Zajímavosti z novin Marienbader Zeitung 1902

Mariánskolázeňské noviny Marienbader Zeitung vycházely před sto lety jako týdeník.

 • 5.ledna 1902 uvádějí noviny článek o projektu slavného vídeňského zahradního architekta Sven Svenssona, pozvaného na práce do Mariánských Lázní. Pod kolonádou chce vytvořit "umělecký" park, od domu Nizza dolů má být "zahradní" park.
 • Kritický článek: 30.prosince 1901 spadl z lešení dělník ze Tří Seker a musel být dopraven do nemocnice nouzově na saních, protože vůz pro přepravu nemocných je již týdny v opravě.
 • Uvádí se vyhláška, že zaměstnavatelé jsou povinni přihlásit své zaměstnance u Okresní nemocenské pojišťovny do tří dnů po nástupu !!! ---
 • Článek "O praktickém využívání lyží" vychází na pokračování.
 • 12.ledna je požadován závazný plán zástavby města. Na počátku lázní, za opata Reitenbergera byly budovány lázně podle schváleného zastavovacího plánu. Po odchodu Reitenbergera se začalo stavět živelně, bez řádného plánu.
 • Zasilatelství minerálních vod bylo převedeno na lékárníka Brema. Zdejší léčivé vody se prodávají v Paříži, Londýně, ale i v sousedních okolních městech.
 • Policejní zpráva za rok 1901 uvádí: zajištěno bylo 489 osob, došlo 65 žalob, z toho 28 projednáno u soudu. Okresnímu hejtmanovi bylo doručeno 44 udání.
 • 5.ledna 1902 byl velký požár v Zadním Chodově. Shořelo 14 usedlostí a 16 stodol. Mariánskolázeňští hasiči také přijeli s povozy a pomáhali. Podobný požár zde byl 16.července 1900. Pořádá se sbírka pro postižené. Do 19.ledna bylo na pomoc obětem požáru v Zadním Chodově sebráno 1 686 K 80 haléřů.
 • Opakují se stížnosti na hodiny - na kostele jdou hodiny nepravidelně. Elektrické hodiny na křižovatce před domem NIZZA zase "zamrzají". Nešlo však o elektrické hodiny, nazývaly se tak podle elektrického osvětlení, ale stroj byl mechanický.
 • 31. ledna 1902 zemřel Franz Gschihay (1857-1902), majitel tiskárny a vydavatel novin Marienbader Zeitung. Byl členem městského zastupitelstva a po sedm let prvním městským radním za starosty dr.Herziga. Byl jeho velkým přívržencem, náčelníkem obchodního gremia. Zvláště činný byl v letech 1892-1899, kdy prosazoval stavbu školy, ruského kostela aj. Pohřben je na zdejším hřbitově.
 • V lednu byl publikován rozpočet na rok 1902.
 • Pan Lucha usiluje o stavbu silnice od nové tržnice kolem Goethova pomníku ke kavárně PANORAMA.. Dosud nevede k Panoramě žádná cesta.
 • V Kynžvartě byla založena společnost "Königswart Limited" a hlavním akcionářem je prezident společnosti United States Steel Company.
 • Se stavbou ruského kostela bylo započato 20.září 1900 a dokončena již v červnu 1901. V létě bude slavnostně otevřen. Stavitelem byl architekt Gustav Wiedermann, též starosta Františkových Lázní. Postavil ruské kostely sv.Petra a Pavla v Karlových Varech (1893-1898) a sv.Olgy ve Františkových Lázních (1897-1899). Již v roce 1876 byl založen komitét pro zřízení pravoslavného kostela, ale teprve po 25 letech se stavba uskutečnila. Realizoval ji až druhý komitét
 • V březnu se má stavět telefonní vedení do Velké Hleďsebe a Tří Seker; následovat má napojení na města Teplou a Sangerberg (dnes Prameny).
 • Elektrický rozvod města už nevyhovuje, je z let 1888-89, zvláště bezpečnostně. Síť je jednotná, takže při každé poruše je výpadek všude. Rozvod je nutno kabelizovat!
 • V únoru pokračovala debata o rozpočtu města na rok 1902 za řízení starosty doktora Nadlera.
 • 19.února byla otevřena mateřská školka v domě STRASSBURG (čp. 269, dnes prodejna M.A.T. elektro a železářství) pro čtvrť Šenov (60 dětí).
 • Kritizuje se, že kolem města se často poráží stromy. Jak potom bude město za čas vypadat?
