Zboží  PAVLOVICE

Zboží PAVLOVICE, uložené v zemských deskách, leží uvnitř panství PLANÁ a bývalo kdysi majetkem 1810 Gregor Rath ze Tří Seker, 1811-1812 Wagner von Ankerburg z Plzně. Od roku 1812 patří zboží c.k. radovi a Med.Dr.Johannu Baptistovi Heinrichovi z Chebu, který se zasloužil o kulturu lesů  v Čechách (Zemské desky, Hlavní kniha, Díl II. S.41).

Struktura pozemků. Pole vrchnostenská 112 jochů a 1586 klafterů; poddanská 40 jochů 670 klafterů, celkem 153 jochů 656 klafterů. -  Louky a zahrady vrchnostenské 9 jochů 543 klafterů, poddanské 3 jochy 137 klafterů, celkem 12 jochů 680 klafterů.  - Pastviny a lesy vrchnostenské 95 jochů a 1153 klafterů, poddanské 1 joch 371 klafterů, celkem 96 jochů 1524 klafterů. - Celkem pozemků: vrchnostenských 218 jochů 82 klafterů, poddanských 44 jochů 1178 klafterů; dohromady 262 jochů 1260 klafterů.

Lesy jsou vesměs jehličnaté. Výtěžek vrchnostenských lesů je 121   57/64 klafterů, z poddanských 29/64 klafteru.benediktýnského kláštera Kladruby. Po zrušení tohoto kláštera v roce 1785 přešlo zboží na svobodného pána Friedricha von Schirndinga na Ošelíně, v roce 1792 na
Antona Maschauera z Kočova, 1796 na Antona Pizeliho z Gejšovic; v letech 1799 až 1803 vlastnili po sobě jeden sedlák z Kšic (Kscheitz) a dva sedláci z Chebska, nato 1803-1806 Joseph Stein, poštmistr z Podbořan, 1807-1808 Joseph Schönbach   z Kadaně, 1808-1809 Johann Kirschberger (z Lieben).

PAVLOVICE (Pawlowitz či Pablowitz), jsou konskribovány u panství Planá , farností patří pod Damnov na panství Kladruby,  mají 59 domů a 326 obyvatel.  Z toho sem patří 22 domů a 114 obyvatel, mezi nimi 1 panský dům postavený roku 1825, 1 panský dvůr, 1 pivovar na 4 sudy, 2 mlýny a 1 kovárna. Ostatní jsou chalupy a stavení nazývaná Tripfhäusel. Sedláci patří pod panství Planá.