Tak podivuhodně jiný svět našeho města před více než sto lety

Zajímavosti z novin
MarienbaderZeitung 1906

(Marienbader Zeitung vycházel jako týdeník)

7.ledna 1906. Prvního ledna 1906 bylo zřízeno četnické velitelství pro okresy Mariánské Lázně, Teplá, Planá a Tachov. ~ Ministerstvo železnic povolilo 15.dubna 1904 zlepšení železničního spojení Praha-Mariánské Lázně. ~ Od počátků tramvaje, od roku1902 bylo v městě tramvajemi přejeto 7 psů, 1 kočka, 1 husa, 2 kachny, 16 vrabců a 1 kohout. ~ Rok 1905 měl 79 teplých dnů, 192 dnů s deštěm. Nejnižší teplota byla 1. a 3. ledna (-21°C), nejvyšší teploty 3. a 5. července (+44°C na slunci). ~ V hotelu Viktoria vystupoval na Silvestra 1905 místní ženský a mužský pěvecký sbor. ~ 23.prosince 1905 se konalo ve velkém sále na radnici shromáždění zdejších dětí a bylo podarováno 153 dětí v hodnotě 1270 K. ~ 12. ledna 1906 vystoupí v městě extravagantní skupina liliputánů výšky 68 až 90 cm.

14.ledna 1906. Zpráva o zasedání obecního výboru k rozpočtu města. Město má deficit 540000 korun. ~ Ustaven komitét pro stavbu pomníku doktoru Augustu Herzigovi. ~ Předloženy tři projekty na stavbu čističky odpadních vod.

21.ledna 1906. Proběhly obecní volby. Voliči jsou ve třech volebních tělesech. Zvoleno bylo 36 členů výboru (po 12 členech). Složení: 1 duchovní, 2 advokáti, 2 lékaři, 1 lékárník, 1 architekt, 1 učitel, 13 majitelů hotelů, 7 majitelů domů, 1 obchodník, 1 agent, 1 malíř, 1 zlatník, 1 cukrář, 1 krejčí, 1 zámečník, 1 truhlář. Z horní části města zvoleno 24 osob, z jižní části 10 osob, 2 ze čtvrti nad Lesním pramenem. Redakce nadhazuje různé problémy, které by mělo vedení města řešit. ~ 16.1.1906 zemřela nejstarší dcera slavného místního lékaře Adalberta Danzera. Slečna Anna Danzerová vedla otci pečlivě historický archiv, pomáhala mu sbírat podklady k historii lázní. Byla duší historie Mariánských Lázní. "Sie war ein Stück des Alt-Marienbads", píší noviny. ~ Profesor Kisch daroval sbírku 14 příruček o lázeňském léčení zdejšímu Balneologickému ústavu. ~ Koncem ledna vyjde nový průvodce " Führer durch Marienbad" od radního Rubritia. ~ Od 1.12.1905 byla zavedena železniční doprava Bečov-Rakovník. Mohla by být rozšířena i pro osobní přepravu, ale jsou tu nějaké byrokratické překážky. ~ 9.2. 1906 bude vydražen dům Florenz (čp.229) pana Hochmuta!

28.ledna 1906. První jateční společnost otevře své zastupování. Bude zásobovat hotely a restaurace. Obchodní kancelář bude mít v domě Maiglöckchen (čp. 319) na Hlavní třídě. ~ 22.1. spadla na zedníka Josefa Egerera cihla na zadní přístavbě hotelu Weimar. Byl těžce raněn.

4.února 1906. 29.ledna zasedalo kolegium poslanců. Starosta Dietl přednesl své programové prohlášení. ~ Onemocněl král Eduard VII. a odjel k němu jeho zdejší lázeňský lékař Prof. Ernst Ott. ~ Dr. Michl Urban z Plané zkoumá, zda Goethe opravdu navštívil Vlčí horu u Černošína. Není to jisté

11.února 1906. Konečně zřízeno přímé telefonní spojení Mariánské Lázně -Vídeň. ~ Vloni 6. až 10.ledna 1905 byla zastavena tramvajová doprava kvůli vysokému sněhu. ~ V důsledku zvýšených cen kůží se zdražují na světovém trhu boty.

18.února 1906. Zpráva o onemocnění krále Eduarda VII., který měl v létě přijet na léčení.

25.února 1906. Zpráva o zasedání kolegia poslanců v městě. Uvádí se že v roce 1905 došlo v nejmenovaném domě k několika onemocněním v důsledku použití užitkové vody místo pitné vody. Vina byla vytčena místním sanitárním orgánům. ~ Stesky nad bídným stavem Hlavní třídy a přilehlých chodníků. Osvětlení je na odvrácené straně staveb, což je unikum! Péče o chodníky je v rukou majitelů domů. Chybí městský předpis pro úklid. Sníh ze střech padá do ulic na chodce. Řeší se to jenom ohrádkami aj. ~ Obec Mnichov nabízí k pronajmutí na šest let lovecký revír o rozloze 523 jochů obecního lesa (inzerát).

4.března 1906. Předpisy pro rozvod vody v domech. Rozvod má být dělán na 15 atmosfér. Voda nebude dodávána nikam mimo katastr města. Voda pro stavební účely má jiné sazby. Domy musí mít přístupný vstupní uzávěr aj.

