Lerchlova válečná kronika Mariánských Lázní 1943

 

V roce 1941 přestaly vycházet noviny Marienbader Zeitung. Na pokyn mariánskolázeňského starosty dr.Otto Mannera začal psát mariánskolázeňskou válečnou kroniku profesor Wenzel LERCHL, který se dosud staral o muzeum. Kroniku otevřel dnem 1. listopadu 1941, kdy se už plně rozhořela válka na Východě. Jde o osobní zážitky, kde se střídají dny s podrobným popisem s dny minimálních zpráv. // Ve dvojzávorkách připomínáme významné politické i vojenské události toho dne ve světě.//

 • 1.1.1943 - Silná sněhová vánice a pluh musel vyjet. Teplota 00C. Podle sdělení starosty budou uvolněny zemskou radou nejvyšší ceny za nájmy a podnájmy, z prázdných místností, z nocleháren, ze zařízených pokojů a podnájmů z prázdných místností pro město Mariánské Lázně.
 • 3.1.1943 - Starosta nařídil regulaci pitné a užitkové vody od 28.12.1942. Cena za kubík pitné vody je 0,04 RM, za kubík užitkové vody 0,03 RM. – Sněžení je takového rázu, že musel být nasazen také motorový sněžný pluh.
 • 9.1.1943 - 45.období potravinových lístků od 11.1. do 7.2.1943 má stejné příděly jako dříve. Všichni normální spotřebitelé, kteří nejsou samozásobiteli, dostanou zvláštní příděl 250 g luštěnin a 125 g rýže na zvláštní ústřižky na potravinových lístcích.
 • 10.1.1943 - Sbírka na "Eintopf" - jídlo z jednoho hrnce.
 • 11.1.1943 - V noci mrazy do -140C a také přes den trvají mrazy –8 až -100C. Postiženy jsou četné okapy. – Krásné jasné zimní počasí. Školní apel pro vychovatele a učitele v Mariánských Lázních.
 • 12.1.1943 - Obleva a teplota +20C.
 • 16.1.1943 - V noci shazovala francouzská letadla letáky ve francouzštině. Letáky byly nalezeny u hájenky DIANA a na Schillerově náměstí. //14.1.1943 se konala konference v Casablance, kde byl Roosvelt, Churchill a náčelníci štábů USA a Británie. Rozhodnuto otevřít frontu na Západě v roce 1944, až po invazi na Sicílii a Itálii, dále rozšířit bombardování Německa na denní i noční, poskytnout maximální pomoc Číně a SSSR a válku ukončit bezpodmínečnou kapitulací nepřítele.//
 • 17.1.1943 - V nocí mrazy -40C a drží po celou neděli.
 • 19.1.1943 - Požár v postranní budově hotelu New York, který je v současnosti neobydlený. S kouřovými maskami a reflektory muselo se proniknout až k hořícímu sporáku. Při akci byli činní také HJ-hasiči.
 • 20.1.1943 - Teplota +20C a mírné počasí. V sobotu 16.1. byl letecký poplach na nádraží a kontrola přísného zatemnění. – Podle sdělení novin EGERER ZEITUNG z 19.1. měly Mariánské Lázně v roce 1942 návštěvnost 48377 lázeňských hostů a pasantů a 512 944 přenocování. Proti roku 1941 je to více o 9882 hostů a pasantů a o 91137 přenocování. Pasanti byli z velké části návštěvníky lazaretů, při čemž jejich počet zdaleka překročil počet hostů. (Členové rodin většinou nocovali v lazaretech.)
 • 23.1.1943 - Tání s teplotou +50C – Sbírka pro koncert na přání 24.1. Byla konána spolky různých povolání a u soukromníků úředníky strany, NSV a ženského spolku. Dále se konaly sbírky uliční i domovní pro župu, při čemž se prodávalo 12 druhů odznaků ze skla a na nich hlavy slavných sudetoněmeckých mužů. Nejúspěšnější byla sbírka pro koncert na přání. Konal se v kursálu – vstup 2 RM a lístek do tomboly 1 RM. V domě HELVETIA jsou přesídlenci z Lotrinska, kteří mají být posláni na Východ. Hovoří francouzsky. – Ve vojenském leteckém centru ve Sklářích je 400 děvčat a žen ubytováno při kursu tzv. "Bleskových děvčat" (zpravodajských pomocnic). Nosí uniformy a v sobotu navštěvují Mariánské Lázně a zde nakupují. - Dnes byl stržen Goethův pomník na Goethově náměstí před domem Zelený Kříž pro sběr kovů. Na terase zůstal jen kamenný sokl. Pomník byl dílem akademického sochaře v Šenfeldu u Karlových Var (Krásno) Willi Russe a byl odhalen roku 1932.
 • 29.1.1943 - Počasí s táním se drží, ale často sněží. – V 5 hod. ráno bylo slyšet v Mariánských Lázních a v okolí silné hromobití, tak, že dveře a okna se třásla. Podle EGERER ZEITUNG to bylo zemětřesení, které mělo centrum asi 20-30 km odtud. – V kursále se konala ve 20 hod. jako apel slavnostní schůze NSDAP k 10.výročí převzetí moci. Oslavnou řeč měl okresní velitel AMREICH. //27.1.1943 první nálet amerického těžkého letectva na Německo – Wilhelmshaven//
 • 30.1.1943 - Nemohly být vyvěšeny vlajky, protože jsou těžké boje na východě u Stalingradu. Pro školy bylo zajištěno přenášení řeči vůdce mládeže AXMANNA v 9 hod. V Háji hrdinů nad rekvizitárním domem byly položeny věnce od strany a vojska. Hotel New York je stále prázdný.
 • 31.1.1943 - V hospodářské budově Hammerschmiedova domu GLOCKE v ulici Karl Maria von Weber-Strasse vyhořel byt. – Štefanova ulice mezi Tepelským domem a Klingerem byla slavnostně přejmenována na Reinhard Heydrich- Strasse, který byl 27.května 1942 v Praze zasažen při bombovém atentátu a po několika dnech zemřel.
 • 3.2.1943 - Po dvouměsíčním obléhání bolševiky padl Stalingrad. Hrdinná šestá armáda tu nalezla čestnou smrt. Všechna divadla, kina, koncerty jsou do 6.2. zakázány. Mnoho vojáků ze Sudet bylo mezi obránci Stalingradu. – Zákon o válečné povinnosti vojenské služby je vyhlášen pro muže od 16 do 65 let, pro ženy od 17 do 45 let. . // Ve Stalingradě se spojila 25. 1. vojska 21. a 62. sovětské armády a 31. 1. 1643 Donský front uzavřel obklíčení německé 6. armády ve Stalingradě. Velitel maršál Paulus kapituloval a byl zajat s celým štábem. 2.2.1943 skončila stalingradské bitva - největší z bitev světových dějin. Ústup 2.armádního sboru schválil Hitler. Italská armáda stažena ze sovětské fronty.//
 • 4.2.1943 - Sněžení při teplotách 0 a -10C. - Schůze pracovní skupiny cizineckého ruchu v hotelu Mariánskolázeňský Mlýn. Předsezona bude letos znovu trvat do 1.6., hlavní sezona do 31.8. Lázeňští hosté musí mít zvláštní lékařské potvrzení a říšskou šatenku (lístky na šaty) s sebou, která je vystavena na dobu lázeňského pobytu. Lázeňský host smí pobýt v lázních až 4 týdny, delší pobyt je možný jen na doporučení lázeňského lékaře. Personál přijde pravděpodobně z Francie, Holandska a Belgie. Stravování se jeví jako zajištěné, ale víno bude podáváno jen velmi zřídka.
 • 6.2.1943 - 5. říšská uliční sbírka úředníky a řemeslníky při odznáčcích 10 hlav loutek z hlíny, ale ještě nedorazily. Domovní sbírka bude konána s listinami a s podpisy všech navštívených. - 46.období potravinových lístků do 7.3. a žádné změny. Nové lístky pro domácnost. – Lehký mráz. – 9.2. začíná výdej 4. říšských přídělových lístků-šatenek, ale jen proti předložení přídělových lístků z 3.období. Trvání do 25.2. Pro obleky a zimní kabáty je nutný i odběrní poukaz. Řada dříve volně prodejných kusů oděvů se nyní stává ke koupi jen na body – také deštníky, podvazky, šle, šněrovadla a také při opravách punčoch jsou nutné 1 až body.
 • 8.2.1943 - U Lesního pramene mezi Silvou a pěší cestou od Imperialu k Lesnímu prameni jsou poráženy smrky. – V noci na 7.2. ve 3 hod. ráno zemřel inspicient-lékař Rudolf Reiniger. U správy lázní pracují ruští zajatci u prací při slatině a na slatiništi. Dostávají 25 Rpf. denně. Také městská správa používá práce ruských zajatců.
 • 9.2.1943 - Návrat mrazů a teploty -70 C, přes poledne tání.
 • 10.2.1943 - Ve slavnostním  rámci lázeňská správa dala přejmenovat ve slavnostně vyzdobeném kursále za přítomnosti zástupců strany, vlády, lékařů z Prahy, Chebu, Františkových Lázní, Karlových Varů a Mariánských Lázní, zástupců obchodu a řemesel Hygienicko-balneologický institut na Institut Karla Zörkendörfera a toto bylo vtěleno do zakládací listiny. Pamětní spis profesora Zörkendörfera z roku 1902 o založení a vedení ústavu byla křestním listem Prvního balneologického ústavu na světě. Institut původně patřil městu, nyní podléhá říšskému ministerstvu financí. V roce 1935 byl městský institut zrušen a byl dále v provozu pod soukromým vedením syna profesorova jako privátní laboratoře. V roce 1939 odešel Prof. Zörkendörfer, který byl také čestným občanem města, do důchodu. Jeho pokračoval dr. Helmrich je t.č. ve wehrmachtu. Zástupci ředitele jsou Dr. Daißkoy a Dr. Schwajol.
