Zrod Trojdohody v Mariánských Lázních a pokračování konjunktury

Zajímavosti z novin
MarienbaderZeitung 1907

(Marienbader Zeitung vycházel jako týdeník)

6.ledna 1907. V prosinci 1906 hodně sněžilo, pak nastala obleva a potíže s ní. Ve středu musela být uzavřena horní část Hlavní třídy. Ze střech padá sníh. ~ Od 5.1.1907 bylo zavedeno telefonní spojení do bavorského Münchenu. Hovor 3 minuty za 2,40 Kč. ~ Na návrh průvodčích tramvají byla postavena čekárna na konečné stanici u domu NIZZA. Je to však jen dřevěná bouda, není hezká a měla by se postavit lepší. ~ Policejní zpráva. Za rok 1906 bylo zajištěno 1506 osob, soudu předáno 84 osob, podáno 93 žalob. Na okresní zastupitelství Mariánské Lázně přišlo 169 udání. ~ Sáňková dráha na staré Závišínské cestě byla upravena ze "soukromé iniciativy".

13.ledna 1907. Doporučuje se více používat poštovních šeků kvůli zdražení poštovného. V Mariánských Lázních je nyní 70 držitelů poštovních účtů. ~ Důležitý vynález: Max Hanusch, městský úředník, vynalezl náhradu za diferenciál u auta - dvojitou spojku. ~ Doktor Goldberger napsal článek "Historické paběrky k Reitenbergerovu svátku" (pokračování v dalších číslech). ~ Článek k úmrtí perského šacha, který byl též na návštěvě Mariánských Lázní v roce 1900 a bydlel tehdy v domě NOVÝ KLINGER.

20.ledna 1907. Diskuse k rozpočtu města na rok 1907.

27.ledna 1907. Od 21.ledna velké mrazy s poklesem teplot od 9 hodin (-2°C) přes poledne (-10°C) a večer (-19°C) až do čtvrtka (-21°C). Málo lidí v ulicích. ~ Pan STAHL nalezen omrzlý v úterý na silnici z Úšovic do Mariánských Lázní a musela mu být amputována pravá omrzlá paže. Zajíci v mrazech zaběhli až do města. U Lesního pramene nalezen jeden zmrzlý. ~ Nový telefonní řád, podle něhož budou telefony děleny sazebně podle počtu aktivních hovorů.

3.února 1907. Redakce připomíná: Stále se nic neděje s projednávaným návrhem pomníku Goethovi! ~ Více pánů má zájem založit sáňkařský klub, vybudovat a udržovat sáňkařskou dráhu. V příštím týdnu budou svoláni zájemci a vítáni.

10.února 1907. Okresní místodržitelství Mariánské Lázně převzal princ Eduard von und zu LIECHTENSTEIN. ~ Konečně v Úšovicích na obecním úřadě a na škole byly dostavěny věžičky. Věžička na obecním úřadě byla po-stavena bez vědomí členů obecního úřadu, údajně jako "dar" stavitele Josefa Forbericha. Věž však stíní školu a žáci "se mohou učit odpočítávat hodiny".

17.února 1907. V Závišíně je dobrovolný hasičský sbor, který má 45 aktivistů a 38 z nich je pojištěno u Životní pojišťovny. ~ Redaktor viděl na Popeleční středu létat motýla!

3. března 1907. Sčítání obyvatel v městě ( k 15.2.1907). Město má 398 domů (proti roku 1900 nárůst o 58 domů), 1348 bytů (nárůst o 473 bytů), 5703 obyvatel (nárůst o 1086 osob), z toho 2612 mužů a 3091 žen. Registrovaných voličů pro všeobecné volby je 1212 občanů. ~ Mezi oběťmi katastrofy lodi BERLIN byl i 19letý Josef Böhm z Klimentova. Vracel se domů z Londýna. ~ 28.ledna proběhla kolaudace obou křídel nemocnice (dvakrát 8 lůžek).

10.března 1907. Redakce útočí proti radnímu Arnoldovi ze Šenova, že zprostředkoval dodávku uhlí pro elektrárnu. V letech 1901-1902 prodával uhlí elektrárně s 50% ní přirážkou k ceně! ~ V zemském sněmu začala diskuse o ochraně minerálních pramenů. Sděleno, že v Karlových Varech dochází k poškozování pramenů těžbou kaolinu v okolí; ve Františkových Lázní navrtává-ním nových pramenů. Někteří vlastníci falknov-ských dolů chystají monstrproces proti ochraně pramenů v Karlových Varech a odhadují škody z netěžitelných ložisek na 300 miliónů korun. ~ 3. března se konala v domě LEIPZIG (proti Křížovému prameni; zbořeno 1960) - slavnost pro děti. Organizoval ji zdejší optik Ferit v režii pana Löwenthala a kantora Goldenberga.

17.března 1907. Panují mrázy a leží metr sněhu. ~ Minerální prameny v Karlových Varech mají dobrou vydatnost.

