Zajímavosti z novin Marienbader Zeitung 1901

(Mariánskolázeňské noviny Marienbader Zeitung vycházely před sto lety jako týdeník.)

 • 6. ledna 1901 se píše kriticky o pročeské činnosti lékaře Mladějovského. - Převažují mrazy (-90 C až -200C), ale to jsou příznivé podmínky pro bruslení a lyžování.
 • 13. ledna vychází článek o pozici zdejších německých politických stran. - 8.ledna 1901 zasedalo kolegium městských poslanců. Upozorňuje se na nutnost řešení nedostatku vody! - Architekt SWENSON prý připravuje veliký akvarel, na kterém má být zachyceno město podle plánu konečných úprav parků. - Ve středu vykolejil osobní vlak v Ovesných Kladrubech! Stalo se to v 5:40 hod. Při vjezdu do stanice vykolejila lokomotiva a tendr z kolejí.
 • 20. ledna - statistická zpráva uvádí: Roku 1900 se narodilo 100 dětí, z toho tři mrtvé; zemřelo 78 osob, z toho 14 cizinců a 15 dětí do jednoho roku. Příčiny úmrtí: nejčastěji zápaly plic, dále TBC (5 případů), marasmus (5 případů), infekce (2 případy). K 3.prosinci 1900 měly Mariánské Lázně 4 588 obyvatel. Růst města za posledních 40 let lze sledovat z čísel:

1860 …. 1418 obyvatel

1869 …. 1566 obyvatel

1880 …. 2009 obyvatel

1890 …. 2119 obyvatel

1895 …. 4067 obyvatel

1898 …. 4224 obyvatel

1900 …. 4588 obyvatel.

V roce 1895 došlo k připojení čtvrtí Šenov, Nádražní čtvrti a vilové části u Lesního pramene, což ovlivnilo vysoký nárůst počtu obyvatel města. - Roku 1900 bylo v Mariánských Lázních 180 koní, 36 kusů hovězího dobytka, 86 prasat, 18 koz, 19 včelínů, 458 kusů drůbeže a jeden osel. - Obraz Mariánských Lázní, který byl na výstavě v Paříži, je nyní zavěšen do malého sálu městské radnice. Autorem obrazu je Alois Kirnig z Prahy.

