Mariánskolázeňské noviny v roce 1905

(Noviny Marienbader Zeitung vycházely jednou týdně)

S Novým rokem hodnotí se starý rok 1904 (Mbd. Zeitung 1.ledna 1905)

Kroniku roku 1904 v Mariánských Lázních po jednotlivých dnech zpracoval Friedrich FISCHL. Byl to rok, který se navždy zapsal do historie města 14.srpna 1904 slavnostní návštěvou císaře Františka Josefa I. a jeho jednáním s anglickým králem Eduardem VII. V živé vzpomínce stále zůstává nádherná iluminace města, vyzdobené domy, triumfální brány i nemalý přírůstek 2000 hostů! V oněch slavných dnech byl zaměřen tisk světa na Mariánské Lázně. Těch novinářů! Hovořilo se tu všemi jazyky Evropy.

S touto slávou kontrastují stíny ve vnitřní správě města:

1. Parky si vyžádaly enormních nákladů, při čemž přesto trávníky vyschly (byl suchý rok) a zašlo mnoho květinových záhonů. Další náklady padly na "rekonstrukce" rekonstruovaných parků. --- Suchý rok znovu nastolil problém vody. To si vyžádalo zase 20000 K na nové projekty, ale pro rok 1905 se nenašlo řešení. --- Mnoho stížností bylo na vycházkové cesty v okolí.

2. Na podzim 1903 byla rozšiřována elektrárna a práce dokončeny 31.července 1904. Ale již 3.srpna 1904 sděluje vedoucí elektrárny, že generátor bude potřebovat novou rekonstrukci!

3. V říjnu 1904 zůstalo neukončeno jednání, jak bude pokryto 200000 K na běžné výdaje města za poslední čtvrtletí 1904 a první čtvrtletí 1905. De facto šlo o zhroucení finančního režimu městské rady, která nastoupila s heslem, že bude šetřit na všech stranách!

4. Balneologicky je nezbytné vyvedení Rudolfova pramene nahoru na kolonádu, které se stále odkládá, nové jímání Lesního pramene a zvyšování počtu koupelí.

5. Je nezbytná rekonstrukce městského divadla.

 


V roce 1904 se narodilo v městě 149 dětí (z toho 4 zemřely), zemřelo 94 osob (z toho 69 zde bydlících). V nemocnici si poleželo 222 osob.

V roce 1904 byla budována a do sezóny 1905 má být hotova řada nových staveb. Především jde o hotel FÜRSTENHOF(dnes Bohemia) od architekta Arnolda Heymanna, o klášterní budovu (dnes hotel Kolonáda) od architekta Josefa Schaffera, o kavárnu Cafe MIRAMONTI rovněž od Josefa Schaffera (?), dům BELVEDERE (Goethovo náměstí čp.16 - mezi Paříží a Krivání), o Stinglovu banku MERKUR od architekta Arnolda Heymanna. MERKUR (dům čp.25) býval rodinným domem Skalníků s názvem "Strauss". Dům prodal roku 1904 Albert Skalník, vnuk Václava Skalníka, židovskému bankéři Oskaru Stinglovi a odstěhoval se do Plané. Tam zemřel 16.října 1913.

Restem zůstává dokončení nové kolonády z roku 1889, protože stará kolonáda v sousedství s množstvím prodejních stánků dožívá (a přežila do roku 1974 – nová kolonáda podle záměrů už nebyla nikdy dokončena).

Ředitel Julius Laska vyhrál konkurs v Řezně (Mbd.Zeitung 1.ledna 1905)

Julius Laska z Mariánských Lázní vyhrál konkurs na ředitele divadla v Řezně ze 107 uchazečů – po své 35leté činnosti jako herec, jako režisér a jako ředitel divadla. LASKA působil 7 let v Linci, 2 roky v Salzburku, 3 roky v Innsbrucku a od roku 1889 působí v Mariánských Lázních, kde se zapsal hluboko do paměti domácího i mezinárodního publika, včetně krále Edwarda VII. V Mariánských Lázních působí již 15 let a bydlí trvale s matkou na Goethově náměstí v domě Wiener Haus čp.13 .

Hodnocení tramvaje (Mbd.Zeitung 8.ledna 1905)

Elektrická dráha města není v zimě rentabilní, také proto, že jízdenky stojí jen 50 % letní ceny. Jízdenka od nádraží stojí 10 haléřů na Šenov a 20 haléřů na konečnou u domu Nizza. V prosinci 1904 bylo přepraveno 8936 osob za 1298 K 30 haléřů. Za celý rok 1904 bylo přepraveno 288239 osob za 63662 K 80 haléřů. Tramvaj neměla žádnou havárii ani výpadek delší 3 hodiny. Celkem vznikla 4 zpoždění vlivem sněhu a jednou 40 minut kvůli povětří. Tramvaj měla 48966 jízd, čímž objela třikrát zeměkouli – ujela téměř 120000 kilometrů.

V roce 1904 bylo 102 dnů krásně, 109 dnů zataženo, 155 dnů se srážkami a 16 dnů bylo povětří. Nejvyšší teploty byly v dnech 23.7., 25.7. a 6.8.1904, kdy bylo naměřeno 410C !! Největší zima byla 23.prosince 1904, kdy bylo -150C. Nejvíce lidí přepravila tramvaj 16.srpna 1904 – 5779 osob, nejméně 26. listopadu 1904 – 207 osob. l Zkušebně se zavádějí "předplatné jízdenky" na rok 1905.

Zvěř a lednové mrazy (Mbd.Zeitung 8.ledna 1905)

Lednové mrazy zanechávají za sebou všude v lesích stopy smrti. Ptáci - konopka, čermáček (červenka, střízlík) - hledají potravu a bojují o svoji záchranu. Hlad je zbavuje strachu. Nejsou to však jen divoké kočky, proti kterým lidé vyhlásili válku. Je to sám člověk, který využívá mrazů a zločinnou rukou chytá ptáky do lapacích zařízení. Různá individua, štítící se poctivé práce, procházejí lesem, chytají ptactvo, dávají je do pytlů a snědí je. Proti takovým lidským "hyenám" jsou zákony příliš mírné, bylo by třeba ostřejších trestů a zřídit "pracovní domy", kde by museli pracovat. Dosud mohou provozovat odchyty pomocí vějiček, ok, pastí, osidel a hnízd. Terrible!

Jednání poslanců (Mbd.Zeitung 8.ledna 1905)

Jednání městských poslanců proběhlo 7. ledna 1905 a na pořadu byla: (1.) zpráva o použití lázeňského fondu k obecním výdajům mezi městem a klášterem Teplou, (2.) zpráva o jednání s klášterem Teplá o založení jednoho sběrného rybníka nad údolní přehradou. Opat Helmer sdělil, že nikdy nejmenoval dr. Zintla zástupcem v jednání, protože na to nemá právo.

Mariánskolázeňské redukční pilulky (Mbd.Zeitung 8.ledna 1905)

Prodávané v ostré konkurenci BARNAY proti BARNAI, poškozují dobré jméno Mariánský, protože jsou zdraví škodlivé. Sdělení redakce Marienbader Zeitung.

Sněhová kalamita (Mbd.Zeitung 15.ledna 1905)

Vlak mezi Mrázovem a Teplou zůstal viset ve sněhové závěji jeden a půl hodiny. Cestující si museli přestoupit v Teplé do vlaků opačných směrů.