24.března 1907. Dne 16.3. spadla lavina sněhu ze střechy hotelu NEPTUN na kantora Golden-berga. Zůstal ležet v bezvědomí. Je třeba udělat opatření, aby se toto nemohlo opakovat. ~ Výbor pro stavbu kostela ve Velké Hleďsebi má 60 členů. Sebral dosud 67000 K a v materiálu za 100000 K (cihly, dřevo). (Kostel postaven1911.)

31.března 1907. Císař propůjčil KALINCZIJKOVI titul císařského rady. Lázeňský lékař Kalinczuk byl předsedou výboru pro založení pravoslavného kostela. ~ Školní expozitura v Holubíně (školy Pístov) přeměněna na samostatnou školu. ~ V Horní Vsi zřízena paralelní třída. ~ Místní skupina "Rakouské mírové společnosti" má 130 členů (zpráva o činnosti). ~ 17.3. explodovala petrolejová lampa v hostinci pana Urbana v Malé Hleďsebi - šest osob popáleno na tvářích a na rukou. ~ Sdělení z 23.3., že v Kynžvartě se budou konat odložené volby v roce 1905. Starosta König ihned podal rezignaci.

7.dubna 1907. Inzerce: Elektrárna (Elektrizitätswerk und Stadtbahn Marienbad) nabízí žárovky 50tisvíčkové po 4,50 K/kus náhradou za 16tisvíčkové dosud používané.

14.dubna 1907. Tiskárna GSCHIHAY vydala první městský telefonní seznam.

21.dubna 1907. Město dosud není připraveno na sezónu! U domů jsou ohrady, rozdělaná vodovodní vedení. S pracemi je nutno pokročit! Problémy prodloužení sezóny. Mnoho řečí, ale nic se pro to neudělalo. Například ještě 16.dubna si nebylo možno nabrat Křížový pramen. Pramen byl totiž dán do nájmu a nájemce nemá zájem umožnit přístup k prameni před sezónou. Inspektor pramenů se pouze odvolává na práva nájemce. Ani lázeňské koupele se neprodávají. ~ Redakce porovnává ceny uhlí a ceny, účtované radním Arnoldem v letech 1900-1903. ~ Od 1. května změna jízdního řádu. Na trati do Karlových Varů budou jezdit 4 rychlíky s přímými vozy Vídeň-Mariánské Lázně-Karlovy Vary a od 9.května přibudou další dva rychlovlaky. U čtyřech vlaků budou vyhlídkové vozy 1.třídy. ~ 16.dubna se konaly v Kynžvartě obecní volby. ~ 28.dubna 1907 se otevírá kavárna NIMROD.

28.dubna 1907. Spolek Wiener Gesang-Verein pořádá 30. dubna v 19 h. koncert u kříže na Křížovém vrchu u příležitosti otevření sezóny. ~ Bude výstavka prací žáků pokračovací (tj. učňovské) školy v nové škole (tj. škola Sever). ~ Radní Brem chová volně srnku, chycenou před rokem. 23.4. povila dva kolouchy. ~ 23.dubna založilo 31 obuvníků místní sdružení (po nich další řemesla). ~ 30.4. se otevírá hotel RAUWOLF na Chebské třídě (tehdy Clementsostraße).

5.května 1907. Kašpar Ott, místní hoteliér, obdržel titul "restauratér Jeho Majestátu krále anglického". ~ Od 2.5. se doručují poštovní zásilky v 7 h, 8:30 h, 10 h, 14 h, 15 h, 17 h, 18:15 h, 19:15 h. v návaznosti na příjezdy vlaků. ~ 3.5. dostal strážmistr Schwarz od města zlaté hodinky za 25 let služby. ~ Na německých drahách se zavádí novinka: zpáteční jízdenky. 10. až 12.5. se chystá velký úklid na radnici. ~ 1.6.1907 má být otevřena pošta ve Velké Hleďsebi. ~ Drogista Josef Mizera se ohrazuje, že v úřední řeči neužívá české řeči, jak je mu vytýkáno. ~ Otevírá se řada restaurací: Café MAXTHAL (býv.Lunapark), klášterní sklípek Grand Hotelu OTT, kavárna v domě LIPSKO (zbořeno 1960), Café Švýcarský dvůr (Zeyerova ulice), Maiglöckchen (Hlavní čp.319 – od 1945 CARMEN).

6.května 1907. ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO! Za poslance do ví-deňského parlamentu navr-žen Prof. Dr. Adolf BACH-MANN z Chebska. Článek útočí proti druhému kandi-dátovi dr. SCHALKOVI.

12.května 1907. Úvodník znovu propaguje dr. Bach-manna a očerňuje dr.Schal-ka. Otevírají se prodejna delikates J. Opl v domě Brussel, zahradní veranda domu Delfín (dnes Evropa) a jídelna Grandhotelu Ott (dnes Pacifik).

