Seznam památkově chráněných objektů

Mariánských Lázní

 

Poř.
Památkově chráněný objekt
Adresa
Rejstřík.
1.
Anglikánský kostel (Christ Church)
Ruská čp.98
3785
2.
BALMORAL-OSBORNE (Univerzita Karlova Praha)
Hlavní čp.389-390
4234
3.
BAŤA - dům obuvi
Hlavní čp.144
neuveden
4.
BELLEVUE (Di Vittorio)
Anglická čp.281
4246
5.
Hotel BOHEMIA (Hotel Fürstenhof, Zápotocký)
Hlavní čp.100
4117
6.
Společenský dům CASINO (kursál)
Reitenbergerova čp.95
4230
7.
Dům COPELIE (Coburg)
Anglická čp.137
4251
8.
Hotel ESPLANADE
Karlovarská čp.434
4238
9.
Evangelický kostel (Kristův)
Mírové náměstí čp.90
4240
10.
Kolonáda Ferdinandova pramene (Úšovice)
Úšovice čp.270
4258
11.
Dům FATRA (Wiener Haus)
Goethovo nám. čp.13
56
12.
Hotel MAXIM (Maxhof, Gorkij)
Mírové náměstí čp.141
59
13.
Hamrnický zámeček (Hammerhof)
Hamrníky čp.2
62
14.
Hotel HVĚZDA (Stern)
Goethovo náměstí čp.7
neuveden
15.
Dům CHOPIN (U bílé labutě)
Hlavní čp. 47
60
16.
Kaplička Lasky (Laska-Kapelle)
Chopinova ulice
neuveden
17.
Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie
Goethovo nám. čp.110
53
18.
Dům KAVKAZ (Stadt Weimar)
Goethovo náměstí čp. 9
4231
19..
Hlavní kolonáda (Kreuzbrunnen-Kolonnade)
Kolonáda
57
20.
Sloupová hala Křížového pramene
Křížový pramen
neuveden
21.
Hotel KRAKONOŠ (Rübezahl)
Zádub čp.591
4248
22..
Pavilón Lesního pramene
Třebízského ulice
neuveden
23.
Villa LIL (Villa Luginsland)
Anglická čp.336
4247
24.
Léčebna MERKUR (Strauss, Jirásek)
Masarykova čp.25
4243
25.
Léčebna MIRAMONTE
Úšovice čp. 133
4244
26.
Městská knihovna (Vila Turba)
Hlavní čp.370
4249
27.
Městské divadlo
Třebízského čp.106
4047
28.
Městské muzeum (Goethe-Haus)
Goethovo nám. čp.11
55
29.
NOVÉ LÁZNĚ (Neubad)
Reitenbergerova čp.53
4284
30.
Hotel PACIFIC (Telegraf, Grandhotel Ott, Vítězný Únor)
Mírové náměstí čp.84
4232
31.
Palace Hotel (Praha, Buen Retiro, Tři Bažanti)
Hlavní čp.67
4233
32.
Dům PALLADIO
Chopinova čp. 343
4241
33.
Hotel PANORAMA
Úšovice čp.90
4257
34.
Bývalý Výzkumný ústav balneologický (Hotel Casino)
Ruská čp.123
neuveden
35.
Hotel POLONIA (New -York)
Hlavní čp. 50
4237
36.
Pomník Johanna Josefa Nehra
Křížový pramen
4178
37.
Pomník Karla Kašpara Reitenbergera
Promenáda
4179
38.
Pravoslavný kostel sv.Vladimíra
Ruská čp.347
54
39.
Roubený dům v Chotěnově čp.12
Chotěnov čp.12
4962
40.
Pavilón Rudolfova pramene
Úšovice
4250
41.
Hotel SAINT ANTONIUS
Anglická čp.472
neuveden
42.
Hotel SAINT GEORG
Anglická čp.358
4242
43.
Hotel SVOBODA (Carlton)
Chopinova čp.393
4239
44.
SKALNÍKŮV PARK
Lázeňská čtvrť
neuveden
45.
Dům TŘEBÍZSKÝ (Stadt Moskau, Haus Windirsch)
Třebízského čp. 118
61
46.
Hotel WESTEND
Třebízského čp.342
4235
47.
Hotel OPERA (dnes součást ZVONU, dříve Egerländer)
Hlavní čp.70
4329

 

Podle seznamu památek, uveřejněného v LISTECH z 3.července 2003.