27.února byla čištěna Hlavní třída tlakovou vodou z hydrantů. ~ Doktor Ott se vrátil z Anglie a podává zprávu o zdravotním stavu anglického krále. ~ Od března 1906 se otvírá v městě filiálka banky Wiener Bankverein. Ve Vídni byla založena První lázeňská kancelář, která hodlá zprostředkovávat lázeňské pobyty na peněžní splátky. ~ V pondělí nalezl výhybkář v Plané mladíka na kolejích. Před příjezdem vlaku byl mladík-sebevrah odtažen. Měl u sebe i revolver. Odmítl udat motiv činu i jméno. ~ Stavitel J.König oslavil 20.výročí starostování v Kynžvartu. ~ Článek dr.Urbana z Plané k historii analýz zdejších léčivých pramenů (pokračování také v příštím čísle).

11.března 1906. Balneologického kongresu ve Vídni se účastnili z Mariánských Lázní profesor Kisch, dr.Zörkendörfer, dr.Kisch jun., ing.Kugler. Tři z nich - mimo Zörkendörfera - přednesli své referáty. ~ Česká eskomptní banka zřizuje v městě svou filiálku. ~ Inzerát: Hotel Egerländer hledá koně pro svůj hotelový omnibus.

18.března 1906. Telefonní spojení Vídeň-Písek-Strakonice-Nepomuk-Plzeň bude dáno do provozu 15.dubna 1906. ~ V červnu a červenci bude přímé vlakové spojení Karlovy Vary-Františkovy Lázně-Mariánské Lázně-Bad Ischl-Salzburg-Bad Gastein (tam i zpět). ~ 14.dubna o ˝ 9 hod. vypukl ve sklepě hotelu Wallhala (čp.68, po válce Tajga, 1977 zbořeno) požár, ale uhašen bez hasičů. ~ Kadeřník Franz Schmidt odkoupil villu SEVILLA od stavitele Antona Jägera. ~ Inzerát: Obec Úšovice hledá druhého strážníka do 35 let a nabízí roční plat 1000 korun.

25.března 1906. Od 1.června budou opět jezdit luxusní vlaky Vídeň-Mariánské Lázně-Karlovy Vary-Berlín. ~ Před jistou dobou byl na Krakonoši zraněn host kozlem pana majitele Zischky. Host požadoval odškodnění 8000 K a náhradu 2887 K na výdaje léčení. Zischka byl pojištěn, ale pojišťovna stále odmítala proplatit peníze. Po intervenci však nakonec náhradu zaplatila. ~ 17.3. vykládal zboží kočí špeditéra Luckera u radnice. Koně se poplašili a odjeli sami na Hlavní třídu. Zde byli zastaveni strážníkem a chodci. Kromě poškození stromu nedošlo ke škodě. ~ Bude se stavět telefonní spojení Mariánské Lázně-Cheb-Aš. ~ Starosta Dietl a doktor Zörkendörfer navštívili Frankfurt nad Mohanem a prohlédli si tam některá technická městská zařízení.

1.dubna 1906. Dr. Franz Sperling odkoupil lékárnu magistra F.Zembschke. ~ Paní Ertlová z Chebu je majitelkou pěkného poháru se znakem kláštera Teplá a s iniciály opata Reitenbergera. Z tohoto poháru se prý měl napít jako prvý Reitenberger při novém podchycení Křížového pramene. Mělo by se to koupit pro muzeum. ~ Úřad starosty zaslal stavebním podnikatelům přípis, aby urychleně odstraňovali z ulic zbytky své stavební činnosti. ~ Letos vychází v Teplicích již 37.ročník Teplických novin (Teplitzer Zeitung), jeden z nejstarších místních německých listů. ~ Od 1.dubna je pošta otevřena od 7 do 21 hodin.

8.dubna 1906. Připravuje se renovace pavilonu Křížového pramene - sloupoví bude vylepšeno, jímání znovu upraveno stejně jako ohřívání vody. Uvažovalo se i o projektu lázeňského sanatoria na pozemku Bellevue po vzoru sanatoria v Kiessingenu.

~ Hasiči se sešli na výročním shromáždění - 57 aktivistů, 300 přispívatelů a 2 čestní členové.

15.dubna 1906. Starosta upozorňuje, že pro stavby domů musí být předloženy kvalitní plány, jinak bude stavba zakázána.

22.dubna 1906. Rekapitulace před zahájením nové sezóny: V zimě 1903-1904 byl nově jímán Rudolfův pramen, zhotoven rezervoár a potrubí 2 km dlouhé do Nových lázní. V zimě 1904-1905 nově jímán Lesní pramen a veden potrubím do lázeňských budov.

Nepostačuje rozšíření kabin pro koupele. V zimě 1905-1906 byly propojeny potrubím Rašeliništní (dnes Balbínův) pramen a Pottovy prameny, celkem 7 km potrubí a rezervoár 450 m3 za Novými a Centrálními lázněmi ve svahu Křížového vrchu. V Nových lázních byly v 1.patře přebudovány pokoje na koupelové kabiny, takže může být podáváno o 400 koupelí denně více. ~ Prázdniny na školách v Čechách se prodlužují ze 6 týdnů na dva měsíce. ~ Vydán adresář města.