Michael URBANuvádí článek "Národní garda v Mariánských Lázních 1848" (Mbd.Zeitung 8.1.1905)

Velké napětí na městském zasedání 7.ledna 1905 (Mbd.Zeitung 15.ledna 1905)

Zasedání 7. ledna bylo ve znamení souboje mezi starostou dr. NADLEREM a Josefem SCHAFFEREM (zástupcem kláštera). Šlo o omyly v zápise z 24.října 1904. Například návrh Schafferův, aby každý člen kolegia měl k dispozici k nahlédnutí městské knihy, byl schválen nikoliv sedmi, ale jedenácti hlasy a po novém hlasování dokonce 12 hlasy! --- Na obecné výdaje bylo povoleno vzít peníze z lázeňského fondu ("kurfond"), ale klášter nepovažuje mnohé z uváděných výdajů za "obecné". Obecným účelům lázní slouží kolonáda, pavilóny a minerální prameny. Zde je zapotřebí nových rekonstrukcí a nových jímání pramenů. To dosud platil klášter Teplá ze svého. Proto při pokračování dostavby kolonády a u nového jímání Křížového pramene musí přispět také obec a nikoliv pouze klášter! --- Mnohé věci se přijímají bez diskuse, což kritizuje redakce novin: "Bez debaty se přijímají zásadní věci, zatímco o maličkostech se diskutuje bez užitku dlouhé hodiny !!!"

Radní GRIMME uvedl, že příjmy v letech 1898-1903 stoupaly tak, že mohly být vysoké výdaje hrazeny, neboť v těch letech stoupl výběr lázeňské taxy o 80 tisíc K. Proti roku 1890 stouply příjmy o 244 tisíc K! Přesto již v roce 1903 vznikla ztráta obecního jmění na 93 tisíc K a nekrytý schodek kurfondu je 162 tisíc K !!! Takže vlastně všechny investice zůstávají nekryty! V roce 1903 založil zahradník SWENSON park a už koncem června byl hotov. Toho roku figurují výdaje na udržení parku 74 tisíc K. To je lehkomyslnost !!!

Napětí se týkalo i jednání s klášterem o údolní přehradě. Klášter poskytl na 25 let nájemné 300 K za bezplatné dodávky vody pro klášterní majetky v městě, současné i budoucí. Radní GRIMME se ohrazuje proti "budoucím"! To může zahrnovat velice mnoho !

Různé zprávy z ledna 1905 (Mbd.Zeitung 22.ledna 1905)

Na rok 1905 je ohlášen znovu anglický král Eduard VII., dále perský šach a portugalský král.

Zemřel Karel Hanika z domu NEPTUN (dnes Oradour), věk 61 let, člen mnoha spolků. Na jeho pohřbu byl i princ Schönburg a všechno jeho úřednictvo z Kladské, dále od Metternicha, mužský pěvecký spolek, Liedertafel, spolek veteránů arcivévody Rainera I., válečný korpus arcivévody Ferdinanda Karla, sportovní spolky atd.atd.

Znovu se jedná o postavení pomníku J.W.Goethovi a připomínají se k tomu trefná slova samotného básníka: "Die Worte sind genug geschrieben, nun lasset uns endlich Taten sehen!" (Napsáno dost, nechte nám spatřit činy!) Je to dluh, který budou muset splatit až vnukové. Stůl (Stammtisch) Fidlovačka již poslal 2 tisíce K na stavbu Goethova pomníku v Mariánských Lázních a ve sbírce je nutno pokračovat.

Plány zavlažování a hnojení pozemků u Hamrnického dvora nyní rozvíjí Ing. PETERS. Sem by byla vyvedena kanalizace města. Ze Šenova je denní odtok 3-4 hektolitry, a tak by muselo být jímáno 3 tisíce hektolitrů v šesti komorách. To by vyžadovalo nejméně 2000 m2 plochy a náklad 80 až 100 tisíc K. Noviny z 29.ledna znovu píší o odpadovém systému ve městě a k tomu uvažováno o využití Ferdinandova rybníku. V novinách z 12.2.1905 pokračuje pak článek o odpadních vodách v městě.

V roce 1904 bylo policejně zajištěno 929 osob, z toho 52 předáno okresnímu osudu a 135 šlo výstrkem z Mariánských Lázní. --- Dokončovaná novostavba čp.382 Johanna Krause má už název ASGARD (Nerudova ulice). --- Dostavovaná klášterní budova (architekt Josef Schaffer) bude mít oficiální název Klášterní dvůr (KLOSTERHOF - nakonec však se ujal název Lázeňská inspekce , pak děkanství; dnes po odprodeji Hotel Kolonáda).

Rozpočet města na rok 1905 (Mbd.Zeitung 5.února 1905)

Noviny přetiskly rozpočet a preliminaci kurfondu, elektrárny, hudební taxy a obce. Bude to bod sváru. Redakce předpovídá, že bude chybět 300 tisíc K. Ostrá kritika, že některé položky byly schválně nezaneseny ve snaze ututlat zadluženost obce. Je tu i rozpočet fondu chudých a nového městského majetku vily Lugisland (dnes Lil).

K týrání zvířat (Mbd.Zeitung 12.února 1905)

Sděluje se, že od 31.května 1902 platí tresty vězení a peněžní pokuty, zejména 1. za vození osob na psích spřeženích, 2. za to, když chybí deky a boudy pro tažné psy v době od 1.listopadu do 30.března, 3. za surové bití koní a tažných zvířat nebo využívání zraněných zvířat k tahu nebo bez ohledu na počasí, v kopci, přeložení nákladu, 4. za zařezávající se provazy při přepravě telat, prasat, kroucení ocasu aj., 5. za transport v pytlích.

Přednáška profesora Jaksche (Mbd.Zeitung 12.února 1905)

Přednáška Prof.Dr. von JAKSCHE na radnici o epidemiích, alkoholismu a tuberkulóze, a co dělat proti tomu.

Demise vedení města !!! (Mbd.Zeitung zvláštní číslo 16. února, 19.února 1905)

16.února vyšlo zvláštní číslo novin se zprávou o demisi celého vedení města! Poprvé od počátku historie města Mariánské Lázně došlo ještě před ukončením volebního období k demisi starosty a celé městské rady. Nebyla to parlamentní porážka režimu, doktora Nadlera, neboť 14 hlasů proti 9 hlasům odmítlo návrh opozice, aby preliminare nebylo přijato. Bylo však jasné, že opozice nabývá takové síly, že už může prosadit neschopnost dalšího usnášení se. Že by však tohle vedlo k demisi, těžko uvěřit. Tím, že se celá rada ztotožnila se starostou NADLEREM a odstoupila, dostává demise podivný ráz!

Byl to debakl!Pád režimu bez možnosti záchrany! S heslem nejvyšší šetrnosti totiž nastoupil dr.NADLER, když jeho hlavní zbraní proti HERZIGOVI bylo našeptávat občanům, že prý Herzig nadělal 700 tisíc korun dluhů a kdyby v tom mohl pokračovat, Mariánské Lázně by "přišly zugrunt"! Ale ve skutečnosti - kdyby se dovolilo pokračovat v Herzigově zadlužení - město by sice mělo 1200 tisíc korun dluhů, kdežto za NADLERA má nyní už 7000 tisíc korun dluhů !!! Heslo nejvyšší šetrnosti ve skutečnosti každým rokem přinášelo více než milión korun dalších dluhů! To pociťovali dnes odstupující zřejmě velice dobře a nevěděli kudy kam. Neznali jinou cestu než rychle odstoupit a zmizet.