19.května 1907. Nekonečné výzvy k podpoře dr. Bachmanna. ~ Výsledky voleb prvního kola (společný obvod okresů Planá, Tachov, Mariánské Lázně): dr. Bachmann 1 795 hlasů, dr. Schalk 1 571 hlasů, Schüller 1 353 hlasů, Glätzner 841 hlasů. Mezi dvěma prvými kandidáty rozhodne druhé kolo voleb. Přes velikou propagaci dr. Bachmanna v novinách získal tento na okrese Mariánské Lázně jen 216 hlasů, zatímco dr. Schalk 452 hlasů. ~ Na Panoramě začínají pravidelné koncerty 1-2krát týdně. Hraje tu vojenská hudba 35. pěšího pluku z Plzně. Na Krakonoši a v kursále bude hrát kapela TRESCHER. ~ Po tropických dnech přišel 15.května déšť s kroupami velikosti lískových oříšků. Žádné škody. ~ V chebském Městském domě se rozšiřuje muzeum. ~ Neuvedení občané žádají, aby byla objasněna otázka uhlí.

26.května 1907. Mariánské Lázně navštívil profesor Noorden, vedoucí První lékařské kliniky ve Vídni. ~ V druhém kole voleb zvítězil dr.Bachmann o 600 hlasů (dostal 3 002, dr. Schalk 2 408 hlasů). ~ Profesor Kionka z Jeny přijel do Mariánských Lázní a měl tu přednášku o zdejších pramenech. ~ Saský král propůjčil zdejšímu lékaři dr.Ottovi rytířský řád 1.stupně. ~ Na Panoramě byl první vojenský koncert hojně navštíven. ~ Mariin pramen je v Nových lázních ohříván novým systémem fy WÄCHTLER. ~ Dr.Adolf Stark vydal příručku "Lékařské rady pro mariánskolázeňské lázeňské hosty". ~ Plakáty jsou často strhávány dětmi!

2.června 1907. Zvýšeni lékařských poplatků. Neměnily se 40 let. Místo jednoho poplatku za vyšetření pro celou rodinu se bude počítat každá osoba zvlášť.

~ Přijelo již o 500 hostů více než vloni. ~ Automobilisté nadužívají svých houkaček. Ač mají být jednotónové, některé z nich připomínají hasiče. Ruší to klid ve dne i v noci.

l 3. června se bude "flastrovat" Nádražní náměstí. ~ Z inzerce: Josef Mizera otevřel GRAND GARAGE Automobilhof pro 50 automobilů. Má i vlastní prodej benzinu a olejů v Nádražní ulici.

9.června 1907. Od 7. června v provozu nové ohřívání Křížového pramene.

16.června 1907. Už mnoho let se uvažovalo, že centrální nádraží v Kar-lových Varech bude zrušeno (Dolní) a trať bude prodloužena na Horní nádraží. Potíž tkví v tom, že Horní patří "Buštěhradské dráze", kdežto Dolní nádraží patří dráze Mariánské Lázně-Karlovy Vary. Dřevěná bouda na Centrálním nádraží není vzhledná.

23.června 1907. Ministerstvo železnic zvýšilo státní záruky na dráhu Mariánské Lázně-Karlovy Vary. ~ Upozorňuje se, že hostům, kteří si nechávají donášet minerální prameny, nebývá vždy donášena předepsaná voda. Dovoleno plnit jen dvě lahve u pramenů a musí být bez etiket! ~ Vyšla mapa Mariánské Lázně a okolí v měřítku 1:15000, v sedmi barvách od městského stavebního inženýra Franz Nowaka.

30.června 1907. Lokální dráha Planá-Tachov vyplácela dividendy ve výši 22 190 K, celkem pro 1 085 akcií.

7.července 1907. Městské vedení upozorňuje, že platí předpis o maximální výši domů a to 22 1 metrů, a u samostatných (volně postavených mimo uliční zástavbu) 25 metrů. Dále nezapomeňme na předpisy o mansardách! ~ Úprava cesty kolem rozšiřované údolní pře-hrady svěřena firmě PETERS. ~ C.k.poštovní ředitelství stanovilo podmínky pro kabelizaci telefonů. ~ Povoleno odkupování parcel v okolí golfového hřiště. ~ Novinka! Zahajuje autobusová linka Mariánské Lázně-Karlovy Vary, odjezdy v 8 h. a 11 h. tam a ve 14 h. a 17 h. zpět. Cena 7,50 K. Odjezdy autobusů od Anglického dvora, v Karlových Varech od evangelického kostela. Předprodej jízdenek v cestovní kanceláři E. Lucker. Autobus do Karlových Varů má 12-14 míst, cesta trvá 1 hodinu 35 minut, v provozu jsou od 10.července 1907. Neuvedena však ani firma ani typ autobusu.

21.července 1907. Ve vídeňském parlamentu se vytvořilo sdruženi poslanců z lázní. Úkoly: ochrana pramenných oblastí, zlepšení železničního spojení, snížení daňového zatížení, podpora lázní státem. ~ Fiakristé připravují stávku. Koncesionáři dodržují předpisy, ale ekvipáže jednotlivých hotelů a domů a tzv. vídeňské fiakry mají volný tarif. Byl případ, že majitel domovní koncese nechal na jedinou koncesi zapřahat šest koní! ~ Ministerstvo pošt povolilo poštu ve Velké Hleďsebi. ~ Výrobci pánského prádla zdražují o 4 až 10%. ~ Výzva fiakristů, aby s prázdnými vozy, zvláště odpoledne, jezdili k nádraží po erární silnicí.

