Americký památník

se nachází na rozcestí uprostřed Skalníkova parku a jeho centrálním prvkem je základní kámen k pomníku československo-amerického přátelství, který stával od srpna 1945 uprostřed parku na dnešním Mírovém náměstí. Zde měl být postaven monumentální pomník přátelství ČSR a USA na paměť osvobození Mariánských Lázní americkou armádou. Budování pomníku se však oddalovalo a po politickém převratu v únoru 1948 už k realizaci nedošlo. V roce 1990 mohl být přemístěn na dnešní místo ve Skalníkově parku.

Nese nápis "Americká armáda osvobodila Mariánské Lázně 6. května 1945. - Česká společnost přátel USA Mar.Lázně. Czech Society on USA. American Army liberated Mariánské Lázně on 6th May 1945. Základní kámen památníku Vítězství 15.8.1945."

Památník je v betonovém kruhu asi 2,5 m v průměru, uvnitř s květinovým záhonem. Vedle stojí dva železné vlajkové stožáry.

Základní kámen uprostřed parku Mírového náměstí po roce 1948 zarostl travou, ale nebyl odstraněn, byl jen zapomenut. Pomník "Vítězství", který měl být podobně jako v Plzni věnován památce na americkou armádu, nebyl už postaven a nemusel být tedy po roce 1948 odstraňován, jak se to dělo jinde. Avšak pomník "Vítězství" město přecejen postavilo - jednak až v roce 1975, jednak k obecnému překvapení nikoliv americké armádě, ale Rudé armádě v blízkosti dříve zrušeného Stalinova pomníku před dnešním hotelem Bohemia.

Americký památník byl odhalen 26.dubna 1990 velvyslankyní USA v tehdejší ČSFR, paní Shirley Temple-Blackovou, kdysi slavnou dětskou filmovou hvězdou. O několik dnů později se konaly za přítomnosti zástupců USA a Alexandrovy americké vojenské dechové hudby z Frankfurtu - oslavy 45.výročí osvobození Mariánských Lázní a celých západních Čech americkou armádou. Bylo to poprvé po mnoha desítkách let zákazu oslav této události - dne 6.května 1945 totiž vstoupili američtí vojáci do Mariánských Lázní. Nyní se každoročně připomíná tato událost u zdejšího amerického památníku.

Také toto místo patří mezi četné české paradoxy ve vztahu k historii: Necelých sto metrů odtud zůstává na okraji Skalníkova parku opuštěný památník Vítězství sovětské armády, dílo sochaře Jana Hánny, dnes bez textu na kamenném kvádru a bez pořádaných oslav. Oč pompéznější a nákladnější bylo dílo s úpravou širokého okolí, o to ostudnější byl jeho účel - mýlit cizí návštěvníky i mladou generaci v tom, že město osvobodila ne americká, ale sovětská armáda. Dnes zůstává mementem neblahé minulosti.

Paradoxem je i to, že americký památník stojí na místě, kde byla s velkou slávou v roce 1973 odhalena pamětní deska "25.výročí znárodnění lázní a zřídel ČSSR". Odstraněna byla nedlouho před rokem 1989.