Johann von THOELDE

Johann von THÖLDE (1565-1614) se narodil kol 1565 v Hesensku. Z roku 1580 je zpráva, že byl zanesen do matrikelu na univerzitě v Erfurtu. Když se oženil v roce 1599 s bohatou vdovou Annou Ludolphovou do Frankenhausen, přestěhoval se tam, brzy zde získal měšťanská práva a stal se řádným radním ve Frankenhausenu. Zabýval se alchymistickými pokusy a zdá se, že úspěšně. Bylo to v době, kdy i v písemnictví objevují stále častěji zprávy o slaných úšovických pramenech. Není divu. Již od roku 1528, kdy se zajímal o získávání soli z úšovických kyselek český panovník Ferdinand, se konaly stále častěji, byť neúspěšně, pokusy o odpařování kyselek. To byla Thoeldeho "parketa".

Vydal řadu spisů z tohoto oboru, ale jeho největším a nejznámějším dílem byla "Haligraphia - das ist gründliche und einheintliche Beschreibung aller Salzmineralien", kterou vydal Jakob Apels v roce 1603 (1612?) v Lipsku; vytištěna měla být ve Wittenbergu. Ve své knize shrnul všechny známé alchymistické i předchemické znalosti o solích. Johann von Thoelde zemřel kol roku 1614.

V Haliographii na straně 194 uvádí zprávu, krátkou sice, ale velmi důležitou pro počátky našich kyselek:
"Bei einem Kloster, zu dem Döpl genannt, befindet sich eine Salzsohle bei einem großen Walde." ("U jednoho kláštera, zvaného Tepl, nachází se u jednoho velikého lesa solné ložisko.")

Že jde o Úšovice, není sporu. Ostatně to není první zpráva, která kolovala o zdejším přírodním bohatství, s planou nadějí na získávání dosud chybějící kuchyňské soli v Čechách.