Otevření golfového hřiště v roce 1905

První zprávy o hřišti roku 1905

16.dubna 1905.Konečně dochází k výstavbě golfového hřiště. Podařilo se. Král Eduard VII. má veliký zájem o to, aby se tu otevřelo golfové hřiště. Kníže TRAUTMANNSDORF byl požádán starostou doktorem DIETLEM, aby vzal věc do svých rukou. Jednání na anglickém vyslanectví ve Vídni za přítomnosti knížete a městského radního Hanse RUBRITIA potvrdila, že již řadu let má město Mariánské Lázně porozumění pro golf a zájem na vybudování golfového hřiště. Král Eduard VII. a členové anglické a rakouské šlechty budou stát v čele klubu. Pro město to bude atrakce prvního řádu. Její Jasnost spolu s pány z vyslanectví budou garantovat po tři roky subvencí 4 tisíce K na golfové hřiště. K tomu jistě přispějí mnozí další členové klubu, když sám král, jehož návštěva je i pro příští roky ve výhledu, bude členem zdejšího golfového klubu stejně jako jiní angličtí a američtí hosté!

23.dubna 1905. Uvádějí se tři varianty hřiště: 1. u hotelu Krakonoš na ploše 45 jochů; 2. u hotelu Alm (Polom) na ploše 40 jochů; 3. na vlkovických pastvinách. Konečné rozhodnutí padne až po přímém ohledání míst šéfem vídeňského golfového hřiště Mr. BENNETTEM spolu s jedním profesionálem z Londýna. Pro město by ovšem byl nejlepší a nejlevnější komplex v blízkosti Krakonoše.

(Marienbader Zeitung 16. a 23.dubna 1905)

 

K otevření golfového hřiště

"Nádherné golfové hřiště u Karlovarské silnice nad klášterními rybníky, které rozněcuje nadšení všech nadšených hráčů golfu, je již otevřeno. Rovněž golfový klub byl ustaven a čestným prezidentem se stala Její Jasnost kníže TRAUTMANNSDORFF, čestným viceprezidentem Její Milost opat Gilbert HELMER z kláštera Teplá a předsedou klubu mariánskolázeňský starosta Dr. DIETL.

Organizační komise, zvolená předběžně jako dočasná, má členy: major M.I.N. Dundas, doktoři Ott a Porges, hoteliér Hammerschmid z hotelu Weimar (dnes Kavkaz); čestným sekretářem byl zvolen A.Percy Bennett Esqu. z anglického vyslanectví ve Vídni, čestným pokladníkem městský radní Hans A. Rubritius, jehož zásluhy na zřízení golfového hřiště jsou největší. Přijímá také přihlášky členů do klubu, příspěvky a podává bližší informace."

(Marienbader Tagblatt 15.června 1905)

 

Mariánskolázeňský golfový klub

"Golfová hra je velmi stará. Sahá až do dob starého Říma a k mystickým hrám "Paganica". A taková zůstala až do doby nejnovější - do epochy sportu, třebaže se původně omezovala jen na Skotsko a jejich národní hru "Kolf" (Kolben=palice). Nyní se otevřela civilizovanému světu. Hra tedy nezůstala jen pro Skotsko, Anglie samotná má už mnoho hřišť (1905), třebaže ne tolik, co Skotsko. Stranou nestojí ani Irsko a Wales. Ale nejen ve čtyřech královských zemích, hra dnes zdomácněla ve všech světadílech a klimatech. Víme o klubech, většinou velkých a bohatých, v zemích jako Kapsko, Madeira, Malta, Egypt nebo Indie, kde jsou nejstarší a nejznámější kluby v Bombayi, Kalkutě, a Madrasu, dále v Austrálii, v Hong-Kongu, v Číně, v Japonsku, v Severní i Jižní Americe.

Hra zakotvila zvolna i na evropském kontinentě, kde nejstarší je jihofrancouzský Pau a Hyeres, dále Spa a Antverpy, Cannes, Biarritz; stejně pak v Německu mají hřiště Wiesbaden, Bad Homburg, Berlín, Drážďany a Hamburg. A nyní přišly na řadu západočeské lázně - Karlovy Vary a Mariánské Lázně. A speciálně naše golfové hřiště patří mezi krásné a ideální, jaké neexistuje na celém kontinentě.

Hlavní zásluhy má radní Hans RUBRITIUS, který s jiskrným nadšením působí pro dobro této věci. A s jakou radostí bylo nové golfové hřiště přijato anglickými a americkými lázeňskými hosty! To se nedá popsat, protože holdují golfu, jak bylo vidět v neděli, kdy se tu už hrálo 12 partií. Golf nabízí přátelům sportu zážitek.

