Mariánské Lázně před sto lety (z místních novin)

 

 • 4.ledna Je připraveno otevření Městského balneologického institutu pod vedením doktora Karla Zörkendörfera. l Cestující od nočních vlaků nemají žádnou dopravu do města. l Zdejší klub cyklistů Radfahrerclub oslavil 27. prosince 1902 deset let svého trvání (1892-1902). Předsedou klubu je Georg Zischka.
 • 11.ledna Žádá se zřízení golfového hřiště, především pro hosty z Anglie. Požadavek se opakuje v novinách po celý rok.. l Svaz chovatelů včel vyslechl přednášku o přezimování včel. l Statistika roku 1902: narodilo se 109 dětí, zemřelo 76 osob, z toho na infarkt 4 lidé. V nemocnici pobylo 190 osob.
 • 18.ledna V noci z 11. na 12. ledna se rozlil potok před domem Sanssouci v důsledku malého průřezu betonového koryta. l Podle policejní zprávy za rok 1902 bylo zajištěno 592 osob pro různé delikty, k okresnímu soudu podáno 72 žalob, soudně projednáno 35 žalob. K soudu bylo povoláno 29 občanů.
 • 25.ledna Výroční schůze dobrovolných hasičů. Spolek má 58 aktivních členů, 253 přispívajících a dva čestné členy.
 • 1.února Na karlovarské trati bylo přepraveno v roce 1902 dvacet tisíc osob. Příjem byl 704 000 K, o 4% vyšší než v roce 1901.
 • 12.února. Zemřel Josef Dionys Halbmayr, bývalý trojnásobný starosta města a majitel hotelu Klinger, ve věku 57 let.
 • 8. března. Městská rada jednala o prodloužení tramvajové trasy, o rekonstrukci elektrických rozvodů,o výstavbě nové školy, o nedostatku vody.
 • 22. března Konala se stávka 700 stavebních dělníků s požadavkem mzdy o 40 haléřů vyšší při desetihodinové pracovní době, tj. 4 K za směnu místo 3,60 K. Okresní hejtman Pezellen i starosta Nadler jednali o smíru mezi dělníky a stavebními podnikateli. Stovky dělníků připochodovaly před okresní úřad. Došlo k jednání, ale nebylo úspěšné. Proto svolal hejtman nové jednání na 14 hod. Řada stavebních podnikatelů se však nedostavila a v 15 hod. proběhla schůze dělnictva pod širým nebem. Proběhla v klidu. Stávkovalo se další den a teprve třetího dnes bylo slíbeno menší zvýšení mezd.
 • 19.dubna Byl schválen městský rozpočet na rok 1903.
 • 26.dubna. Povoleno telefonní spojení Mariánské Lázně-Plzeň. Avšak v roce 1903 ke spojení nedošlo. l Nepořádek na kolonádě trvá: po kladení kabelů tu zůstaly ležet cívky. l Psi v parcích musí být voděni na provázku.
 • 3.května V nové škole (Sever) má být umístěno městské muzeum, aby byl dán příklad. Nejstarší vyobrazení města pochází z roku 1812.
 • 10.května Od 2.května jsou pravidelné koncerty na kolonádě. l Městské divadlo zahájilo 6.května. l Ještě 10.května pokračují práce na kladení kabelů v městských parcích, což vyvolává stížnosti hostů. l 5.května navštívil Mariánské Lázně tepelský opat doktor Helmer.
 • 17.května. Nové obloukové pouliční lampy na Hlavní třídě jsou již v provozu. l Balneologický institut bude definitivně otevřen 20.května v bývalé školení budově (čp.87, dnes ZUŠ). V den otevření bude volná prohlídka institutu. l Nová kavárna Krakonoš bude prozatímně otevřena 20.května. l Havárie: Dva cyklisté se srazili v zatáčce na silnici Waldsassen-Mitterteich. Oba zemřeli, jeden z nich přímo na místě!
 • 24.května Na rychlíky do Varů budou prodávány místenky 1. a 2.třídy. l V městském divadle se konalo vyzkoušení stříkacího hasičského regulátoru Excelsior, což je moderní francouzský výrobek.
 • 7.června Nová nádražní budova má být dostavěna do poloviny července 1903.
 • 15.června Krakonoš bude oficiálně otevřen dne 15. června 1903. l Mlékárna v Hamrnickém dvoře otevřela dnem 15.června 1903 filiální prodejnu s lahvovým mlékem v domě May na křižovatce Šenova. První prodejna je již delší dobu otevřena na kolonádě. Obchod prodává "lázeňské mléko" a "lázeňské máslo".
 • 21.června Budova nádraží byla oficiálně otevřena při příjezdu rychlíku číslo 1 z Vídně v 6:55 hod. dne 20.června. Tím byl dán do provozu i podchod na druhé nástupiště.
 • 5.července Zemřel Max Halbmayr, majitel Vily Luginsland (Lil) dne 2.července 1903.
 • 12.července Velký mezinárodní tenisový turnaj se koná na Panoramě od 24.července.