Politika dr. NADLERA se opírala o stálé mimořádné schůze. Takto se jednalo o rekonstrukci rekonstruovaných parku, jindy o přeložení primárního kabelového vedení, a vždy byl pro radu směrodatný návrh expertů (ti byli samozřejmě na věci vždy zainteresováni). Noviny už dlouho varovaly před paktováním !!!!

Do 14 dnů musí být zvoleno nové vedení města. Kdo převezme osmiměsíční provizorium, tj. do voleb v lednu 1906 ? Nebo nechat dopít kalich hořkosti až do konce, aby řízení obce převzal městský komisař ?

16.února 1905 probíhala preliminární schůze v nezvykle ostrém duchu. Neúplnosti a nesprávnosti pokračovaly a vrhaly další stíny na vedení. Přesto stále nepokročil návrh na odmítnutí preliminare. Návrh dostal jen 9 hlasů. V preliminare nebyla např. ukončená rekonstrukce nemocnice, úpravy silnice u nádraží (10 tisíc K), čističky (19 tisíc K), přemostění potoka aj. Jinde byly zase položky úmyslně smíchány. Chybí 162 tisíc K, které dluží obec kurfondu atd. Jde tu o peníze občanů města – za takové hospodaření jsou odpovědni vedoucí města !!! V půl třetí rezignoval starosta, po něm podal demisi městský radní HAMMERSCHMID za městské radní. Plzeňský TAGBLATT ovšem uvádí lživé příčiny odstoupení vedení ! Není divu. Neboť odstupující funkcionáři jsou akcionáři tohoto plzeňského listu !!

Lži a pomluvy (Mbd.Zeitung 26.února 1905)

Lživé informace plzeňského TAGBLATTU je třeba odmítnout:


1. že by se debata o preliminare odehrávala v bouřlivé atmosféře,
2. že by opozice napadala starostu a radní nepřijatelným způsobem,
3. že by opozici vedl celoněmecký poslanec PETERS,
4. že by starosta odpovídal jasně; naopak nemohl vysvětlit mnoho věcí!
5. že by občané stáli proti opozici,
6. naopak s nadšením uvítali odstoupení dr.Nadlera jako zadostiučinění! Podepsáni: Josef SCHAFFER, Karl GRIMME, Franz FRANK, Norbert REI0MANN, Josef HAUSCHKA, Hans OTT, Wolfgang NITZL, dr. Hans TURBA, Anton KOLBENSCHLAG. "Individuum, které píše pro svého chlebodárce pana ARNOLDA lži a pomluvy, není hodno polemiky!". Uzavírá článek.

Nádraží v rekonstrukci (Mbd.Zeitung 26.února 1905)

Rekonstrukce měla skončit do konce sezóny, ale zbývá ještě mnoho nedostatků: výstupy z restaurace a z čekárny jsou dodnes uzavřeny. 5.3.1905 se uvádí, že název BAHNSTATION-AMT (Nádražní úřad) byl povýšen na BAHNBETRIEBSAMT. No a ?

Lázně Sangerberg (Mbd.Zeitung 26.února 1905)

Lázeňské zařízení v Sangerbergu přechází do rukou stavitele Karla HINKEHO z Mostu. Na sezónu je připraveno nové osvětlení a přístavba. Lékařsky zůstávají lázně pod vedením MUDr. Augusta HAMMERA.

Řešení krize vedení města (Mbd.Zeitung 26.února a 3.března 1905)

25.února se konala první schůze, jak řešit krizi města. 5. března byla druhá schůze kolegia městských poslanců a nové volby. Starostou byl zvolen advokát Wenzl DIETL (dostal 23 hlasů ze 24). Městskými radními zvoleni: HAMMERSCHMID ze Zvonu (22 hlasů) – odbor finance, METZNER (23 hlasů) – odbor policie a chudoba, ředitel Josef SCHAFFER (23 hlasů) – výstavba a hudba, Johann RUBRITIUS (23 hlasů) – tisk a kultura, GRIMME (23 hlasů) – elektrárna a tramvaj, BREM (23 hlasů) – městská zařízení, pozemky, parní válec a divadlo, dr.Hans TURBA (23 hlasů) – parky a veřejné práce, Karl HABERMANN – vodovod, jatky, zahrady, kanalizace – celkem osm radních.

Drobné zprávy (Mbd.Zeitung 12. a 19.března 1905)

Dr.LAUBE z Prahy připravuje geologický výzkum a nové jímání Lesního pramene. --- Obchodní vedoucí Lesního mlýna Karl WEIS si pronajal Villu METTERNICH v Kynžvartu. --- Josef SCHMIDT, syn majitele domu Wagner, si pronajal dvůr Haselhof. ---- Kníže Metternich daroval na nový kostel ve Velké Hleďsebi 100 tisíc cihel. --- Firma BRAUNER a Co. z Vídně usiluje o elektrifikaci Velké Hleďsebe a Klimentova. Elektrárnu by nechal postavit na svém pozemku Wenzl SEITZ z Kieselmühle. Z lázní by vedla do Hleďsebe elektrická dráha bezkolejová (trolejbus). ---Městská rada připravuje návrh na sanování finance obce, též zvýšením daní za objekt minimálně o 500 K. -- Zdejší host hrabě VORONCOV-DAŠKOV byl jmenován carem místodržícím Kavkazu.

Problémy rozšíření přehrady (Mbd.Zeitung 26. března 1905)

17. března zasedala komise místodržitelství ve věci rozšíření přehrady v Mariánských Lázních. Ing. PETERS navrhl zvýšení o jeden metr, což by přineslo zvýšení obsahu o 25 tisíc m3, tj. celkem 93 tisíc m3 . V komisi byli též Prof.Ing. August ROZSIVAL, dr. STERNBERGER z okresního úřadu a dr.ZÖRKENDÖRFER za město. Zvýšení hráze je považováno za provizorium a projekt zatíží město poměrně nízkým nákladem 3 tisíce K, kdežto machinace projektů typu Nadler-Rippl by stály tisíce a tisíce vyhozených korun !!

Rekonstrukce elektrárny a jiné (Mbd.Zeitung 26. března 1905)

Byla na podzim demontována a generátor odeslán do Budapešti k opravě. Současně je zkoušeno turbinové dynamo. Montér firmy GANZ & comp. tu již montuje. Je méně hluku proti nesmírně hlučné původní turbině. Stejný je osud turbiny v Karlových Varech . – 15.dubna 1905 byla kolaudace agregátu parní turbiny v elektrárně za účasti radního GRIMMA a experta Ing. SCHÖNGUTA z Ostravy. Starý turbogenerátor působil takový kravál, že personál v jeho blízkosti neslyšel ani zvonek. Příčinou bylo silné proudění vzduchu. Firma GANZ & spol. nyní dala po obou stranách stěny, je možná vyšší teplota a další výhody..

V hotelu NEPTUN (Oradour) se konala 18.března schůze zdejšího patronátního válečného tělesa. Má dva protektory, 60 čestných členů, 68 aktivních členů a 50 přispívajících. Co dělají ? Pomáhají při ohních, povodních a jako vojáci při různých příležitostech. Nyní budou mít stejné čapky jako hasiči, ale nadto červené pásky na rukávě. Velitelem je pan ZISCHKA.