 • Bude se přestavovat nádraží – v létě a na podzim.
 • V Chebu se připravuje založení soukromého dívčího gymnázia.
 • 1. března se konala valná hromada dobrovolných hasičů. Noviny uveřejnily podrobnou zprávu o činnosti hasičů v roce 1901.
 • V Závišíně se vyskytly případy epidemie z vody.
 • 16. března se uvádí zpráva, že ještě v roce 1902 má být přeloženo do Mariánských Lázní okresní hejtmanství !! Dosud Mariánské Lázně patří pod okresní hejtmanství v Teplé.
 • Pohovor se správcem lesů, který odpovídá na kritiku novin a nevidí problém okolních lesů tak ostře jako redakce. Polemika o udržování lesů v okolí města trvá v novinách ještě 30. března.
 • Oznamuje se ustavení občanského spolku, který bude pomáhat řešit místní problémy. Zájemci se mají hlásit u okresního notáře doktora Uhlíře.
 • 23. března kníže Metternich povolil, aby byla z Kynžvartu do Mariánských Lázní postavena zkrácená cesta přes jeho oboru, která by vedla kolem Kynžvartské myslivny (dnes myslivna Valy) až k Lesnímu prameni. Na každém kilometru mají být postaveny ochranné domečky proti dešti a kiosky s kynžvartskou minerálkou Richardkou. Cesta pěšky by trvala více než hodinu.
 • Připravuje se obetonování městského rybníka v lázeňské čtvrti.
 • 4. dubna byl velký požár ve Stanovišti. Vyhořelo šest dvorů a dva domy. Jen tři domy zůstaly nepoškozeny. Zahynulo 14 kusů dobytka.
 • Pokládaly se kabely primárního elektrického vedení.
 • Ulice od Chebské křižovatky až k domu Černý kůň je dočasně uzavřena. Štěrkuje se a válcuje.
 • 13. dubna na zasedání městské rady se přidělovaly některé stavební parcely, jednalo se o zřízení silnice Mariánské Lázně-Martinov-Holubín-Dolní Kramolín. V zasedací síni na radnici jsou vyvěšeny obrazy doktora Augusta Herziga a zahradníka Václava Skalníka.
 • Firma Wächtler provedla nové jímání Rudolfova pramene, když předtím podchytila Alfrédův, Alexandřin a Karolinin pramen. ---- Místní minerální vody zdraženy o 5 haléřů na lahvi.
 • Od 3.května začíná hrát divadlo.
 • Od nádraží nahoru nesvítí dobře pouliční osvětlení – místy svítí od 19 hodin.
 • 20.dubna se píše, že v severních Čechách prodává jakýsi Franz Semsch z Königswaldu tzv. "pravou mariánskou vodu" proti různým bolestem. Bylo zjištěno, že je to voda škodlivá a její prodej zakázán.
 • 27.dubna tepelský okresní hejtman rozhodl, že lékaři, kteří nemají stálé bydliště v Mariánských Lázních, nesmí být uváděni na seznamu zdejších lázeňkých lékařů.
 • Vydána vyhláška o ukončení čistících prací do 30. dubna. Na klepání koberců je vyhrazeno pět míst. 4.května stále ještě nejsou dokončeny úpravy parků a ulic!
 • Redakce se přimlouvá za hlavní přestávku - aby žáci směli vyjít o 10. hodině ze školní budovy ven na oddech.
 • Některé obce z plánského hejtmanství žádají přiřazení pod připravované hejtmanství Mariánské Lázně.
 • Pan Josef Hanslik z Lesního mlýna oslavil 25 let pracovní činnosti. Z primitivních podmínek vybudoval z Lesního mlýna velkolepé hotelové zařízení.
 • Koncerty u Lesního pramene začínají 16.května.
 • Na zasedání rady schváleno pojmenování některých ulic. Zpráva o zřízení kravína a mlékárny na Hamrnickém dvoře.
 • Zástupci Kynžvartu a Velké Hleďsebi jednali ve Vídni ve věci zřízení okresního hejtmanství v Mariánských Lázních.
 • V domě APOLLO otevřel Simon Goldsberg chemickou laboratoř.
 • 25.května se uvádí: Rekonstrukce hlavní třídy nemá konce. Pro vodotrysk v lázeňském rybníku bylo nutno vyměnit roury za větší průměr.
 • Na kolonádě byla zřízena veřejná telefonní hovorna pro lázeňské hosty. Další veřejná hovorna je na nádraží. Místní hovor přijde na 20 haléřů. Byli připojeni noví abonenti na čísla 100 až 111.