29.dubna 1906. Poplatek za telefonní hovor s Vídní je 3 K za 3 minuty, ač bylo slíbeno pouze 2 K. ~ Na 6.5.1906 je ohlášeno přezkoušení řidičů aut a motocyklů. ~ Novostavba na místě domu TELEGRAF je nazvána nově GRAND HOTEL OTT (dnes Pacifik), přestavba domu ANNABERG na HOTEL HABERMANN (dnes Whitehaven), novostavba truhláře Brema u nádraží bude mít údajně název ST. LUSIX (čp.392 dům Brehm). ~ 23.dubna se konal ve Vratislavi 23.kongres pro vnitřní lékařství a z Mariánských Lázní se ho účastnilo 8 lékařů, z toho dva měli vlastní referáty. ~ Vynořily se zprávy, že klášter Teplá chce zakoupit rašelinová ložiska u Konstantinových Lázní pro Mariánské Lázně. Zpráva není pravdivá. ~ 29.dubna je výstava prací dívek z industriální školy. ~ 5.května začíná hrát divadlo. ~ V roce 1906 bude otevřena vyšší dívčí škola v Chebu pro 47 žákyň a možná také škola domácích prací pro dívky. ~ Starosta upozorňuje na organizovaný odvoz odpadků. Větší popelnice stojí ročně 20 K, menší popelnice 10 K.

6.května 1906. Anglický král Eduard VII. má přece jenom letos opět přijet. ~ Portugalský král Carlos I. hodlá letos také přijet a to souběžně s anglickým králem. ~ Lázeňský lékař OPITZ po 25 letech činnosti odstoupil (1905). V té době byl vedoucím lékařem zdejší nemocnice. Zprvu byl 13 let sekundářem ředitele nemocnice dr. Adolfa Otta, pak v letech 1894-1905 vedoucím lékařem. Při něm byli jako sekundáři dr.Ernst Ott (1894-1897), zemřelý Adolf Kucker (1898-1899), Hermann Schmidt (1900-1901), Anton Leissel (1902-1905). Poslední jmenovaný přejímá nyní vedení. Dr.Opitz bude nadále lázeňským lékařem. ~ Cesta k Pottovu prameni je beze stínu. Bylo by třeba ji zalesnit a postavit odpočinkové lavičky. ~ Železný hudební pavilón u Křížového pramene dosud nebyl přeložen. Není akusticky vhodně umístěn a koncerty ruší hluk ulice. V hotelu Egerländer (Opera) byl otevřen výčep mnichovského piva. ~ V hotelu Viktoria byla otevřena kuželkářská dráha.

13.května 1906. Dne 6. května byly svěceny prameny. ~ Host Karl Eduard Flemming, továrník z Schönheide, přijel na kůru již po 25. ~ Dne 2.5 schválila odborná komise projekt dalšího rozšíření přehrady a práce mají začít letos. ~ V Londýně otevřena propagační výstava Rakousko-Uherska. ~ V Karlových Varech vychází již 46.ročník Karlsbader Badeblatt, který o sezóně vychází dokonce dvakrát denně!

20.května 1906. Starosta Dietl zvolen do správní rady železniční dráhy Karlovy Vary-Mariánské Lázně. ~ 12.5. jednali ve Františkových Lázních lékaři o založení organizace lázeňských lékařů. ~ 10.5. zasedala místní skupina Rakouského mírového hnutí. ~ Místní holiči oznamují zdražení svých služeb. ~ Ve Vídni byl ukončen dlouholetý spor o 600000 K mezi dědici doktora Schindlera, tvůrce tzv."Mariánskolázeňských redukčních pilulek".

27.května 1906. Sezónní deník MARIENBADER TAGBLATT vychází již patnáctý rok (od 1891, a to vždy večer v 18:30 hod. Obsahuje zprávy došlé do 17:30 hod. ~ Král Eduard VII. navštívil rakouskou výstavu v Londýně. ~ Rakouská dráha připravuje předpisy, podle nichž by bylo možné brát do vagónů zavazadla, která byla dosud dopravována pouze separátně za určitý poplatek. ~ 30.6. proběhne očkování dětí narozených od 1.4.1905 do 28.2.1906. ~ Dům Zlatý Sokol (čp.38 Fischl) prodává pan Bisonl městské spořitelně (v místě Arniky zbořeno). ~ 21.-22.5. bylo předvedeno 254 koní, z toho 249 shledáno schopných. Z nich je 100 vojenských, 94 jezdeckých a 55 pro trénink. ~ Místní lékař Tuszkai dělal se zvířaty termoterapeutické pokusy ve zdejší slatině.

3.června 1906. Karlovarsko-mariánskolázeňská dráha má 27 osobních vagónů, 5 služebních a 50 nákladních. Je málo lokomotiv. Jedna je zapůjčena od státních drah trvale, 4 zapůjčeny jen na letní sezónu. Je třeba nakoupit lokomotivy, aby se nemuselo platit půjčovné. ~ Státní místodržitelství vydalo příručku o pravidlech autoprovozu v několika řečech, především pro cizince. ~ Nájemci pivovaru v Bečově se stále mění a podnik stagnuje. ~ Inzerát: U Ferdinandova pramene se otvírá restaurace a kavárna Ferdinandsmühle. Je tu hudební automat, fonograf, každou neděli tu vyhrává "šraml". Majitel Karl Tonker (dům čp.67 v Úšovicích později sloužil jako starobinec).

10.června 1906. Zasedání poslanců v městě rozhodlo poslat telegram zemskému ministru Pradovi do Vídně, aby zakázal plánovaný výlet spolku českých železničářů v Plzni do Mariánských Lázní. ~ Dne 7.6. navštívilo Mariánské Lázně 32 mediků z Jeny.

17.června 1906. Od 15.6. zřízeno telefonní spojení do Werdau (u Cvikova) a 3 minuty hovoru stojí 1,20 K.