Noční hlídač Wenzl Köhler obdržel od Jeho Majestátu císaře Františka Josefa I. čestnou medaili za 40 let věrných služeb. 19. března mu ji předal starosta doktor Dietl za doprovodu nové městské rady.

Oznamuje se, že nová budova kláštera Teplá se nebude jmenovat Klášterní dvůr (KLOSTERHOF), jak se uvádělo, ale podle oznámení kláštera to bude BRUNNENINSPEKTION, kde bude mít sídlo též lázeňský inspektor s kanceláří. – Město nemá žádný stavební plán, což zapříčiňuje spoustu různých "rekurzů" (odvolání).

Drobné zprávy z dubna 1905 (Mbd.Zeitung 2.,9.,16.,23.,30. dubna 1905)

23.března 1905 se konala preliminární schůze, kde byla přednesena podrobná zpráva o chybách a způsobu řešení preliminare (rozpočtu). Celkové potřeby financí činí 483275 korun a jsou kryty za 376727 korun proti původnímu uváděnému plánu 435478 korun !!! Další článek o akci sanování financí města je uváděn 9. dubna 1905.

Ředitel SCHAFFER se vyslovuje o stavu komplexu budov mezi vilou HABERMANN (dnes Whitehaven) a vilou SKALNÍK (dnes LENKA na Ruské ulici čp.215). Na straně k lesu jsou projektovány tři novostavby a na druhé straně ulice směrem k městu je projektováno šest vil!

Portugalský král CARLOS se prý chystá přijet do Mariánských Lázní.

22.března 1905 v NEPTUNU (dnes Oradour) se konala schůze Mírové společnosti Rakouska. Odbočka této společnosti v Mariánských Lázních roste – ze 116 na 134 členů a v čele společnosti tu stojí Viktor PETZOLD sen., písařem je rabín zdejší židovské obce dr. Filip GOLDBERGER.

Také hasiči schůzovali, a sice v domě TANNE (čp. 151 Tipperary v dnešní Mladějovského ulici). Bilance za rok 1904 činí - šest požárů: 2.8.1904 ve Velké Hleďsebi, a týž den v domě PYRAMIDA (čp. 73 – původní název, na domě letopočet 1903), 13.9. Tři Sekery, 21.10. v domě LOHENGRIN (čp. 184, SVATAVA v Mladějovského ulici), 23. listopadu v Bečově, 9. února 1905 hořelo v Tepelském domě. Hasiči mají dva čestné, 28 přispívajících, 67 aktivních a 8 rezervních členů.

Další obětí Swensonova "řádění" v Skalníkových parcích bylo, že populární obdivovaný stoletý dub u Nových lázní musel být skácen v důsledku nepromyšlených zásahů v jeho okolí! -– 16.dubna se konala výroční schůze Městské spořitelny. -– Vychází nový plán Mariánských Lázní a obsažný ADRESÁŘ!!!

Rozsáhlý článek z 9.dubna 1905 o připravovaném projektu železnice Mariánské Lázně-Tirschenreuth. Propagace této trasy byla nejvíce prosazována v letech 1897-1899 za starosty Herziga. Po jeho rezignaci nastalo ticho. Nyní se k projektu město rozpačitě vrací. Trať by vedla přes Mähring do Tirschenreuthu a dále přes Bayreuth až do Bambergu. Otázka je, o jakou trať by šlo – o státní či soukromou ? Rentabilita této lukrativní trati by totiž byla velmi vysoká.

U Lesního pramene pokračují práce. Jímání má zvýšit vydatnost, ale také obsah CO2. Přepad pramene bude veden emailovým potrubím až do Nových lázní!

Nádražní ulice je stále středem stížností. Za deště je tu bláto. Ulice bez pevného podkladu nebude moci nikdy dobře sloužit. Od nádraží k domu TERST je to 900 metrů. Vezmeme-li šířku ulice 6 m, je potřeba 5400 m2 k položení dláždění - při ceně 10 korun za metr vyžaduje 54 000 K. Roční příspěvek na tuto silnici je pouhých 2 500 K. Proto je nutné jiné řešení.

Kritika hauzírování a jiné (Mbd.Zeitung 23.dubna 1905)

Cizí podomní obchodníci brouzdají od domu k domu a kazí domácím řemesla. Kdyby obec potrestala každý takový případ obtěžování pokutou 2 K, nastal by brzy konec takového zlořádu. Kde není pomoci, pomoz si každý sám! --- Kritický článek o češtině na Chebsku z 23. dubna 1905. --- 25. dubna 1905 zemřel ve Vídni profesor Dr. Med. Samuel rytíř von BASCH, který se narodil 9.září 1837 v Praze a 35 let léčil v Mariánských Lázních. --- V parcích muselo být letos zasázeno na 400 stromků, protože mnoho stromků uschlo. --- Po rekonstrukci nádraží zůstávají stále uzavřené čekárny, zavřeny jsou dveře z lokálu na nádraží a perón je uzavřen až do odjezdu vlaku. To je třeba odstranit do zahájení sezóny!

Pohřeb chudáka (Mbd.Zeitung 23.dubna 1905)

19. dubna 1905 byl pohřben u hřbitovní kaple cestář LAUBER na obecní náklady. Nebylo nikoho, kdo by nesl rakev ani kříž. Kdyby nepřišli z práce jeho kamarádi- cestáři v pracovních oblecích, ani by nemohl být pohřben. Kde zůstala humanita ? Co to jsou obecní náklady ? To znamená, aby též někdo nesl rakev a uložil ji do hrobu !!

Ustavení spolku majitelů domů (Mbd.Zeitung 30. dubna 1905)

Konalo se 28. dubna 1905 dle stanov spolků majitelů domů. Předsedou byl zvolen J. GRIMME. Spolek si klade za úkol prosadit odpovídající daňové zatížení a pořádek do výše a placení činží.

Otevření sezóny 7.května 1905

Bylo 7.května 1905 v 9 hod. a provedl je opat dr. Gilbert HELMER. Též začaly jezdit sezónní rychlíky a spací vozy Vídeň-Mariánské Lázně s odjezdem v 22:14 hod. z Vídně a příjezdem v 6:55 hod. do Mariánských Lázní. Zpátky se jezdí ve 22:22 hod. z Mariánských Lázní a ve Vídni je vlak v 7:10 hod. ráno.

9. května 1905 uplynulo 100 let od smrti Friedricha SCHILLERA a vzpomínkové oslavy proběhly v Mariánských Lázních v divadle a v hostinci VIKTORIA (dnes oplatkárna).

Kritika, kritika ,kritika a novinky v květnu (Mbd.Zeitung 7.14.,21.,28. května 1905)

Rudolfův pramen v Úěovicích se těší stále větší oblibě hostů. Mnozí chodí špacírem k vývěru a zapomenou svůj pohár na kolonádě. Zde dole je pak jen několik sklenic a nic k uložení lázeňských pohárků, dvě pumpy a škopek na umytí sklenic. A to je moc málo !!!

Labutí jezírkov parku asi závisí na libovůli vodníka v něm. Jednou přetéká, najednou je zase prázdné a na cementovém dně je možno spatřit nechutné bahno, roury a dřevo. A páchne to tu nepříjemně!

