Rájov u Mariánských Lázní

Cena:100.00CZK
Vložit do košíku
  • Rájov u Mariánských Lázní
    Rájov u Mariánských Lázní

V roce 2011 vyšla nová vlastivědná kniha, v níž autoři Richard Švandrlík a Zdeněk Buchtele popisují téměř tisíciletou historii Rájova v sousedství Mariánských Lázní, 765 m n.m. Popsáno bylo 33 sakrálních památek, mezi nimiž dominuje farní kostel sv. Jana a Pavla z roku 1789 se zaniklým hřbitůvkem. Dnes je obojí mimo provoz. Také větší část památek již zanikla. Vývoj Rájova kulminoval v letech 1880-1910, kdy počet domů překročil stovku a žilo tu 660 obyvatel. Rozhodující vliv měla blízkost Mariánských Lázní, v nichž nalezlo o sezónách práci mnoho rájovských obyvatel. Na katastru Rájova vznikaly oblíbené a hojně navštěvované kavárny - Rájovská myslivna (od 1921 s kavárnou Waldheim) a kavárna Nimrod. Počet obyvatel Rájova po první světové válce zvolna klesal. Po odsunu Němců (1946) už neudržel Rájov svou velikost a počet nových dosídlenců nepřekročil hranici 150. Zmizely desítky stavení a v roce 2000 tu žilo už jen 70 osob.

Původní rozsáhlý katastr Rájova s 1600 ha se v roce 1958 zúžil na 900 ha, když byla přičleněna celá západní lesní část pod Mariánské Lázně. Přínosem pro Rájov byl silniční obchvat obce, vybudovaný v šedesátých letech. Motoristický ruch uvnitř Rájova se zklidnil, avšak ani poté se obec znovu nerozvinula. Dnes je sídelní částí Mnichova podobně jako nedaleké Sítiny. Publikace má 120 stran a desítky vyobrazení.