 • 13.2.1943 - Po tání v noci přes den zase silná sněhová bouře při teplotě 00C. Ulice dole v městě jsou beze sněhu, slatina se už se zase vozí na povozech. Sbírka pro "Eintopf"–vaření v jednom hrnci po dny 13. a 14.2.
 • 17.2.1943 - Byly vydány šatenky jako 4.říšské šatové lístky mezi 9. a 25.2. Pro dospělé muže a ženy mají 100 bodů. Od 1.3. a dále se budou vydávat teprve na předvolání. Pro děti od 3 do 15 let jsou šatenky se 120 body do 1.3.1944. Pro dospělé jsou obleky a kabáty jen při předložení odběrního poukazu. Dospělý musí mít k dispozici dva použitelné obleky. U dětí na obleky je 50 bodů trojitě, 40 bodů dvojitě, výdej je v domě Sanssouci v 1.patře – Lehký mráz pod +-00C.
 • 25.2.1943 - Z domu GERMANIA byla sejmuta měděná střecha. – Stále trvá slunečno, takže sníh až na malá místa z města zmizel.
 • 26.2.1943 - V parku před Novými lázněmi bylo poraženo mnoho stromů. Také v domě Dietrich-Eckhardt-Haus, dříve vila PFLANZ, se zřizuje lazaret. – Obchody mají otvírací doby v čase 8 –12 a 13 – 18 hodin.
 • 27.2.1943 - V Chebu byl včera letecký poplach za dne. Stejně tak tomu bylo i v noci na 26.2. – Byly porady co se týká uzavření obchodů vzhledem ke zvýšenému válečnému nasazení. – Z pracovního úřadu nebyly dosud přiděleny žádné slibované posily.
 • 2.3.1943 - V noci z 1. na 2.3. byl hlášen v lazaretech a v pečovatelských domech hodinový letecký poplach. U Falknova byli chyceni tři parašutisté. Také v Karlových Varech byl v noci z 27. na 28.2. letecký poplach.
 • 4.3.1943 - Na výletě starších školáků z vyšší školy byly nalezeny nepřátelské letáky v okolí Sklářů. – Do lázeňské kapely bylo přijato 6 českých muzikantů, kteří byli ubytování v Tepelském domě.
 • 5.3.1943 - Od 5.3. stojí blok 25 jízdenek na tramvaj pro dospělé 2 RM, pro děti 40 lístků 1 RM. Normální jízdenka stojí 10 Rpf. a 5 Rpf.
 • 6.3.1943 - 47.období potravinových lístků od 8.3. do 4.4. při nezměněných přídělech. Máslo zčásti je nahrazeno margarinem, zvláštní příděl je 125 g sýrů. Pro 47. až 50.období se vydávají lístky na mléko, cukr, marmeládu a vejce. – Noční mrazy, zatímco přes den je slunečno. – Na 6. a 7.sbírce pro zimní pomoc - KWHW - příslušníky SA, SS, NSKK, NSFK, NSKOV a NSRKB nejsou žádné odznáčky – je to uliční a domovní sbírka. – Od 1.3. do 31.8. jsou žárovky jen podle příkazu starosty. - V noci i přes den trvá bohaté sněžení při +20C, ale ten brzy roztává.
 • 7.3.1943 - Všichni soukmenovci (Volksgenossen) mezi 16 a 65 lety z nařízení říšského místodržícího Henleina musí vyplnit tiskopis o své tělesné zdatnosti, o školách, o zvláštních schopnostech a dovednostech, jaká je veřejná a stranická činnost. Konrad Henlein je také říšský komisař obrany v říšské župě Sudety a jako takový zjišťuje použitelnost osob. – Všude jsou vyvěšeny vyhlášky, aby se hlásili k válečnému nasazení muži od 16 do 65 let, ženy od 17 do 45 let. Výjimky jsou stanoveny. – V noci z 6. na 7.3. byly vyzvány technické kontroly, NSKK, hasičstvo a lidobrana, aby prohledalo město a okolí, protože ze zajateckého tábora u Drážďan uprchlo 46 anglických důstojníků.
 • 10.3.1943 - Na nádraží Kynžvart vyhořela Lambertova továrna na sklo. Způsobili to pravděpodobně ruští zajatci, kteří tam pracují. - 12.3.1943 rozdány lístky na zeleninu pro děti do 6 let.
 • 14.3.1943 - Neděle s "Eintopf" – jídlem z jednoho hrnce. Teplota +60C a sníh leží jen v uličkách, které mají stranu na sever. Mnoho prachu v městě.
 • 20.3.1943 - V domě ZLATÝ SOKOL v 1.patře se zřítil strop. Také jiné stropy jsou tu popraskané. V klenutí domovní-ho přízemí jsou praskliny. Několik nájemníků bylo nutno vystěhovat. // 16.-20.3.1943 boj o konvoj DX 229 a SC 122 a potopeno 21 lodí, zničena jedna ponorka. Největší konvojová bitva v druhé světové válce.//
 • 21.3.1943 - V kursále a v Háji hrdinů se konaly oslavy hrdinů za účasti zástupců úřadů a válečného spolku, NSKK (NS-autoklub), SA, wehrmachtu. Lazarety a veřejné budovy měly vyvěšeny prapory. – Počasí trvale krásné. V noci mráz, ale přes den +60C. Město odkoupilo kavárnu VIKTORIA.
 • 26.3.1943 - Starosta Dr. Otto Manner slavil 50 let. U spolku Kraft durch Freude bylo možno se přihlásit na 10 představení divadelního kroužku.
 • 27.3.1943 - Dnes a zítra se koná 7. a 8. říšská pouliční sbírka DAF (Německou pracovní frontou) a také domovní se sběrnými listy pro domy a s podpisy. Prodávají se umělé květiny, celkem 10 chráněných druhů domácích, divoce rostoucích, produkty průmyslu Saska a Sudet. – Večer v 20 hod. v kursálu slavnost v předvečer přijímání 14letých chlapců a dívek do Hitlerjugend a do BDM (spolku německých dívek).
 • 28.3.1943 - V 10 hod.dopoledne přijímání čtrnáctiletých do HJ a do BDM.
 • 29.3.1943 - V noci na 29.3. zaváděn opět letní čas a hodiny posunuty o hodinu dopředu. – Dosud stále nebyl přidělen personál do hotelů a cizineckých pensionů. – Dvě noci propršelo a za dne bylo již dosti teplo. - Od 23.3. je vyhlášena uzavírací hodina 23 hod. – Prší, zčásti ještě sněží. - 2.4.1943 Přes den sněhová chumelenice při +20C.
 • 3.4.1943 - 48.období potravinových lístků pro čas 5.4. až 2.5. se stejnými příděly jako v předchozím období. Při dělení tuků bude vydáváno i porážkové sádlo a jedlý olej. Místo 125 g margarinu je 125 g porážkového sádla pro spotřebitelské oprávnění do 14 let. Nad 14 let je to 100 g jedlého oleje na zvláštní ústřižky a zvláštní příděl je sýra. Zemský rad Sundermayer byl přeložen do Krnova, neboť tamní zemský rada musel narukovat. Pro Mariánské Lázně byl jako zemský rada určen zemský rada z Teplé Stopfkuchen. Tímto jsou Mariánské Lázně znovu přičleněny k  okresu Teplá jako kdysi. Pro vysoké pracovní nasazení muselo být uzavřeno několik obchodů. Jejich uzavření bude překontrolováno, zda se nepostupovalo příliš přísně.
 • 4.4.1943 - Domovní a uliční sbírka na Den wehrmachtu s listinami a podpisy. Koná NS-ženský spolek, protiletecká obrana a válečníci. Prodej 20 knížeček se zprávami o činech padlých nositelů Rytířského kříže. Sobota 3.4. večer byl v kursálu koncert lázeňské kapely a sólistů.
 • 5.4.1943 - Zastavena zimní dodávka vody v domech. Koná se výcvik vzdušné obrany pro všechny obyvatele obvykle odpoledne od 13 do 15 h. na odpadním prostoru u Hleďsebské silnice anebo v garážích MERCEDES. - 7.4.1943 - V noci i ve dne silné sněžení, 10 cm sněhu. Teplota 00C.
 • 8.4.1943 - V noci velmi silné sněžení, 20 cm sněhu. V lese polomy. Jen polední slunce poněkud roztálo sníh. Přes den také chumelenice. Na střechách a domech zůstal ležet sníh. Dům WIESBADEN (dům VARNA čp.179 v Klíčové ulici – židovský majetek) byl prodán jednomu zájemci ze Staré říše (tj. z Německa).
 • 9.4.1943 - V noci opět sněžení, +40C a sníh až do oběda zmrzlý. - Od 1. do 10.4. se musejí hlásit na bytovém úřadě všichni, kdo mají dva byty. A dále ti, kteří žijí osaměle.
 • 10.4.1943 - Státní hotel GERMANIA (dříve PRAHA) byl otevřen jako první pohostinství. – Odpolední koncerty lázeňského orchestru se konají místo v kursálu v sále hotelu mariánskolázeňského Mlýna. – Sníh znovu roztál a na ulicích na Šenovské ulici je znovu prašno. – Hotely a cizinecké ubytovny dostaly řídící předpisy o provozu na sezónu 1943.- Je 5 dnů před otevřením sezóny. Hosté nyní musejí si vzít s sebou do lázní ještě také říšskou odběrní kartu na cukr, marmeládu, dále šatenku, lístky na mýdlo (za 14 dnů odevzdají odstřižky na 40 g práškového mýdla).