28.července 1907. Památník Setkání monarchů bude odhalen počátkem srpna. Jde o dílo sochaře Gurschnera. Bude umístěn přímo u "parkové cesty krále Eduarda VII." (dnes Chopinův kámen). ~ Promenádní korzo proběhlo 22.7. večer na osvětlené promenádě. Prodaly se všechny "konfekty". Hrála kapela 35. plzeňského pluku - kapelník Köhler. Kapela vyhrávala u Reitenbergerova památníku, což bylo obzvláště "působivé". ~ Nejtěžší muž Evropy AHMED el GAMAL BEN končí letošní lázeňskou kúru plně spokojen. Letos shodil 30 fundů. Když sem přijel před lety poprvé, musel být na váhu zdvihán. Chodil o dvou holích. Minulého roku snížil tu váhu o 54 kg. Bydlel v hotelu New York (Polonia). ~ Někteří hosté neohlašuji pobyt, takže došlé zásilky nemožno doručit. Stal se případ, že poštovní úředník označil zásilku "Nehlášen", ačkoliv tu host pobýval. ~ Okresní úřad Mariánské Lázně upozorňuje fiakristy, že překračování tarifů je trestné. Stejný tarif platí i pro vozy s gumovými obručemi či pneumatikami. ~ Hostinští jsou povinni vyvěšovat ceníky na viditelném místě. ~ Článek o nové nádražní budově v Plzni: 79000 metrů kolejnic (dříve 26000 m), 309 výhybek (dříve 134) atd. ~ Hotel VIKTORIA (oplatkárna) zve na kuželkářskou dráhu.

4.srpna 1907. 29.7. se konalo další večerní korzo na promenádě. Vstupné 40 hal. a výtěžek na fond pro nemocné plicními chorobami a na stavbu kostela ve Velké Hleďsebi. "Konfekty" podávaly místní ženy. ~ Stávka číšníků: 1 srpna vstoupilo do stávky 160 číšníků. 30.července se shromáždili v hostinci Viktoria, kde k nim promluvil poslanec STARCK. Zvolen stávkový výbor, žádající zvýšení měsíční mzdy o 60-70 K zpětně od 15.července. ~ Na intervenci okresního hejtmana byli hoteliéři žádám o 20 procentní zvýšení mezd a přídavek na bydleni, respektive na zlepšení ubytování. Číšníci se však 1. srpna nespokojili s výsledkem a zůstali ve stávce. Okresní hejtman dal číšníkům ochranu. V postižených hotelích bylo povoleno během dopoledne zavřít. V některých restauracích pomáhali méně kvalifikovaní. V pátek se opět pracovalo v hotelích DELPHIN (Evropa), IMPERIAL (Vojenský ústav), Mlýn (Cristal), zatímco hotel New York (Polonia) a další hotely zůstávaly uzavřeny. ~ Na obecných školách se zavádí nové učební osnovy. ~ Od 1.8. telefonní spojení do Vratislavi. Hovor 3,60 K za tři minuty. ~ 27.7. veliký požár v Černošíně. Vyhořelo deset stavení i se stájemi a vedlejšími budovami. Sjelo se 18 hasičských sborů z okolí. Ale bylo málo vody pro hašení!

11.srpna 1907. Zpráva o sportu: X. tenisové turné v Mariánských Lázních. ~ Na návštěvu přijelo 40 francouzských lékařů. ~ Z výtěžku večerního koncertu na kolonádě zasláno 2000 K výboru na stavbu kostela ve Velké Hleďsebi.

18.srpna 1907. Přijel anglický král Eduard VII. (16.8.) ~ Ve středu odhalen památník Setkání monarchů na paměť této události v srpnu 1904. Památník byl odhalován bez slavnosti. Uprostřed má dva medailony s reliéfy obou panovníků - Františka Josefa I. a Eduarda VII. Památník navrhl sochař Gustav Gurschner. S návrhem postavit památník přišli před dvěma lety pánové Adam a Frankl. Budovat se mělo sbírkou, ale financování nakonec převzalo město. ~ Telefonní a telegrafní služba bude za pobytu Eduarda VII. v nepřetržitém provozu. ~ Elektrické hodiny u Nizzy jdou už zase podle svého.

25.srpna 1907. Mariánské Lázně slavily narozeniny rakouského císaře za účasti krále Eduarda VII. Mnoho praporů po městě, sváteční bohoslužba, účast mnoha osobností z města. ~ Francouzský ministerský předseda Georges Benjamin CLEMENCEAU návštěvou u krále Eduarda (před odjezdem z Karlových Varů). ~ Zprávy o pobytu Eduarda VII. Zmínka o dr.Ottovi, který mu předepsal léčbu. ~ Dodatek k minulému číslu: Původní návrh na památník dali nikoliv Adam a Frankl, ale sám městský rada Metzner již 13.září 1904 na zasedání Městské rady! Dobré!

1.září 1907. K pobytu Eduarda VII. ~ Sebráno 700 K na pomoc vyhořelým v Černošíně.

