Lerchlova válečná kronika Mariánských Lázní 1941

V roce 1941 přestaly vycházet noviny Marienbader Zeitung, neboť redaktor odešel na frontu. Přesné datum posledních novin neznáme; předpokládáme, že vycházely do konce roku 1941. Na pokyn starosty dr.Otto Mannera začal psát mariánskolázeňskou válečnou kroniku profesor Wenzel LERCHL, který se dosud staral o muzeum. Kroniku začíná dnem 1. listopadu 1941, kdy se už plně rozhořela válka na Východě. Předtím se uvádí dvě události: 27.7. kněžské jubileum a 1.9. otevření dvou vojenských lazaretů v Mariánských Lázních.

27.7.1941 - Zlaté kněžské jubileum 1941. V neděli 27.července 1941 oslavil děkan Adolf PÖLLER v plné svěžesti své 50. výročí kněžského jubilea. Slavnostní mše byla v 10 hod. v děkanském chrámu. Jubilant přistoupil k bohoslužbě v doprovodu převora dr.Gilberta HELMERA z kláštera Teplá a duchovenstva za slavnostního vyzvánění, kde ho pozdravila bíle oděná děvčata slavnostní řečí. Slavnostní kázání měl duchovní H.P.PELTSCH z Karlových Varů o významu katolické duchovní péče. Nato za asistence církevních hodnostářů sloužil jubilant slavnostní mši, kterou zakončil mocným "Grüss Gott". Věřící farní obce se zúčastnili ve velkém množství této oslavy a srdečně popřáli jubilantovi květinovými dary a ústně. (Zpráva farní kroniky Mariánských Lázní. )

 

1.9.1941 - V městě byly otevřeny dva vojenské rezervní LAZARETY:

I. lazaret zahrnoval domy KLINGER (Krym-zbořeno), REGINA (čp.475 - Vltava), FÜRSTENHOF (čp.100 - Bohemia).

II lazaret zahrnoval domy IMPERIAL (čp.183 - Vojenský ústav), CARLTON (čp.393 - Svoboda), FLORA (čp.128) a BRISTOL (čp.198), BALMORAL-OSBORNE (čp.389-390).

Do těchto lazaretů byly přestěhovány postele z domů Margueritte (čp.360 - Margareta), Palladio (čp.343), Sanssouci (čp. 45) , Waldschlössel (čp.107), Zelený strom (čp.23 - Wolker), Nový Klinger (čp.33 - zbořeno), Helvetia (Hlavní třída - čp.142), Hahn (Hlavní třída,čp.143).

Z mariánskolázeňských lékařů byli povoláni do lazaretů lékaři Fuchs, Kopf, Günther, Weis, Mayrl, Thiel, Gnad, Glaeßner a další lékaři z okolí.

Jako dětské domovy byly zařízeny domy SPLENDID (čp. 158), APOLLO(čp. 105), SILVA (čp.498), WALHALLA (čp. 66 - Tajga-zbořeno), GUTENBERG (čp.129 Vostok-zbořeno) TAORMINA(čtvrť Bellevue), HOTEL NEW YORK (čp.50 Polonia).

Matky s dětmi z německých oblastí, letecky napadených, měly domy MIRAMARE (čp.121 - část Excelsioru), HOTEL POST (čp.55 - internát B.Němcové, před 1939 Hotel National). V domě HELVETIA (čp.142) byli také utečenci z Bukoviny a jiní, kteří však odešli. Další utečenci byli v domech HALBMAYRSHAUS (čp.32 Rozkvět), LÁZEŇSKÁ INSPEKCE (čp.92 - BRUNNENINSPEKTION-děkanství), REINGOLD (čp.130 Rigoletto). - Hotel STÖHR (čp.136 Luxor na dn.Mírovém náměstí) sloužil jako kuchařská škola pro děvčata a náklady na ni platili zdejší podnikatelé.

Jako hotely sloužily v listopadu 1941 MLÝN (čp. 61- Cristal), ANGLICKÝ DVŮR (čp.52 vedle Bohemie), KONTINENTAL (čp. 230 - Slovanský dům alias nová Helvetia). Přes neděle byly tyto hotely přeplněny hosty zde se léčících vojáků.

Stará škola REITENBERGER (čp.87 ZUŠ) byla nyní znovu zařízena jako škola a nájemníci byli přestěhováni do přistavené budovy k této škole, kde bývaly kanceláře elektrárny města. Kanceláře byly nyní přestěhovány do radnice.