 • 11. až 19.4.1943 - je Týden Hitlerovy mládeže a v neděli v 10 h. ranní apel, v 11 h. veřejné zpívání, hasičské cvičení HJ před Tepelským domem. V neděli 18.4. ve 20 h. je ve Velkém kursále Rodičovský večer. V pondělí 19.4. přijímání 10letých hochů a dívek do mládeže (Jungsvolk a Jungmädelbund). – Počasí se vyjasňuje, teplota stoupá. Potok Schneidbach za divadlem je znovu ohrazen novou prkennou stěnou.
 • 13.5.1943 - Pro 6 až 18leté vydány odběrní lístky na konzervy zeleniny a sušenou zeleninu na zimu 1942/1943. Odběrní ústřižek oznámí vyživovací úřad. 14. až 21.5.1943 týden boje s krysami.
 • 15.4.1943 - Otevření sezóny, ale žádné zvláštní oslavy. Kolonáda teprve bude posypána novým pískem, lavice bíle natřeny. Zprávy budou vysílány z tlampačů.
 • 17.4.1943 - V noci na 17.4. mezi 2 a 3 hodinou letěla 4 čtyřmotorová nepřátelská letadla nad městem. Nad rybníkem u Chodové Plané byla svržena bomba. – U Wiesenthal (Dobřany) četné požáry, takže tamní blázinec musel být vyklizen. Měla být bombardována Plzeň, ale protivzdušná obrana nepřítele zahnala.
 • 18.4.1943 - První domovní sbírka Německého Červeného kříže. – Počasí teplé. - Na uzavřených obchodech visí nápisy "Vedení podniku a osazenstvo stojí v poli" či "Pracují na pro válku rozhodujících místech pro vítězství". - Pěvecký a hudební spolek 1839 Mariánské Lázně měl v  Domě strany (býv.VÚB) 105. valnou hromadu. Předseda spolku Pg. Ernst ECKERT, fotograf. Starosta povýšil spolek na "Městský sbor". – Dům SILVA (český majetek) byl prodán německému kupci ze Staré říše.
 • 19.4.1943 - V 16 h. letecký poplach, který trval celou hodinu, neboť Mariánské Lázně ležely v ohroženém prostoru. Obavy z nočního náletu a proto byly všechny domy připraveny, za divadlem natažena obranná hráz (proti vodě).
 • 20.4.1943 - narozeniny Vůdce, domy vyzdobeny vlajkami a ve výkladech busty a obrazy Vůdce. Večer v 20:30 h. oslava v kursálu. – Dopoledne déšť, odpoledne slunečno. - Neodůvodněné cesty o Velikonocích se nemají konat. –
 • 25.4.1943 - Německá péče NSV obdarovávala u příležitosti Vůdcových narozenin a jako Velikonoční pozdravení zraněné v lazaretech v Mariánských Lázních a v Kynžvartu. – V neděli a pondělí o Velikonocích v poledne vyhrávala lázeňská kapela na kolonádě v předsálí pod středem kolonády. Pulty jsou letos zeleně natřené. – Počasi bylo chladné, nestálé a přeháňky. – Z výletních kaváren otevřeny jen ALM a ZOO am BERG. V hospodách po dlouhých časech opět prodáváno víno podle libosti. Cizinecký ruch byl slabý. Hotel New York byl zase otevřen pro hosty. - 30.4.1943 - 49.období potravinových lístků. Beze změn jen místo tuků bude máslo. – Dopoledne v 10 hod. povětří a pak sněžení.
 • 1.5.1943 - Státní svátek, nepracuje se, ale žádné apely ani vlajky. Sbírka papíru prováděná stranou muži vete-ránského svazu. Večer koncert na kolonádě. Chladno a drsno.
 • Z farní kroniky je zpráva, že koncem ledna přišlo do Mariánských Lázní z Lotrinska 160 katolíků do domu HELVETIA a 27.4.1943 tu pobýval papežský nuncius Orsenigo z Berlína, doprovázený biskupem Wienchenem z Berlína. Po dvou letech byla opět povolena přítomnost porodních bab u křtu. 19.května šlo do sběru 169 svícnů z roku 1929 (50,2 kg), 6 cínových svícnů z roku 1883 (27,2 kg) a 14 nástěnných svícnů z roku 1928 (9 kg). 21. –23.5. konal tu návštěvu vrchní farář wehrmachtu Franz Albert na faře a v lazaretech. Co se týká prodeje domu VIKTORIA uvádí kronika, že byl majetkem kláštera Teplá a prodán za 100 000 RM. Původně sloužil katolickému spolku, nyní má sloužit ke školských účelům. Má tu být pomocná škola. Z největšího sálu bude udělána tělocvična. – V lazaretě HALBMAYRHAUS je 30letý teolog Gensmantel z Freiburku. Byl činný jako protestantský vikář, ale měl těžké nervové poruchy, při nichž téměř přišel o zrak. Májových oslav se účastnilo v kostele denně 300 osob a v neděli a na závěr 500 osob.
 • 2.5.1943 - Konaly se oslavy 125.výročí povýšení města na lázeňské veřejné místo. Dopoledne bylo shromáždění ve Velkém sále na radnici, kde byli radní, zástupci strany, státu a wehrmachtu (=branné moci). Slavnostní řeč měl starosta. Potom šel průvod z radnice na promenádu za doprovodu kapely HJ, kde utvořily špalír členové BdM, veteránský svaz, NSKK a HJ. Čtyři trubači HJ pozdravili starostu a průvod. Starosta zahájil slavnost otevření pramenů. Před Křížovým pramenem byly dva stožáry s vlajkami, Jako symbol u vlajkoslávy byl povolán muž a žena v chebském kroji, dvě matky rovněž v chebském kroji, dva vojáci, děvče z BdM a hoch z HJ jako představitelé národního společenství. Uprostřed nich stál okresní velitel strany. Těmto na schodech podala děvčata v chebských krojích první doušek vody Křížového pramene. Okresní velitel AMREICH tlumočil pozdrav Vůdci ze slavnosti. Pak bylo uvedeno Beethovenovo "Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre"- Poté se odebral průvod k Heidlerovu domu k uctění památky doktora Heidlera. Slavnostní projev tu měl Prof. Zörkendörfer a pak odhalil starosta bustu dr.Heidlera, které vyhotovil Willi Russ z Horního Slavkova (správně z Krásna). K 125. jubileu města vyhlásil starosta dr. Otto MANNER čestnou cenu města v malířství a grafice, která by měla motiv Mariánských Lázní ve výši 10000 RM. O volbě rozhodne odborná rada a město si vyhradilo předkupní právo na oceněné dílo. Slavnosti se účastnili domácí i lázeňští hosté. Odpoledne se konal z podnětu lázeňské správy slavnostní koncert na PANORAMĚ za řízení ředitele hudby Paula ENGLERA.
 • 3.5.1943 - Do hotelů a cizineckých pensionů byly přiděleny české myčky nádobí a pokojské. – Prohlídky protileteckých krytů a zjišťování nedostatků. – Vyhláška zemské rady, že dávky uhlí mohou být skladovány jen snížené o 25 % proti minulému roku. Dodatečné dodávky nebudou. Do 8.5. je nutno předložit skicu protileteckých úkrytů, aby bylo možno vykopat při eventuálním zasypání zde ukryté občany. – Počasí je velmi krásné a teplé, +40C.
 • 6.5.1943 - Správa lázní zaznamenala 1039 lázeňských hostů a návštěvy 921 osob. Kurlisty už žádné.
 • 8.5.1943 - Při odhalování Heidlerovy pamětní desky bylo přítomno mnoho příbuzných - pravnučky,které studují medicínu, vnučka, provdaná za soudce, oba spravují Heidlerův statek ve Starém Sedlišti. – Koná se koncert starobylých nástrojů v kursále a otevření divadelní sezony 1943 - . Intendant Goswin .Moosbauer se skupinou městského divadla z Mostu. Tento už v roce 1938 řídil divadlo s ředitelem Baschem. Otevírací divadelní kus byl "Vesnice u Oděsy", jednoaktovka od Herberta Reineckera. – Lázeňský orchestr hraje ráno a večer. V pondělí má volno.
 • 9.5.1943 - V 15:30 a v 20 h. byla dvě divadelní představení. Také letos se konají KdF-představení a představení pro zraněné. Divadelní lístky jsou malé a nemají uvedeno datum. Návštěvy operet byly silné a dlouhé fronty u pokladen v řadách byly až do poloviny silnice před divadlem.
 • 14.5.1943 - V noci od 1 do 2:30 h. letecký poplach. Více vln těžkých bombardérů letělo ve směru na Plzeň. Lidé vyhledali protiletecké kryty a mnozí utekli do lesa. Noc byla velmi jasná. Bomby byly svrženy na Plzeň, Touškov a Weiden. Ranní vlaky od Touškova měly 2 hodiny zpoždění. Zatemnění v tu noc bylo zbytečné. "Ledoví muži" byli letos velmi teplí a krásní. Holičství už nesmí provádět manikuru - ošetřování rukou. // 13.5.1943 Kapitulace německo-italských vojsk v Africe a konec války zde.//
 • 15.5.1943 - Od 13 do 13:30 letecký poplach. Lidé toho však nedbali. Horko a vlhko. V Plzni až doposud z náletů 50 mrtvých. Byly zasaženy jen atrapy továren a vilová čtvrť.
 • 16.5.1943 - Den Matek.Velká sháňka po květinách, ale jsou velice drahé. Jedna růže stojí 1 RM. Také záhony v parcích byly zpustošeny. – Po nočním povětří s deštěm přes den slunečno. Pole potřebují déšť. Na domy, kde se narodilo v uplynulém roce dítě, byly připevněny ověnčené životní znaky. – V leteckém táboře u Chodové Plané poblíž Regentu byla zřízena továrna na letecké součásti. Má 240 ženských sil. Děvčata sem byla přemístěna z obchodů v městě.