8.září 1907. Další zpráva o pobytu Eduarda VII. Navštívil též dvakrát Nimrod. 4. září se zúčastnil honu v Horšovském Týně. Také ruský ministr zahraničí Alexander Petrovič IZVOLSKIJ navštívil Eduarda VII. v Mariánských Lázních. - Zpráva o odcestování krále.

15.září 1907. Chodníky na Hlavní třídě nejsou v pořádku. "Stav před některými domy nelze ani popsat". Propadlé desky, různé úrovně rovin a jiné vrtochy – to neodpovídá úrovni města. ~ 11.září havaroval u Mnichova karlovarský autobus. V dů-sledku prudkého brzdění se přetrhl řetěz. Autobus vyjel ze silnice. Však jen lehká zranění a šoky.

22.září 1907. Pokládá se základní kámen lázeň-ského domu pro vojenské veterány (bývalá obchodní akademie).

29.září 1907. Ohlédnutí za sezónou 1907. Prošlo asi 90000 pasantů, přes 30000 hostů. Návštěvnosti nepomohlo ani zlepšení silnice do Karlových Varů. Podobně by bylo nutno zlepšit také silniční spojení do Františkových Lázní. ~ Chybí luxusní rychlíky. V rychlících málo místa. Pošta se roznáší sedmkrát denně. ~ Nebude dlouho trvat a někteří hosté přijedou do Mariánských Lázní již po padesáté !!!! ~ Nový okresní hejtman je iniciativní. K odstranění monotónnosti pobytu podporuje různá rozptýlení jako tombolu, divadlo, různé slavnosti. ~ Též zařízení lázeňských budov se zlepšilo. A sport: tenis, golf. ~ Poslední kolonádní koncert byl 29.září. ~ Okresní místodržitelství rozhodlo, aby na ubytování personálu dohlížela komise. ~ U trestního soudu v Chebu odsouzena prodavačka pohlednic k trestu 14 dnů vězení a pokutě 10 K za prodej "pikantních pohlednic". Takové pohlednice jí nabídl podomní agent. Jednoho dne vstoupil do obchodu zákazník a vzápětí za ním policista a pohlednice zabavil. Prodavačka pochází z Mariánských Lázní.

16.října 1907. O zasedání tiskové sekce radnice: konstatováno, že k propagaci lázní je 20000 K na reklamu ročně velmi málo. Již dlouho se hovoří o uměleckém albu Mariánských Lázní, ale stále na to nejsou peníze. ~ 13.10. zasedali radní. Probíralo se opět rozšíření přehrady, další možné zdroje pitné vody a zřízení čističky odpadních vod. ~ Postesk. Z parků byly ihned po sezóně odstraněny lavičky, ač je pěkný podzim. Najednou není kde posedět. ~ Špatný stav chodníků na hlavní ulici zaviňují majitelé domů a obecní úřad, který kontroluje nedostatečně provádněí údržby. ~ Redakce upozorňuje, že cihelna v Úšovicích má přejít do českých rukou: "Počešťování je nutno zastavit, jinak další škola, kterou budou příště Úšovice stavět, bude česká!"

20.října 1907. Náhle zemřel starosta města doktor DIETL. Zpráva o jeho pohřbu, kondolence. ~ Disciplinární senát zemského vrchního soudu rozhodl o okresním soudci WOKALKOVI z Kynžvartu. Z 268 bodů žaloby byly uznány dvě.

27.října 1907. Vyhlašují se volby nového starosty Mariánských Lázní. ~ Kapacita koupelí se má rozšířit o 22 kabin. ~ Komise již prohlédla některé ubytovací pokoje personálu. Je to bída! Mnohé jsou menši než 12 m˛ a protipožárně nezajištěné.

3.listopadu 1907. Hasiči předvedli 30.10. 1907 nové přístroje a žebřík na Štěpánské ulici (staveniště Arnika). Žebřík je výsuvný, byl zakoupen v Norimberku a jde až do 24 metrů výšky. ~ Třeba zařídit novou budovu pro rekvizity.

4.listopadu 1907. ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO! JUDr. Heinrich REINIGER zvolen novým starostou. Volilo se natřikrát. Protikandidátem a blízký počtem hlasů byl pan HAMMERSCHMIED.

10.listopadu 1907. Úvaha o tom, zda byly volby platné. Volby však vedl radní Ham-merschmied a prohlásil je za platné. Spor o účast radního Brema jako příbuzného jednoho z kandidátů. K rozhodnutí byl výsledek voleb předán okresnímu místodržitelství. To se prosekalo houštím předpisů a nakonec je prohlásilo za platné. ~ Vystaveny mědirytiny Mariánských Lázní ze čtyřicátých let 19.století v knihkupectví pana Zinka. Rytiny byly ze sbírky dr.Franze Czernina. ~ Pěkné podzimní počasí. 8. listopadu přinesla slečna Senftová do redakce kytici lesních jahod a borůvek.

