LÁZEŇŠTÍ PACIENTI - 1985
 

Podle statistické ročenky ÚZIS Praha se v roce 1985 léčilo v Mariánských Lázních celkem 37 256 pacientů, z toho 32 949 pacientů ústavních, 3 673 pacientů ambulantních,  634 ve VÚB. To je o 1250 více než roku 1984. Ústavní pacienti na lázeňský poukaz se tu léčili na tyto choroby:

 

1. nemoci ledvin a cest močových 11 820 (35,9 %)
2. vertebrogenní syndrom 8 857 (26,9%)
3. nemoci cest dýchacích 7 515 (22,8 %)
4. stavy po operacích pohybového ústrojí 1 734 (5,3 %)
5. nemoci z povolání 1 024 (3,1 %)
6. ostatní nemoci 1 999 (6,0 %)

 

V porovnání s rokem 1984 ubylo pacientů s nemocemi ledvin (o 369) a opět přibyli pacienti s bolestivým vertebrogenním syndromem s přechodnými poruchami páteře (10 051 osob).

 

Z každé stovky pacientů je více než 55 žen a stále roste počet starších pacientů:

 

pacientů do 30 let 2 507 (6,6 %)
pacientů 31-40 let 4 407 (11,6 %)
pacientů 41-50 let 8 516 (22,4 %)
pacientů 51-60 let 12 478 (32,8 %)
nad 60 let 10 163 (26,6 %), z nich nad 80 let bylo 184

 

Ze samoplátců, kteří si hradí léčení sami, bylo 2 191 domácích pacientů v průměrném věku 65 let; samoplátců z ciziny bylo z  NDR - 3023 osob, z NSR - 748 osob, ze SSSR - 211 osob, z Rakouska a ostatních zemí 58 osob.

Ambulantních pacientů, ubytovaných mimo léčebny, je 3 673,  z nichž jen 261 cizinců. Většina se léčí na nemoci pohybového ústrojí (2177 osob) a na choroby ledvin (555 osob). Sezónnost z Mariánských Lázní zcela zmizela.

Měsíčně pobývá v Mariánských Lázních více než 3 tisíce pacientů, nejvíce v dubnu a červenci,  kdy počty překračují 3700 pacientů. Ještě v prosinci se tu léčilo téměř 3 000 pacientů, pouze v lednu se snižuje krátce počet pacientů na 600. Ve Výzkumném ústavu balneologickém se léčilo 634 pacientů.

Lázeňská organizace Čsl.státní lázně Mariánské Lázně má odloučené léčebny v Konstantinových Lázních, kde se léčí pacienti s nemocným srdcem (5 122 pacientů v roce 1985) a v Lázních Kynžvartě, kde se léč! děti do 15 let na nemoci dýchacích cest (1 133 děti v roce 1985).