 • 18.5.1943 - Slunné dny, ráno zima, světlé noci a proto stálé nebezpečí náletů. U Lesního pramene už nehraje lázeňská kapela. Zřízeno zde dětské hřiště. Koncerty budou přenášeny tlampači. – Na tramvaji jsou s výjimkou řidičů už jen ženské průvodčí //19. 4. 1943 začalo povstání ve varšavském ghettu a 19. 5.1943 skončilo téměř úplným vyhlazením židovského obyvatelstva. 300 000 židů z celkového počtu 360 000 likvidováno ve vyhlazovacím táboře Treblinka.//
 • 22.5.1943 - Konrad Henlein měl v kursále v 13:30 hod. řeč k politickým vedoucím. Dopoledne bylo školení pro úřední správce. Před kursálem byly vyvěšeny dva prapory.
 • 24.5.1943 - Přijel hudební vlak strážní standarty "Feldherrnhalle" v 8 hod. Přivítán na nádraží starostou a okresním velitelem. Od 10 do 12:30 h. měl koncerty v lazaretech, odpoledne byl hudební vlak hostem starosty města a správy lázní. Ve 20 h. byl koncert na kolonádě za silné návštěvy. //Velkoadmirál Dönitz zastavil 24. 5. útoky na spojenecké konvoje v severním Atlantiku. Rozhodující předěl v ponorkové válce.//
 • 27.5.1943 - 50.období potravinových lístků od 31.5. do 27.6. Příděly masa byly kráceny všem stupňům spotřebitelů o 100 g týdně. Jen přídavky pro dlouho-, noční, těžce a nejtěžší pracující nejsou kráceny. Místo toho obdrží kategorie postižené krácením na toto období 300 g chleba a 50 g tuků navíc. Od června do září obdrží pak ještě kromě běžných přídělů 500 g ječné krupice, 250 g bramborové mouky nebo ságo, 125 g rýže a zvláštní příděl sýra. Dále zvláštní příděl cukru 1 kg na zavařování. – Od neděle chladno a déšť. Počasí nevlídné. Ve 21:45 h. půlhodinový letecký poplach.
 • 28.5.1943 - Městská rada znovu varuje nevhazovat do popelnic nevhodné předměty jako kameny, protože se tak poškozují vozy na odpadky. Kramolínský Wilhelmův pramen na výjezdu z obce směrem do Buchtálu byl prodán městem jakémusi W.Krämerovi z Chebu, majiteli vinných sklepů Adolf Welzel Cheb. Pramen se používal jako léčivý u žaludečních, ledvinových a jaterních chorob. Roku 1893 byl poprvé jímán, 1894 vyhlášen jako léčivý c.k.místodržitelstvím v Praze a povoleno jeho rozesílání. – 23.5. až 12.6.1943 prováděn sběr tkanin, starých šatů, obuvi pro pracující ve zbrojení. Také celé obleky lze odevzdávat. – Večer vyhrává na balkonu lazaretu WALLHALY (býv.Tajga) kapela válečných poškozenců. Hosté stojí na náměstí a aplaudují.
 • K lázeňskému provozu už neslouží domy CARLTON, EGERLÄNDER; FÜRSTENHOF; IMPERIAL; KLINGER; NEAPOL; NIMROD; REGINA; KRAKONOŠ; WALLHALA, z hostinců neslouží LYON A ZUR GRENZE. Z cizineckých pensionů neslouží: GUTENBERG; LISSA; RICHARD; WARTBURG; GÖDÖLLÖ; HAHN; LAXENBURG; MINERVA; NOVÉ LÁZNĚ, TEPELSKÝ DŮM, BELLARINA; PALLADIO; BELVE-DERE; SCHILLER; HEILBRONN; RHEINGOLD; SILVA. GUTENBERG je obsazen pečovatelským personálem. BELLARIA, NOVÉ LÁZNĚ, REINHOLD, SCHILLER, TEPELSKÝ DŮM, SILVA, RICHARD jsou prázdné. Ostatní domy slouží jako lazarety. Z kaváren jsou uzavřeny: NIMROD; PODHORN; JÄGERHEIM; JÄGERHAUS; KRAKONOŠ; FORSTWARTE; GOLF; HÖHENHOTEL EGERLÄNDER. Otevřené zůstávají: PANORAMA ČERVENÁ KARKULKA, ALM, MAXTAL, WALDFRIEDEN (Parkhotel), STEINBÜHL u Vlkovic, ZOO AM BERG, BELLEVUE.
 • 28.-29.5.1943 se konaly závody mládeže HJ. Představení v divadle jsou dvakrát týdně, úterý a čtvrtek, pro wehrmacht a příslušníky jejich rodin. Zrušeno je poloviční vstupné pro domácí, ale přesto návštěvnost neklesá.
 • 6.6.1943 - Třetí domovní sbírka pro Německý Červený kříž. Pro hosty jsou listy v hotelích a cizineckých pensionech. Kromě toho budou sbírky i po hostincích, s podpisy. – Cvičení ve střelbě, SA a NSKK jsou na střelnici. Šli v čele průvodu z vlaku hudby a dovedli kapelu až na střelnici. – Počasí po deštivých dnech je krásné, ale chladné. - Hostince mají opět šenkovní víno a likéry. - Zemským radou Mariánských Lázní se stal HEGER, dříve zemský rada v Horšovském Týně. – Tenisové kurty v Maxtálu, .tzv.Allwetterplätze, už nejsou v provozu. Cesty jsou tu zarostlé, zadní zeď je pobořena. Sloužila k zachycování střel. Nyní je tu postavena kůlna jako úschovna nářadí. - Dům ANGLICKÝ DVŮR byl přejmenován na NĚMECKÝ DVŮR. - Dům DREI RINGEN byl prodán organizačnímu veliteli NSDAP Nattermüllerovi. V tomto domě čp.169 v ulici Lüderitzstrasse bývala kdysi zednářská lože. – Podle farní kroniky bylo tento den v Mariánských Lázních svaté přijímání 38 hochů a 52 dívek z 2. a 3.tříd. V červnu byla nově zavedena každý čtvrtek v 19:30 hod. pobožnost Srdce Ježíšova.
 • 7.6.1943 - Podle oběžníku říšských míst Reichstelle Kohle N. 20/42 povoluje zemská rada opět topit pro teplou vodu dvakrát týdně ve dvou dnech za sebou. První den bude odběr vody od 7 do 22 hod. Zařízení musí být vypnuto ve 22 hod., kdy musí být kotel odstaven, při čemž teplou vodu je možno dovypouštět. Druhý den může být teplá voda ohřívána a používána od 7 hod., ale topné kotle musí být v 23 hod. vypnuty. – Hosté si stěžují na chladné počasí a parní topení nesmí být puštěno.
 • 12.6.1943 - Hlášeno je 5506 hostů a je velká poptávka po volných místnostech. Všechny hotely i cizinecké domy obsazeny. Mnoho žen nyní nosí kalhoty, což ještě před dvěma lety vyvolávalo pohoršení. Jsou plakáty, na nichž je poukazováno, že nošení kalhot je nezdravé. Ale nic v tom nepomáhá.
 • 13.6.1943 - Stranická slavnost Hölderin byla v 10 h. v divadle. Funkcionář Zörner hovořil o životě a díle Hölderina. – Údolní přehrada je odkryta proti leteckým útokům, proto kamenná hráz přehrady byla pomalována a chodník na hrázi je překryt větvemi. – Je trvale chladno a deštivo. Hosté si naříkají.
 • 18.6.1943 - V Karlových Varech dvakrát letecký poplach, v Mariánských Lázních pouze v lazaretech.
 • 19.6.1943 - Na Krakonoši je 300 osob z vybombardovaných území, ponejvíce stáří až 80 let a invalidních. Lékař je dr.Fuchs. V Bellarii jsou ubytovány sestry Červeného kříže k ošetření těchto lidí a také těžce nemocných, umístěných v domě SCHILLER. Je uzavřena pobočka Komerční banky v domě Bílá Labuť od 30.6. po uvolnění pracovních sil. Vklady nyní přijímá Deutsche Bank v domě EICHE. Tento dům je totiž nyní majetkem této banky, koupený od Dresdner Bank, která dům zase koupila od Eskomptní banky. - 51.období potravinových lístků od 28.6. do 25.7. a spotřebitelé obdrží 300 g chleba a 50 g za zkrácení týdenního přídělu masa o 100 g. Od masa musí být odstřižek pro 53.období ústřižek 125 g rýže. - Podle farní kroniky bylo Svaté biřmování provedeno 19.6. světícím biskupem Dr.Johanem Reinigerem z Prahy pro vikariát Mariánské Lázně. Karl Bock z Ostrova zároveň provedl vizitaci. Pozdravení obou funkcionářů provedl 19.6. v kostele tepelský opat dr. Helmer a místní kněží. 1.6.1943 bylo 100.výročí založení farnosti. Nyní bylo biřmováno 453 dětí, z toho 165 chlapců a 290 děvčat. Z Mariánských Lázní to bylo 399 dětí. Účastnilo se na 800 osob. V neděli odpoledne bylo pak biřmování v Úšovicích, v pondělí dopoledne ve Velké Hleďsebi a ve Třech Sekerách, odpoledne na Pístově. V úterý dopoledne v Ovesných Kladrubech a v Rájově, ve středu v Sangerbergu a v Mnichově. Církevní funkcionáři bydleli v děkanství v Mariánských Lázních. V pátek bylo ještě biřmování v Dolním Žandově a v Kynžvartě. V sobotu odjížděl biskup do Prahy.