17.listopadu 1907. Dr.REINIGER se ujal úřadu starosty 14.11. v 10 h. a pronesl programovou řeč. ~ 9.11. v 21 h. vypukl požár vedle holiče p.Raspa, ale byl ihned zlikvidován. ~ Večerní osvětlení u kostela by se mělo zlepšit, aby se tam mohlo večer sáňkovat. ~ Rybník u Tepelského domu je třeba vyčistit. Déšť sice odnesl ošklivý zelený povlak, ale zůstává nebezpečí sanitární kalamity. ~ Bečovská hudební škola bude roku 1908 subvencována státní dotací 5 000 K. ~ Inzerce. Nejmenovaný vlastník nabízí v Buchtále rybník pro pěstováni pstruhů (5 jochů).

24.listopadu 1907. Redakce nadhazuje, že některé hotely jako Panorama, Krakonoš aj. leží mimo katastr města a bylo by vhodné je začlenit pod správu města, jednak kvůli zlepšeni sanitární péče, jednak kvůli tomu, že unikají městu daně. ~ Rozšiřuje se přehrada. Přestože jsou již mrazíky, práce pokračují a nebude zapotřebí příští rok vypustit přehradu. Kolem přehrady jsou položeny koleje. Pracuje tu asi sto lidí, ale nelze už přibrat další, protože není dostatek pracovního nářadí. Při promrznuti by bylo možno odebírat materiál ze dna přehrady. ~ Celostátní nařízeni: je-li v místě více lékáren, musí mít jedna otevřeno v neděli od 13 h. a v pondělí od 7 h. Je-li v obci jen jedna lékárna, musí být otevřeno stále. ~ Vyhláška města. Proběhne uzavření dolní části hlavní třídy kvůli předlažďování. Objížďka vede k restauraci Viktoria a kolem nemocnice.

1.prosince 1907. Poslanci dr.BACHMANN a dr.JÄGER oznamují, že se připravují předpisy na ochranu minerálních pramenů. ~ 1.12. se otevírá pošta ve Velké Hleďsebi, odvoz pošty odtud do Mariánských Lázni je v 9:15 h. a v 16:15 h. Opačně do Velké Hleďsebi v 8:30 h. a v 16 h. ~ Nové tarify pro fiakry vydala městská radnice: 1.časový, 2. pevné sazby uvnitř města, 3. pevné sazby k nádraží, 4. úsekový tarif, 5. okružní tarify, 6. noční tarif. ~ WSC (=Winter Sport Club) se už aktivizuje. Ing. Rupert nabídl dohled nad přípravou budování sáňkařské dráhy. Snad bude dráha též osvětlena. Počítá se tu s bufetem, boudou pro sáně a prostorem pro hlídače. Dr.Zickler předpokládá, že by mohly být v různých novinách zveřejňovány zprávy o stavu sněhu v Mariánských Lázních, o stavu sáňkařské dráhy a pod. ~ V zimě bude školní vyučování od 9 hodin. ~ Ozdobné stříšky, specialita města, jsou u mnoha domů ve výši prvního patra a způsobují chrlení vody na chodníky. Měly by se odstranit. ~ Stávka zedníků: minulý týden opět nepracovali. V roce 1907 mají zajištěno 46 hal./hod., na rok 1908 48 hal./hod., na rok 1909 56 hal./hod. Žádají však už 48 hal. a na rok 1908 - 52 hal. Jednání pokračují. ~ Hasiči budou mít schůzi 2.12., kde budou školeni o signálech a hasičské službě. Budou přijímáni noví členové. ~ 24.11. se konalo v Chebu protestní shromáždění. Nejvyšší zemský soud rozhodl, že čeština je přípustná v Chebu i pro soudní jednání. Diskuse do 1 hod., v noci pochod městem. "Policie neměla podklad, aby zasáhla proti demonstrantům." ~ Od 1.1.1908 se zavádí daně na motocykly a automobily. Daně podle síly motorů v koňských silách. ~ Ministerstvo železnic jednalo s Buštěhradskou drahou o nádraží v Karlových Varech. K dohodě nedošlo. ~ Z inzerce: optik Henri FERI nabízí gramofony a desky firem Gramophon a Odeon, 19 nových nahrávek valčíků na oboustranných gramodeskách.

8.prosince 1907. Okresní konference učitelů se konala 14.12. ~ Okresní úřad Mariánské Lázně schválil statut Winter Sport Clubu. ~ K zlepšení situace poštovních úředníků bylo jich mnoho povýšeno do vyšší třídy. ~ Upozornění. Vánoční stromky, prodávané načerno, budou konfiskovány a výtěžek dán pro fond na chudé! ~ Inzerce. Místní grémium obchodníků vyzývá občanstvo: Obstarávejte svoje nákupy v místě!

15.prosince 1907. Zasedání radních odhlasovalo 10000 K na stavbu nemocnice v Teplé. Několik podmínek, za nichž město bude spoluřídit organizační záležitosti. V Teplé se má stavět veřejná okresní nemocnice, která by například z infekčních důvodů nebyla v lázeňském městě žádoucí. ~ Winter Sport Club se ustavil 13.12. 1907 podle stanov. Odhlasovány byly členské poplatky, poplatky za používání sáňkařské dráhy, ustaveno vedení klubu.