 • Počátkem května 1902 byl založen místní lékařský spolek "Marienbader Ärzte-Verein". Mariánské Lázně navštívilo 30 posluchačů lékařství z univerzity Jena.
 • Čtenář z Karlových varů si stěžuje na vysoké ceny jízdenek na nové trati do Mariánských Lázní.
 • Letos se opět chystá pořádání koncertů vojenské hudby na PANORAMĚ – při pěkném počasí.
 • 8.června vystupoval v kursálu (dnes Casino) dámský hudební kvintet ze Stockholmu.
 • V Bečově se staví elektrárna.
 • Kritizuje se, že vycházkové cesty v okolních lesích jsou zaneřáděny odpadky, a vyzývá se, aby se dbalo na pořádek.
 • 8.června se profesor Samuel BASCH stal řádným profesorem vídeňské univerzity. Je to prvý případ, kdy byl takto uznán lázeňský lékař.
 • 5. června 1902 byla slavnostně vysvěcena nová škola (Sever)
 • Noviny uveřejnily polemiku proti doktoru Mladějovskému na podkladě článku české Politiky.
 • 15.června se píše, že v Mariánských Lázních má být zřízen dům pro veterány rakousko-uherské armády, a to bez ohledu na národnost.
 • Od 2.července se koná V. mezinárodní tenisový turnaj v Mariánských Lázních.
 • 22.června byla stanovena pevná cena pro odběratele mléka z Hamrnického dvora.
 • V městě se konají četné koncerty "umělců", a mnohé jsou bombasticky propagované. Některé koncerty jsou dobré, ale jiné se konají v prázdném sále.
 • 25.června přijel na léčení princ Heinrich z Holandska. Anglický král Eduard VII. onemocněl a letos nepřijede.
 • 27. června se uvádí, že český sněm se znovu zabýval otázkou přeložení okresního hejtmanství do Mariánských Lázní. Uveřejněna i výzva jednoho čtenáře z Vídně, aby v Mariánských Lázních vzniklo řádné gymnázium.
 • 6.července 1902 pochvaluje redakce pěknou novou úpravu Labutího rybníčka v parku a jeho okolí.
 • Nový komín 45 metrů vysoký byl postaven pro Centrální lázně. U Nových lázní byla dokončena jednopatrová přístavba do dvora, v suterénu bylo instalováno technické zařízení pro budovu, v přízemí osm van pro koupele v Ambrožově prameni, v I. patře osm van pro koupele ve Ferdinandově prameni. Kapacita van vzrostla na 180. V kotelně byly vyměněny dva kotle vyměněny za větší. Dřívější kotle měly ohniště po 70 m2 , nynější po 200 m2. Od domu Kolumbus (dnes Ibsenova čp.192) byla vyvedena odbočka potrubí užitkové vody do Nových lázní.
 • Rudolfův pramen v Úšovicích byl nově jímán, aby mohl být stáčen do lahví. Pro návštěvníky byla postavena pitná hala Rudolfova pramene ve stylu švýcarské dřevěné architektury podle návrhu ředitele lázní architekta Josefa Schaffera. Stavbu provedl stavitel Mörtinger z Vídně. Také Karolinin pramen byl nově jímán ve větší hloubce, čímž stoupla vydatnost o 70 %. Uvádějí noviny z 29.6. a 6.7.1902.
 • Slavnostní vysvěcení pravoslavného kostela proběhlo 8. července 1902.
 • Ministerstvo vnitra rozhodlo o urychleném zřízení okresního hejtmanství v Mariánských Lázních a v souvislosti jsou některé obce soudně přerozděleny.
 • Požaduje se zřídit samostatnou oddělenou cestu podél hlavní třídy pro cyklisty a koně.
 • Přestavba nádraží byla schválena. Krytá hala bude sahat až ke čtvrté koleji a nástupiště budou zvýšena na úroveň schodů vagónů. - Nádraží zaměstnává stejný počet pracovníků v létě jako v zimě! To je neslýchané!!!
 • Alfrédův a Alexandřin pramen jsou úředně uznány za přístupné veřejnosti.
 • Perský šach, který byl letos očekáván opět v Mariánských Lázních, pobyl v Karlových Varech 34 dnů a odejel, aniž by Mariánské Lázně navštívil alespoň výletem.
 • Soudní spor "obec Velká Hleďsebe versus železniční dráha" proti uzávěře cesty z marián-skolázeňského nádraží do Velké Hleďsebi byl ukončen zamítnutím žaloby. Obec Velká Hleďsebe prý neměla žádné námitky při předkládání projektu na rozšíření nádraží.