24.června 1906. Stesky redakce na špatný stav cesty k nádraží a různé návrhy na zlepšení. ~ Minulý týden byl třikrát večer výpadek elektrického proudu. Trval 2-3 hodiny a postiženo divadlo, lázeňský sál i další budovy.

1.července 1906. V minulých dnech byly označeny všechny vycházkové stezky barevně podle stupně obtížnosti. Plánek vyjde až příští rok. Doporučení stezky k vycházkám ponecháno na lékaři.

8.července 1906. Učňovské školství: 1905-1906 vstoupilo do učení 184 učňů a 23 dodatečně. Bylo otevřeno šest tříd s 8 učiteli. ~ 8.7 inzerát otevření terasy CAFÉ NIMROD.

15.července 1906. Lesní slavnost u Lesního pramene bude trvat do 25.7., pěkný podnik sezóny. Stánky budou umístěny uspořádaně a u vstupů. Tři velké portály. Stánky: japonský čajový dvůr, šampaňský pavilón, dvě pivnice, cukrárna, květinový stánek, cigárový, stánek s panenkami a s konfetami. Na podiu bude hrávat "šraml" a vystupovat lidoví zpěváci. Ke promenování budou koncertovat čtyři orchestry. Večerní osvětlení obloukovkou. ~ CAFÉ NIMROD - pěkná procházka sem jistě získá brzy oblibu.. Kuchyně dává to nejlepší. O to se stará paní fořtová Utschigová, která dlouhý čas předtím hospodařila na Rájovské myslivně. ~ Varování. Někteří zde pobývající živnostníci kupují zlevněné předplatné na koupele pro lázně a znovu je prodávají. Za toto je až 24 hodin vězení.

22.července 1906. Dr.Zörkendörfer hodlá stavět dům za domem Helvetia, do kterého chce umístit balneologický ústav, zde udělat čítárnu a sálek pro lékařské debaty (pozdější dům PLZEŇ). ~ Redakce se pohoršuje, že na zdejší poštu se ustanovují čeští úředníci: "Žádáme znovu státní zastoupení, aby všemi prostředky působilo na to, aby v Mariánských Lázních byli přijímáni výhradně úředníci němečtí a na sezónu pak umějící i francouzsky a anglicky." ~ Vyšší úřady zakázaly v Mariánských Lázních podomní obchod od 15.dubna do 15.října. To zůstává jen na papíře a podomní obchod se provozuje dál. ~ Fořtovní úřad knížete Schönburga na Kladské nabízí inzerátem fůru dřeva (5 kubíků) za 28 K, fůru kulatiny za 20 K.

29.července 1906. Zpráva o zasedání městských poslanců - jednání ohledně staveb u Mlýna (Cristal). Dr.Zörkendörferovi byla povolena přístavba za domem Helvetia. ~ Podrobný popis letních oslav u Lesního pramene. 6 000 návštěvníků. ~ Ministerstvo povolilo, aby reálka v Plané v školním roce 1906-1907 proškolila učitele (matematika, geometrie, francouzština, kreslení). Limitováno pro 20 zájemců.

5.srpna 1906. Oslava 25 let trvání Vojenského léčebného ústavu (Mars, založen 1881) byla k 1.srpnu 1906. ~ Chodecký závod tlouštíků po určené trase. Vyhrál pan Lohsen za 65 minut. Na startu měl 106,4 kg a v cíli 105,6 kg. ~ 6.8. vystoupí v kursále 18letý houslista Jesu Munharin, studující u profesora Ševčíka. ~ Tragická smrt vedoucího elektrárny Vincenta Matulky. Dne 4.8.1906 vstoupil do transformační budky (údajně za domem Gutenberg (zbořený Vostok), aby zjistil příčiny poruchy po bouřce. Byl zraněn elektrickým proudem. Pan Reiniger zavedl oživovací pokusy než se dostavil doktor Porges. Matulka byl však již mrtev. ~ Okresní kynžvartský soudce Wokalek byl suspendován na podkladě interpelaci ministra justice pro těžké udání proti němu (zneužívání své funkce).

19.srpna 1906. Podrobná zpráva: 16.8.1906 přijel anglický král Eduard VII. ~ Pochvala lázeňské kapely, vedené Adalbertem Schreyerem. ~ Automobil ve městě. Toto jsou lázně a ne sportovní dráha! Automobilisté dělají hluk auty i různými typy klaksonů. Měl by se zakázat vůbec průjezd aut v ulicích poblíž promenády za koncertu, na hlavní třídě pak při večerním korze. Též by se měla vypracovat pravidla pro pobyt aut v městě.

26.srpna 1906. Pokračují zprávy o pobytu Eduarda VII. ~ Obec Úšovice obstarala nový vůz pro převoz nemocných. Těm, kteří na vůz přispěli, bude služba poskytována zdarma.

2.září 1906. Dne 30.srpna zemřela v Mariánských Lázních manželka ministerského předsedy Anglie lady Campell-Bannermannová. Byla již předtím velmi nemocná. Do Anglie za ní jel dr.Ernst Ott, který jí pomohl, ale jen dočasně. Do Mariánských Lázní jela na své vlastní přání. ~ Paní Poprovici z Kronstadtu přijela do Mariánských Lázní na kúru již po 35.! ~ Někdy hází nezbedníci kameny po jedoucím automobilu. Takto bylo kamenováno u Rájova auto, jedoucí do Karlových Varů. Kámen byl nalezen v autě, šofér naštěstí nezraněn. Strážníci i ostatní nechť energicky zakročí. Vždyť například na výlety do okolí jezdívá i král Eduard VII. ~ Dne 2.9. je na Almu (Polom) koncert "šramlu" - vstup volný. ~ Ve čtvrtek a pátek se hrají golfové zápasy za přítomnosti anglického krále.