K jednotlivým dnům:

 • 1.11.1941 - O Všech Svatých leželo na hrobech mnoho sněhu, tak že věnce pod ním zcela zmizely. Pod masou mokrého sněhu velice trpěly listnaté stromy, které dosud neodhodily své listí. V lese bylo mnoho polomů.
 • 3..11.1941 - Zprávy jsou vysílány tlampači vždy v 12.30 hod. // Z fronty: Rusové ustoupili z města Kurska.//
 • 4.11.1941 - Od 5.11.se konají zábavné koncerty lázeňského orchestru pořádané lázeňskou správou ve velkém kursále odpoledne v 15.30. hod. Vstup 50 Rpf. (= říšských feniků), vojáci 30 Rpf.
 • 7.11.1941 - Dům LISSA (čp. 170 Krynica) je předáván pro úřednictvo a sestry zraněných vojáků.// Z fronty: Moskevská vojenská přehlídka SSSR, po níž jednotky pochodovaly přímo na frontu u Moskvy.//
 • 8.11.1941 - Koná se sbírka lahví pro vojsko na Východě od Hitlerjugend.
 • 9.11.1941 - 3. sbírka zimní pomoci WHW. Eintopfsonntag (= neděle s jídlem z jednoho kotle). Hotel WAGNER (čp.76 Kossuth) a pension MINERVA (čp.150) se zařizují pro zraněné vojáky. V kursále o 8.30 hod. vzpomínková slavnost hrdinů, hlavní řeč okresní velitel Fritz AMREICH. V neděli dopoledne se konaly v aule školy JIH, v bývalé české škole, přísahy nových členů strany NSDAP. Dům DIETRICH ECKHARDT (čp.172 bývalý Pflanz, nyní nový válečný název, po válce Poeta vedle vojenského ústavu v Ibsenově ulici) je určen pro válečnou pomocnou službu.
 • 10.11.1941 - Není už otevřena žádná cizinecká kavárna.
 • 14.11.1941 - "Gauleiter" a říšský místodržící Konrád HENLEIN a "Gauleiterin" Isabella POMPEOVÁ hovořili k německým mariánskolázeňským ženám v kursále o 14 hod. Schůze byla velmi dobře navštívena a od "Elektrických hodin" až ke kursálu byla vlajkosláva. Pro informování obyvatel byl zřízen tlampač. - 30. výdej potravinových lístků – pro rodiny s dětmi jedny lístky na zeleninu, jinak bez změn.
 • 15.11.1941 - Třetí uliční sběr WHW – pohádkových knížek, prováděla organizace DAF. Schůze v kursále o 20.30 hod. řečníkem okresní velitel WOLLNER z Plzně. Vojáci seděli v prvních řadách. WOLLNER hovořil o významu Vůdce a o jednotě německého národa.
 • 17.11.1941 - Vydání třetích šatenek (lístků na šaty) od 18.11. do 5.12.1941 Jen 120 bodů proti vydání druhých lístků na šaty, které měly 150 bodů. //Z fronty: Nový německý útok na Moskvu. Obsazen celý poloostrov Krym.//
 • 18.11.1941 - Mariánskolázeňská umělecká obec, společné zařízení starosty Mariánských Lázní a NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude. PG (= Parteigenosse) Zirner má za úkol pořádat přes zimu různé podniky pro obyvatelstvo Mariánských Lázní a okolí. Plánuje ve dnech 29.11.1941, 5.2. a 2.3.1942 představení v kursále, 17.1.1942 a 28.2.1942 v slavnostním sále školy Jih. Vstupné 1,20 až 5 RM. Ledovka ze 17.11. se proměnila v déšť.
 • 19.11.1941 - Bude se konat 20.11. v kursále o 20 hod. koncert pro WHW. Uvádějí lázeňský orchestr a hudba RAD s předpokládaným výnosem 5000 RM. Ve dvou KLV-domech vypukly nakažlivé choroby (diftérie).
 • 21.11.1941 - Lázeňský orchestr hrál zábavné koncerty v pondělí 17. a úterý 18. odpoledne ve velkém kursále pro zraněné vojáky z mariánskolázeňských lazaretů. Vojáci byli hosty mariánskolázeňské skupiny NSDAP a byli pohoštěni kávou a koláčem. // Z fronty: Začala tzv. hladová blokáda Leningradu.//
 • 22.11.1941 - Veřejná schůze v radničním sále starosta informoval o přičlenění Úšovic, Hamrníků a Stanoviště (15.10.1941). Prvním přísedícím radním byl jmenován a vzat do přísahy knihkupec Max Höhne z domu MAILAND (čp.145 - vedle Bati)
 • 23.11.1941 - Kavárna VIKTORIA (oplatkárna) je od roku 1941 uzavřena. Její největší sál v Mariánských Lázních se nyní používá jako tělocvična.
 • 24.11.1941 - NS-Kraft durch Freude a NS-Frauenschaft uspořádaly ve slavnostním sále školy Jih "Večer domácí hudby" Malý lázeňský orchestr pod vedením Paula Englera a pěvecký sbor NS-Frauenschaft pod vedením Toni Fischerové uvedl Mozarta, Beethovena, Haydna. Účelem bylo vzbudit cit pro dobrou německou domácí hudbu.
