Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

Ota Pavelka

Ada Sari - slavná návštěvnice Mariánských Lázní v letech 1929-1965

Ada Sari, vlastním jménem Jadwiga Szajerówna (1889-1969), byla významná polská operní pěvkyně, koloraturní sopranistka, uznávaná primadona milánské Scaly a opery v Chicagu. Studovala v Itálii, zpívala na nejlepších polských i zahraničních operních scénách, hlavně ve Varšavě, v Praze, Bratislavě, Budapešti, Londýně, Paříži,Vídni, Stockholmu, Miláně a Chicagu. Byla přední koloraturní pěvkyní světa, jejíž trylky, jak uváděly novinové zprávy - výstižně připomínaly tlukot slavíka. Zpívala v pěti jazycích: polsky, česky, německy, rusky a francouzsky. Byla to v pravém smyslu mezinárodní pěvkyně. Ovládala všechny velké role svého oboru, později pak působila jako pěvecká pedagožka ve Varšavě.

Ada Sari pravidelně navštěvovala také Mariánské Lázně. Její koncert 6.srpna 1929 byl mariánskolázeňskou událostí prvního řádu. Slavnostně vyzdobený, do posledního místa zaplněný velký sál kuriálu (dnes Casino) přivítal slavnou pěvkyni bouřlivými ovacemi. Na pořadu jejího koncertu byly árie a písně z děl Rossiniho, Verdiho, Chopina, Dvořáka, Strausse a Rachmaninova. Koncert rytmické svěžest a překypujícího temperamentu, za vynikajícího klavírního doprovodu profesora Karla Frotzlera měl obrovský ohlas mezi lázeňskými hosty.

I Ada Sari byla nadšena malebností našich lázní a pohostinností pořadatelů. Prohlédla si také lázeňská zařízení a rozhodla se přijet do Mariánských Lázní na léčení. V této myšlence ji utvrdil doktor Andrej OSLANSKÝ, úspěšný zdejší balneolog, který ji pozval do svého domu HANNOVER na Goethově náměstí. čp.14. Ada Sari pozvání přijala a hned příštího roku, po skončení angažmá v Miláně, přijela do Mariánských Lázní 3. června 1930. V kurlistech je zapsána pod číslem 10836. Rodina dr. Oslanského který pocházel rovněž z Polska, připravila umělkyni tak příjemné prostředí a cele se jí věnovala, že Ada Sari pak přijížděla každoročně až do doby druhé světové války. Bydlela v domě Hannover. S mariánskolázeňskou léčbou byla velmi spokojena. Chválila zejména účinky slatinné léčby, která podstatně přispěla k zmírnění jejích revmatických bolestí. Když se pak přidruži1 ještě katar průdušek, pro výkonnou pěvkyni choroba jistě nepříjemná, doporučil jí doktor Oslanský léčbu Lesním pramenem. Nepříjemné příznaky se pak zmírnily, lahodnou chuť této minerální vody si tak oblíbila, že při odjezdu z Mariánských Lázní si brávala několik lahví Lesního pramene na cestu. Jezdila i na výlety do okolí a oblíbila si martinovský mlýn Rainmühle. V pamětní knize je zapsána vedle jiných slavných, jako byl anglický král Edward VII.

Druhá světová válka, kdy hlavní město Polska bylo téměř srovnáno se zemí zasáhla tragicky i do života této slavné pěvkyně a její rodiny. Na cesty do Mariánských Lázní, okupovaných nacisty, nebylo ani pomyšlení. Proto tím radostněji vítala osvobození naší vlasti a možnost shledání se s mariánskolázeňskými přáteli. Navázala opět písemné styky a jakmile to hospodářská situace dovolila, nalezla opět cestu do Mariánských Lázní. Bylo to v roce 1947. Od toho roku přijížděla pravidelně každý rok až do roku 1965.

To již měla právo na zasloužený odpočinek, avšak ani ve Varšavě ani v Mariánských Lázních nesložila ruce v klín. Ve Varšavě vyučovala mládež zpěvu, v Mariánských Lázních ráda ještě přijala pozvání k pohostinskému vystoupení, v zotavovnách ROH Leningrad a Donbas. Přinášela umění a potěšení našim i zahraničním rekreantům a tato její vystoupení byla také oceňována obdivem a vděčností. Její vztahy a přátelství k našemu městu (od 1947) byly předvojem snah, které vedly k úzkým česko-polským kulturním kontaktům zejména na hudebním poli a které vyústily v založení Společnosti Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních.

 


Podle PAVELKA Otto: "Zapomenuté portréty z alba slavných návštěvníků Mariánských Lázní" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně, č.VIII/1972 S.30-32