9.září 1906. Městská rada stanovila po zemřelém Vincentu Matulkovi vedoucím elektrárny Ing. Liebschera s měsíčním platem 340 K a s 1% tantiémou ze zisku podniku. ~ Eduard VII. jako lovec a sportovec - podrobná zpráva z lovu 3.9. ~ Dne 1.9. navštívil město Prof.Sievors z Giessenu s posluchači jeho univerzity.

~ Hans Zink, knihkupec v Sanssouci, bude od října zapůjčovat domů ilustrované a humoristické časopisy. ~ Zpráva o IX.tenisovém turné. Král Eduard VII. odcestoval.

16.září 1906. Převážení ostatků opata Reitenbergera do kláštera Teplá (a též v dalších číslech novin). ~ Redakce se přimlouvá za rozšíření kolonády, což je prý i přáním keále Eduarda VII. ~ Děkovný dopis Eduarda VII. okresnímu hejtmanovi. ~ Zimní jízdné tramvají stanoveno takto: celá trasa 20 haléřů, polovina 10 haléřů. ~ Od 16.9. nejezdí letní vlaky 305/105 Praha-Mariánské Lázně a 335/635 Praha-Příbram. ~ Anglický ministerský předseda Bannermann daroval městu 500 K za svou zemřelou manželku, která si město tak oblíbila. ~ Od 15.9. telefonní spojení do Halle (3 minuty za 2,40 K). ~ Pod výletní kavárnou Egerländer (u dnešní sokolovny) postavil stan pan Eckert - pojízdné elektrické divadlo. ~ 9.9.1906 odhalen Goethův pomník ve Františkových Lázních.

23.září 1906. Přehrada užitkové vody v polovině měsíce je prázdná! Ač bylo dost srážek! Nepočítalo se totiž s odběrem vody v domech s koupelnami! ~ Pan Karl Haberzettl oslavil 50. sezónu ve zdejším lázeňském orchestru. ~ 15.9. ustaven šermířský klub Mariánských Lázní pod vedením radního Rubritia. ~ Ve Velké Hleďsebi budou od roku 1907 pravidelně čtyři roční trhy.

7.října 1906. Technické detaily převozu ostatků opata Reitenbergera z kláštera Wiltenu do Mariánských Lázní. ~ Novinka: hasící přístroj MINIMAX, jeho stavba a užití. ~ Na pokračování článek o chybějící možnosti koupání pro očistu občanů. Někteří hosté a místní občané se totiž nekoupají v lázeňských budovách.

l Da M. Rudbakin z Vídně nabízí pro cyklisty cestovní kola za 105-150 K, použitá kola za 40-70 K. S volnoběžkou "Torpedo" jsou o 20 K dražší. Acetylénová lampa na kolo je za 4-5 K, značková za 6-8 K. Možno koupit na zálohu 15 K a zbytek po dodání.

14.října 1906. Oslavná báseň na opata Reitenbergera na celé straně, signovaná A.K. Podrobná zpráva o převozu ostatků. Článek o tom, co vykonal Karl Reitenberger pro Mariánské Lázně. ~ Novinka Vakuum-Cleaner vysavač! Vyzkoušel ho pan Rubritius v hotelu Klinger a doporučuje k užívání. ~ 17.10. předvede v hale na radnici experimenty s tekutým vzduchem (při teplotě -190°C) vedoucí školy pan Nowak. Výtěžek bude věnován na nákup obrazového materiálu pro zdejší školy. ~ 7.10. převáděl experimentátor Krause v hotelu Viktoria sugesci a hypnózu. ~ Ve věku 72 let zemřel pan Lederer, který byl 16 let redaktorem Marienbader Zeitung (od roku 1874).

21.října 1906. Redakce poukazuje na to, že kabelizace elektrických rozvodů, započatá 1902, byla místy vadná, takže se některé kabely musejí pokládat znovu. ~ Město odkoupilo od Hermana Leitnera dům Café KAISERPARK za nádražím (u mlékárny). Zdejší dobrovolní hasiči obdrželi od císaře čestnou medaili u příležitosti 25.výročí existence hasičského spolku.

28.října 1906. Již 14 dnů se pracuje v parcích, odstraňuje se narostlý mech. ~ Redakce se přimlouvá, aby se zedníkům na stavbách podávalo něco teplého (brzy pak realizováno).

~ Ve Velké Hleďsebi byl zřízen hřbitov pro obce Hleďsebi a Klimentov. ~ Uvádí se, že zasíláno karlovarských vod bylo pronajato K.Mattonimu 1856 na jméno syna H.Mattoniho. ~ Pokračování poct Karlu Reitenbergerovi. ~ Oznamuje se, že tzv. "hejtman z Kopniku" byl v Berlíně konečně zadržen.