 • 29.11.1941 - Byly vydány kontrolní lístky pro tabákové výrobky. Denní odstřižky mají od prosince 1941 do května 1942, denně na deset cigaret a jsou na jméno. Nastal mráz, ráno –80 C, žádný sníh, zato mnoho prachu. Dnes veřejný večer, který převzala Umělecká obec Mariánské Lázně v kursále na památku 150.výročí úmrtí Mozarta jako slavnostní koncert, lázeňská kapela pod vedením Englera, jako mistrovský pianista Helmut Hilpert z Lince. Velitel převzal peníze pro výcvik. Slavnostní řeč – studijní rada Merker. - 24. a 25. zábavný koncert pro zraněné vojáky z lazaretů od místní mariánskolázeňské skupiny NSDAP. Pohoštění od NS-Frauenschaft, z kursálu a z FÜRSTENHOFU. Hudba lázeňského orchestru a kapely RAD. - Schůze žáků pro VDA.
 • 30.11.1941 - V noci o 0,30 hod. ze soboty na neděli vypukl požár v lahůdkovém krámě W. Dreßlera v domě ZELENÝ STROM (čp.23) z krátkého spojení. Vojáci z Grinzingern zavolali hasiče. Škoda je malá. Víno je však velmi těžko k dostání za láhev vína se platí 12 RM, čtvrtka vína stojí 1,20 DM. - V domě ROSE (čp.109) byl k dostání za dobré ceny nábytek z vydražování, který byl v pensionech pro celoroční partaje, protože služební personál pro cizinecké pensiony chybí. // Z fronty: Stalin nařídil soustředit síly na protiútok Rusů u Moskvy.//
 • 1. 12.1941 - Podle zprávy v novinách EGERER ZEITUNG z 29.-30.11.1941 bylo v Mariánských Lázních v roce 1941 celkem 19735 lázeňských hostů od 15.4. do 15.10.1941, což je nejsilnější návštěvnost od roku 1937. Podáno bylo 64 334 slatinných koupelí, 103 786 uhličitých koupelí, 12 024 parních koupelí a 2 974 inhalací. Podle sdělení Svazu zahraničního ruchu bylo vydáno se slevou 50 % koupelí 455 místním obyvatelům, 293 osobám z okresu Mariánské Lázně, 326 koupelí těžce zraněným ve válce, 967 nemajetným německým soudruhům a 149 volných koupelí zraněným německým vojákům v rámci Hitlerových volných sbírek (Hitlerfreiplatzspende). Zaměstnanci dostali uhličité a slatinné koupele jen na základě lékařského receptu. Náklady činily 27 000 RM. - Kurlisty 1941 jsou bez přehledu jmen hostů, avšak městský úřad předal katalog hlášených lázeňských hostů do městského archivu. (Podle zprávy ředitele lázní Franto Schneidera.)
 • 2.12.1941 - Malý lázeňský orchestr s Paulem Englerem nastoupil 14denní okružní cestu na vystoupení pro wehrmacht.
 • 3.12.1941 - Karty na ovoce byly vydány pro mládež do 18 let a pro budoucí matky. - Padá sníh. V domácnostech konané sbírky pro východní frontu od 1. do 5. 12. vynesly: obrazy domova, dřevěné talíře, stolní a stěnová světla, svíčky, lampy, tužky, kreslící potřeby, knihy, tobolky.
 • 5.12.1941 - Dnes se konal od NS okresního velitelství v lazaretech pro vojáky "Večer Knechta Reprechta" – účinkovalo HJ. Sbírka pro WHW. - Zpráva o jídlu Eintopf v neděli 7.12. – V noci déšť, za dne lehký mrazík. Okamžitě se zavádí starostou poplatek pro zimní měsíce 0,04 RM za kubík pitné vody, 0,03 RM za kubík užitkové vody. //Z fronty: Druhá německá armáda byla odražena při útoku na město Tula. Rusové pokračují u Moskvy v protiútoku.//
 • 6.12.1941 - V pondělí večer 1.12. byl slavnostně propůjčován v hotelu KONTINENTAL (Nová Helvetia) SA-odznak pro muže SA, SS, policii a HJ. Odznaky byly získány během letošního léta v rámci WAG.
 • 7.12.1941 - Vzpomínková slavnost za padlého soudního vrchnostu MERZe v Háji padlých (Heldenhain). Formace HJ a BDM. - Pg. POHL měl smuteční rozlučkovou řeč. - Silný déšť, když včera sněžilo, //Z front: Japonci přepadli americkou základnu Pearl Harbor a vyhlásili válku USA a Británii. Letecky napadli Filipiny, Šanghaj, Hongkong, Singapur, Malajsko, Thajsko a 25. japonská armáda se vylodila v Malajsii a 15. japonská armáda v Thajsku. 8.12. se vylodila 14.japonská armáda na Filipinách. Začala druhá světová válka. President Roosvelt vyhlásil v USA mobilizaci. ---- 11.12.1941 Pakt Tří uzavřel slib, že nikdy neuzavřou separátní smlouvy. Nastává totální vyhlašování války z obou stran. Vasalové Německa – Rumunsko, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Chorvatsko, Belgie vyhlašují válku USA a Británii, naproti tomu americké státy, Austrálie, exilové vlády vyhlašují válku Paktu Tří.//