 • 15.července jednal český zemský sněm o vyhlášení nového okresního hejtmanství Mariánské Lázně.
 • 27.července jsou na radnici vystavovány projekty Swen Swenssona na úpravy parků.
 • Konstatuje se, že se každoročně po sezóně objevují plány na další novostavby. Pokud by však převážila nabídka lůžek nad poptávkou, musely by se snižovat ceny pokojů i lázeňských domů. Pozor na to!!!
 • Noviny soudí, že v lesích by mělo být mnohem více laviček k odpočinku pro lázeňské hosty. Nad domem čp.100 (dnešní Bohemia) je vybudována nová cesta pro pěší po svahu Suchého vrchu při okraji lesa (pod dnešní Ruskou ulicí).
 • 3.srpna se píše, že se připravuje stavba silnice od Hackerova (Balbínova) rašeliniště do Šancí (Valů); silnice poběží kolem hájenky (dnes Pramen) až do Klimentova a ze silnice povede odbočka ke dvoru Kiesel-hof (Hleďsebský dvůr).
 • Kdosi si stěžuje redakci, že se kočí nevěnují příliš jízdě, že pečují málo o své koně a že jezdí po městě příliš rychle !!!! - O týden později redakce popírá kritiku "kohosi" velmi rozezleného, že by byli vozkové tak nepořádní ...
 • 31.července 1902 byla slavnostně odhalena pamětní deska Fryderyku Chopinovi na hlavní třídě na domě, kde hudební skladatel v roce 1836 bydlel.
 • 10.srpna přichází radostná zpráva z Londýna: 8.srpna 1902 byl slavnostně korunován anglickým králem Eduard VII., vzácný host Mariánských Lázní.
 • V srpnu je na promenádě večerní osvětlení. Obloukovky jasně září úplně jako za dne!!!
 • 27.srpna bude mít koncert v městském divadle slavný český virtuos Jan KUBELÍK.
 • 31.srpna zasedala Městská rada a jednala o zřízení pětitřídní paralelní obecné školy. (V té době byla již ukončena stavba budovy školy Sever!)
 • 7.září se píše, že se město připravuje na pobyt 300 lékařů na jejich studijní cestě po lázních. Přijedou 18.září.
 • 40 občanů z Nádražní čtvrti podepsalo otevřený protestní dopis proti uzavření staré tradiční silničky z nádraží přímo do Velké Hleďsebe.
 • Ve dnech 6. až 8.září se konalo v radničním sále shromáždění zástupců svépomocných družstevních podniků z Rakouska.
 • Již se opět klepají koberce před úředně povoleným termínem pro klepání koberců, tj. od 15.září.
 • Od 14.září bude dodáván elektrický motorový proud až od 9 hodin ráno. -- Elektrické vedení pouličního osvětlení nebylo včas a řádně opraveno, takže některé pouliční lampy stále nepříjemně blikají.
 • Cukrář Albert Schicker získal na mezinárodní výstavě v Londýně velkou zlatou medaili za svoje lázeňské oplatky.
 • Na místě dřívější, již zrušené kavárny Sennhof (v dnešní Ruské ulici), kde pěstoval švýcarský podnikatel mj. kozy pro kozí mléko pro hosty, postavil zdejší stavitel Anton JÄGER dvě novostavby: čp.350 TIVOLI a čp.351 SEVILLA..
 • V novinách je oslavný článek zdejšího lázeňského lékaře profesora Samuela Basche, který dosáhl požehnaného věku 65 let.
 • Od 20. do 22.září 1902 probíhal v Mariánských Lázních sněm Rakouského sdružení lékárníků.
 • 21.září se uvádí zpráva o avizované studijní cestě 300 lékařů.
 • Jeden host do dotazníku o optimální délce lázeňského pobytu odpověděl lapidárně: "Bude-li slunno, zůstanu dlouho, bude-li chladno, odjedu domů."
 • 27.září probíhal kongres badatelů přírody v Mariánských Lázních za účasti 560 účastníků - ochránců přírody.
 • 28.září byl poslední koncert na kolonádě.