4.listopadu 1906. Redakce kritizuje nadměrné kácení smrků v obvodu města. ~ Host z Ameriky zmizel. 31.10.1906 si pronajal pokoj a za tři dny zmizel. V jeho kufříku v pokoji nalezen nabitý revolver a hůl. Šlo o muže 30letého. ~ Neslýchané týrání zvířat: jeden tažný kůň si ve městě zlomil nohu. Byl odtažen do blízké stáje jiného majitele. Po dvou dnech chtěl majitel koně odvést na jatka, předtím mu však chtěl uříznout nohu, aby měl dostatečný důkaz pro pojišťovnu. Musel zasáhnout Spolek pro ochranu zvířat. Kůň byl nakonec usmrcen ve stáji.

~ Zdejší lékař Arpád Prinz, proti kterému byly stížnosti, přeložil svou praxi do Karlových Varů. ~ Sebevražda 16tiletého učedníka v krámě. Oběsil se ve skladu. Nechal list "Sbohem, Hans" (v příštím čísle objasněn motiv - láska). ~ První peněžní dary na teplé polévky pro zedníky. ~ V Bečově se již staví nový pivovar.

11.listopadu 1906. Jahody a borůvky rostou u Panoramy. Zaslal je redakci majitel Panoramy pan Lucha, jakož i redakci Bohemie v Praze. ~ Finanční ředitelství v Chebu povolilo, že v neděli mohou být trafiky zavřeny.

18.listopadu 1906. Zasedání městské rady. Divadlo bylo svěřeno na čtyři roky do správy panu Juliu Laskovi. ~ 11.11. se konalo cvičení místních dobrovolných hasičů u Nových lázní s výstavkou nové hasičské techniky. Jako novinka předvedeno uzavření požářiště kordonem členů tělesa Kriegercorps. ~ 13.11. narazil řidič vozu doktora Herziga do sloupu elektrických hodin u Nizzy. Poškodil osu vozu a musel být odtažen. Od roku 1907 bude povoleno 11 osobních vlaků na trati Falknov-Kraslice místo dosavadních smíšených (nákladní plus osobní vagóny). ~ V okolí Chebu obíhají falešné mince. Odměna 1000 K za udání.

5.listopadu 1906. Dráha Domažlice-Tachov bude stát 8 miliónů K. Podíly dráhy převezme země Čechy a další zájemci. Garantem však bude stát.

2.prosince 1906. Postesk redakce: U Lesního pramene není pumpa a pramen je možno brát jen z přepadu. To je na úkor kvality pramene. ~ Majitelé vil od domu Leitner k Wiesbadenu (dnes Klíčova ulice) si stěžují, že tu město nepostavilo slíbenou cestu. ~ Při opravě divadla se šetřilo (1902) a nyní se musí znovu oplechovat střecha.

9.prosince 1906. Tzv. magazín, sklad kláštera Teplá na nádraží, odkoupil špeditér Matthias Riedl. ~ Sirotčinec v Mnichově zvýšil počet dětí z 20 na 30. Děti se učí dobře, nejsou případy vážnějších nemocí. Obec Mnichov dává maximum, co může.

16.prosince 1906. Dne 10.12. zasedala městská rada a znovu jednáno o prodloužení elektrické dráhy. Proti prodloužení argumenty: rušení klidu parku, zúžení ulice a zvýšení ztráty. Pro: odstranění prodělku a přeprava osob až do středu města. Redakce je pro prodloužení.

23.prosince 1906. Prof.Kisch v úvodníku "Pracujme!" nadhazuje náměty na různá zlepšení ve prospěch hostů. Též možnost zimní sezóny ? ~ Dne 19.12. zhotoveno kluziště. Bruslení a sáňkování jsou hlavní zimní sporty a má se pokračovat s budováním sáňkařské dráhy na staré Karlovarské (tzv. Závišínské) cestě.

30.prosince 1906. Ohlédnutí za rok 1906: Uvádějí se návštěvy významných hostů politického života. Město navštívilo 29507 registrovaných osob, tj. o 1 636 více než roku 1905. A chystá se další Silvestr četnými místními spolky.

Výstava v Londýněv roce 1906

20. března 1906 se poprvé referuje v novinách o propagační výstavě Rakouska-Uherska v Londýně. Mariánské Lázně tu měly dokonce vlastní pavilónek o ploše 20 m2. V něm byl vystaven velký obraz Mariánských Lázní 31 m krát 51 m, dále akvarel Královská kabina v Nových lázních, obraz sloupové haly v Nových lázních, obraz Setkání dvou monarchů v roce 1905 v Mariánských Lázních, reliéf golfového hřiště s postavičkami (z podnětu radního Rubritia, který se účastnil aranžování výstavy). Byly vystaveny lahve ze zasilatelství minerálních vod, ukázky zdejší slatiny, soli, extrakty. Prospekty rozdávala dívka v chebském kroji. Po otevření byla výstava navštívena celým královským dvorem v čele s Eduardem VII.

Těžkosti města se zásobování vodou

6.května 1906 se zabývalo zemské místodržitelství v Praze otázkou rozšíření zdejší přehrady (a poslanci v městě několikrát v roce). Přehrada byla v roce 1905 provizorně rozšířena ze 93000 m3 na 114000 m3. Projekt přivedení vod z Podhorního rybníka byl hodnocen jako příliš drahý (realizováno až roku 1955). Ing. Emil PETERS vypracoval urychleně jiný projekt na zvýšení kapacity přehrady na 254000 m3 vody, přičemž jímání by mohlo být ještě zvýšeno až na 400000 m3 . To by mohlo podle projektu stačit do roku 1920. Ačkoliv byla přehrada koncem roku 1905 prázdná, městské vedení stále váhalo s rozhodnutím. Zajištění dostatku užitkové vody se stalo chronickým problémem města především díky váhavosti radnice.