 • 10.12.1941 - Obyvatelstvo se vyzývá k šetření uhlím. Budou rozdávány přihláškové listy.
 • 13.12.1941 - 31. období potravinových lístků. Lístky na cukr od 15.12. do 5.4.1942, na marmeládu od 15.12. do 5.4.1942 (volitelný cukr). Následují zvláštní odstřižky - příděl 250 g luštěnin a 125 g náhražkové kávy a jako příděl 60 g kávových zrn. Jinak žádné změny. U lístků výzva k  šetření topení.
 • 15.12.1941 - Dům OBERON (čp.28) je otevřen na zimu pro pasanty. Sníh napadl a po dvou deštivých nocích znovu zcela roztál. - Budou prováděna zjištění, zda by nemohly být v cizineckých pensionech přestavěny místnosti pro celoroční nájemnictvo. - Vánoční stromky jsou ve dvoře domu HERRMANN (čp.279 Hermannstadt ?) a na Šenově ke koupi a též před domem VINDOBONA (čp.311 Lidická). - Poštovní autobusy nejezdí o nedělích. - Každý musí nahlásit, kolik může ve svém domě uživit, kolik kilogramů brambor má ve sklepě, od koho brambory získal. //Z fronty: USA zavádí brannou povinnost pro muže od 22 do 44 let.//
 • 17.12.1941 - Malý lázeňský orchestr se vrátil zpět a má opět koncerty v kursále. – Sněžení po deštích a mrazech. //Z fronty: Hitler vyzývá armády Střed, aby kladly útočícím Rusům, kteří postoupili o 100 km, "fanatický" odpor.//
 • 19.12.1941 - Silnice od Elektrických hodin ke kursálu je opět ověnčena vlajkami s hákovými kříži, stejně jako hotel Mariánskolázeňský Mlýn. Říšský místodržící Konrád Henlein hovořil ve velkém kursále. Dopoledne navštívil lazarety BALMORAL-OSBORNE a FÜRSTENHOF. Odpoledne měl v slavnostně vyzdobeném kursálu kamarádské posezení se zraněnými v kursálu, o které pečuje NS-Frauenschaft. Nakonec se vypravil za doprovodu župních úředníků a okresního velitele do MLÝNA (Cristal), kde se shromáždily ženy a děti padlých ve válce k jednoduchému německému vánočnímu stolu. Zbytek večera tvořily návštěvy župního velitele u rodin padlých v Mariánských Lázních a v Úšovicích.
 • 20.12.1941 - Uzavřeny jsou cesty v parcích a v lesích. Vstupovat na vlastní nebezpečí, protože lidé k pečování a čištění cest chybějí. - Pro vojáky vydalo vedení NSDAP sešit "Kriegsweihnacht 1941" s příspěvky správce úřadu o vlasti.
 • 21.12.1941 - Koná se 4.sbírka pro WHW, konaná HJ a BDM, Prodávalo se deset dřevěných figurek, formy hraček, vyrobeny byly v Habelsschwertu, hrabství Glatz. – Dům HUNGARIA (čp. 115) byl předán k celoročnímu nájmu pro rodiny.
 • 22.-23. 12.1941 - V lazaretech se slaví večer vánoční svátky s promluvou. Z ryb je na vánočním stole jen treska a platejs. Po dlouhém zařizování se nedostalo nic víc.
 • 25.12.1941 - Po deštích náhle napadl sníh, který vše překryl, takže musely vyjet sněhové pluhy. Teplota minus 100 C. //Z fronty: Německá 3. a 4. tanková skupina u Moskvy poraženy a po ústupu o 100 km na západ odvráceno přímé nebezpečí dobytí Moskvy. Velitel 2.tankové armády gen.Guderian byl odvolán.//
 • 28.10.1941 - O 8.30 hod. apel velitele NSDAP Wacha, který svolal členy nacistické strany, a také HJ ke sbírce kožichů a vlněných svetrů pro wehrmacht ve škole Jih. Muži SA, DAFD, NSV, HJ a Svazu říšských válečníků vozili pak na ručních sáňkách dodané předměty k sběrným místům stanů, odtud s povozy, taženými muži, na hlavní sběrné místo v domě EBERT na Chebské třídě (čp. 495). Další sbírky do 4. ledna 1942.
 • 30.12.1941 - Novoroční blahopřání jsou zakázány na rozkaz R.M.Dr.Goebelse, a to jak tisk novoročenek tak i jejich prodej.
 • 31.12.1941 - Všechny lyže nad 170 cm musí být odevzdány pro wehrmacht. Výjimkou jsou jen pro jistá povolání,. Všechny lyžařské závody jsou odřeknuty. Spolek NS-Frauenschaft se zabývá výrobou a přepracováváním volněných a kožených věcí. - Zaměstnanci radnice drží ve velkém sále radnice na závěr roku závěrečný apel.