Málo značené cesty jsou právě ty z nejkrásnějších - jako jsou k Rájovské myslivně a k Farské kyselce. Ale nejsou označeny! Pisatel musel dovést do lázní dvě dámy, které tu bez pomoci dlouho bloudily …

Článek "Inhalační systém Dr.Bullinga" o nových terapeutických postupech vyšel 7.5.1905 v Mbd. Zeitung.

23.5.1905 zasedne v Úšovicích komise pro zřízení vlastní úšovické elektrárny. Vida!

Vyšlo album o Mariánských Lázních s barevnou titulní stranou a 20 uměleckými obrázky (14.5.1905). --- Asi 30 nových abonentů bylo napojeno na telefonní síť. -– Článek o nutnosti vyučování cizím jazykům – francouzskému a anglickému v měšťanské škole v městě.

Znovu je otevřeno vedle kavárny Café Egerländer ono "Císařské panorama". Tato atrakce v městě má různá témata, tento týden je to "V říši šacha" s různými obrázky z Persie. Perský panovník má také letos přijet do Mariánských Lázní! (Pozn.red. Ale nepřijel.) – Vychází článek na pokračování od doktora H.KISCHE "České lázně v roce 1904".

21.5.1905: Deník Marienbader Tagblatt začíná již vycházet jako XIII.ročník .- vychází o sezóně vždy o 18.30 hod.

První řádné shromáždění Spolku zdejších lékařů se konalo 7.5.1905 na radnici za vedení dr. HEIDLERA . Novým předsedou byl zvolen Dr.STERNBERGER.

Otevírá se kavárna Café HOCHWALD (Hvozd) ! Inzeruje to Franz GATSCHA (čti Káča), který byl dříve majitelem Café Miramonti. - Vychází kniha "Adreß und Geschäftsbuch".

Ze zasedání radních: RUBRITIUS tvrdí, že "nejlepší hřiště golfu na kontinentu" bude právě u závišínské cesty. Trautmannsdorff přislíbil dotaci 4 tisíce K na tři roky, Rubritius 2 tisíce K, z kurfondu povoleno čerpat 2 tisíce K. --- Na další místnost mateřské školky na Šenově povoleno čerpat 700 K.

Nové názvy ulic

Povolena jména nových ulic a domů: ulice od domu HERBT (Vlasta čp. 366) k domu ANNAHEIM (Barcelona čp. 375) se má nazývat Jitřní ulice -MORGENZEILE (dnes ulice Boženy Němcové); ulice od staré školy (dnes ZUŠ) směrem k domu Margareta bude Schillerova ulice -SCHILLERSTRASSE (dnes Ibsenova), ulice vedoucí od domu Rudolfsheim (čp. 217 v dnešní Ruské ulici) vzhůru směrem ke kavárně Egerländer (Monty) bude EGERLÄNDERSTRASSE(dnes Příkrá); ulice od domu MAY k hostinci VIKTORIA (oplatkárna) bude VIKTORIASTRASSE (dnes Máchova); ulice od Krále bavorského (dnes Skalník) vzhůru k vile WALDIDYLLE (čp.357 Campanilla) bude TŘÍDA KRÁLE EDUARDA VII. (dnes Karlovarská). Dům pana Fingera v Luční ulici bude mít název RIGI. (Poznámka: Ani Schillerova ani Edwardova ulice nebyly realizovány.)

Noviny z 28.5.1905 uvádějí, že denně přibývá 300-400 hostů. --- 27. května 1905 byla první tombola v kursále a na Bellevue první Wagnerovský koncert.

Cedule "Privátní cesta kláštera Teplá"

Tyto cedule se objevily všude na promenádních cestách lázní. Tyto cedule matou hosty, že tu asi zákaz procházet se. Znervózňují nemocné, co mají dělat ? Přece není nutné takto potvrzovat majetek kláštera. Nadto město přece platí údržbu cest z kurfondu !!! (Jeden příklad z nekonečných sporů mezi městem a vlastníkem-klášterem, který skončil za druhé války převodem majetku kláštera v městě na Velkoněmeckou Říši a na správce–město).

Znovu causa Swenson. Co ten se tu nařádil! Jedna vrba a dvě olše musely být pokáceny – "Vidíme padat strom za stromem." A to už přišel park na 300 tisíc korun!!!

Jeden cenný psací stůl je v majetku Metternicha. Jde o stůl z doby Ludvíka XIV. se zlatým obložením. Z Francie je za něj nabízeno 900 tisíc K. – Pokračování článku H.KISCHE o českých lázních. – Články o golfu. - Obraz malíře M.Gotha "Setkání monarchů v Mariánských Lázních" neodpovídá uměleckým požadavkům a město ho váhá převzít.

Nová Metternichova vyhlídka

Z Podhory a z Volfštejna u Sangerbergu jsou nádherné výhledy do dálek, ale pohodlným hostům stačí i Zádubská výšina (Hohendorfer Höhe). Nyní má okolí novou vyhlídku, která se objevuje za Mýtním domem (Maut- haus - zaniklá hájenka Bašus u Kladské). Kníže Metternich nechal udělat od Mýtního domu napravo pohodlnou stezku k vyhlídce, kterou jedna paní z neznámých důvodů a zřejmě omylem nazvala "Altwasserhau" (Mýtina Staré Vody). Její vrchol tvoří tři granitové bloky. Nejde však o kruhový výhled, neboť na severu je Kladský vrch (Glatzen), Volfštejn u Sangerbergu a Podhora. Odtud je vidět jen ve výseči od jihovýchodu k západu.

Ještě k zakopanému pokladu z minulosti

Několik let se táhne kausa "zakopaný poklad v okolí". Pan Hanslik z Lesního mlýna opět dostal dopis ze Španělska, co se týká pokladu, kdesi tu zakopaného. Tentokrát je mu slibováno, že v úschovně peněz ve Francii budou uloženy peníze, které si odtud vyzvedne za poklad. Je mu slibován třetinový podíl z pokladu. Odesilatel píše, že je bohužel ve vězení (španělský republikán).

Dopravní nehoda a střelba (Mbd.Zeitung 4. června 1905)

30. května přejel jednospřežní povoz klempířského učedníka. Koně poplašila tramvaj. Učeň byl převezen do nemocnice. Kočí je obviněn, že nedbal opatrnosti při přejíždění kolejí.

Ve 4 hodiny odpoledne střílel nějaký myslivec v lese nad Švýcarským dvorem na úšovickém území. Toto by se uprostřed sezóny nemělo dít !!!

Urození hosté přijíždějí (Mbd.Zeitung 4.června 1905)

28.5.1905 přijel a v domě NEW-YORK (Polonia) se ubytoval egyptský ministr práva FOUAD PAŠA z Káhiry.

V polovině června 1905 přijela panovnice, velkovévodkyně ruská WERA z WÜRTTEMBERGA a ubytovala se v Tepelském domě. Stará se o ni profesor KISCH.

Bulharský král FERDINAND přijel 25. června 1905 do hotelu CASINO k Petzoldtovi. Každé číslo novin si všímá jeho pobytu v Mariánských Lázních.

Jeho Výsost princ MIRKO z Černé Hory (Montenegro) s princeznou manželkou Natálií a princem Štefanem přijeli 2. srpna 1905 a ubytovali se na Egerländeru.