 • 23.6.1943 - Slavnosti slunovratu se nekonaly. Lazarety jsou už skoro prázdné a také Wallhala je vyklizena a přestala tu vyhrávat hudba z balkonu.
 • 26.6.1943 - 1.pouliční sbírka pro Německý Červený Kříž členy tohoto kříže a členy DAF (Deutsche Arbeitsfront), ale žádné odznáčky. – Počasí nestálé, chladno a deštivo. Dům FÜRSTENHOF byl prodán bance Kreditanstalt der Deutschen. Hotel NEW YORK koupil jeden hoteliér z rozbombardovaného Rostocku.
 • 27.6.1943 - Závody Hitlerjugend. Oslava začala před Křížovým pramenem, potom šel průvod s bubnováním a hudbou městem na stadion. – V kostele slavnost Božího Těla. – Uzavřeny byly pobočky banky Allgemein Creditbank v domě LUCKER a banky Bayrische Vereinsbank v domě HAMBURG.
 • 4.7.1943 - Na návrh zástupce zemského vedoucího Německého Červeného Kříže z  Norimberka, odd.XIII, vedoucího dr.CONRADA byl zřízen v  Tepelském domě základní učební kurs pro pomocnice Německého Červeného Kříže. Osobně se dostavil dr.CONRAD a za přítomnosti čestných hostů otevřel novou školu. Byla slavnostní večeře. V prvním patře je učební sál, přednášková místnost, ubytování pro vyučující, návštěvní místnost, v obou horních patrech ložnice pro frekventantky. - Mariánské Lázně mají být průchozí stanicí pro poškozené bombardováním. – Trvá špatné počasí.
 • 7.7.1943 - K tomuto dni celkem 9065 lázeňských hostů, ale jen 3840 bere nějaké procedury.
 • 11.7.1943 - Koná se 4.sbírka Červeného Kříže. Domovní sbírka je také pro lázeňské hosty. //10.7. se vylodila vojska 8.britské armády gen.Montgomeryho a 7.americké armády gen.Eisenhowera na Sicílii a 16.8. Sicílie plně obsazena. //
 • 12.7.1943 - Dnes přišla desetitisící návštěvnice Magda Wiedenmannová z Berlína. Dostala krásnou kytici květin a pamětní složky s kresbami Mariánských Lázní.
 • 13.7.1943 - Ráno v 7 hod. bouřka se silným deštěm.
 • 16.7.1943 - Počasí se konečně vyjasnilo.
 • 17.7.1943 - Je možné se jít opět koupat. LIDO je otevřeno. V sobotu začal slavnostní týden k 75.výročí otevření divadla. Pohostinské vystoupení státního herce Paula WEGENERA a hrála se hra Desátá symfonie o 4 jednáních od Freda Herschelmanna. Předtím se hrály ouvertury Leonore č.3 od Ludwiga van Beethovena. V neděli 18.7. se hrála opereta Paní Luna za přítomnosti skladatele Paula LINCKEHO, který dirigoval ouverturu. (LINCKE v té době již žil v Mariánských Lázních.) V pondělí 19.7. byl kus "Mládež z Langemarcku" od Zerkaulena, v úterý 20.7. Dr.med.Hiob Prätorius od Kurta Götze, ve středu 21.7. pohostinská hra státního herce Paula WENEGERA "Desátá Symfonie", ve čtvrtek 22.7. "Brilianty z Vídně" od C.von Lessena a A.Steinbechera s hostující herečkou Almou Seidlerovou z městského divadla z Vídně, A Alfreda Huttiga z městského divadla z Metzu. V pátek 23.7. Kolbenheyerův večer s hostujícím divadlem z Františkových Lázní "Kolbenheyerův most". V sobotu 24.7. operní pohostinská hra z Františkových Lázní, pohostinská hra Waltera Hageböckera z operního domu Kamenice s Marthou von Flotow. V neděli 25.7. znovu Alma Seidlerová a "Brilianty z Vídně", zpěvohra od Alexandra Steinbechera.
 • 18.7.1943 - Až do 27.7. musí nahlásit majitelé cizineckých pensionů u okresního velitele pohostinských řemesel Schöffela, dům Šípková Růženka, zda mají jeden nebo dva zařízené pokoje k uvolnění pro bombardová-ním poškozené národní soukmenovce. Vedoucí podniku, který na tuto výzvu nebude reagovat, nemůže pak očekávat žádné ohledy v tomto směru.
 • 20.7.1943 - Mezi 17 a 17:30 hod. se přehnalo přes město krupobití a před Mlýnem ležely kroupy až do výše jednoho metru! Okenní tabulky, zvláště v Úšovicích, byly rozbity. Jeden strom v parku byl vyvrácen z kořenů. Mnoho škod je na ovocných stromech v zahradách. Zádub je poškozen, naproti tomu Buchtál vůbec ne. Silnice a cesty byly pokryty listím a větvemi. V parcích je odklízela Hitlerjugend. – Počasí zůstalo pěkné a dokonce velká horka^. – Hlášeny silné příjezdy.
 • 21.7.1943 - Do 31.7. nutno nahlásit všechna místa, kde jsou měděné kotle. Do 31.7. nutno nahlásit také všechny volné místnosti a rozsah bytu (kuchyň se nepočítá). – Za domy Balmoral-Osborne byly zřízeny okopy chránící před střepinami při bombardování. – Z domu AUSTRIA do lazaretu HALBMAYRHAUS byl prokopán sklep jako spojovací chodba k protiletecké obraně.
 • 24.7.1943 - 52.období potravinových lístků. Beze změn. // Začátek náletů na Hamburk do listopadu 1943 33 velkonáletů.//
 • 26.7.1943 - Svůj úřad složil italský Mussolini, což vyvolalo mezi hosty velké pobouření, ale nebyly hlášeny žádné odjezdy hostů. – Podle zprávy lázeňské správy v EGERER ZEITUNG je mezi 179 denními hosty i host s pořadovým číslem 13000. Z počtu 13011 hostů jen 5080 osob odebíralo procedury.
 • 28.7.1943 - Odpoledne podniklo úřednictvo strany. Hitlerjugend a veteránský spolek propagační pochod městem. – Letecký poplach 11:45 až 12 hod. a lidé se chovají lhostejně.
 • 30.7.1943 - Počasí je již trvale krásné a horké. Z koupališť jsou otevřeny jen LIDO a KIESELMÜHLE.
 • 4.8.1943 - Byla provedena prohlídka všech domů v ulici u Lesního pramen, kde jsou rezervovány prostory pro vojenská zařízení a ubytování vybombardovaných. – Počasí krásné a horké. – Trvá nával hostů. Neklid vyvolávají zprávy z Hamburku a z Berlína. – Velká úroda malin, málo borůvek a hub. K prodeji nejsou vůbec nabízeny.
 • 7.8.1943 - V péči o zraněné vojáky bylo zřízeno od NSV v Mariánských Lázních šest schránek na noviny: na kolonádě, u Ambrožova pramene, u Elektrických hodin, v nádražní hale a v hostinci Bellevue. Výsledky jsou velmi dobré. Denně jde do schránek na 400 novin a časopisů od občanů. – Na Zádubské výšině (Hohendörfer Höhe) byl postaven dřevěný domek pro pozorování oblohy, který až do roku 1943 byl obsluhován vojáky, pak tzv. zpravodajskými pomocnicemi – pozorovatelkami z ženského oddílu. – Cizinecký pension BUDAPEST je zařízen pro zdravotní sestry lazaretů. – Lázeňští hosté se zde nesmějí zdržet déle než 4 týdny a nepomáhají ani lékařská vysvědčení. – Zvěst, že Mariánské Lázně jsou určeny od 1.8. jen pro vybombardované označil starosta jako nepravdivé.
 • 8.8.1943 - 5.sbírka pro Červený Kříž – sbírá se po domácnostech, hotelích a cizineckých pensionech. Je deštivo a chladno.
 • 9.8.1943 - Od 9. do 12.8 hostuje na někdejší ploché dráze cirkus SCHREIBER. – Zamračeno, chladno.
 • 11.8.1943 - Letecký poplach v noci od 1 do 2:15 hod. – nebylo slyšet žádná letadla a podle vojenských zpráv byl bombardován Norimberk a velké škody.
 • 12.8.1943 - Okamžité zastavení vydávání látek na šatenkové lístky. //13.8. první nálet na Rakousko z Itálie.//
 • 15.8.1943 - 39. lidová slavnost na sportovišti NS-cvičebního spolku, kde jsou jen kolotoče, houpačky, horská dráha, střelnice, cirkus, stánky s buřty, dva stany s pivem. Žádný "přístav štěstí", žádná kapela, ale velmi mnoho lidí. Vstup 0,18 RM. – Golfhotel byl zakoupen jedním vybombardovaným hoteliérem z Hannoveru. Musí však mít v zimě otevřeno kvůli vybombardovaným. Jmenuje se Skadkowsky. – Počasí se zlepšuje – V někdejším Cafí STADTPARK (čp.195 Vuilla König) byla zřízena společná kuchyně pod vedením okresního mistra řemeslnického Schmida. V dolním patře byla zřízena kuchyně a jídelna. Zde může být stravováno až 500 chlapců a děvčat. V prvním patře je jedna volná místnost. V téže budově je zdravotní úřad zemské rady. - Večer sehrálo divadlo z Mostu operetu "Paní Luna". //15.8. v Bologni jednání maršála Rommela, gen.Jodla a italských šéfů o obraně Itálie.//
 • 20.8.1943 - Advokát dr. Garkisch zakoupil zámek AMBRAS (čp.220 v dn. Ruské). Ve všech hotelích a cizineckých pensionech byly zjištěny ubytovací možnosti. Od 17. do 20.78. letecký poplach v lazaretech. – Počasí je krásné a suché. – Spolek majitelů domů a pozemků vydal zvláštní archy majitelům nemovitostí pro případ odškodnění při bombardování. – 18 hotelů a pensionů bylo zabaveno pro umístění nemocnice z Berlína. – Hospodářské otázky vyřizuje starosta města. Do 24.8. musejí lázeňští hosté vyklidit tyto objekty: HVĚZDA, LIPSKO, pensiony WINTERLING, GOETHEHAUS, BAVORSKÝ DVŮR, ZLATÝ ANDĚL (dn.Labe), MERKUR, SLUNCE, AUSTRIA, TŘI LÍPY, OBERON, MOZART, FRANKL. Mnoho hostů by šlo do jiných domů, ale vše je obsazeno.