Válka v Evropě začala 1.září 1939

Oficiální válka v Evropě začala sice 1. září 1939, ale "evropský" charakter dostala až v červnu 1941 po napadení Sovětského svazu. Dosavadní Hitlerovy válečné úspěchy v Evropě mohly vyvolávat opojení Němců nad poměrně jednoznačným obsazováním evropských zemí.

Po zabrání Rakouska 13. března 1938, po zabrání Sudet 1. a 2. října 1938, po obsazení zbytku bývalého ČSR a 15. března 1939 vyhlášení německého protektorátu Čechy a Morava a po vzniku samostatného Slovenského štátu 14. března 1939 se zdálo, že vše půjde Hitlerovi hladce bez krvavých vojenských střetů. Ale Hitlerova armáda dychtila po větších vojenských úspěších.

Město Marienbad uvítalo s velkým nadšením připojení k "Velkoněmecké Říši". Očekávalo se, že bude stát mezi prvními lázeňskými místy Říše jako vzorové lázně v ekonomické oblasti, což umožní nynější odstranění celních a hraničních zábran. Očekávalo, že bude vyřešena otázka vlastnictví lázeňských zařízení a klášterní majetky převedeny pod město, čímž dojde i k odstranění vysoké nezaměstnanosti. Vedení města bylo připraveno především v lázeňské oblasti rozšířit nabídku lázeňské kúry o kapacity slatin a minerálních pramenů z Číhané a jejich přivedení do města. Do čela těchto přeměn i do nejvyšších obecních funkcí byl postaven tehdejší největší odborník v Mariánských Lázních - Dr.Ing.Beno WINTER.

Tyto plány zůstaly jen na papíře, když došlo v září 1939 k otevření války s Polskem.

Přepadení Polska

Dne 1.září 1939 ve 4.45 h. došlo k  přepadení Polska Německem bez vypovězení války. Německá motorizovaná infanterie překročila polské hranice. Německá luftwaffe bombardovala polské komunikace, letiště a města. Německé válečné námořnictvo zahájilo palbu na poloostrov Hela a přistav Gdyni. Na to reagoval sousední Sovětský svaz - Nejvyšší sovět SSSR přijal zákon o všeobecné vojenské povinnosti. 2. září 1939 vyhlásila všeobecnou mobilizaci také Francie a Velká Británie.