Snahy o úplné osamostatnění se okresu (Mbd. Zeitung 11. června 1905)

Konala se mimořádná schůze obecního výboru ve věci úplného osamostatnění se okresu Mariánské Lázně proti dosavadnímu okresnímu dvojzastupitelství Mariánské Lázně-Teplá a přijata rezoluce. – Sedmdesát let lázeňského lékaře Prof.Dr. Adolfa OTTA (11.6.1905) se slavilo v městě. Villa TRAUNECK v Ischlu, která patří Prof.Ottovi, byla obložena květinami a slavnostně ozdobena.

Otevření golfového hřiště (Mbd.Zeitung 18. června 1905)

Nad klášterním rybníkem při Karlovarské silnici je připraveno k otevření golfové hřiště. Ustavil se golfklub a čestný předseda Jeho Jasnost kníže TRAUTMANNSDORFF, čestný místopředseda klubu převor HELMER, předseda klubu - starosta dr.DIETL. Organizační výbor tvoří: major M.J.R. DUNDAS, doktor OTT, doktor PORGES, hoteliér HAMMERSCHMIED, čestný sekretář A.Percy BENNETT z anglického vyslanectví ve Vídni, čestný pokladník RUBRITIUS. Otevření hřiště připraveno na 21.srpen 1905.

Změny ve vedení nemocnice (Mbd.Zeitung 25. června 1905)

Ve věku 55 let zemřel doktor Ludvík INGRISCH, primář městské nemocnice. Po něm převzal vedení nemocnice doktor Hans ZICKLER a funkci městského radního za zemřelého dr. Ingrische vzal prozatímně doktor ZÖRKENDÖRFER. – Lesní pramen znovu otevřen k používání.

Jednání Svazu mlékáren (Mbd.Zeitung 25 června 1905)

Konalo se 18.června - Svaz německých mlékáren v Čechách schůzoval v Mariánských Lázních v hostinci Viktoria (dnes oplatkárna). Dánské a ruské máslo se dostalo na český trh a vytlačuje domácí výrobce. – Pokles produkce másla na 40-50 %. --- Roku 1903 bylo 19 družstev a 14 soukromých mlékáren a 20,3 milionů litrů mléka. Nabízí se pravé mléko a máslo, kontrola Svazem je zárukou jakosti. Boj proti margarínovému máslu.

Změny v daňovém zatížení domů: rozhodnutí z Vídně na zlepšení daňového zatížení domů pro lázně. Až do roku 1920 bude zvyšovat amortizační odpis postupně, rok za rokem ze 16 % postupně až na 30 % a v téže době bude klesat domovní daň z 26 % na 20 %.

Různé (Mbd.Zeitung 2. července 1905)

Klášterní cedule "Soukromá cesta" dne 2.7.1905 odstraněny. Na cestičkách v parcích a místo nich klášter podle návrhu novin dal postavit nové cedulky "Freiwillig gestatteter Weg". Inu. --- Nové cigarety DONAU stojí 100 ks za 1,80 K. Jsou velmi slabé a náustek je skoro až do poloviny cigarety. --- Bullingovo inhalatorium bylo zřízeno v Nových lázních. Pro choroby respiračního ústrojí je nejvhodnější Lesní pramen. Popis nových zařízení.

Dostihy koní v Karlových Varech se konají denně od 2. do 16.července a vyhlášeny ceny a handikapy.

Krádež v městě. Nový číšník v jednom hotelu 24.června ukradl ze stolu peněženku, kde bylo 760 K a 400 marek a zmizel. Policii to bylo jasné!! Podařilo se jim ho dohnat a měl u sebe ještě 700 K. Že prý je někde našel. Vrátil peníze policii. Ale nakonec se přiznal: peněženku hodil do klozetu a přehlédl, že tam bylo ještě 400 marek. Škoda! Byl zatčen.

Tenis,golf a šerm (Mbd.Zeitung 9. července 1905)

V hotelu CASINO byly počátky tenisového turnaje, který se stal pravidelný a dnes přijíždějí tenisté z Rakouska i z Německa. – VIII.mezinárodní turnaj v tenise zahájil za účasti 397 přihlášených! Účastní se ho "esa" jako Parker, Froitzheim ze Štrasburku, rakouští šampioni Kinzl a Wessely.

Nejmladším sportem je golf. Zdejší hřiště je nejkrásnější na kontinentě. Začaly příspěvky na golfové hřiště: Eduard VII. dal 504 K, anglický vyslanec Eduard GOSCHEN 500 K, Mr. Adolf BUSCH ze St.Louis z USA 500 K, starosta města a radní po 500 K, z rakouské aristokracie dohromady přes 2000 K.

Jiným sportem ve městě je šerm. Po dva roky se tu koná malá akademie šermířů v malém. Letos bude poprvé akademie pořádána místním kurklubem a očekává se mnoho známých šermířů! II.mezinárodní turnaj šermířů se koná 3.-5.srpna 1905.

Horka a přízrak lázní bez vody a jiné (Mbd.Zeitung 16.,23. července 1905)

Udeřila horka a pro koně bude nutno zajistit štoudve vody na nádraží. V lesích je přísně zakázáno klepání koberců. --- Podzimní manévry rakouských vojsk se připravují u Strakonic za účasti 86 bataliónů infanterie, 24 eskadron a 128 dělostřeleb celkem 56 až 58 mužů.

Přímé lůžkové vozy Amsterdam - Mariánské Lázně jezdí od 1. července. V Chebu jsou připojovány a odpojovány vozy k OSTENDEX-PRES. -- Změny daňového zákona. V roce 1882 měly daně Karlovy Vary 140000 K, Mariánské Lázně 36000 K, Františkovy Lázně 34000 K. V roce 1904 měly Karlovy Vary 459000 K, Mariánské Lázně 146000 K, Františkovy Lázně 44000 K. Daňový šroub nejvíce zatížil Mariánské Lázně (Předpis domovní daně ukazuje však něco jiného: rychlý růst Mariánských Lázní).

Suché léto v roce 1903 vystrašilo město tak, že se objevily dobrodružné plány na řešení jako například miliónový projekt veliké Podhorní nádrže. Znovu vyvstává otázka vody: na jaře byla zvýšena hladina hráze na přehradě o 1/2 metru a klášter založil mnoho nových rybníků, čímž odlehčil přehradě. 14. července 1904 bylo v přehradě 5,9 miliónů hektolitrů vody a 14. července 1905 8,6 miliónů hektolitrů vody, tedy o 3 milióny víc. Městské potrubí má kapacitu 23 litrů za sekundu, z toho 6 litrů kryjí štoly a 17 litrů přehrada. To se již po desetiletí osvědčilo jako zcela spolehlivé.

Doktor ZÖRKENDÖRFER se stal provizorním městským lékařem od 17.7.1905, uznán městským hejtmanem.

Elektrické vedení náhle vypovědělo službu a v divadle a v hotelích se muselo svítit petrolejkami a svíčkami.

Trať Planá-Tachov měla v roce 1904 zisk 2833 K. --- Bavorská celní expozitura byla otevřena od 20. července na nádraží. – Opakují se různé zprávy o panovníkovi knížeti Ferdinandovi Bulharském z jeho zdejšího pobytu. - 31. července 1905 byla slavnostně zasvěcena nová kaple v budově lázeňské inspekce (Brunneninspektion, pak děkanství, dnes Hotel Kolonáda) opatem Helmerem.

