LÁZEŇŠTÍ PACIENTI - 1984

 

Podle zdravotnické ročenky ÚZIS Praha se v Mariánských Lázních v roce 1984 léčilo celkem 36 006 osob, z toho 31 872 pacientů ústavních, 3 516 ambulantních, 618 ve VÚB . Z ústavních pacientů na lázeňský poukaz (s ubytováním a stravováním v léčebnách, s celou komplexní léčbou) se léčilo na:

 

1. nemoci ledvin a cest močových  12 189 (38,2 %)
2. nemoci pohybového ústrojí 8 675 (27,2%)
3. nemoci dýchacích cest 7 304 (22,9 %)
4. nemoci nervové 2 430 (7,6 %)
5. nemoci z povolání 859 (2,7 %)
6. ostatní nemoci 415 (1,2 %)

 

(z toho: poruchy výměny látkové - 278, nemoci oběhového ústrojí - 69, nemoci trávícího ústroji - 49, nemoci duševní - 15 , nemoci kožní - 4)

Proti roku 1983 ubylo všech indikací a přibylo pacientů s nemocemi pohybového ústrojí, a to o 1031 osob (z 24,2 % na 27,2 %). Z těchto pacientů, trvale přibývá jediná choroba - vertebrogenní bolestivý syndrom s poruchami páteře. Tito pacienti se objevují jednak u nemocí pohybového ústrojí, jednak u nemocí nervových. Tvoři dohromady 7 852 léčených (24,6 % pacientů). Tím převyšuji všechny ostatní zde léčené jednotlivé choroby, včetně tradičního léčení chorob ledvin (druhou nejčastější nemoci zde léčenou byly vleklé záněty ledvin s 2 947 pacienty). Dochází tedy k zásadní změně, že se Mariánské Lázně staly lázněmi s převahou léčení vertebrogenního syndromu!

V roce 1984 se tu léčilo 4 066 cizinců (11,0 %), z toho 794 devizových. Nejvíce pacientů-cizinců bylo jako vždy z obou sousedních německých států (2 942 osob z NDR, 716 z NSR a Západního Berlína). Z jiných států bylo kol 400 cizinců.

Kromě ústavních se léčilo 3 516 ambulantních pacientů (tj. ubytovaných mimo léčebny). Ambulantní léčba nebyla považována za komplexní lázeňskou léčbu (ta byla označována za hlavní přínos socialistického lázeňství) a byla proto spíše trpěna jako neúplná, nouzová, méněcenná. -  Ve Výzkumném ústavu balneologickém bylo odléčeno 618 pacientů.