 • 19.července Velká bouřka s průtrží mračen byla 12. července. Některé silnice se přeměnily v potoky, rozvodnil se rybník pod Tepelským domem a hasiči byli v akci. Divadlo bylo poloprázdné. Ulice k Lesnímu prameni zůstala bez elektrického proudu, blesk uhodil do transformátoru. Polámané stromy. Na Egerländeru (Monty) vznikla malá panika – když uhodil blesk do vížky a kdosi prý zvolal: "Hoří!!" Avšak jiný host vyběhl podívat se ven a ostatní uklidnil. l Na Krakonoši čekali mnozí do pozdního večera na odvoz a někteří zůstali v budově přes noc. V Maxově údolí byla zatarasena cesta - napadlo 60 mm vody.
 • 9.srpna Účastníci IX. Mezinárodního geologického kongresu uspořádali exkurzi do Mariánských Lázní.
 • 16.srpna Král Eduard VII. přijel do lázní 13. srpna.
 • 30.srpna Jako host v Mariánských Lázních přijel řecký král Jiří a setkal se s anglickým králem Eduardem VII. na Krakonoši 27.srpna 1903
 • 6.září Anglický král Eduard VII. odjel 31.srpna 1903. l Budova nádraží sotva stačí nynějšímu provozu. Na nástupišti se rozsvěcují světla teprve 5 minut před příjezdem vlaku. l 29.srpna 1903 přijel houslový virtuos Jan Kubelík.
 • 13.září Silný vítr 13.září – strhl střechu elektrárny. V lesích u Egerländeru (Monty) a u Lesního pramene popadalo mnoho stromů. Přerušeno telefonní vedení z města.
 • 18.října Nad městem přeletěl 15.října větší balón a v něm dva vzduchoplavci z Augsburku, členové tamějšího klubu. Balón pak přistál kdesi v západních Čechách. l Na podzim přijel pan OESER s tzv. elektrickým divadlem (kino) a vystupoval v hostinci VIKTORIA (dnes oplatkárna). l Železniční nehoda se stala 21. března 1903, kdy se na nádraží se srazil posunující vlak s vlakem od Plzně. Strojvůdce plzeňského vlaku Liška přišel o život, strojvůdce druhého vlaku Fichtl byl těžce zraněn. Dále byli zraněni tři cestující lehce a železničář těžce. Ani materiální škody nebyly zanedbatelné. 15.října 1903 se konalo jednání u krajského soudu v Chebu. Obžalováni byli 45letý posunovač Adolf Loreth a strojvedoucí Karel Fichtl. Ve 22 hod. se tu křižovaly tři vlaky: od Chebu na první koleji, od Karlových Varů na druhé koleji a osobní vídeňský vlak na třetí koleji. Protože se přestavuje nádraží, byly změněny dispozice a vlak od Karlových Varů měl jet na kolej pro vykládání dřeva a tam vyčkat, až přijede vlak z Plzně. Ale vlak číslo 518 od Karlových Varů přijel a posunovač Loreth ho vedl přes výhybku právě ve chvíli, kdy přijížděl vlak od Plzně. Když strojvůdce Fichtl spatřil nebezpečí, okamžitě dal na chod zpět, čímž srážku zmírnil, ale střetu nezabránil. Proti Lorethovi a Fichtlovi vedená žaloba dokázala nevinu strojvůdce Fichtla. Sám Fichtl ležel 11 týdnů v nemocnici, ale musel zapomenout na dispozice, že přijíždí vídeňský vlak. Tím se sám vydal v nebezpečí života. Byl též unaven, neboť byl již 17 a půl hodiny ve službě. Výhybkář Böhm zpozoroval nebezpečí a lampou dával signál STŮJ! Ale bylo to přehlédnuto. Jednání soudu skončilo osvobozením Fichtla a odsouzením Loretha na 4 měsíce do vězení.
 • 10.listopadu Oznámeno, že se bude rozšiřovat elektrárna. l 8.listopadu 1903 na kolonádě cvičení hasičů. Začalo v 11 hod. u hotelu KLINGER (dnes zbořeno v areálu Arnika). Kamuflovaný "požár" vypukl v 1.poschodí, ihned byly nataženy hadice a dům byl plný dýmu. Hasiči museli použít ochranné masky. Obyvatelé domu vycházeli naproti hasičům. Oheň se však mezitím "rozšířil" a odřízl jim cestu. Byli povoláni další hasiči, kteří přistavili vysouvací záchranný žebřík a natáhli záchranné plachty. Oheň se však "rozšířil" i pod střechu a do provozu byla uvedena parní stříkačka. Požár nebylo možno lokalizovat a tak ze střech sousedních domů použity další tlakové stříkačky. Cvičení prokázalo skvěle práci hasičů a vedoucího hasičů hoteliéra George Zischky. l Častý stesk po celý rok na špatný stav ulic a především hlavní třídy.
 • 20.listopadu Redakce silně kritizuje radního Arnolda ze Šenova, majitele zámečnictví v dnešní Nerudově ulici. Arnold začal opravovat tramvajové koleje a nechal si to proplácet, bez odsouhlasení rady. Dále zařizoval objednávku uhlí pro elektrárnu a část peněz si nechal pro sebe. Stál v opozici proti městské radě v návrhu na úpravu elektrárny a předkládal vlastní pro něho výhodný rozpočet. l Koncem roku zřízeno kluziště u potoka (zřejmě pod vilou Sv.Jiří.).

V.Kohout-R.Švandrlík