 • 21.8.1943 - Další domovní a pouliční sbírka pro Červený Kříž. Mají se zřizovat vojenské domovy. Žádné odznaky. - 53.období potravinových lístků – žádný olej. – V divadle se konají pohostinská vystoupení různých revuálních skupin a františkolázeňského městského divadla. // Bitva u Kurska trvala od 5. 7. do 23. 8.1943 - jedna z největších tankových bitev druhé světové války. Bylo rozbito 30 německých divizí a Hitlerova armáda přechází do obrany. //
 • 28.8.1943 - Letecký poplach od 1:45 do 2:45 hod. Na obloze reflektory ze směru Plzeň. Žádné motorové zvuky. Zatemnění se zlepšilo. Podle vojenských zpráv byl zasažen Norimberk bombardováním a těžce poškozen. – Večerní koncerty vojáků z  lazaretů Wallhala a Halbmayrhaus znovu začaly. V srpnu bude stržen vysoký komín u kavárny EGERLÄNDER.
 • 1.9.1943 - Noční letecký poplach 0:45 až 2 hod. Zatemnění bylo všeobecně dobré. Žádný hluk motorů. Od západu světelné blesky na obloze, určitě patřící nočním letcům. Byl napaden Berlín a Lipsko. Vrchní starosta Berlína nechal obsadit všechny hotely a cizinecké pensiony. Až dosud zůstávají volné tyto domy: GOETHEHAUS, VILLA STERNBERGER, hotely NEPTUN, HABERMANN. Lázeňští hosté zde mohou eventuálně zůstat. – K večeru silná bouřka a silný déšť. V Chebu byly shozeny nepřátelské letáky, v nichž se vyhrožuje bombardováním sudetských měst. //29.8. dánští námořníci v Kodani potopili lodě, vyhlášen v Dánsku výjimečný stav, vláda odstoupila a velitelem Dánska gen.Hanneken.//
 • 5.9.1943 - Letecký poplach 0:45 do 1:30 hod. Na obloze světla reflektoru. Příčina poplachu je neznámá. Podle vojenských zpráv byla zasažena města Ludwigshaven a Mannheim.
 • 6.9.1943 - Letecký poplach 0:30 až 1:30 hod. Lázeňští hosté už ani nevstávají. Podle vojenských zpráv byl zasažen Mnichov. Domy, které jsou k obsazení nemocnými, mají nápisy "Krankenhaus für Reichshauptstadt Berlin". Do třech dnů musí lázeňští hosté opouštět domy a vznikají různé těžkosti. – Počasí je krásné a teplé, dříve bylo oblačno. // 6.německá armáda zahájila ústup z Donbasu.//
 •  9.9.1943 - Všichni nenastoupení muži mezi 50 a 60 roky se musí nyní hlásit. – Obsazování a zabírání domů a hotelů v městě pokračuje. // 8.9. Itálie vyhlašuje kapitulaci a rychlý postup Spojenců. Ale 9.9.1943 okupace Itálie německým vojskem a 10.9. obsazen Řím. Mussolini osvobozen z vězení a 15.9. vytváří novou fašistickou vládu. - 9.9.1943 Spojenci se vylodili u Salerna a Tarenta.//
 • 12.9.1943 - 1. sbírka WHW. – V divadle se hrají hry pohostinského divadla z Františkových Lázní a představení různých kabaretů. – V kursále byla otevřena putovní výstava "Více mléka" zemského rolnictva Sudet vůdcem zemských rolníků Stiebitzem. – V kině v hotelu Klinger běží denně od 9 do 14 hod. filmy s tématikou mléčného hospodaření. //13.9. Generál Čankajšek presidentem Číny. Od června do srpna čínské protiútoky s podporou amerických letců a ústup Japonců. //
 • 16.9.1943 - V městských parních lázních se už nevydává žádné koupelové prádlo. Sklepy kontrolovány jako místa protiletecké ochrany pro vojáky, např. hotel Café Egerländer. // 4.německá armáda se stahuje za Dněpr.//
 • 20.9.1943 - 54.období potravinových lístků. Na zelené lístky je možno dostat příděl ryb a rybích konzerv v období 28.6.1943 až 24.6.1944.
 • 21.9.1943 - Z  baráků v domě Centrálních lázní uprchlo 13 ruských zajatců-důstojníků. Pronásledování se ujali určení s bílými pásky na pravé paži a četnictvo. – Počasí deštivé a chladné. – Stále ještě přijíždějí lázeňští hosté. Jsou zaváděny večery stranických buněk. Soudruzi straničtí a lidoví jsou zváni s podpisy. Projednávají se dobové události, předkládají se přání, dotazy, kritika. //22.9. vyhlášení všeobecné mobilizace v Japonsku.//
 • 25.9.1943 - V sobotu a v neděli byla 1.pouliční sbírka pro KWHW, sbírali sportovci, pěvci, cvičitelé. Výtěžek je určen pro matky a děti. Prodával se malý sešit s písničkami.
 • 26.9.1943 - Den bojové obrany. Soutěže začaly již v neděli. K průvodu byli pozváni všichni lidoví soudruzi (Volksgenossen) a proti podpisu se zavázali. Shromaždištěm byl stadion a plochá dráha /Trabrennplatz) ve 12:30 hod. Dopoledne zpívání pěveckého sboru na kolonádě. Průvodu městem se zúčastnili lidoví soudruzi z Teplé, Kynžvartu, Mnichova a Raušenbachu, kteří přijeli povozy, železnicí či auty. Město bylo ověnčeno prapory od 8 do 18 hod. Vyhrávaly dvě kapely (SA-kapela), které doprovázely průvod po Nákladní ulici, Hitlerově třídě, třídě SA, Chebské třídě až k elektrickým hodinám a odtud zase zpět na stadion. Zde konal apel okresní velitel spolu se Sturmbannführerem Riessem za přítomnosti 10000 osob. Celkem se průvodu účastnilo 3474 osob.
 • 26.9.1943 - Poslední divadelní večer hostujícího karlovarského divadelního souboru. Konají se porady o možnostech prodloužení hracího období.
 • 29.9.1943 - Byla zřízena lékárna pro nemocnici z Berlína ve skladech parfumerie Rücker v domě Hahn na Hitlerově třídě. Před rokem 1938 zde bývala lékárna Mariatherma .- Vysílání rozhlasu - zprávy ve 22 hod. jsou přehrávány hudbou, snad aby byly přehlušeny cizí vysílače. – Počasí je chladné a deštivé.
 • 30.9.1943 - V důsledku 5.výročí připojení Sudet k Říši se konal Vzpomínkový pochod městem se srazem 17:30 hod. u tržnice. Obchody byly zavřeny. Domy byly ozdobeny vlajkami od východu slunce až do 1.10. do západu slunce. Obchody měly ve výkladech obraz Vůdce a některé i obraz Konrada Henleina. Vzpomínkový pochod se vydal do Úšovic a zpět na kolonádu, kde měl řeč ve slavnostně vlajkami ozdobené hale Křížového pramene okresní velitel AMREICH.
 • 1.10.1943 - Slavnostní shromáždění v 20:30 hod. v kursále. Přestože je většina domů před uzavřením, stále přijíždějí noví a noví hosté. – Počasí je teplé a krásné. 4.10. se zavádí zimní čas.
 • 3.10.1943 - V kursále se koná výstava tvořící mládeže. Zůstane otevřena dnů a bude také v učňovské škole (Berufsschule). - Učnice-kuchařky bydlí nyní v domě RAUSCHER (čp.140). Dosud bydlely v domě STÖHR (dn. Luxor) na Schillerově náměstí, ale tento dům nyní slouží jako nemocnice.
 • 10.10.1943 - 2.sbírka pro WHW a domovní sbírka s listy a podpisy. // 4.10. osvobozena Korsika a Sardinie.//
 • 17.10.1943 - 55.období potravinových lístků. Příděl chleba je nyní nižší než v roce 1939, jinak nic nezměněno. Lístky na brambory dosud nejsou, snad půjde o 150 kg brambor na osobu s uložením na zimu až do 23.7. Podle novinových zpráv smí přijít na osobu 100 kg brambor s uložením do 23.3. Existují dopravní těžkosti. – Počasí je stále teplé a ani v noci není zima. Všichni hosté, kteří zde jsou déle než 21 dnů, musí být hlášeni. 17.10. se koná poslední kolonádní koncert. Lázně a prameny budou uzamčeny, sezóna 1943 se blíží ke konci. Zásobování uhlím bude kráceno o 30 % a to je špatné vzhledem k drsnému klimatu a ke špatné kvalitě uhlí. S tím sotva vydrží lidé přes zimu. Také dřevo je těžko k sehnání, pokud si je sami neopatří z lesa. – Hotely New York a Evropa byly zabrány nemocnicí z Berlína. – K 10.10. je třeba provést výpočet stavu obyvatelstva v městě a každý přednosta domácnosti již obdržel tiskopisy. – Ročníky 1926 a 1927 jsou povolávány k výcviku k protiletadlovému dělostřelectvu a odjíždějí na výcvik do Halle an der Saale. Účty na světlo a vodu musí být předpisovány na každé tři měsíce. Z hostinců jsou otevřeny: NEPTUN, KURTWEIL, MARIENBADER MÜHLE, CONTINENTAL, ANGLICKÝ DVŮR (název Německý dvůr se nějak neujal); GERMANIA; WEISSE RÖSSL; EGERIA. Velký nával je v neděli. Mezi školní mládeží se objevují případy difterie. Lahůdkářský obchodník Mischka se přestěhoval do vily GÜTTER(čp.315).
