Zacharias THEOBALDUS

Zacharias Theobaldus (1584 narozen v Horním Slavkově - 1627 zemřel v Norimberku), magistr, německý evangelický spisovatel a konrektor v Horním Slavkově od roku 1612 protestantský kazatel, stál v roce 1618 ve vojsku Mansfeldově u Plzně a po bitvě na Bílé Hoře (1618) odešel do vyhnanství do Bavorska na univerzitu Altsdorf.

Napsal historický spis "Hussitenkrieg", který vydal Samuel Sellfisch 1609 ve Wittenbergu. Popisuje řádění husitů a jen okrajově se tu dovídáme o našich vodách. Na straně 332 totiž napsal:

"Es hat zwar das Böhmerwald aus sonderlichen Gnade Gottes allerei so zur Erhaltung des menschlichen Lebens gereicht - an Wein, Getreide, Metallen, Edelgestein, Wildbahn, Fischen, Obst und Hölzer genugsamen Ueberfluß, aber kein Salz, obwohl auch Brunnen gefunden wurden, als zu Schlan und unter dem Schlosse Königswart und bei dem Dorfe Auschabitz so von wilden Wassern verderbet seien."

(Je sice česká země bohatá ze zvláštní milosti boží vším, co lidský život potřebuje .- vínem, obilím, kovy, drahým kamením, lovišti, rybami, ovocem a dřevem v dostatečném nadbytku ale nemá žádné soli! Třebaže byly nalezeny také (slané) prameny, jako u Slaného, pod zámkem (hradem) Kynžvart a u vesnice Úšovice, pokažené však od povrchových vod.)

Zpráva o zdejších kyselkách je z roku 1609 a potvrzuje znalost i zájem o slané prameny, třebaže hlavním důvodem byla domněnka o obsahující kuchyňské soli.