Přednášky (Mbd.Zeitung 6. srpna 1905)

Baronka Bertha von Suttnerová v kursále přednášela o rusko-japonské válce, o mírovém hnutí a o právu národů na samostatnost. Ukončila přednášku verši básníka "Válku válce!"

Doktor Karl Zörkendörfer měl přednášku o radioaktivitě minerálních vod . Rozdíly mezi vodami jsou velké: od velmi silně radioaktivních až po nepatrné. Přitom nebyl nalezen žádný vztah mezi radioaktivitou pramene a jinými vlastnostmi pramene jako je koncentrace, vydatnost, teplota, nadmořská výška, vlastnost půdy, poloha místa, způsob jímání atd.

Dámské klobouky v divadle (Mbd.Zeitung 6. srpna 1905)

Dvě dámy odmítly sundat klobouky až celé divadlo muselo volat spontánně "Hüte ab!". Taková scéna se děje dvakrát týdně v divadle. Ačkoliv není zákaz nošení klobouků do divadla, měla by šatna v divadle přijímat a zajistit ukládání klobouků.

Závody tlouštíků (Mbd.Zeitung 6. srpna 1905)

Obvyklé závody obézních hostů se opět chystají, neboť Mariánské Lázně jsou nejvyšší metou - "Hochburgem" - korpulentních. Účastník musí mít přes 90 kg. Start je u Ferdinandova pramene, jde se přes Maxovo údolí, Forstwarte (Kamzík), Krakonoš, Panoramu k Lesnímu prameni. Zápisné je 2 K, oddech je v každé kavárně 10 minut, v jedné vybrané a oblíbené 30 minut. Ceny se předávají u Lesního pramene.

Tisícihlavý dav sledoval závody otylých, když žádný z účastníků neměl pod váhu (mezi nimi též tři dámy!). Rekord na trati udělal Rudolf Glaser z Vídně v čase 55:45 minut, avšak cenu obdržel pan Fuchs z Vratislavi, neboť na startu měl přes 90 kg a v cíli 89,2 kg. Druhou cenu získal pan Rautmann z Berlína (na startu 93,35 kg, v cíli 93,0 kg), třetí, pan Starker z Lince, měl na startu 107 kg, a v cíli 106 kg.

Král Eduard VII. v Mariánských Lázních (Mbd.Zeitung 20. srpna 1905)

Oslavy narozenin rakouského císaře Franze Josefa I. v divadle a slavnostní mše v kostele byly za účasti Eduarda VII. v rakouské uniformě husarského regimentu. Pak defiloval spolek veteránů a zdejší válečný korpus před hotelem WEIMAR. Eduard VII. je pozdravil a pak přijal prince MIRKA z Černé Hory (Montenegro), korvetního kapitána FRANKLA, který vedl důstojníky (Frankl byl otec paní Kassafüreckové z domu Tatra).

18.srpna 1905 byl v hotelu slavnostní diner u příležitosti narozenin císaře, kterého se účastnil opat Gilbert HELMER, okresní hejtman PEZELLEN, starosta dr.DIETL, velitel vojenského lázeňského domu Mars kpt.FRANKL, doktor Ernst OTT a další. Při této příležitosti dostali pánové Helmer a Frankl od krále komturový kříž viktoriánského řádu. Při oslavách narozenin císaře Franze Josefa I. 18.srpna byla slavnostně iluminována promenáda; bengálské ohně byly u rozhledny a u kostela a celkem účast 15000 diváků. Převor Gilbert Helmer byl jmenován na doživotí členem panské sněmovny říšské rady ve Vídni. --- 21.srpna 1905 otvíral král golfové hřiště.

V Mariánských Lázních je mnoho Angličanů, ubytovaných v Hvězdě, ve Weimaru, v Goethově domě a v Zeleném Kříži (Split). – 31.srpna 1905 byl Eduard VII. v Karlových Varech a mezi přítomnými hosty poznal Mr. Melvilliho, někdejšího největšího kriminálního úředního světa. Podal mu ruku a řekl: "Oh, Vy zde ? Měli jsme hezký den!" a pak spolu hovořili. – 4.září 1905 král za doprovodu kpt. Fortesque, tří mužů a tří dam byl král Edward VII. v klášteře Teplá a pak na lovu nedaleko Úterý, kde střílel zajíce a tetřívky. – 7.září 1905 odcestoval král a přitom se s ním rozloučil princ MIRKO s princeznou NATÁLIÍ, které král políbil ruku. Byli též přítomni vyslanec GOSCHEN a členové anglické aristokracie. Král propůjčil desítkám mariánskolázeňských vyznamenání různých stupňů.

Ze souběžných zpráv:Diskuse o vyučování francouzštiny na měšťanské škole (Mbd.Zeitung 27. srpna 1905). – Závody ve střelbě na střelnici 12. a 13. srpna. - Článek o založení muzea (Mbd.Zeitung 3.září 1905). - 6.září 1905 podepsán mír rusko-japonský.

Přeložit hudební pavilónek ? (Mbd.Zeitung 17.září 1905)

Král Eduard VII. prý vyslovil přání přeložit hudební pavilónek na promenádě. Původně se totiž pavilónek nacházel tam, kde je dnes socha Reitenbergerova a ve čtyřicátých letech 19.století byl přeložen na místo blíže Křížovému prameni. Proč? Tehdy ještě byly v řadě kaštany a kritizovalo se, že tu má pavilónek špatnou akustiku. Jeho přeložením zpět k Reitenbergerově soše by bylo vyhověno přání krále, ale tomu se zpěčovala pieta k zakladateli lázní - Karlu Reitenbergerovi a ani tu už není místo. Musela by se udělat jiná parková úprava. S přeložením pavilonu by se mělo zároveň začít s novou úpravou a přístavbou kolonády, tak dlouho žádanou. (Pozn. red. Přístavba se nikdy neuskutečnila – stará dřevěná kolonáda dožívala až do roku 1974.)

Sezóna 1905 se chýlí k závěru a její hodnocení (Mbd.Zeitung 1.října 1905)

Spolek střílení na terč pořádal 25.- 26.9. závody na vzdálenost 130 metrů. - Lékařský spolek měl 15.září plenární zasedání, kde se jednalo o terénní kůře a o dietě. - Cirkus WAWRA vystupoval osm dnů na prostranství tzv. Volkfestplace (dnešní Tyršova ulice). Houslový virtuos z Prahy Alfréd PELLEGRINI koncertoval v kursále. --- Oskar BUXBAUM z kavárny Alm si pronajal zimní restauraci v hotelu NEPTUN (Oradour). – 1.října 1905 začala pokračovací řemeslnická škola (2 K příspěvek na učební prostředky).

V hodnocení sezóny se uvádí, že přibylo proti loňsku 1381 osob. Z USA tu bylo 723 osob, z Velké Británie 726. – Před hotelem WEIMAR bude postaven pomník jako vzpomínka na setkání dvou mocnářů, krále Eduarda VII. a rakouského císaře. Bude mít podobu skalního obelisku. Ale již po 15.říjnu noviny píší: Kam s ním ? Budoucí Goethův pomník musí stát bezpodmínečně na Horním náměstí a tak nutno najít jiné místo pro pomník monarchů.

