tovaryši a 3 učedníky, jmenovitě 1 šenkýř piva, 1 řezník, 6 kramářů a podomních obchodníků, 5 zedníků s pomocníky, 1 mlynář, 1 kovář, 1 krejčí, 1 švec, 1 tesař s 2 pomocníky. Do roku 1836 nebyl dosud založen chudobinec.