Vycházková cesta krále Eduarda VII.

Před sezónou 1906 byla vybudována v parku pod promenádou nová vycházková cesta (dosud park) na přání krále. Tzv. Königs-Eduard-Weg je procházková parková cesta kolem dnešního památníku F.Chopina. Král se tehdy chtěl procházet nerušen při pití pramene.

Námořník z Potěmkinu

9.května 1906 byl zajištěn v Chebu choře vyhlížející muž jménem Swiatopolski Vasiliev Beobalkarski ve zbědovaném stavu. Byl v ošumělém obleku a sotva se držel na nohou. Narodil se v Tiflisu a byl námořníkem na křižníku ANJAS POTĚMKIN, na němž v roce 1905 vypukla vzpoura. Po předání křižníku rumunským přístavním úřadům dne 22. června 1905 byl v přístavu Constanta propuštěn a vysazen na pevninu. Prošel Rumunsko, Srbsko, Rakousko, Itálii, Švýcarsko, jižní Německo a dostal se až sem.

Vzhledem k svému stavu měl jít do všeobecné nemocnice, tam ho však nepřijali, protože neměl peníze na úhradu léčení. Byl nakonec ponechán v policejním zařízení a ošetřen policisty. Uvedl, že chtěl při znalosti ruštiny najít místo číšníka. Cestováním byl však sešlý a hovořil pouze rusky, proto místo nesehnal. Když se zotavil a dobře najedl, byl schopen chůze a na vlastní přání byl předán do jednoho města v Bavorsku.

K tomuto odstavci použito také badatelského stejnojmenného článku Jana ŠPERLA v HAMELICE č. 5/1977 z 10.prosince 1977

Propagace lázní Sangerbergu 1905-1906 (dnes Prameny)

V těchto letech se propagoval lázeňský pobyt v nedalekých založených lázních v Sangerbergu. Zvýšená propagace pramenila ze změny vlastníka lázeňské budovy. Tyto horské lázně (773 m n.m.) jsou oblíbeny pro svěží vzduch (zvláště u nervóz), mají denní spojení s Mariánskými Lázněmi omnibusem (20 minut), tři hlavní prameny, slatiniště, lázeňskou budovu uprostřed lesů, moderní lázeňská zařízení, elektrické osvětlení. Léčení vodou tu probíhá od roku 1870 a sezónách (od od května do září). Jsou to koupele přírodní, slatinné, v minerálních vodách, s jehličnatým extraktem. Plovárna! V místě pošta, telegraf, lékárna, vlastní lékař.

Potíže automobilistů

22. července 1906 uváděl Karlsbader Tagblatt, že zatímco jiné země vycházejí automobilistům vstříc, Rakousko ne. Cizinec musí zaplatit na hranicích kauci 1200 K. Částku sice dostane zpět, ale s obtížemi, protože celní úřady často nemají velkou hotovost na vyplacení. Pro pobyt se musí šofér nechat přezkoušet v hlavním městě, a totéž platí pro auto. Za všechno musí platit poplatky. Je v zájmu turistického ruchu, aby se toto odbouralo. Za příklad se dávají Spojené státy americké.

Bestiální akt Kohlerů

19. srpna 1906 se líčí bestiální akt pana Kohlera a jeho syna K. Kohlera na silnici do Černošína. Kolemjdoucí 18tiletý mladík požádal vlastníka sadu o pár třešní, aby utišil žízeň. Vlastník sadu odmítl. Mladík však přesto zašel do sadu na třešně. Byl však dostižen Kohlerovými, zbit a odvlečen na blízké pole. Na pomoc přišel pan Bartl z Černošína a mladíka dovezl do nemocnice do Tachova. Syn Kohlera byl vzat do vazby a odeslán ke krajskému soudu do Plzně.

Aktivita golfového klubu v Mariánských Lázních

16. června 1906 byl již klub otevřen. Přes zimu vybudovali členové klubu cesty přes les, položili 4 000 drenážních trubek, takže hřiště je možno užívat i za deště. Nejmenovaný odborník prohlásil, že zdejší hřiště je lepší než ve Florencii či jiná četná anglická. Roku 1906 přijede Mr. K.W. Djaroh, který již vloni podpořil zdejší klub (zřejmě i finančně).

Sebevražda Itala

2.září 1906 se uvádí zpráva o sebevraždě 30tiletého Itala, zdejšího dělníka. 29. 8. v 10:20 hod. skočil pod vlak u Rudolfova pramene, když si předtím podřezal krk. Skočil pak před lokomotivu a byl odražen zpět. Vlak zastavil a konstatována smrt. Po svolení drážního úředníka, který zůstal u mrtvoly, vlak pokračoval v jízdě.

Zavraždil vlastního otce

Ze soudní síně: 10. 8.1906 se udál v Damnově případ, projednávaný 10.9. u soudu v Chebu. Obviněn Anton ZIEGLER (*1879). Obžalovací spis uváděl: "10.8.1906 se dostal do slovní potyčky kvůli užívání hospodářství 69tiletý otec Josef Ziegler se synem. Syn a jeho žena Marie šli na pole u lesa, kde sbírali obilí. Během dopoledne viděli přicházet otce Josefa Z. k lesu. Otec totiž den předtím ztratil řetěz k pasení dobytka a šel ho nyní hledat. Současně šel k lesu též obžalovaný, aby tam uvázal krávy před nepohodou. V lese se oba setkali.