Z novin 8.10.1905: Po úmrtí faráře se stal novým farářem Josef ČÍŽEK. Byl přijat starostou a radním Hammerschmidtem. – Ředitel školy KORB vysvětluje otázku výuky francouzštiny. – V pokračovací řemeslnické škole bylo ve školním roce 1904/1905 celkem 184 žáků, z toho 22 ševců, 16 zámečníků, 16 prodavačů, 13 krejčích aj.

Zásnuby v Kynžvartě. Princ Max Theodor Thurn und Taxis oslavil na zámku Kynžvartu zasnoubení s princeznou Paulinou, dcerou Pavla Metternicha-Winneburga. -

Telefony do Berlína stojí 3,60 K, do Plavna, Aue, Bad Elsteru 1,20 K (impuls 3 minuty). –

Nová pravidla dodržování nedělního klidu vydalo c.k. místodržitelství Čech k 29.10.

Zasedání poslanců města 18.října vzpomenulo zemřelých v městě: člena kolegia dr.Ingrische (1886-1892 v ko-legiu), faráře Herolda (1876-1884 kaplanem, 1892-1905 farářem), Gustava Zeidlera (1876-1883 městským radním, 1883-1886 členem kolegia). Dále se projednávala stavba Franz Kohla, stavba tělocvičny aj. Další sezení 9.listopadu jednalo o lázeňské kapele, o kanalizaci v městě aj.

K zasypání studen v městě (Mbd.Zeitung 15. října 1905)

Příkaz k zasypání studen v městě je bezhlavý! Byla příčinou tyfu skutečně některá studna v městě ? Co se může stát při havárii vodovodního řádu ? Domovní studny nejsou ve špatném stavu. Ty špatné byly totiž již zasypány. Ať si to majitelé nenechají líbit !!!

Pamflet proti radnímu Schafferovi (Mbd.Zeitung 12.listopadu 1905)

Ve formě placeného inzerátu uveřejnily noviny protest místních stavitelů proti radnímu Josefu Schafferovi, aby byl odvolán z řízení stavebního resortu, neboť

1. je zetěm stavitele Johanna KÖNIGA a švagrem Ignáce KÖNIGA, též stavitele 2. je zástupcem kláštera Teplá a v důsledku této funkce dává přednost požadavkům kláštera, neboť je povinen hájit jeho zájmy v Mariánských Lázních 3. při stavbě v zahradě domu EICHE, kterou provádí stavitel KÖNIG, není dbáno povolení stavebního řádu 4. je známo, že mnozí lidé, kteří chtějí stavět, musí předat stavbu staviteli KÖNIGOVI, protože se nechtějí vystavit sekatuře (výtky a opravy) ze strany stavební sekce, kterou v městě vede Josef Schaffer 5. nehorázný nepořádek na stavbě TELEGRAFU (Pacifik) by sotva byl trpěn komukoliv z nás 6. na schůzi 7.listopadu nechal sice SCHAFFER hlasovat o důvěře: bez něho bylo přítomno 16 členů, z toho dva náhradníci, tj. přesně polovina. Druhá polovina demonstrativně opustila schůzi, aby ukázala, že s hlasováním nesouhlasí. Někteří ze zbylých se hlasování zdrželi a tak hlasovalo pro Schaffera všeho všude 9 členů a dva náhradníci, mezi nimiž byl inspektor Würfel, chlebodárce pana Schaffera, pánové z kláštera a osoby nepřímo zavázané panu Schafferovi. Podepsáni: Anton Jäger, Josef Forberich, Alois Korb, Josef Priesel a Franz Schmidt.

Blíží se volby (Mbd.Zeitung 19.,26.listopadu a 12.prosince 1905)

V lednu 1906 budou volby. Kdepak je ostrý volební boj jako před pěti lety ? Dvě strany už neexistují ? Herzigova strana tehdy ztratila nejlepšího muže a tak se neodvaží pustit se do volebního boje – nemá osobnosti. 26.listopadu 1905 se uvádí volební listina, kde jsou tři volební tělesa (podle majetnosti) : v I.sboru je 36 mužů, ve II. sboru 118 mužů, v III.sboru 1 032 mužů. Volit smí pouze rakouský občan-muž, starší 24 let. Každý sbor si volí stejný počet osob do obecního zastupitelstva. Jak se zařazovali voliči do těles ? Roli hrála výše daně, kterou kdo platil. V novinách z 10.prosince se doporučují volit vyjmenované osoby.

Drobnosti ke konci roku

Polární záře byla pozorována v Mariánských Lázních 15.listopadu. - 19.listopadu vyšel článek doktora Michaela URBANA "Historie Nehrova pomníku" (na pokračování). - 29.listopadu schůze poslanců za nepřítomnosti Schaffera. - Herzigův park devastován: kritika, že přeložení trasy by bylo méně náročné než pokácení stromů, které překážely elektrické dráze a osvětlení. – Připravuje se rekonstrukce Křížového pramene.

České lázně obdržely subvenci 30 tisíc K na výstavu v Londýně. - Nová pěší stezka byla vybudována na golfové hřiště přes les – zásluhou radního Rubritia.

Stalo se velkou módou držení velkých psů. Ti pak v zimě volně pobíhají po cestách. Setkání s nimi není příjemné. Nutno zakázat jejich volný pohyb.

Předělává se telefonní vedení do Plzně. – Firma MATTONI se přeměňuje na rodinnou akciovou společnost s kapitálem 4,2 milionu K.

Místní hasičský sbor se přeorganizovává a zavádí se deset funkcí podle odbornosti: sanitář, skladník, odborník na hasící přístroje, na žebříky atd.

Stávka zedníků: Asi 1500 zedníků v Mariánských Lázních stávkovalo. Žádají zvýšení mezd o 6 haléřů na hodinu, tedy z 36 na 42 haléřů, pro pomocné dělníky z 24 na 30 haléřů. Později – 17.prosince 1905 se uvádí, že stávka skončila po dosažení tohoto zvýšení mezd. Zedníci dostali 40 haléřů, méně kvalifikovaní 27 haléřů, u jiných stavitelů 28 haléřů, přidavači 23 haléřů, pomocníci 20 haléřů. Pracovní doba bude od 7 do 18 hodin s jednohodinovou polední přestávkou, tedy 10 hodin denně (včetně sobot!). Na snídani bude ještě 20 minut.

Přímé telefonní spojení z Vídně do Plzně je zčásti dohotoveno. Dokončuje se do Gmündu. Ministerstvo železnic povolilo ZISCHKOVI z Krakonoše technické předpráce na úzkorozchodné elektrické dráze nebo elektricky poháněné lanovce na trase z lázní podél závišínské cesty na Krakonoš. Telefon do Plané od 24.prosince opět v provozu (1 K za 3 minuty).

31. 12. 1905 se uvádí roční plán města: příjmy 564191 K, výdaje 612363 K, z toho elektrárna příjmy 315000 K, výdaje 221410 K. Kurfond má příjmy 336403 K, výdaje 350509 K.

Hodnocení roku 1905

Událostí roku bylo odstoupení starosty a celé městské rady. Provizorium starosty dr.DIETLA do voleb 1906. Významné otevření golfového hřiště. Založen místní spolek majitelů domů, který si později upevní své postavení. Úspěšná stávka zedníků. Úvahy o místních drahách do Falknova a do Tirschenreuthu.

 


R.Švandrlík