 • 27. ledna - Na telefon je napojeno dalších 8 abonentů celoročně a 16 abonentů na sezónu. - Publikovány návrhy na řešení problému nedostatku vody v městě na pokračování. - Podrobnější zpráva o zdejším hasičském spolku (58 aktivistů, 79 přispívajících členů, 3 čestní členové). - Policejní zpráva za rok 1900. Bylo zajištěno 555 osob, jsou vypočítávány různé přestupky. Souzeno bylo 57 osob. - Zpráva o místním učňovském školství na pokračování.
 • 3.února - Anglický král má letos opět přijet do Mariánských Lázní. - První větší kritika nového starosty města a nové městské rady ohledně rekonstrukce ulic a jiných věcí.
 • 10. února - V roce 1900 se válcovala promenáda, Hlavní třída a obě náměstí. Parní válec byl zakoupen v Magdeburku, ale má po dvou měsících poruchu. - Je tu stížnost, že hrobník pěstuje u hřbitova drůbež, která ruší poklid hřbitovní, hlavně kohout. - Vydán zimní jízdní řád Karlovy Vary-Mariánské Lázně.
 • 17.února - Znovu se objevuje polemika proti radnici na podkladě zprávy z „Marienbader Nachrichten“. - 10.února se konal na kluzišti (na louce pod dnešní knihovnou) maškarní ples dětí. - Ještě ke statistice: Město má 4617 obyvatel, 345 domů, z toho 314 obydlených a 26 neobydlených a 5 domů ve výstavbě. Přechodné bydliště v městě má 773 osob! Celkem je 4504 Němců, 25 Čechů aj. Číst a psát umí 1867 mužů a 2207 žen, k čemuž redakce poznamenává, že se asi špatně počítalo, protože nemůže mít tolik analfabetů (přes 500). - Klášter Teplá odkoupil od jakéhosi Karla Wenigera Pottovu kyselku. - Příští sobotu se bude konat výletní lyžařský okruh kolem města. - České sdružení Beseda hodlá koupit v Karlových Varech hotel! Již byly vydány podílové listy po 200 K. Taktéž by chtěli Češi podniknout i v Mariánských Lázních!
 • 3. března - Komentář k rozpočtu města na rok 1901. Bude se stavět nová škola (škola Sever) a byly již předloženy rozpočty na stavbu nové školy od dvou stavebních podnikatelů. - Město Sangerberg má 1946 obyvatel k 31.prosinci 1900.
 • 10. března - K zasedání městské rady o rozpočtu na rok 1901. - Opět polemika s „Marienbader Nachrichten“. - Elektrická dráha nebude. Nejsou na ni peníze! - Tachovský starosta urazil čest zdejšího doktora Schalka na volební schůzi 8.12.1900. Byl pokutován u zdejšího soudu částkou 100 K, avšak odvolací soud v Chebu toto rozhodnutí zrušil!
 • 17. března - Ve věku 45 let zemřel dlouholetý vedoucí tiskárny GSCHIHAY pan Anton Kroha. - Upozorňuje se na zastaralost vodovodní sítě – mělo by být hlavní vedení a odbočky. A znovu nastolen i problém přehrady, která stála doktora Herziga místa starosty. .
 • 24. března - Otevřený dopis redakce městskému zastupitelstvu se žádostí o stavbu tělocvičny. - Výzva k prosazení elektrické pouliční dráhy v městě proti uvažovanému zrušení zakoupení tramvaje.
 • 31. března - Veliký rozruch způsobila zpráva v novinách o zakopaném pokladu v blízkosti Mariánských Lázní: 24. března 1901 dostal majitel Lesního mlýna pan HANSLIK hektografovaný dopis. Byl datován ve Valencii a odeslán z Toleda (Španělsko). Adresa byla: "Pan Hanslik, Mlýn, Mariánské Lázně, Čechy". Odesilatel Luis Cafannas toto poslal snad i ostatním majitelům mlýnů v okolí Mariánských Lázní. Nabízí odměnu 225000 franků za pomoc při nálezu zakopaných peněz. V dlouhém dopise se uvádí (zkráceně):

"Jsem vdovec, mám sedmnáctiletou dceru, sirotka, v pensionátě v Toledu. Jsem ve špatné situaci. Prosím o čestnou pomoc nalézt 675 000 franků v bankovkách. Asi před pěti měsíci jsem je zakopal ve skříňce obalené hadrem, zajištěné proti vlhkosti, v blízkosti Vašeho města. Byl jsem pokladníkem ubytovaného regimentu. Náležím k republikánské straně. Jednoho dne jsem byl vyzván předsedou výboru strany, abych odejel a vzal sebou 400 000 franků, a výbor přidal ještě další peníze, takže jsem měl 700 000 franků. Za ně jsem měl v zahraničí obstarat zbraně a střelivo k přípravě povstání ve Španělsku. Odejel jsem do Marseille. Povstání však bylo mezitím prozrazeno. Naše sdružení bylo rozprášeno a někteří iniciátoři se dostali do žaláře. Pronásledovatelé mi byli v patách. Cestoval jsem nazdařbůh. Měl jsem vymyšlenou historku pro vysvětlení mého nezvyklého cestování. Co však udělat s penězi ? Hledal jsem místo k jejich uschování. Peníze jsem měl ve dvojitém dně kufru. Když jsem se dověděl, že má dcera vážně onemocněla. Vrátil jsem se rychle do Španělska, byl jsem však poznán a odsouzen na 15 let do vězení. Brzy budu eskortován do Afriky. – Zájemci navrhuji, aby dojel pro moji dceru k hranicím Španělska, kam by dcera přijela doprovázena spolehlivou osobou. Dcera má plán místa a s sebou bude mít kufr na převezení peněz. Na spojení udávám adresu, na kterou je možno se obrátit, ale jen drátově – depeší, žádný dopis !" - Dovětek redakce: Je to k zoufání, že k depeši nedošlo, ale snad bude poklad objeven později! /Marienbader Zeitung 31.3.1901/. ( Další zpráva o pokladu je v roce 1902 v místních novinách.)