 • 20.10.1943 - Letecký poplach 9:15 až 10:15 hod. Nebylo slyšet žádný hluk letadel. Šlo jen o průzkumná letadla pravděpodobně nad Falknovem, Kamenicí a Plavnem.
 • 23.10.1943 - 2. pouliční sbírka pro WHW s heslem "Pracující sbírají, pracující dávají" – Také domovní sbírka s podpisy a bez odznáčků.
 •  24.10.1943 - V divadle zimní provoz – večer písní – stejně jako před týdnem jsou kabaretní vystoupení. Čistý výtěžek určen na stavební fond zimních vystupování v divadle. Jsou vydávány lístky na brambory pro 15.11. až 23.7.1944. Pro župu Sudety je příděl 100 kg do 23.3. a 50 kg přijde později. Pomník Dr. Herziga v městském parku byl technickou nouzovou službou snesen pro válečné účely. – V 15 hod. měl přijet nositel Rytířského kříže svobodník RIESS. Na nádraží čekal starosta a úřednictvo, členstvo strany, s velkým množstvím lidí. radnice byla ozdobena květy, zdobnými stromy a koberci. Riess ale nepřijel !!! Otto Riess byl druhým synem manželů Franze a Terezie Riessových, majitelů dánského krejčovství v Mariánských Lázních, dům WORMS. Narodil se 12.8.1921 a dobrovolně odešel k wehrmachtu, když se vyučuil v rodinném obchodě. Přes Belgii, Francii odešel na ruskou frontu po dvakrát. Poprvé to bylo 1941 E.K.2 a dostal odznak infantérie, po druhé v červenci 1943 E.K. 1 a Rytířský kříž obdržel 11.9.1943 za rozstřílení 10 tanků z 27 tanků, které prorazily frontu. Zabránil tak proražení fronty severně od azovského moře.
 • 25.10.1943 - Dosud navštívilo Mariánské Lázně 22360 lázeňských hostů, když 2.9. překročil počet hostů hranici 20000. Počet lazaretů byl nyní menší, protože byly slabě obsazeny. Až na podzim to bylo více. Když byla přeložena vyšší finanční správa z Karlových Varů do Drážďan, byly také okresní školní úřady přeloženy do Liberce. – Počasí je trvalé mírné a krásné, jen občas zataženo. 23. až 30.10. Týden spořivosti.
 • 26.10.1943 - Do domu HELVETIA přišlo 160 německých soukmenovců z Ukrajiny. – V 15 hod. přijel Otto Riess do Mariánských Lázní. Přivítala ho na nádraží jménem mládeže dceruška velitele ortsgrupy Wacha s básní. Hugo Land jako předseda – der Vüahstäiha der Eghalända Gmoi – uzavřel přivítání slavnostní řečí. Průvod vedený kapelou SA přivedl ho až na radnici. Okresní velitel AMREICH nositele Rytířského kříže srdečně přivítal stejně jako zemský rada Dr. Heger. Řečnil také starosta Dr. MANNER s tím, že město je hrdé na Riesse. Za souhlasu městské rady přidělil hrdinovi pozemek pro stavbu jeho vily v Úšovicích (vedle vily REINIGER). Pak pochodovaly před Riessem jako prvním nositelem Rytířského kříže  okresu Mariánské Lázně útvary. 23.10. nemohl přijet, protože v Norimberku jeho mateřský vojenský útvar oslavoval jeho dekorování. 27.10.1943 Otto Riess spadl z kola a zranil se na obličeji.
 • 28.10.1943 - Divadelní představení předplatné skupina A a B budou v zimní sezóně 1943/44 pořádána spolkem Kraft durch Freude, celkem 12 představení od 15.11. do 15.4.1944, tedy měsíčně dvě představení.. Lístky k předprodeji jsou v kreditním institutu domě HAMBURG (čp.48). - Namísto ruských zajatců obdržela lázeňská správa italské zajatce, kteří nyní pomáhají při čištění rybníka.
 • 1.11.1943 - Počasí je velice krásné. Ovšem den po dni je chladněji. Ještě nepřišel mráz, jen jinovatka. Zákopové kryty za domy Balmoral-Osborne stále zdokonalovány. Další kryty se staví za domem REITENBERGER.
 • 2.11.1943 - Na hřbitově méně věnců k Dušičkám, protože není drát na jejich zhotovení.- Mnoho děvčat bylo nasazeno v Holýšově do továrny na kovovou výrobu, ale mají se v létě vrátit zpět domů.
 • 3.11.1943 - Starosta vydal vyhlášku pro majitele domů o šetření s vodou. Jako příčina se uvádí suché léto, šetřením se má ušetřit 40 %. Ale příčinou je stále větší obsazení Mariánských Lázní lazarety, nemocnicemi z Berlína a úřady, vybombardovanými z jiných měst, které vodou nešetří. Na ulicích je takový provoz jako nikdy v tuto dobu – návštěvy nemocných, ošetřující personál.
 • 4.11.1943 - Prof. Hilarius EGERER, nemocniční duchovní musel uvolnit služební byt v nemocnici a bydlí od 2.11. na děkanství. 23.12. slaví 70 let. – Ráno vypukl požár ve sklepě Tepelského domu na Schillerově náměstí. Příčinou bylo samovznícení uhlí. Hustým dým vadil hasičům, ale byl brzy zlikvidován.
 • 7.11.1943 - 3.sbírka pro WHW. – Zprvu bylo větší sněžení, teplota +20C. - Ortsgrupa NSDAP Mariánské Lázně–Sever pořádala v neděli v 10 hod. dopoledne v kursále slavnost uctění památky hrdinů. Pokládaly se věnce v Háji hrdinů za přítomnosti velitele skupiny Wacha, starosty dr.Mannera, zástupců nacistické strany, wehrmachtu a dalších těles. // Vojska 1. ukrajinského frontu (v něm i Svobodova 1. čs.brigáda ) osvobodila 6. 11. 1943 hlavní město Ukrajiny - Kyjev.//
 • 11.11.1943 - Sudetská župa patří k těm oblastem, kam se musí značné množství brambor z jiných oblastí dodávat. Z dopravních důvodů nejsou chybějící brambory dosud opatřeny a od 15.11. dostane každý spotřebitel 2,5 kg na hlavu a týden. Místo 1 kg brambor, což byla původní přídělová kvóta, může se zaměnit 175 g potravin – pšeničné mouky a 75 g žitné mouky nebi 100 g chleba. Příděl se dává na zvláštní odběrní poukaz. Úroda brambor byla na okrese Mariánské Lázně, zvláště na severu a nedostává se ani na sadbové brambory. - 56.období potravinových lístků nemá žádné významnější změny. Majitelé domů, obsazených berlínskou nemocnicí nedostanou žádný nájem, ale mohou si požádat o zálohu.
 • 14.11.1943 - Koncerty lázeňské kapely se konají ve středu a v sobotu večer v Mlýně a v neděli odpoledne v kursále. Od 11. do 16.listopadu hraje v divadle "Frontbühne" (před oponou ?). – Dva dny trvaly větší srážky deště se sněhem, ale vše zase roztálo.
 • 18.11.1943 - Letecký poplach 20:30 až 21:30 hod. a napaden Berlín a Mannheim. // Partyzánské vojsko gen. Saburova 17. 11. 1943 po 20hodinovém boji s osmitisícovou německou posádkou města Ovruče se zmocnilo města a udržel ho do příchodu Rudé armády, v boji padl čs. partyzán kpt. Nálepka. - Britské letectvo zahájilo 18. listopadu 1943 leteckou bitvu o Berlín, která trvala do března 1944. V pěti náletech svrhlo 2212 letadel 8656 tun pum, 123 letadel sestřeleno, 2 700 mrtvých. 12.11.1943 osvobozen Žitomír, ale 19.11.znovu dobyt Němci, a až 31.12.1943 znovu osvobozen Rudou armádou. //
 • 19.11.1943 - Pro berlínskou nemocnici bylo zabaveno dalších 25 domů. Vyšel nový příkaz starosty o šetření s vodou. V případě, že se nebude šetřit, bude voda zavírána po hodině. - 20.11.1943 První představení divadla v zimní sezóně. Intendant Goswin Moosbauer.
 • 21.11.1943 - 3. pouliční sbírka WHW. Sbírku provádějí orgány strany s SA, NSDAP, SS, NSFK. Žádné odznaky. – Na několika místech bude hrát kapela SA. – V lese zůstává poprašek sněhu.
 • 22.11.1943 - Letecký poplach 8:45 až 9:30 hod. a opět Berlín cílem náletů. //22.-26.11. První Kahirská konference Roosvelt-Churchill-Čankajšek o pomoci Ćíně proti Japonsku.//
 • 23.11.1943 - Mráz -10C – Divadelní představení pro wehrmacht, pro nemocnici Berlín a pro orgány Kraft durch Freude.
 • 26.11.1943 - Letecký poplach 18:45 až 20:15hod. a slyšet střelbu. Jedno letadlo přeletělo Mariánské Lázně a ze Zádubské výšiny bylo vidět záblesky a světlomet. – Nálety na Berlin a Stuttgart.