Německo neodpovědělo na britskou nótu z 1. září 1939, vyzývající Německo, okamžitě zastavit válečné operace v Polsku, a pokračovalo v útoku, takže - vzhledem k mezinárodním smlouvám - nezbylo Francii a Británii, než aby vyhlásily 3. září 1939 Německu válku. S nimi vyhlásila válku Německu rovněž Austrálie, Nový Zéland a Indie. 17. září 1939 vpadla Rudá armáda do Polska.

Válce, která probíhala, se neprávem začalo říkat "druhá světová". Byla nanejvýše "středoevropská". Do "světovosti" ji chybělo ještě mnoho měsíců. Německý spojenec, Itálie, se prohlásila 2. září 1939 za "stát válku nevedoucí". Pouze Slovensko v proněmeckém nadšení vyhlásilo ihned válku Polsku a 5. září 1939 vyslalo vojsko do války s Polskem!

Spojenci Polska na Západě se vojensky nijak nereprezentovali – britská letadla shazovala letáky nad Hamburkem, Brémami a Poruřím, na moře se sice demonstrativně vyplulo a Francie s Anglií vyhlásily námořní blokádu Německa, ale teprve když německé ponorky 5.září 1939 potopily britskou cestovní loď ATHENIA, uvědomila si Británie, že válka s Německem je skutečností. Na francouzské hranici bylo mrtvo. 6.září 1939 sice překročila francouzská vojska symbolicky německou hranici u Saarbrückenu, aby demostrovala sílu před francouzským Západním valem. Ale 12.září 1939 generál Gamelin rozkázal, aby francouzské vojsko přešlo do obrany za Maginotovu linii. Válce se říkalo "Podivná válka".

Bojovalo se fakticky pouze v Polsku a o Polsko. 28. září kapitulovali obránci Varšavy a 29.září posádka pevnosti Modlin. 2.října kapitulovalo polské vojsko na poloostrově Hel. Polsko bylo definitivně poraženo. --- 29.září 1939 byla uzavřena německo-sovětská dohoda o hranicích obou států, čímž bylo rozděleno Polsko mezi oba totalitní státy.

V Mariánských Lázních se rozezněly v poledne 4. října 1939 zvony kostelů na oslavu obsazené Varšavy a zvonění trvalo celou hodinu. Té slávy! Toho nadšení!

Ještě 6. října 1939 se vzdávali poslední Poláci v prostoru Lublina, ale to už Hitler v říšském sněmu ve svém projevu licoměrně nabízel mír Francii a Anglii "na základě nového statu quo v Evropě". Francie odmítla Hitlerovy "mírové" nabídky 10.října 1939 a ve Francii stál připraven k bojům britský expediční sbor se 161 tisíci vojáky. Ale ani z jedné válčících stran nic nepřicházelo. Tak plynuly měsíce.

Hned 12. října 1939 vyhlásil Hitler polský generální gouvernement a celé západní Polsko si připojil ke své "Říši". Z východu zase Rusové 1.listopadu 1939 připojili k SSSR východní Polsko, když už předtím 22. září ruská vojska obsadila Lvov. 11. února 1940 podepsalo Německo a SSSR novou smlouvu. Na Západě trval nebezpečný klid. Hitler od října 1939 stále odkládal útok na Francii.

Dobytí západní Evropy s výjimkou Británie

9.dubna 1940 přepadl Hitler Dánsko a Norsko. V Norsku vytvořena kolaborantská vláda Quislinga. Dánsko kapitulovalo bez boje, ale Norové se bránili za pomoci britských vojsk. Koncem dubna 1940 bylo obsazeno Oslo a 3. května 1940 bylo celé Norsko okupováno. Nebylo vše tak černobílé, jak se jeví: 5.7.1940 uzavřelo Švédsko s Hitlerem dohodu o přesunech německých vojsk přes Švédsko.

10. května 1940 přepadl Hitler Holandsko, Belgii a Lucembursko v rámci tažení "Fall Gelb". 14.května holandská armáda kapitulovala. Německá vojska přešla jižní Belgii a prolomila francouzskou obranu na hranicích Belgie a obešla vlastně Maginotovu linii ne německo-francouzských hranicích. Belgie kapitulovala sice až 28. května 1940 , ale jen proto, že se mezitím řítila německá vojska Francií a zasazovala údery francouzské armádě. 3. června 1940 kapituloval Dunkerque.

Začala bitva o Francii. 30. května 1940 nadšený přepadením Francie Mussolini ohlašuje Hitlerovi, že Itálie bude bojovat po boku Německa. Do bojů o Francii tedy vstoupila Itálie a 30.června 1940 složily francouzské jednotky zbraně.