Mezi členy golfového klubu Mariánské Lázně až dosud patří Jeho Veličenstvo anglický král Edward VII. s příspěvkem 504 korun Jeho Excelence Edward Goschen, anglický vyslanec na vídeňském dvoře, s příspěvkem 500 korun; Její Jasnost kníže Trautmansdorff a mnozí další z rakouské aristokracie s celkovým příspěvkem 2000 korun; Její Jasnost hrabě Demidov s příspěvkem 100 korun, který nadto daroval žací stroj v hodnotě 25 fundů šterlinků; americký host Mr. Adolf Busch ze St.Louis s příspěvkem 500 korun.

Dále to je starosta Dr. Dietl, městský radní Rubritius, doktoři Ernst Ott a Max Porges, hoteliér Josef Hammerschmid z hotelu Weimar, bankéř M.Heller po 500 K, Mr.Dillenberg z Baltimore 40 K, pánové Dundas, Eugene Claenzner z Paříže, Mr.Goerge Jones, Mr.Gilbert Jones z Ameriky, pan Wollmann z Berlína a Mr.F.S.Clarke z Budapešti po 25 K."

(Marienbader Tagblatt 11.července 1905)

 

Golfový klub

"Golfová klubovna na golfovém hřišti byla před 14 dny otevřena a bude dokončena koncem příštího týdne a předána svému účelu. Klubovna je větší než první golfová klubovna v Homburgu a její další rozšiřování je zde možné bez větších výdajů. Je reálný náhled, že v příštích letech bude opatřena vším komfortem, sprchami atd. Na golfovém hřišti je denně živo a na měsíc srpen je už přihlášeno mnoho hráčů, kteří chtějí vyhledat Mariánské Lázně speciálně k návštěvě krásného golfového hřiště."

(Marienbader Tagblatt 28.července 1905)

 

Z golfového hřiště.

"Klubovna golfového klubu na golfovém hřišti je dohotovena a také vnitřní účelová adaptace a vybavení bude koncem týdne dokončeno a klubovna bude předána svému účelu. Budova se prezentuje jako velmi pěkná a vyvolává vznešený dojem. Golfovému sportu se pilně holduje a o celkové poloze golfu je slyšet jen hlasy chvály."

(Marienbader Tagblatt 10.srpna 1905)

 

Z golfového klubu.

"Jak včera oznámeno, klubovna golfu je dokončována panem stavitelem Ignácem Königem podle pokynů městského radního Hanse Rubritia v anglickém stavebním stylu a je v hrubé stavbě. Je prezentována velmi příznivě. Budova má nádhernou halu, po obou stranách jsou garderoby pánské a dámské, dále je v budově výborná kuchyně; a vpravo i vlevo toalety, nakonec i skladištní prostory k umístění válce a žacích strojů. Hala je v barvě zelené, garderoby v barvě modré, a před halou se nachází velmi krásná terasa. Pan c.k. dvorní fotograf Langhans daroval jako ozdobu veliký obraz anglického krále ve sportovním kostýmu a pan fotograf Friedrich četné snímky golfu i klubovny. Bratři Thonetové dodali zahradní nábytek za polovinu ceny, zařízení toalet dodala firma Guttman."

(Marienbader Tagblatt 11.srpna 1905)

 

Příjezd krále Edwarda VII. do Mariánských Lázní

"Král Edward VII. přijel dnes v půl páté odpoledne z lázní Ischl zvláštním dvorním vlakem. Přijel pod inkognitem "Duce of Lancaster" a oficiální přijetí bylo zakázáno. V doprovodu jsou adjutant major Ponsonby, kapitán Fortescue, Sir Sidney Grevitte, který přijel již v úterý z Norimberka, a služebnictvo.

Na nádraží byli přítomni při příjezdu - anglický vyslanec ve Vídni Sir Edward Goschen, anglický sekretář vyslance ve Vídni Bennett, okresní hejtman Pezellen, starosta Dr. Dietl, městský radní Metzner a bezpečnostní služba.

Již po páté je anglický král v Mariánských Lázních na léčení. Ctěné P.T.publikum se zdvořile žádá, aby v době přítomnosti krále v Mariánských Lázních žádným způsobem vysokého hosta neobtěžovalo, nespěchalo za ním ani ho jinak nezatěžovalo."