 • 1.října 1902 bylo slavnostně otevřeno okresní hejtmanství v Mariánských Lázních. -- Deputace pánů doktora Grusse z Kynžvartu a Martina Schwarze z Velké Hleďsebe odjela do Vídně, aby zdůraznila nespokojenost a jménem svých občanů protestovala proti začlenění soudního okresu Kynžvart pod nové okresní hejtmanství Mariánské Lázně. Ale vládní nařízení bylo již jednoznačné a pánové neuspěli. Žádali, aby soudní okres Kynžvart nebyl vyčleňován z okresního hejtmanství Planá, kam dosud patřil. Ve vztazích k Plané prý vládla spokojenost.
 • 12.října oznamují noviny, že se od podzimu začne hodně stavět, a to přes varování o nebezpečí převážení nabídky pokojů. Ohlášeno je jedenáct staveb:
 1. stavba pana Kocha vedle Palladia ( čp.360, dům Margareta v dnešní Chopinově ulici)
 2. vila obchodníka Josefa Hammerschmidta vedle hotelu Casino (čp. 168, vila PALERMO v dnešní Ruské ulici); dosavadní čp.168 dosud patřilo zadnímu trakt Hammerschmidova domu ZVON a nyní bylo přeneseno sem – při stejném majiteli domu
 3. stavba zdejšího stavitele Antona Jägera na části parcely zaniklé kavárny Sennhof (čp.344 Villa Jäger, již za první republiky dnešní Villa NORBERT; jde o dnešní, ve fasádě bohatě ornamentální vilku na rohu Dykovy ulice)
 4. villa Skt.GEORG (čp. 358, Svatý Jiří), kterou budou stavět Josef a Anna Hanslikovi, kteří koupili pozemek od Kramerů
 5. výletní hotel KRAKONOŠ dále staví hoteliér Josef Zischka
 6. stavba zvěrolékaře-doktora Josefa Maye (čp.359, dnešní rohový dům MÁJ na Chebské křižovatce), na dosud prázdné rohové parcele proti tehdy populárnímu domu Strassburg (čp.269 - dnes železářství M.A.T.)
 7. stavba vily WALDIDYLLE paní Walterovou v místě kamenolomu (čp.357, dnes Villa Campanilla v sousedství později, až v roce 1911 postaveného hotelu Esplanade)
 8. stavba vily pana Lössla nahoře na Karlovarské třídě vedle vily Aich (čp. 361 zprvu Marienburg, za první republiky a dnes Zlatý kříž)
 9. generální přestavba domu ZELENÝ STROM (čp.23, dnešní dům Wolker proti bývalému děkanství, budova je dnes příkladem typické secesní architektury)
 10. zadní přístavba domu SCHLOSS LAXENBURG, který byl postaven roku 1880, provádí majitel Ebert (čp. 120, dnešní Anglická ulice vedle domů Aeskulap a Vltava), zadní trakt sloužil jako kavárna Tři mušketýři, bez samostatného čp.
 11. novostavba moderní vily doktora Hanse Turby na hlavní třídě (čp. 370 Villa Turba; dnes Městská knihovna).
 12. zplanýrování prostranství po straně hotelu LEIPZIG (čp.24 Lipsko), od čehož se očekává získání pozemku pro ulici a pro stavbu většího domu. (Na tomto zplanýrovaném prostranství před Lipskem postavil tepelský klášter v roce 1903-1904 podle projektu svého architekta Josefa Schaffera budovu Brunneninspektion, později děkanství, dnes od roku 2000 hotel KOLONÁDA. Nájemní dům Lipsko byl zbourán v roce 1960 a vznikl trávník vedle léčebny Merkur, kde se dnes objevila přístavba domu MERKUR. )

Další přístavby a nadstavby se plánují u domů DELPHIN (dnes hotel Evropa), Germania (čp.83, dnes Astoria na Mírovém náměstí), Villa Capri (čp.208 v Třebízského ulici), dům Tanne (čp.151, poslední dům v řadě v Mladějovského ulici, od 1945 Tiperrary, dnes po opravě) atd.

 • 2.listopadu 1902 se píše, že 26.října, okamžitě po vyhlášení okresu, se ustavil Okresní svaz hasičů na okrese Mariánské Lázně.
 • 23.listopadu 1902 byly v Rakousku připuštěny také české názvy míst v Čechách. Od tohoto data lze uvádět Marienbad i Mariánské Lázně.
 • 30.listopadu 1902 se znovu píše o zakopaném pokladu někde v okolí Mariánských Lázní. Ve Španělsku byli zajištěni tři muži různé národnosti. Jedná se o podvodníky, kteří se spojili a snažili se nekalým způsobem získat peníze.
 • 14. prosince 1902 bylo dokončeno vybudování zimního kluziště u potoka naproti Alfrédovu prameni.