To již vícekrát zněly v Mariánských Lázních zvony na oslavu vítězství německých vojsk: 14. června za vítězství na Marně, 17. června za dobytí Paříže (14.6.) a 24.června za kapitulaci Francie. Zvony zněly čtvrt hodiny, ale prapory vlály mnoho dnů v městě.

Když se stal 16.června 1940 maršál Petain novým šéfem Francie, požádal Německo o příměří, které podepsal 22.6., a z německé strany generál Keitel. 24.června podepsáno příměří Francie s Itálií. 4. července 1940 přerušil maršál Petain diplomatické styky s Británií. 22.července 1940 došlo k definitivní kapitulaci Francie. --- V červenci 1940 Britové v operaci CATAPULT v Africe museli bojovat proti francouzskému loďstvu, aby toto nebylo předáno Němcům.

Pokus o letecké přemožení Británie

19. července 1940 znovu nabízí Hitler Británii "mír". Churchill prostudoval podmínky míru a odmítl je 22. 7.1940, protože by se rovnaly těžké porážce Británie. Německé vojsko zahájilo přípravy k invazi do Anglie. Předehrou k invazi byla letecká bitva o Británii. Trvala až do května 1941. V ní se nepodařilo Hitlerovi Británii zlomit.

Další události 1940-1941

27.září 1940 byl podepsán v Berlíně Pakt TříNěmecka, Itálie a Japonska. K němu se přidaly v listopadu podřízené Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, v březnu 1941 Bulharsko a později balkánské vasalské proněmecké státy – Jugoslávie a Chorvatsko.

Itálie jako člen Paktu Tří přišla s vlastní iniciativou a 28. října 1940 přepadla Řecko. Z Albánie vyrazilo osm divizí. Hitler byl nepříjemně překvapen, ale již 4.11.1940 rozhodl, aby se německá vojska připravila na přechod Maďarska, Rumunska a Bulharska na řeckou frontu. Mezitím řecká vojska zatlačila Italy do Albánie a v  prosinci dobývala další okupovaná území. 27.prosince 1940 požádala Itálie Německo o vojenskou pomoc v Albánii. Hitler 19. ledna 1941 jednal s Mussolinim a rozhodl, že obsadí Řecko a vyšle do Afriky tankovou divizi. 11. února 1941 se vylodilo německé vojsko v Libyi. Itálie se takto stala vasalem Německa.

Dne 6.dubna 1941 zahájena válka oficiálním vypověděním proti Jugoslávii a Řecku a došlo k rychlému postupu německých a italských vojsk v obou státech. Již 9. května byly německé tanky ve Skoplje a v Řecku obsazena Soluň. 12. května obsazen Bělehrad. Italská vojska obsadila Slovinsko. Řekové prchají z Albánie. 19. května se přidalo Bulharsko a jeho vojska vstoupila do Makedonie. 23. dubna byla podepsána v Soluni kapitulace řecké armády, ale až 27.dubna obsazeny Athény. 20. května 1941 němečtí parašutisté obsadili Krétu.

Evropská a světová válka

To už se blíží proslulá Hitlerova akce "BARBAROSSA - blesková válka proti SSSR". Už nejde o lokální válku se slabším protivníkem. 22. června 1941 je napaden SSSR a začíná nefalšovaná a krutá "evropská" válka. Postup hitlerovských armád, využívajících momentu překvapení i drtivé vojenské převahy, je bleskový; německá vojska postupují stovky a stovky kilometrů na východ. Jejich "vítězný" postup však uvázl před Leningradem, před Moskvou, na Donu a nakonec i na jihu u Stalingradu.

7.prosince 1941 japonské letectvo napadlo zákeřně americkou námořní základnu Pearl Harbor na Havajských ostrovech. Útok zničil velkou část americké tichomořské flotily a vedl ke vstupu USA do války. Začala skutečná druhá "světová" válka.

Válečné události probíhaly ovšem už léta v Číně, dále v Habeši a v severní Africe. Africká válka probíhala od srpna 1940 až do května 1943. Ke zlomu ve válce došlo v červnu 1941. Od ledna 1941 do listopadu 1942 probíhaly boje u Tobruku. El-Alamejnskou operací v říjnu a listopadu 1942 byla německo-italská vojska v Africe poražena. Byla pronásledována přes Libyi až na hranice Tuniska. Africká válka skončila v polovině května 1943.