22.prosince 1907. Údolní přehrada. Pracuje tu stále 140 lidí. Bylo již vyvezeno mnoho materiálu. Ve čtvrtek a v pátek zaplavil přehradu déšť a dráhy se ocitly ve vodě. Práce musely být přerušeny. ~ Od 20.12. zřízeno telefonní spojem do mnoha dalších míst například do Tábora, Lovosic, Bad Ischl, do Lince a do Tanvaldu. ~ Zpráva o tom, že se vážně uvažuje o železniční trati Vlkovice-Sangerberg-Falknov. ~ Eckertovo elektrické divadlo bude o Vánocích v hotelu STADT MARIENBAD. ~ Z inzerce: Radnice hledá úředníka na ohlašovací oddělení za 150 K měsíčně.

 

Mnoho sněhu koncem února 1907

17.února 1907 uvízl ve sněhu mezi Mariánskými Lázněmi a Kynžvartem vlak č.77. Při pokusech o zjištění průchodnosti dráhy byla rozebrána hromada klád a těmi obložena postižená trasa. Osobní a nákladní vlaky měly několikahodinové zpoždění. 17.února a v dalších dnech nejezdila tramvaj pro množství sněhu. Mnoho cestujících takto zmeškalo vlaky. To se dalo odstranit vylepením vývěsky na zastávkách tramvaje! Mbder Zeitung 24.2.1907

Založení Winter Sport Clubu a první závody o ceny

9. února 1907 se sešli sportovní zájemci v hotelu NEPTUN a též místní osobnosti a hlavně sportem nadšená mládež. Schůzi vedl Wolfgang Zörkendörfer a hovořil o důležitosti založení takového klubu. Pak promluvil starosta města o významu zimních sportů a pro město zvlášť. Radní RUBRITIUS hovořil o významu sportu k propagaci města a načrtl plán rozvoje sportu. Přečteny návrhy stanov a zvolen výbor s předsedou dr.Zicklerem, členy výboru radní Schaller, obchodník s knihami Hartl, soudní adjunkt Strikl, hoteliéři Zörkendörfer, Grimm, Zischka, Holub, stavební mistr Schmid a J.Ingrisch. Poté porada o činnosti WSC do konce sezóny a o sáňkářské dráze. 24.února ve 14 h. proběhly sáňkařské závody o ceny. Mnoho diváků. Závodilo se v kategoriích: I. vícesedadlové sáňky na trati 1300 m (vítěz P.Mader za 2:11 min.), II. tandemové jízdy (tj. svázané sáňky) na 1150 m (vítěz D.J.Ingrisch za 11:55 min.), III. třísedadlové sáňky na 1 000 m (vítěz Hugo Holub za 2:11 min.), IV. dvousedadlové sáňky na 650 m (vítěz Wilhelm Zörkendörfer za 55 sek.), V. Dámské sólo jízdy na 650 m (tři dámy dosáhly stejného času a to slečny Anna Löfnerová, paní Zörkendörferová, paní M.Zauberová - 1:21 min.). Udílení cen bylo večer na slavnosti v hotelu Krakonoš.

Mbder Zeitung 17.2. a 3.3.1907

Nová ohřívací metoda Křížového pramene

7.června 1907 byl uveden do provozu nový ohřívací aparát. Voda prochází spirálovitým vedením přes boiler. Do boileru jde ohřívaná voda z kotle RENDA. Zařízení vybaveno různými regulátory. Za minutu lze odebrat šest litrů pramene o teplotě 40 - 60°C, tj. za hodinu 3 600 litrů. Zkonstruovala a postavila místní fa Wächtler. Mbder Zeitung 16.6.1907

Smrtelný pád

18.2.1907 spadl z budovy radnice 23letý dělník. Přetrhlo se lano, na kterém byl přivázán. Byl převezen do nemocnice, kde 20.2. zemřel. Pohřeb v Žandově za velké účasti obyvatel.

O poště v Mariánských Lázních

V roce 1907 byly v provozu čtyři poštovní úřady: 1. v budově radnice (též telefonní ústředna), 2. na nádraží, 3. v domě Tannhäuser, 4. na kolonádě. O sezóně byla v provozu na kolonádě expozitura pošty I. ~ V roce 1907 pracovalo 87 poštovních úředníků. Pomocných úředníků bylo 74 v roce 1906 a 88 v roce 1907. Roku 1906 bylo doručeno 9,5 miliónu zásilek, poštovní spořitelnou zprostředkováno 120 000 plateb v hodnotě 15,5 miliónu K. ~ Telegramů bylo vypraveno, doručeno a transitováno na 200 000. Na poplatcích za ně vybráno 114 000 K, z toho 13 500 K na expozituře na kolonádě. ~ Poštovních známek prodáno za 250 000 K. ~ Celkem bylo na hlavní poště zaplaceno za poštovní služby 30 miliónů K, na všech poštách 40 miliónů K. Tato suma je srovnatelná s příjmy pošty menšího zemského města Rakouska-Uherska. Největší frekvence je o sezóně, zvláště v době návštěvy anglického krále Eduarda. ~ Roku 1907 bylo doručování rozšířeno z pěti pocházek denně na sedm. Pro srovnání: ve Vídni je v I. okrese 6 pochůzek, o prázdninách 4 až 5 pochůzek. Peníze byly doručovány dvakrát denně. ~ Žel, zdejší pošta vzhledem k výkonům, má stále málo lidí a prostoru. Potřebovala by o 14 mužů více, chybí též dostatek úředníků se znalostí francouzštiny a angličtiny. ~ Také telegraf by měl mít nepřetržitý provoz. ~ Nevyhovující prostory by bylo třeba řešit umístěním hlavní pošty v jiné nebo nové budově. (To se realizovalo v roce 1912.)

