Konjunktura Mariánských Lázní trvale pokračuje

Zajímavosti z novin MarienbaderZeitung 1908

(Noviny Marienbader Zeitung vycházely v roce 1908 jako týdeník)


5.ledna 1908. Připomínají se velké zásluhy zemřelého starosty Dr. Augusta Herziga († 25.9.1901) o město a nutnost zřídit mu pomník. ~ Trvají mrazy mezi -10°C až -16°C, ale bez sněhu. Lze jen bruslit. ~ Luxusní letní vlaky v letech 1904-1906 Vídeň-Mariánské Lázně-Berlín měly jen 1.třídu, byly drahé a málo používány. – Znovu oživen projekt dráhy Mariánské Lázně-Mähring-Tirschenreuth. O projektu se psalo před 10 lety. V Mähringu se nyní sešli zástupci příslušných měst k jednání. ~ Zřízeno telefonní spojení do Mannheimu (přes Aš, Plauen, Lipsko a Frankfurt) - jen v době slabého provozu 3 minuty za 3 K. ~ Na Vánoce 1907 bylo podarováno na policejním úřadě 102 chudých - celkem 1007,46 K. ~ Inzerce: Právě se otvírá nově hostinec LYON (1945 Kubáň) na cestě k nádraží, majitel J.A.Seidl.

12.ledna 1908. Založen komitét pro vybudování pomníku dr.Herzigovi. Město přislíbilo 2000 K, spořitelna a záložna 3000 K. ~ Stávka stavebních dělníků. "Opakuje se každoročně, ale letos se zdá být neúspěšná." V pondělí se místy stále pracovalo. Zedníci pracují pod ochranou "žandárů". ~ 9. ledna konečně napadl sníh a Winter Sport Club obnovil svou činnost. ~ Zemřel továrník E.Flemming z Schönheide z Krušných Hor, stálý host Mariánských Lázní, který přijížděl vždy v dubnu. ~ Statistická zpráva o dělnickém hnutí - v roce 1906 bylo v Rakousku 1083 stávek. ~ O sáňkování - článek o zkušenostech ze Švýcarska a o bezpečné jízdě i na velkých sáňkách.

19.ledna 1908. Ještě v 9 hodin ráno nejsou chodníky posypány! Místní policie by měla být aktivnější, ale "My víme svoje. V Mariánských Lázní to jinak nejde!" ~ Minulý týden byla přerušena dodávka elektřiny do některých domů, aniž to bylo včas oznámeno! ~ 11.ledna před Nizzou táhli lidé sáňky nahoru, při čemž se fotografovali. Rakouská železniční dráha povolila, aby se lyže nebo sáňky mohly brát do vlaku jako spoluzavazadlo.

26.ledna 1908. Až po konfiskaci druhé vydání!!!! Článek (místy cenzurovaný) kritizoval úřední obsílku, poslanou v české řeči místnímu Němci. Ostrá kritika proti tomu! ~ Pošťáci v Karlových Varech a v Mariánských Lázních dostali 1906-1907 drahotní příplatek. ~ Mělo by se zlepšit vybavení hasičů - to se týká nové budovy.

2.února 1908. Konalo se protestní shromáždění, vedené místními osobnostmi proti zavádění české řeči u soudů. ~ 3.2. se procvičuje hasičstvo v propojování hadic, v práci se žebříkem, se záchrannými přístroji atd.

9.února 1908. Na nádraží pracuje český vrátný. Mluví jen obtížně německy !!! U okresního soudu v Mariánských Lázních je český úředník, který zavádí "nezákonné řečové pohádky".

16.února 1908. Pokračuje polemika o zavádění češtiny u soudů. Pražský advokát Trdlica podal česky psanou žalobu zdejšímu soudu. Byla mu vrácena, "protože není ve zdejší řeči, kterou je němčina!" ~ Zimní sportovní klub WSC pořádá 16. února mezinárodní sáňkařské závody v městě. ~ "Pryč s hodinami u Nizzy!" - opět nejdou a už se kvůli tomu spotřebovalo mnoho inkoustu. ~ Při dovozu do Rakouska bylo povoleno dovážet bezcelně některá zboží. Předtím se proclívalo všechno, a to i malá množství při cestování osob. ~ Společnost dopravních živností v Mariánských Lázních má 58 členů. ~ Lázně Jáchymov se mají stavebně rozšiřovat vzhledem k dobré prosperitě. ~ Lázně Kynžvart chystají otevřít vlastní rašeliniště v těsné blízkosti již existujícího mariánskolázeňského rašeliniště.