Došlo znovu k hádce, při čemž otec zaútočil proti obžalovanému. Obžalovaný nato uhodil otce do pravého spánku. Udeřený padl. Syn ho pak ještě dvakráte udeřil.

Pak našel ztracený řetěz, ovinul ho kolem krku raněného, který byl v bezvědomí, ale ještě žil, jak uvedl obžalovaný. Řetěz zatáhl. To trvalo asi čtvrt hodiny. Pak odvázal krávy, vrátil se na pole a se ženou šli domů. Cestou jí vylíčil, co se stalo. Odpoledne pak šli na totéž pole a večer se vrátili po práci zpět.

Obžalovaný šel spát, ale asi v 9 hodin vstal, vrátil se do lesa a vzal tělo mrtvého. Nejprve ho nesl, pak táhl. Rozhodl se, že tělo vhodí do rybníka. Pak se vrátil domů. Druhý den byl hledán Josef Ziegler. Místní strážník našel v lese stopy, mířící až k rybníku. Tělo bylo místními občany vyloveno.

Při přelíčení obžalovaný uvedl, že při přiložení řetězu otec ještě žil, ale aby mu ušetřil trápení, řetěz prý utáhl. Přizvaní svědkové uváděli, že obžalovaný měl dobrou pověst, bezúhonný, a od svého otce leccos vytrpěl. Obžalovaný popřel průběh vylíčené události, ale vyšetřující soudce z Plané potvrdil, že obžalovací spis byl sepsán podle jeho vlastní výpovědi. Anton ZIEGLER byl odsouzen na pět let těžkého žaláře na vlastní útraty.

Malé dobrodružství Chebských za hranicemi

25.11.1906 se v novinách uvádí: "Nepříjemná věc se přihodila dvěma vyšším železničním úředníkům z Chebu. Zajeli na slavnost v Louisenburgu a zpět se vraceli přes Wunsiedel. Zde museli čekat na vlak do Marktredwitz a odtud do Chebu. Zašli ve Wunsiedelu do hostince na občerstvení. Platili německou pětimarkovkou. Majitel restaurace odešel s bankovkou do rohu ke stolu zdejších "štamgastů". Jeden z nich bankovku prozkoumal a nato ji majitel hostince vrátil hostům: "Tu nebereme, je špatná!" Naštěstí měli u sebe úředníci drobné německé mince a těmi zaplatili útratu. Pivo však už nedopili, aby stihli právě přijíždějící vlak.

Jeden ze "štamgastů" nelenil a doběhl na četnickou stanici. Četníci běželi na nádraží, ale vlak už odjel. Telefonicky vyrozuměli kolegy v Marktredwitz. Tam byli Chebští vyvedeni z vlaku k výslechu. Zjistilo se však, že jak pětimarková bankovka tak i jednoguldenová mince jsou pravé. Zadržení se vykázali jako úředníci z chebského nádraží. Dalo by se předpokládat, že nyní v klidu odjedou. Ale nestalo se tak. Obě mince byly zabaveny jako corpus delicti a dodnes nebyly vráceny ....

Zneužití úřadu

Ze dne 9.9.1906 se uvádí zneužití úřadu 25letým Josefem Bergesselem. Pracoval u okresního úřadu v Mariánských Lázních za 2,29 K denně. Vybíral mimo jiné předplatné na úřední okresní list. Některé poukazované částky však neodváděl a přitom padělal podpis nadřízeného. Vrátil by sice peníze, ale neměl z čeho. Pokusil se proto hrát v karty, ale prohrál. Soudem v Chebu byl odsouzen na tři měsíce vězení. Škoda činila 135 K. Prokurátor se odvolal.

Eckertovo elektrické divadlo v Mariánských Lázních 1906

15.září 1906 začal se svými filmovými představeními pan Eckert. Přivezl vlastní stan, který rozbil v prostoru dnešní sokolovny. Reklam uváděla velký stan, chránící proti každé nepohodě, vlastní osvětlení, kolosální živé fotografie v největším možném zvětšení. Denně ve 20 hod. představení, v sobotu a v neděli dvě představení. Každý třetí den je nový program. Vstupné dospělí 1 K, 80h, 60h, 40h, děti 40h, 30h, 20h. V neděli platí děti plné vstupné. Program: Děti-zloději. Ze života Cikánů. Divoká zvěř v zajetí. Byt k pronajmutí. Bratři jako rivalové. Malý opičí zloděj. Kandidát ženitby atd. atd.

Celkově k roku 1906

Návštěvnost Mariánských Lázní rok od roku stoupala. ~ Do města vpadla novinka - automobil. ~ Uvažovalo se o přemístění železného hudebního pavilónu na promenádě (nerealizováno, až 1941 šel do sběru železa). ~ Povrch Hlavní třídy stále kritizován. ~ Podzimní biograf provozuje nyní po panu Oeserovi pan Eckert. ~ Rozvíjí se golfový sport a četné náznaky rozšiřování zimních sportů. ~ Úvahy o zvýšení lázeňské taxy při obecném růstu cen. ~ Lázeňská konjunktura lákala a například město Bečov usilovalo o to, stát se také lázněmi! ~ Bohatý kulturní život v létě (divadlo, koncerty, četné akce místních spolků). ~ Na radnici řešen problém nedostatku vody. ~ Město zůstává trvale zadluženo.

 


Mgr.Václav Kohout-Ing. Richard Švandrlík 1997