Souběžně s tímto článkem se v novinách uvádí přípravy oslav 75.narozenin rakouského císaře Františka Josefa I. dne 18.8.1905.

(Marienbader Tagblatt 16.srpna 1905)

 

Golfové hřiště

"Když se vyjíždí po Karlovarské silnice k Závišínu, pohled zamíří na skupinku smrků, kde prosvítá přívětivý domek v anglickém stylu, který zdobí vlající prapory. Lázeňský host, který už zná okolí Mariánských Lázní, ihned ví, že jde o golfovou klubovnu. Je třeba uvést, že veškeré zásluhy o golfové hřiště patří městskému radnímu Hansi Rubritiovi i to, že se podařilo letos do sezóny dokončit dílo.

Golfové hřiště leží v ideální krajinné poloze a Mariánské Lázně jsou jím obohaceny. Příjezd je tu možný kočáry i auty. Golfová klubovna je překrásně vyzdobena a byla na pokyn radního Rubritia urychleně adaptována ve své výzdobě. Golfové hřiště je denně hojně navštěvováno a v posledních dnech tu hrávalo osm partií současně. Při oficiálním otevření hřiště zůstává povinnost plně ocenit zásluhy radního Rubritia o golfové hřiště, který věnoval tomuto dílu nejen všechen svůj čas a energii, ale nutno uvést i materiální oběti."

(Marienbader Tagblatt 19.srpna 1905)

 

Otevření Golfového hřiště 21.srpna 1905

"V pondělí 21.srpna 1905 odpoledne došlo k oficiálnímu otevření golfového hřiště. Od čtyř do půl páté odpoledne bylo možno spatřit po Karlovarské silnici jedoucí kočáry a automobily s nóbl-společností, vesměs šlo o hosty ke slavnosti na golfovém hřišti. Asi 200 Angličanů, patřících k "high-life", dámy v elegantních toaletách. Hala golfové klubovny (Golfhaus) byla ozdobena exotickými rostlinami, girlandami s chvojím, vlajkami v rakouských a anglických barvách. Byl zřízen bufet a velký stůl byl stejně jako další tři malé stoly zcela zaplněn. Stěny zdobil obraz krále Edwarda VII. ve sportovním kostýmu a obrazy různých scén z golfové hry. Před halou vlály na vysokých stožárech anglické standarty a černo-žlutý prapor.

Vpravo klubovny byla tribuna, postavená pro orchestr. O půl páté přijel anglický král ve svém automobilu a hudba zahrála "God save the King!"

Mariánskolázeňští členové golfového klubu očekávali již krále, který k nim přistoupil a podal ruku nejprve Jeho Milosti panu převorovi Gilbertu HELMEROVI, se kterým prohodil několik přátelských vět. Nato sekretář vyslanectví Mr. BENNETT představil jednotlivé členy klubu, na prvním místě městského radního Rubritia, jehož iniciativou a průbojností bylo golfové hřiště zřízeno.

Král mu podal ruku, vyjádřil své uznání a potvrdil, že vidí, že zde v krátké době bylo vytvořeno mnoho krásného. Městský radní RUBRITIUS odvětil, že rozhodující byl však dar Jeho Veličenstva i okolnost, že král se stal prvním členem zdejšího golfového klubu. Dále byli představeni králi členové golfového klubu - pánové starosta doktor DIETL, bankéř HELLER, doktor PORGES, dvorní klenotník SPITZ a hoteliér Josef HAMMERSCHMID.

Každému členovi podal král ruku. Bankéři Hellerovi přitom řekl: "Golfové hřiště je překrásné!" a Mr.BENNET, který bankéře představoval, dodal: " To je bankéř Jejich Veličenstva." A pan Heller dodal: "Již pět let, Jejich Veličenstvo!". Král odvětil: "Já vím."

Když byl představován klenotník Spitz, obrátil se král k němu jako ke starému známému a řekl: "Ách, pan Spitz." Po představení výboru golfového klubu byli králi představeni také zastupitelé obce Zádub jako pozemkoví majitelé golfového hřiště.

Nato v hale klubu král utvořil "circle" (společenský kroužek) a přátelsky konverzoval s četnými dámami i pány anglické společnosti. S americkým vyslancem ve Vídni, Jeho Excelencí Bellami STOREREM, který byl králi představen, konverzoval král nejméně deset minut a pozval ho - stejně jako jeho manželku - k čaji. Této pocty se dostalo také anglickému vyslanci a jeho manželce, panu převorovi HELMEROVI a starostovi doktoru DIETLOVI. Po čaji, který proběhl, král projevil živý zájem o golfovou hru a chodil s hrajícími hráči celých 38 jiter (jochů) golfového hřiště. Nato pak se král zapsal zlatým perem do pamětní knihy. Aranžmá slavnostního otevření golfového hřiště se zdařilo a tím se ještě rozšířily zásluhy pana městského radního Rubritia."