23.února 1908. Výsledky závodů na sáňkařské dráze (nebyla zahraniční účast). ~ Evangelický kostel opraven a vsazena tři mosaiková skla - dary kostelu při 50. výročí existence.

~ Od května má jezdit sezónní rychlík Vídeň-Mariánské Lázně-Berlín s přímými vozy do Karlových Varů, a též restaurační vůz. Odjezd Vídeň 8:05 hod., příjezd Mariánské Lázně 16:20 hod. Z Berlína do Karlových Varů má jezdit expresní vlak.

1.března 1908. Povzdech: Stále ještě není (po šesti letech) dokončeno úplné odloučení místního okresního zastoupení od tepelského okresu. Zdejší okresní distrikt má lví podíl na investicích, ale ovoce sklízí Teplá. Před 6 lety byl rozdělen tepelský okres na dva politické okresy, ale v některých oblastech zůstal fakticky dvojokres.

~ Žaloba proti soudu. Český advokát podal v Karlových Varech česky psanou žalobu a soud ji vrátil. Advokát se obrátil na krajské státní zastoupení v Chebu proti soudci za zneužití úřadu! (Na výsledek jsme zvědavi!). ~ Hodiny u Nizzy by bylo nejlépe odstřelit a zbytek dát do muzea.

8.března 1908. Soudu v Chebu bylo nařízeno, aby používal i české řeči. ~ Stavba přehrady vázne. Zemina se bude odstřelovat a bude to vidět ze silnice. ~ Zasedání radních: firma Laurin a Klement předložila návrh na koncesi pro 14 autodrožek. Zamítnuto s poukazem na zájmy města a zdejších dopravních živností.

Diskutován projekt nové stezky na sever od města, aby byla vhodná pro kardiaky. - Rozhodnuto pro potřeby města obstarat 3 páry koní.

5.března 1908. Na zasedání radních: dohontuo zřídit funkci "lázeňského komisaře" zkušebně na jeden rok. - Již dříve ustanovený lékař pro děti prohlédl chrup 444 dětem a zjistil 64 %ní kazivost. Povoleno více peněz na ošetření. Diskuse, zda na škole mají být hodiny, vždyť je pro ně na střeše otvor. --- Rozhodnuto zlepšit stav ulic kolem nádraží a směrem k tržnici, nutno rozšířit jatky atd. ~ Z Prahy přijel zástupce lakýrnické firmy Jaroslav Rytina. Odpověď německých obchodníků: je-li Vaše firma česká, nic nekoupíme a nekoupíme ani od toho, kdo zde česky provozoval. Obchodník byl donucen odjet. ~ Majitelé domů v dnešní Klíčové ulici si stěžují, že nemají žádnou přístupovou cestu. Jejich domy jsou považovány za zadní přístavby domů Poštovní ulice! ~ V okresním sirotčinci v Mnichově je 38 chudých dětí. Od roku 1904 opustilo sirotčinec 13 dětí, přibylo 25 dětí. Žádají se dobrovolné příspěvky. ~ Z inzerce: Vídeňská firma nabízí prostřednictvím zdejší filiálky moderní vysavač VAMPYR za 135 K - předvedení zdarma.

22.března 1908. Blíží se sezóna. Na hlavní třídě je třeba přeložit uliční osvětlení, vyrovnat chodníky, upravit přechody přes ulice ap. ~ Rozšíření koupelí v Nových lázních. V prvním.patře bylo adaptováno 19 pokojů pro podávání koupelí, tj. od roku 1906 došlo k rozšíření o 51 kabin (o 60 van). Uvažuje se o radiových koupelích. Voda by se přiváděla z Perlsberku z jednoho opuštěného dolu (13 km Lazy). ~ Za noční odběr léků se připlácí 50 haléřů s výjimkou receptů, označených lékařem "expeditio nocturna".

29.března 1908. Znovu se sešli zájemci o železniční trať do Tirschenreuthu.