 • 19.dubna - Ve Vlkovicích založen hasičský sbor. - Podnik pro využívání kyselky v Nové Vsi (dnes Magnesia) hodlá otevřít prodejnu minerální vody na nádraží v Bečově. Od Novoveské kyselky je plánována cesta na bečovské nádraží i s omnibusovým provozem.
 • 21. dubna - Od hospody Šenova směrem nahoru k lázním jsou položeny chodníky – podrobnosti neuvedeny.
 • 28. dubna - První koncert na kolonádě bude 1.května 1901. Osvětlení kolonády ale letos nebude. - Bylo připraveno 10 000 K, ale je už pozdě na položení kabelů. - Za hotelem Weimar (Kavkaz) se má stavět cesta (silnice). Redakce je proti tomu, vždyť je to ničení lesů! - Stížnosti na povrch zdejších silnic.
 • 5. května - Stížnost: silnice jsou štěrkovány šablonovitě a nikoliv podle skutečné frekvence. - Hodiny na kostele, elektrické hodiny a další v městě – všechny hodiny jdou nepřesně!
 • 12. května - Slavnostní svěcení pramenů se konalo 4.5. Polední koncerty u Lesního pramene začínají 16. 5. - Připojení abonentů telefonu s čísly 86 až 99. - Je požadována účinnější kontrola do města dováženého mléka, a to prostřednictvím zdejšího zvěrolékaře.
 • 19. května - V městě jsou dvě čítárny: na radnici (zdarma) a v lázeňském kursálu (vstup 50 haléřů). - V Kremži v Rakousku se objevily v prodeji „Mariánskolázeňské pilulky“. Chystají se proti tomu opatření.
 • 26. května - Už pět let zůstává bez ohlasu úsilí zavedení přímého telefonního spojení Vídeň-Mariánské Lázně. - Spotřeba Rudolfova pramene stále stoupá. - Již desátý rok vychází „Marienbader Tagblatt“ - Richardův pramen v Kynžvartě získává věhlas. - V Metternichově domě poblíž byla renovována restaurace.
 • 2. června - Postesk: Rakouské státní dráhy nemají označeny jízdenky názvem Mariánské Lázně, protože Mariánské Lázně leží mezi pásmem Chodová Planá a Kynžvart. Ostuda! - Pottův pramen byl otevřen pro veřejnost.
 • 9. června - Železniční trať Pňovany-Konstantinovy Lázně-Bezdružice byla otevřena 2. června 1901. - Městská elektrárna bude dodávat motorový proud od 7:30 hod. Až od té doby je možno používat výtahy. - Některé ulice v jižní části města nemají žádný název, což ztěžuje orientaci. - Volně pobíhající psi, pokud nemají známku budou odchyceni a do 48 hodin utraceni.
 • 23. června - Kynžvart: Dřívější sklad Richardova pramene byl přeměněn na AMERICAN BAR v secesním stylu. Zvláště pro anglicky mluvící hosty.
 • 30. června - V Německu zkrachovala banka Leipziger Bank, což snad nebude mít vliv na návštěvnost Mariánských Lázní. - Stížnost, že u Lesního pramene je málo laviček. - Redakce pochvaluje moderní trendy - že se rozšiřuje místní telefonní síť a zavádění výtahů. - Lord Duncan deponoval peníze na prodloužení vycházkové stezky, zvané podle tohoto sponzora Duncanova. K prodloužení Duncanovy stezky:

Ještě před několika lety (1901) byla oblast Rájovského lesního revíru pro návštěvníky uzavřena. Jedna z prvních cest do nového revíru byla Duncanova stezka. Pochází z doby stavby přehrady a cesta byla vybudována pro přepravu žuly k přehradě. Po odstranění malé kolejové dráhy dostala stezka název po lordu Duncanovi, který se vyslovoval pro různé atraktivity v Mariánských Lázních. Prodloužení cesty bylo lehce realizovatelné. Cesta vedla podél Kamenného potoka od starého vodárenského rezervoáru v Maxově údolí nahoru k přehradě (dnešní silnice k Nimrodu dosud neexistovala). Na vrcholu na skalisku pak byla vybudována vyhlídka lorda Duncana, který tu byl na léčení roku 1901 a deponoval na prodloužení stezky nemalý peníz. Deponovaný obnos však mohlo získat město jen tehdy, když by získalo od vlastníka, což byl klášter Teplá, povolení vycházkové cesty v jeho rajónu. "Doufáme, že za těchto podmínek dojde brzy k činu", psaly Marienbader Zeitung z 30 června 1901.

 • 14. července - Osvětlení kolonády: bude zabudováno 13 obloukovek, z toho 7 na vysunutých nosičích na vlastní kolonádě; ostatní pak mezi stromy. Podél parku tzv.Staré kolonády (byla stržena roku 1974) bude žárovkové osvětlení. - Ruský kostel se staví a nebude ještě letos otevřen. - IV. Mezinárodní tenisové turné na Panoramě je od 25. července.
 • 21.července - Je požadováno, aby se zpracoval plán rekonstrukce parků, zástavby a ulic. Žel často dochází ke střetu zájmů. Klášter, vlastník většiny pozemků, je konzervativní, ač je toto ku prospěchu věci, neboť je tím uchována nezbytná zeleň a parky. - 15. července zabil blesk jednoho zaměstnance cihelny v Úšovicích. - Ve Velké Hleďsebi byl zřízen komitét pro stavbu kostela – peníze budou získány sbírkou.
 • 28. července - Anglický král Eduard VII. nepřijede. Letos jede do Bad Homburku. - Villa pana Halbmayra dostala nový název LUGINSLAND (dnes Lil). - Karlovarská trať by měla být konečně dána do stavu hlavní tratě. Chybí tu strážní domky, zesílení některých mostů apod. Rychlíky jezdí jen podle názvu, neboť doba jízdy zůstává dvě hodiny. - Noční osvětlení promenády je hotovo; jen transformační budku snad bylo možno umístit pod promenádu. - 10. Srpna bude v Karlových Varech otevřena výstava s názvem „Všeobecná výstava hygieny, potravinářského a nápojového průmyslu, sportu, hotelnictví a cestování“.
 • 4. srpna - Ulice Ferdinandova je ve velmi špatném stavu. - 7.8. bude zde koncertovat Štěpán BOERODINJ, německo-ruský tenorista. - Český plzeňský pěvecký sbor HLAHOL vystoupil v sobotu v Karlových Varech.
 • 11. srpna - Patrioti z oblasti Šenova hlásí, že by se mohlo u Rudolfova pramene vytvořit „druhé“ lázeňské centrum. K tomu se redakce tváří jen rozpačitě. - Připomíná se, že zastávka v Úšovicích na karlovarské trati dosud nebyla zřízena. Názory se různí, ale Úšovičtí by chtěli. - Prý se znovu uvažuje o prodloužení kolonády na místo tzv. Staré kolonády a má to financovat klášter Teplá.
 • 18. srpna - Město zakoupilo postřikovací vůz za 1500 marek. Vůz však dělá hluk. Proč nezakoupí město kvalitnější výrobek? - V Mariánských Lázních je k ohrazování jako plotu používáno ostnatého drátu, ač je to přísně zakázáno. - V Mariánských Lázních praktikuje doktor BOSCH, který vyrábí „Mariánskolázeňské pilulky“. Proti těmto pilulkám se již postavila Lékařská komora království Českého. Ač je tu uváděno jméno doktora Bosche, chybí jakékoliv údaje o jeho bydlišti a jeho ordinačních hodinách.
 • 25. srpna - Pozor! Někteří hosté odjedou, přičemž „zapomněli“ zaplatit lázeňskou taxu.
 • 1. září - Žádné stopy po pokladníkovi divadla. 25. srpna 1901 hrál hazardní hry, neodvedl jednodenní tržbu a do práce už nepřišel (Později byl na pokladníka vydán zatykač!) - Podrobná zpráva o zasedání městské rady.
 • 8. září - Zapojení motorového proudu začíná od 9.září až od 9 hodin.
 • 15. září - V Mariánských Lázních začaly opět stavební práce. - Poslední koncert u Lesního pramene bude 16.září . - V Polsku byl ustaven komitét k postavení Chopinovy busty na domě Bílá Labuť v Mariánských Lázních, kde Chopin bydlel v roce 1836. Busta bude stát 400 K.
 • 22.září - Poslední koncert na kolonádě se koná 29. září. - Od 22.září bude úplně zastavena dodávka motorového elektrického proudu. - Nejmenovaný mladý lékař žádal od ruského hosta nekřesťanský honorář. Oproti velikému honoráři se uvádí, že host měl – bez známosti – pronajat pokoj týdně za pouhých 10 zlatých, tj. 20 K. Není to ojedinělý případ!
 • 29. září - Do Mariánských Lázní jezdí stále častěji rodiny na pobyty. Ubytují se od Mlýna (Cristal Palace) dolů a sami si i vaří. Je otázkou, zda je taková návštěvnost přínosem pro naše lázně ? - Podrobná zpráva o školství v školním roce 1900/1901 (484 dětí a pod.) - Městská rada vyzývá zájemce o zimní omnibusovou dopravu, aby se ohlásili i s částkou, kterou žádají na dotaci. - Inzerát: pan Oeser oznamuje příjezd svého elektrického divadla (tj. biografu). K Oeserově atrakci podrobněji:

"Elektrické divadlo" přijíždělo každoročně do Mariánských Lázní. Zde prováděl kinematografická představení „král kinematografů“ Franz Josef OESER, ředitel podniku, jak sám sebe nazýval. Místní noviny přinášely často zmínky, ale bez podrobností. Placené oznámení z 29. září 1901 uvádělo, že představení se konají od 27. září ve vlastním dřevěném pavilónu, postaveném vedle hotelu VIKTORIA (dn.oplatkárna). K provozu používal OESER vlastní elektrárničku o výkonu 5 HP (KS). Oznamoval, že jde o "největší podnik tohoto druhu" a dále že uvádí "jenom prvotřídní novinky a každý druhý den nový program". A jako příklad programů uváděl: "Série živých originálních záběrů z výstavy v Paříží", "Boj Burů o nezávislost", "Císařova cesta do Čech", - fantastické scény, sportovní život, historické snímky, divadelní kusy, zajímavé a komické scény … Ve všední dny byla představení od 18 a 20 hodin, v neděli a ve svátek od 15 do 22 hodin každou hodinu. 30. září bylo zvláštní představení pro zdejší honoraci. OESER uváděl, že jeho představení několikráte navštívil samotný císař František Josef I. Vstupné bylo 50, 30, 20 krejcarů, děti polovic. K stání bylo 15 krejcarů. Podotýká, že se používá nejnovější promítačka z roku 1901. Později noviny uváděly, že představení byla hojně navštívena, snímky překvapily čistotou obrazu i věrohodností. V dalších letech se už představení přestěhovala přímo do hostince VIKTORIA.