(Marienbader Tagblatt 22.srpna 1905)

 

Ředitel divadla, který si umí vždy pomoci

Ke králově pobytu se vázal v novinách i zajímavý článek o herci Olšinském. V Mariánských Lázních měl ředitel zdejšího divadla Julius Laska výborného komika jménem Olšinský. Stal se i miláčkem samotného anglického krále.

"V sobotu se chystal anglický král navštívit divadlo, kde se hrála opereta "Jarní vzduch". Komik Olšinský měl roli číšníka Raziho v této operetě, byl však povolán do Chebu na vojenské cvičení. Ředitel Laska se okamžitě obrátil na plukovníka (velitele zeměbraneckého pluku číslo 6) s prosbou o dovolenku na dva dny. Tento povolil dva dny dovolenku, takže se zdálo, že je nesnáz překonána. Jenomže komik Olšinský byl pro ředitele divadla nepostradatelný i v dalších dnech pobytu krále, a jak mínil, byl nepostradatelnější pro divadlo než pro pluk jako rezervní kaprál. Toto mínění však nezastával plukovník a v neděli večer očekával Olšinského, aby se řádně hlásil v Chebu na manévry (měly se konat v jižních Čechách).

Okamžik krátkého rozhodování a ředitel Julius Laska posílá v sobotu v šest večer depeši na Nejvyšší kabinetní kancelář do Ischlu (Laska měl v pamětí propuštění osobního lékaře Otta z cvičení před časem, na základě královy prosby). Depeše měla placenou odpověď´ a zněla:

"Rezervní kaprál, zeměbranec Matthias Olschinsky, komik městského divadla v Mariánských Lázní, byl povolán na vojenské cvičení. Protože tento vystupuje v představeních, na nichž je zainteresováno Jeho Veličenstvo anglický král Edward a role komika je nezbytně nutná, prosím nejponíženěji Jeho Veličenstvo, aby oblíbeného komika Olšinského osvobodil z vojenského cvičení. Julius Laska."

V neděli v šest hodin odpoledne bylo cestou zemského ministerstva obrany skutečně dosaženo kladného vyřízení prosby a Olšinský byl volný. A tak v pondělí 21.srpna již hrál Olšinský postavu Johanna Nepomuka Šimka a všem bylo jasné, že mu tato role sedla lépe než rezervního kaprála.

(Marienbader Tagblatt 22.srpna 1905)

 

Desetiletá virtuoska na violinu

"Vivien CHARTRES, desetiletá virtuoska na violinu, měla v neděli 20.srpna 1905 na koncertě mimořádný úspěch. Obecenstvo projevilo nesmírné nadšení a ze všech stran bylo požadováno, ještě jednou uslyšet malou virtuosku. Proto se bude 28.srpna 1905 konat druhý její koncert ve velkém sále kursálu s jejím novým programem."

Nebyla vyloučena účast krále mezi publikem, ale - jak známo - král raději holdoval lehkým muzám než těžkým třebaže profesionálním koncertům.

(Marienbader Tagblatt 22.srpna 1905)

 

Golfový klub

"Ve středu 30.srpna se konala zakládací schůze mariánskolázeňského golfového klubu. Anglického krále Edwarda VII. zastupoval oficiálně čestný (Honorary) kapitán Seymour FORTESCUE. Schůzi předsedal anglický vyslanec na vídeňském dvoře Jeho Excelence Sir W. Edward GOSCHEN.

Přítomni byli


čestný člen (Honorary) Sydney GREVILLE,
major Fritz PONSONBY,
čestný člen (Honorary) J.S.SCOTT, britský atašé vyslanectví,
Percy BENNETT, britský sekretář vyslanectví,
čestný člen (Honorary) Edward STONOR,
Sir SHOMBERG-Mc.DONELL,
městský radní Johann A. RUBRITIUS,
Med.Dr. PORGES

Omluveni byli pánové starosta Dr. DIETL, hoteliér Josef HAMMERSCHMID, Dr. Ernst OTT.