 • 27.11.1943 - Z nádraží byli převáženi četní zranění z náletů na Berlín. Při převozu pomáhalo vojsko. // V Teheránu začala 28. 11. 1943 konference "Eureka" J. V. Stalina. F. D. Roosevelta a W. Churchilla. Schválen plán válečných operací, Stalinem zamítnut plán na vylodění se na Balkáně , poválečné rozdělení Německa. Schválena deklarace o pomoci jugoslávským partyzánům, o vojenské spolupráci s Tureckem. Časové sladěni invaze do Francie na květen 1944.//
 • 30.11.1943 - Silný déšť v noci a ráno +30C. Nový protiletecký kryt byl zřízen v domě STUTTGART (čp.69 Horník) pro vojáky z lazaretu Balmoral-Osborne a u hotelu EGERLÄNDER (čp.70). Podzemní sklepy domů jsou spojeny chodbou probouráním. FARNÍ KRONIKA uvádí změny církevní. Polevily výstupy z církve a vystoupilo 23 osob, z toho 3 evangelíci. Naopak 12 osob se vrátilo do církve, z toho 7 evangelíků, 1 ortodoxní. Tři pokřtění pocházejí z řad ukrajinských Němců, kteří prchli z Ukrajiny a bydlí v HELVETII. Bohoslužby jsou denně ve všední dny v 6:15, 7:00 a 8:30 hod. s kázáním, v 10:30 hod. velká s německým zpěvem.
 • 2.12.1943 - Náhradní lístky na 50 kg brambor, které v Sudetech neplatí, jsou náhradními lístky na potraviny a mouku do února 1944. Za domem METROPOL, kde je lazaret SS, byl vybudován nový protiletecký kryt.
 • 3.12.1943 - Sníh zůstal a teplota -40C. //Druhá Kahirská konference Roosvelt-Churchill-prezident Turecka Inönü odmítl vstup do války.- 3.12. začal zimní útok Němců proti jugoslávským partyzánům a trval do 31.12.///
 • 4.12.1943 - Letecký poplach hned ráno a zatemnění nejhorší mají jako obvykle sestry z berlínské nemocnice. Nálet na Berlín a na Lipsko.
 • 5.12.1943 - Sbírka pro vaření z jednoho hrnce.
 • 6.12.1943 - V noci -80C. Cesty v parcích jsou průchodné jen na vlastní nebezpečí. Ve výlohách se objevily dětské hračky, zčásti vyrobené podniky. Pokud nebudou darovány dětem vojáků, zbytek přijde na vánoční trh.
 • 11.12.1943 - 57.období potravinových lístků se zvláštními vánočními příděly platné od 13.12. do 6.2. Je stejné pro děti i dospělé. Děti jen nedostanou lihoviny – 500 g pšeničné mouky, 125 g másla, 250 g cukru, 125 g cukrovinek nebo 100 g cukru, 50 g zrnkové kávy, 1/2 lahve likéru. V restauracích musí hosté odevzdat lístky na brambory nebo si donést vlastní brambory s sebou. – Začalo se s poskytováním útulků pro vybombardované.
 • 12.12.1943 - Volná představení jsou v úterý a v sobotu. V neděli jsou jen slabě navštívena. – Sníh není. Teplota -20C.
 • 15.12.1943 - Prodej vánočních stromků na nádraží. Ceny podle velikosti. Od 12. do 18.12. výstava Hitlerjugend v čítárně v kursále. Od 19.12. prodej vánočních dárků.
 • 17.12.1943 - Otevřena opatrovna dětí v hotelu TERST, který byl na tři roky uzavřen.
 • 20.12.1943 - Tání a déšť. Letecký poplach a nálet na Frankfurt a Mannheim.
 • 21.12.1943 - Bylo opět přivezeno mnoho raněných z Berlína. Vánoční prázdniny školní jsou od 21.12. do 20.1.1944. Není žádné kluziště a děti bruslí na městském rybníku. Každý obyvatel dostane příděl 250 g (kapr nebo úhoř).
 • 24.12.1943 - Letecký poplach 3:30 až 4:20 hod. a nálety na Berlín a Cáchy.
 • 26.12.1943 - Vánoce při 00C a v hospodách musely být odevzdány lístky nebo přinesené brambory, a to i při bramborové polévce !!! Plně obsazeny jsou ANGLICKÝ DVŮR, GERMANIA, MLÝN, CONTINENTAL, EGERIA, ŠENOV, STINGER, ANKER, ZELENÝ KŘÍŽ a MAGDEBURG. Ještě 20.12. večer letecký poplach, nálety na Frankfurt a Mannheim. Narukovali muži starší 50 let (šedesátníci) a povolání je až 5.1.1944. //Potopena v Severním ledovém oceánu německá bitevní loď SCHARNHORST.//
 • 27.12.1943 - Starší žáci ročník 1928 povolání k protiletecké obraně.
 • 29.12.1943 - Letecký poplach večer – divadlo museli opustit návštěvníci a ukryli se do protileteckých krytů v  Evropě a v hotelu OTT. Les u Sadové ulice byl prosvětlen.

FARNI KRONIKA 1943 zaznamenává nečekané velké oživení návštěvnosti v zimním období 1943. Starobince z Dortmundu a Bochumu byly umístěny na Krakonoši a v domě Schiller (čp.111). Už více než 90 domů používá berlínská nemocnice a zdravotní sestry z berlínské nemocnice pilně navštěvují bohoslužby. Měsíčně umírá 90 až 100 osob a mezi nimi je mnoho evangelíků. Roku 1943 bylo zaopatřeno 209 osob přijetím svátosti. V městě jsou uprchlíci z Polska, Besarabie, Bukoviny, Lotrinska a Ukrajiny. V lazaretu BRISTOL je kaplan Kassel z Porýní, v  lazaretu WAGNER františkán Schürmann z Westfálska jako nemocní. Na místo vikáře Lenze byl ustanoven farář Filip Kattner ze Sangerbergu jako vikariátní sekretář.

Zkratky v Lerchlově válečné kronice:

 • SS = Schutz-Staffeln ( = ochranné oddíly) - úkolem přísně vybíraných členů bylo "chránit Vůdce a zajišťovat nacionálně socialistickou Říši zevnitř"; stejnokroje byly černé s označením SS nebo s umrlčí hlavou. Lomené SS byly převzaty z runového písma, kde S=Sig (čti zik),
 • SA = Sturm-Abteilungen (= úderné oddíly) byly nejstarší složky strany NSDAP; šlo o dobrovolné politické vojsko s hnědou uniformou a s hnědou čapkou a s vysokými botami
 • Pg = Parteigenosse (= stranický soudruh), Pgn = Parteigenossin (=stranická soudružka) - tak se navzájem oslovovali členové strany NSDAP
 • Vg = Volksgenosse či Stammgenosse ( = soukmenovec, člen německého národa)
 • Vgn = Volksgenossin či Stammgenossin (= soukmenovkyně, členka německého národa)
 • NSDAP = Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei (= Národně socialistická německá dělnická strana). Dělila se do žup (Gau=župa, Gauleiter= župní velitel), župy se dělily do krajů (Kreis=kraj, Kreisleiter =krajský velitel), kraje se dělily podle obcí (Ortsgruppen=místní skupiny, Ortsgruppenleiter = velitel místní skupi-ny NSDAP), ty se dělily na buňky (Zellen,vedoucí Zellenleiter) a nejníže byly skupinky či bloky (Block, vedoucí Blockleiter)
 • WHW = Winter-Hilfe-Werk ( = Dílo zimní pomoci) čili WH = Winterhilfe ( = Zimní pomoc), též KWHW
 • HJ = Hitlerjugend (= Hitlerova mládež) - nad 14 let
 • RAD = Reichsarbeitsdienst (= Říšská pracovní služba), organizace pro mládež
 • DRK = Deutsches Rotes Kreuz (= Německý Červený kříž)
 • DJ = Deutsches Jungvolk (= Německý dorost), organizace pod HJ pro chlapce od 10 do 14 let s vlastní uniformou, stejnými pravidly jako v HJ, kde bylo organizováno 95 % i více chlapců
 • BDM = Bund der deutschen Mädchen ( = Svaz německých dívek)
 • DAF = Deutsche Arbeitsfront (= Německá pracovní fronta), vytvořená při NSDAP jako svaz "s cílem zajišťování sociální míru ve společnosti". Byl to svaz zaměstnavatelů-podnikatelů a dělníků a zaměstnanců dohromady.
 • NS-KdF = Gemeinschaft Kraft durch Freude (=Národně socialistická organizace "Síla z radosti"), založená při NSDAP jako podřízená organizace; za protektorátu se překládalo jako "Radost k síle" a obdobná česká protektorátní organizace se nazývala "Radost ze života".
 • NSF = Nationalsozialistische Frauenschaft (= Národně socialistický ženský spolek), organizace při NSDAP
 • NSV = Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (= Národně socialistická lidová péče, resp. sociální péče), založená při NSDAP a straně podřízená jako všechny organizace
 • NSLB = Nationalsozialisticher Lehrerbund (= Národně socialistický učitelský svaz), organizace NSDAP s členstvem od pěstounek v jeslích, učitelek mateřských školek, přes učitelstvo a profesorstvo až po profesory vysokých škol
 • NSFK = Nationalsozialistische Fliegerkorps (= spolek Národně socialistický letecký sbor), založena 1933 jako organizace NSDAP pro letecký sport na místo zakázaného Německého svazu leteckého sportu
 • NSRKB = National Sozialistische Reichskriegerbund (= Národně socialistický svaz říšských válečníků), organizace při NSDAP
 • NSKOV = Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung (= Národně socialistický spolek péče o válečné oběti), organizace při NSDAP pro válkou poškozené vdovy po padlých, sirotky, rodiče po padlých dětech.
 • WGB = Wirtschaftsgruppe Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe (= hospodářská skupina hostinců a ubytovacích živností)