 • 6. října - Zemřel doktor August HERZIG, bývalý starosta. Podrobně popsány zásluhy o město, hlavně vybudování vodní přehrady a elektrického osvětlení. Příprava důstojného pohřbu. - Zasedání městské rady ohledně stavebních parcel.
 • 13. října - Výlov rybníka REGENT začne 15. října. - Noticka ohledně požadavku na rozšíření hlavní třídy v horní části. - Před několika lety navrhl doktor PORGES sanitní vůz pro nemocné. Tak samozřejmá a jednoduchá věc – a dosud nebyla zařízena.
 • 20. října - Znovu se píše o rozšíření hlavní třídy – nutnost odstranit zahrádky proti některým restauracím (saletty). - Firma WÄCHTLER začala s novým jímáním Karolinina pramene, který dosud slouží pouze pro koupele. - Čítárna v kursále (dnes Casino) je otevřena jen do 19 hodin. Chybí některé žádané tituly.
 • 23.října - ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO novin věnováno rozšíření hlavní třídy. Jsou uváděny argumenty pro rozšíření.
 • 27.října - Pokračuje článek na rozšíření hlavní třídy. - Městský omnibus jezdí od 20.října ke všem vlakům od hotelu Anglický dvůr.
 • 3.listopadu - Školství v městě je nedobré, třídy jsou přeplněné – až 96 dětí ve třídě, což způsobily děti ze Šenova. Mělo se už dříve uvažovat o školní budově přímo na Šenově. - Zahradnímu architektu Swensonovi „jde práce od ruky“. - Návrh na přejmenování některé ulice po doktoru Herzigovi. - Tělocvična nebude! Pozemek byl sice odkoupen, ale zatím „stále nebylo rozhodnuto“. K tělocvičně podrobněji:

Tělocvična byla plánována v blízkosti školy Reitenberger v roce 1901 (dnešní ZUŠ). Otázka se obšírně projednávala na zasedání městského výboru 14. března 1901. Pro různost názorů nedošlo ke sjednocení. Někteří chtěli, aby tělocvična stála vedle školy (dnešní zahrada) a byla přístupná přímo z ulice. Kritizovalo se, že stavba bude velmi drahá. Pokud by byla přistavena ke škole, bylo by to levnější, ale nebylo by možno v budoucnu rozšiřovat školní budovu (k tomu stejně nikdy nedošlo). V městě tehdy žádná tělocvična nebyla a proto se obecně uznávala nutnost stavby tělocvičny. Vyučování tělocviku se provádělo dosud nouzově. Na podzim 1901 byl sice odkoupen pozemek pro tělocvičnu, avšak pro finanční potíže byla stavba odložena ad akta. - Původní městská škola z roku 1853 se už nikdy stavebně nerozšířila, jak se předpokládalo. Po roce 1901 se totiž začala stavět nová škola Sever podle projektu architekta Josefa Schaffera. Dodnes je jeho architektonické řešení školy Sever předmětem obdivu. Ani tato nová škola však neměla tělocvičnu ( Až po osmdesáti letech - 1983-1984 - vznikla dnešní tělocvična.)

 • 10.listopadu - Postesk: Hlavní třída byla čtyřikrát po sobě válcována a opět je rozkopaná (kanalizace, rozšíření vozovky). Jaká nesystémovost! - Úprava parků pokračuje, avšak chybí plán úprav! - Již deset let uvažují ve Františkových Lázních o vybudování Goethova pomníku. Mají už sebráno 8 000 K, dosud se však nic neuskutečnilo.
 • 1.prosince - Napadlo mnoho sněhu. Ulice jsou .těžko průjezdné. Město by mělo obstarat sněžný pluh.
 • 8.prosince - Podrobná zpráva o zdejší pokračovací učňovské škole.
 • 15.prosince - Dne 30.listopadu byla ukončena stavba železniční trati Krásný Jez (Schönwehr)-Loket. K tomu podrobněji:

Stavba byla započata v roce 1899 a dokončena 30. listopadu 1901. Patří dodnes ke stavebně zajímavým drahám Čech. Je dlouhá 15 198 metrů, stála 4,2 milióny korun (roku 1901). Maximální stoupání je 30 promile, nádraží v Krásném Jezu (Schönwehr) je 473,459 m n.m., trať stoupá na pěti kilometrech do výšky 619,325 m n.m. a zase klesá na 302,095 m n.m. v Lokti. Na trase byly vybudovány čtyři viadukty o světlosti až 20 metrů, čtyři tunely o celkové délce 249 metrů a most přes Ohři, který má rozpětí 44 metrů. Dále bylo při trati postaveno mnoho drobných staveb. Do Horního Slavkova bylo vybudováno přívodní vodovodní potrubí o délce 2 km. Na dráze byla vystavěna opěrná zeď o objemu 46 m3 a odkryto bylo 410 kubických metrů zeminy. Uvádí se, že dráha je vhodná pro turisty z Karlových Var i z Mariánských Lázní. Zvláště pěkná je cesta údolím. Stavbu však bylo nutno považovat za nouzovou. Cílem bylo pomoci průmyslovým podnikům v Horním Slavkově. Trať byla spravována železniční distancí v Karlových Varech, kde je vrchním radou pan Klemenčič.

 • 22.prosince - Zasilatelství vod bylo pronajato na 15 let konsorciu, do něhož patří doktor Dietl a Karl Brem. Od roku 1882 klesá prodej mariánskolázeňských vod, a o to více se zvyšuje prodej karlovarské vody. Zasilatelství patřilo tepelskému klášteru. - Majetky Metternicha v Kynžvartě mají prý být prodány anglické firmě „Königswart Limited“ za 1 200 000 zlatých.

Celkově k roku 1901

Místní týdeník Marienbader Zeitung byl určen především pro domácí čtenáře. Převažují zprávy společenského a kulturního dění v městě (spolky, sdružení, svazy, lidové spořitelny, divadlo atd.) a jsou to zprávy nesmírně rozvláčné. Jsou otiskovány romány na pokračování. Velmi podrobné jsou zprávy ze zasedání zastupitelstva na radnici a z nich jsou patrné neustálé střety zájmů a nerozhodnost při řešení obecních problémů. Město zůstává trvale zadluženo. Několik let se stále řeší a neřeší problém nedostatku vody. Chybí koncepce v úpravě parků, ve výstavbě. Zanedbané je školství. Popsáno bylo mnoho pracovních úrazů. S nevolí byl v Mariánských Lázních přijat český lékař Mladějovský. Zdejší Němci v něm viděli prolomení monopolního postavení německých doktorů. – O sportování jsou jen vzácně ojedinělé zprávy. – V pozadí řady rozhodnutí o městě stojí klášter Teplá jako hlavní vlastník pozemků a pramenů (při jednání o rozšiřování stavebních parcel, cest atd.). - Redakce neustále nadhazovala mnohé záležitosti a tlačila neobyčejně tvrdošíjně znovu a znovu na jejich řešení. Například od podzimu prosazovala rozšíření horní části hlavní třídy. Počet návštěvníků Mariánských Lázní trvale stoupal, taktéž i počet obyvatel. Aktuální otázky té doby: dopravní hluk, záchrana a uchování zeleně kolem města, konkurence Karlových Varů, stáčení minerálek aj.


Prameny:

KOHOUT Václav Mgr.: "Z Mariánskolázeňských novin v roce 1901" - HAMELIKA, materiály vlastivědného kroužku Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně, č. 1/1984 z 22.června 1984, S. 5 až 12

KOHOUT Václav: "Listujeme v novinách Marienbader Zeitung v roce 1901" , HAMELIKA, vlastivědné materiály z Mariánských Lázní a z okolí, čís. 1-1999 z 15.února 1999, S.4 až 8.