25. ledna 1943 padl Stalingrad, o který se bojovalo od léta 1942. 330 tisíc německých vojáků bylo zčásti pobito, zčásti zajato. Začaly sovětské protiofenzivy u Leningradu, na Volze i v Předkavkazí. Také bitva u Kurska skončila porážkou a německá vojska obracela směr pochodu stále častěji na západ.

Zvony v Mariánských Lázních přestaly s vítězným zvoněním, zvony byly sneseny a odvezeny a na mariánskolázeňské Němce dolehla dosud neznámá tíseň z budoucí porážky.

 

Zkratky v Lerchlově válečné kronice:

 • SS = Schutz-Staffeln ( = ochranné oddíly) - úkolem přísně vybíraných členů bylo "chránit Vůdce a zajišťovat nacionálně socialistickou Říši zevnitř"; stejnokroje byly černé s označením SS nebo s umrlčí hlavou. Lomené SS byly převzaty z runového písma, kde S=Sig (čti zik),
 • SA = Sturm-Abteilungen (= úderné oddíly) byly nejstarší složky strany NSDAP; šlo o dobrovolné politické vojsko s hnědou uniformou a s hnědou čapkou a s vysokými botami
 • Pg = Parteigenosse (= stranický soudruh), Pgn = Parteigenossin (=stranická soudružka) - tak se navzájem oslovovali členové strany NSDAP
 • Vg = Volksgenosse či Stammgenosse ( = soukmenovec, člen německého národa)
 • Vgn = Volksgenossin či Stammgenossin (= soukmenovkyně, členka německého národa)
 • NSDAP = Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei (= Národně socialistická německá dělnická strana). Dělila se do žup (Gau=župa, Gauleiter= župní velitel), župy se dělily do krajů (Kreis=kraj, Kreisleiter =krajský velitel), kraje se dělily podle obcí (Ortsgruppen=místní skupiny, Ortsgruppenleiter = velitel místní skupi-ny NSDAP), ty se dělily na buňky (Zellen,vedoucí Zellenleiter) a nejníže byly skupinky či bloky (Block, vedoucí Blockleiter)
 • WHW = Winter-Hilfe-Werk ( = Dílo zimní pomoci) čili WH = Winterhilfe ( = Zimní pomoc), též KWHW
 • HJ = Hitlerjugend (= Hitlerova mládež) - nad 14 let
 • RAD = Reichsarbeitsdienst (= Říšská pracovní služba), organizace pro mládež
 • DRK = Deutsches Rotes Kreuz (= Německý Červený kříž)
 • DJ = Deutsches Jungvolk (= Německý dorost), organizace pod HJ pro chlapce od 10 do 14 let s vlastní uniformou, stejnými pravidly jako v HJ, kde bylo organizováno 95 % i více chlapců
 • BDM = Bund der deutschen Mädchen ( = Svaz německých dívek)
 • DAF = Deutsche Arbeitsfront (= Německá pracovní fronta), vytvořená při NSDAP jako svaz "s cílem zajišťování sociální míru ve společnosti". Byl to svaz zaměstnavatelů-podnikatelů a dělníků a zaměstnanců dohromady.
 • NS-KdF = Gemeinschaft Kraft durch Freude (=Národně socialistická organizace "Síla z radosti"), založená při NSDAP jako podřízená organizace; za protektorátu se překládalo jako "Radost k síle" a obdobná česká protektorátní organizace se nazývala "Radost ze života".
 • NSF = Nationalsozialistische Frauenschaft (= Národně socialistický ženský spolek), organizace při NSDAP
 • NSV = Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (= Národně socialistická lidová péče, resp. sociální péče), založená při NSDAP a straně podřízená jako všechny organizace
 • NSLB = Nationalsozialisticher Lehrerbund (= Národně socialistický učitelský svaz), organizace NSDAP s členstvem od pěstounek v jeslích, učitelek mateřských školek, přes učitelstvo a profesorstvo až po profesory vysokých škol
 • NSFK = Nationalsozialistische Fliegerkorps (= spolek Národně socialistický letecký sbor), založena 1933 jako organizace NSDAP pro letecký sport na místo zakázaného Německého svazu leteckého sportu
 • NSRKB = National Sozialistische Reichskriegerbund (= Národně socialistický svaz říšských válečníků), organizace při NSDAP
 • NSKOV = Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung (= Národně socialistický spolek péče o válečné oběti), organizace při NSDAP pro válkou poškozené vdovy po padlých, sirotky, rodiče po padlých dětech.
 • WGB = Wirtschaftsgruppe Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe (= hospodářská skupina hostinců a ubytovacích živností)