Mbder Zeitung 29.12.1907

K návštěvám Eduarda VII.

Z anglického časopisu The Lady of Fashion zpráva převzata (stalo se ve Velké Británii): Jednou při poruše králova auta byl nucen šofér zastavit a hledat poruchu na stroji. Král byl zatím pozván starší dámou do blízkého domu na čaj. V domě byla ještě mladší dáma. Tu později zahlédl král v divadle a požádal, aby zjistili, o koho se jedná. Byla to žurnalistka. O několik dnů později dostala darem malý automobil, posázený diamanty "S díky za uvítací šálek čaje!"

Mbder Zeitung 24.2.1907

      Král přísně dodržoval ordinovanou kúru doktorem Ernstem Ottem. Denně pil dva poháry Křížového pramene, pak konal hodinovou procházku. Poté snídal (káva, vejce, chléb). Každý druhý den měl koupel ve Ferdinandově prameni s přídavkem jehličnatého extraktu. Po koupeli půl hodiny odpočíval. Zbytek odpoledne plnil nutnou prací, případně setkáním s politiky. Oběd i večeři měl jednoduchou - dva či tři chody. Odpoledne dělával vyjížďky "vozem" (kočárem či automobilem). Po kávě měl opět hodinovou procházku. V roce 1907 navštívil divadlo šestkrát. Mbder Zeitung 8.9.1907


Vybavení balneologického institutu

Roku 1907 se stěhoval Městský balneologicky institut do nové budovy. Patřila dr. Karlu Zörkendörferovi jako zadní trakt domu HELVETIA. Tato přístavba byla výjimečně povolena městem (dnes dům Plzeň.) ~ Aby se odstranilo podmáčení domu, byl vybudován ve svahu drenážní systém, svedený do městské kanalizace pod budovou. V přízemí byla hala 50 m˛ a knihovna, která sloužila případně jako debatní sál; v patře pracovna šéfa institutu, rentgen, bakteriologická laboratoř s mikroskopy, prostory pro vážení, chemická laboratoř s dvěma digestořemi a přístrojem na výrobu plynu, temná komora, lékařsko-chemická laboratoř s jednou digestoří, místnost pro mytí, šatna. ~ V suterénu byla kotelna, sklad chemikálií, místnost pro pokusy se zvířaty, místnost pro personál. Vše bylo instalováno účelně proti dřívějšímu nedostatečnému prostoru. Mbder Zeitung 2841907


Celkově k roku 1907

Rok 1907 lze charakterizovat jako rok s mnoha změnami v městě a se vzestupem návštěvnosti. Vrcholem sezóny byla opět návštěva anglického krále. ~ Začaly stoupat ceny, což se odrazilo v několika stávkách. I obchodníci se začínají organizovat pro ochranu svých zájmů do grémií s místní působnosti. Město usilovalo všemi prostředky o zastoupeni na vyšších správních místech. Ani rozdělením okresu Teplá na dva - Teplá a Mariánské Lázně (1902) se nedostalo novému okresu Mariánské Lázně vlastního zastoupení. ~ Třenice národnostní se projevila hlavně u vlastnictví cihelny v Úšovicích. ~ Město usilovalo o snížení daňového zatížení s poukazem na specifickou lázeňskou činnost. ~ Rozšiřuje se přehrada, ale nedostatek vody trvá. ~ Začíná se rozvíjet sport (pro majetnější) a zakládá se sportovní klub WSC se sáňkováním na udržované dráze. ~ Úspěšné jsou večerní koncerty na promenádě. Prodej minerálních vod se rozšiřuje až do Londýna. ~ Provalila se staronová aféra s prodejem uhlí elektrárně od radního Arnolda, brzy však zmlkla. ~ Bohatý kulturní život po celý rok a v sezóně bylo středem jako vždy divadlo. ~ Novinkou - autobus do Karlových Varů. ~ Eckertovo elektrické divadlo tentokrát ve zděné budově. ~ Pro zlepšení bydlení personálu vydalo město předpisy (důsledek stávky číšníků). ~ Úvahy o prodloužení lázeňské sezóny. ~ V Rakousku se objevují snahy o právní ochranu léčivých pramenů v lázních - zlepšení dosavadní ochrany. ~ Uvažuje se o výstavbě čističky odpadních vod v městě. ~ Zlepšil se stav ulic, ale nezlepšil se stav chodníků. ~ Změna starosty a volba poslance do vídeňského parlamentu. ~ Stavební činnost se uklidňuje. ~ V Německu se objevilo několik článků v novinách většinou nepříznivých pro Mariánské Lázně (konkurenční zášť).

 


Mgr. Václav Kohout – Ing.Richard Švandrlík /1997