Předsedající, Její Excelence Sir GOSCHEN, vysvětlil, že Jejich Veličenstvo anglický král přijalo s uspokojením protektorát nad mariánskolázeňským golfovým klubem. Tímto sdělením byl klub vysoce poctěn a sdělení s bouřlivou radostí přijato. Shromáždění pak požádalo pana kapitána Seymoura FORTESCUE, aby vyjádřil Jejich Veličenstvu ten nejpokornější dík.

Do výboru pak byli zvolení pánové


Její Milost opat Gilbert HELMER jako čestný prezident
Její Jasnost kníže TRAUTMANSDORFF jako prezident
Její Excelence vyslanec Sir Edward GROSCHEN jako viceprezident
A. Percy BENNETT jako čestný sekretář
městský radní Johann A.RUBRITIUS jako čestný pokladník

jako členové výboru ex offiziobyli zvoleni pánové c.k. okresní hejtman (Mariánských Lázní) PEZELLEN a starosta Dr. DIETL

jako členové výboru

službu konající adjutanti Jejich Veličenstva krále
Mr. Bellamy STORER, vyslanec Spojených státu severní Ameriky na vídeňském dvoře
čestný člen (Honorary) Sir SHOMBERG Mc.DONNELL
čestný člen (Honorary) Edward STONOR
D´ARCY Esqu.
Dr. Ernst OTT
Dr. PORGES
Josef HAMMERSCHMID (Weimar)
WAINROGHT Esqu.
Major DUNDAS
Stevenson KENT Esqu.
čestný člen (Honorary) E.S.SCOTT

Po následném ustavení orgánů ještě vyslovil poděkování kapitán FORTESCUE čestnému sekretáři Percy BENNETOVI, čestnému pokladníkovi RUBRITIOVI za jejich úsilí při vybudování golfového hřiště.

Včera, ve středu 30.srpna 1905, se konalo na zdejším golfovém hřišti první mezinárodní golfové střetnutí - mezi karlovarskými a mariánskolázeňskými golfovými kluby Zvítězily Mariánské Lázně."

(Marienbader Tagblatt 31.srpna 1905 )

 

Král Edward anglický v Tachově

Ve stejném listě byl stále středem pozornosti anglický král a v úterý 29.srpna 1905 se hlásí z Tachova:

"Její Jasnost kníže Alfred WINDISCHGRÄTZ s jeho domem byl poctěn vysokou poctou - anglický král Edward VII., který slíbil před několika dny navštívit knížete, zavítal v pondělí 28.srpna 1905 v půl jedné v poledne pod inkognitem "vévoda z Lancasteru" jako host do tachovského zámku. Zde pak pobyl do půl třetí v kruhu knížecí rodiny, s níž poobvědval. Následoval jízdní výlet do Světců a do nádherného Aglajina údolí. Výlet proběhl s dvěma automobily, v prvním seděl král, po jeho pravici kněžna Gabriela, na předním sedadle kníže Alfred zun Windischgrätz. Král si prohlédl rozkošné údolí a pěšky prošel velkolepým způsobem vybudovanou obrovskou jízdárnu. Zpáteční cestu do Mariánských Lázní nastoupil v pět hodin odpoledne, když se co nejsrdečněji rozloučil s knížetem a celou knížecí rodinou. Výletu s králem se zúčastnili také princ Vincenc, princezny Hedvika, Agnes a Aglaja z rodiny Windischgrätzovy; ze strany anglického dvora adjutant major Fritz Ponsonby, honorární Edward Stonor s manželkou a dcerou Miss Rally, stejně jako Sir Shomberg Mc.Donnell a anglický vyslanec na vídeňském dvoře Sir Edward Goschen.

Protože šlo o návštěvu anglického krále za přísného inkognita, muselo být upuštěno od oficiálního přijetí. Přesto se však zpráva o králově příjezdu bleskurychle šířila a obyvatelstvo Tachova spěchalo a vytvářelo špalíry, aby na vlastní oči spatřilo nejmocnějšího krále na světě a srdečně ho pozdravilo. Jak uvádějí věrohodné zdroje, král se rozloučil s knížetem se slovy "Auf Wiedersehen! Waidmannsheil!". Královo "Lovu zdar!" patřilo jeho další návštěvě. Král totiž hodlá znovu přijet a v knížecích lesích se chce účastnit honu.

Kníže Alfred Windischgrätz odcestoval 31.srpna do Štěkeně (mezi Strakonicemi a Pískem), aby tam na svém zámku vydal poslední dispozice k přijetí rakouského císaře Františka Josefa I."

(Marienbader Tagblatt 31.srpna 1905)

R. Švandrlík