5.dubna 1908. Přijeli první hosté. Ale příprava na sezónu se bude jako obvykle dokončovat ještě během dubna. ~ Aviza o došlých zásilkách dodává nádraží v dvojjazyčných formulářích. Němečtí příjemci by se měli proti tomuto ohrazovat. Čeští poštovní úředníci, jezdící z Prahy do Chebu, třídí zásilky ve vlacích podle českých názvů míst. Za to berou diety 140-180 K! ~ Pozemkový úřad na radnici je v labyrintu chodeb v budově k nenalezení. ~ U Diany (myslivna za Lesním pramenem) je trpěno místo na svážení sněhu. Leč někteří sem svážejí také suť, a to se pak musí na náklady města opět uklízet!

12.dubna 1908. Několik zdejších lékařů se zúčastnilo kongresu pro vnitřní lékařství ve Vídni. ~ Od 15.dubna vstupuje v platnost nový sazebník pro drožkáře. ~ V Karlových Varech se zvyšuje lázeňská taxa. ~ Propagační plakáty Mariánských Lázní umístěny ve městech Innsbruck, Meran, Milano, Nizza, Monte Carlo, Cannes. ~ Nový jízdní řád: rychlík Vídeň-Berlín nebude! ~ Geniální myšlenka pana Haubnera: zkomponoval dva pochody s tituly Mariánské Lázně. "Mohla by to být dobrá reklama." ~ Polemika proti nájemcům Křížového pramene (Brem a Dietl). Nájemci vysvětlují, že omezení přístupu pro veřejnost mimo sezónu je ze sanitárních důvodů. Redakce kritizuje: "Dělají si tam s prameny, co chtějí." ~ Z inzerce: Elektrárna oznamuje, že opravy elektrorozvodů musí být prohlédnuty, jinak bude přívod elektřiny zastaven.

19.dubna 1908. Zdejší okresní soud vrací všechny česky psané žaloby. ~ Majitelům domů se doporučuje zakoupit si plakát od autora Rubritia a zarámovat ho. ~ Reorganizace městského fondu pro chudé: zavedeny tři třídy podle potřebnosti a zavedena rajonizace fondu. ~ Vydána koncese na stavbu dráhy z Plané do Domažlic. ~ Místní skupina společnosti za mír má 153 členů.

~ Z inzerce: Do 1. května je nutno se zásobit uhlím a stavební práce ukončit do stejné doby. Klepání koberců o sezóně je dovoleno na pěti místech. Psi smí být voděni jen při okraji trávníků. Atd.atd. ~ Lesní úřad kláštera zakazuje na svém území vyvěšovat směrovky a reklamy na stromech. Jen s povolením a jen na sloupcích. ~ Metternichovo ředitelství nabízí k pronájmu dvůr Haselhof na 6 či 12 let.

26.dubna 1908. Připomíná se, že před sto lety bylo město povýšeno na lázeňské místo (mylně!). ~ Na to konto se 22.dubna.1908 konalo na radnici vzpomínkové zasedání a vzpomenuto osobností, spjatých s rozvojem města. ~ Dr.Schlessinger vyvíjí iniciativu k dokončení vycházkové cesty do údolí Buchtálu u Michalových Hor. ~ Z inzerce: na louce Volksfestplatz, budou předváděny hasící přístroje Minimax. Ty zabránily již 7000 požárům a prodalo se jich dosud 300 000 kusů. l 1.dubna 1908 se konalo v Chebu zasedání komise, která rozhodla o "trasírování" druhé koleje. "Vypadá to, že se ještě letos začne stavět druhá kolej!"

3.května 1908. Revizoři účtů podali zprávu o financích města 1907. Konstatováno nedostatečné vedení účtů, nepřehledné vedení příjmů a výdajů atd. Zpráva přijata radními s rozpaky. ~ Diskutovalo se o zvýšení lázeňské taxy, o oslavách výročí města a zřízení požárních hasičů, o odkoupení pískoviště u Hamrnického mlýna. Povoleny peníze na vycházkovou cestu do Buchtálu. Zamítnuta žádost o zřízení další pošty. Dopisy se budou doručovat 7x denně, balíky 3x denně, peníze 2x denně. ~ Zastávky tramvaje jsou již v noci viditelné. Lampy byly umístěny do blízkosti zastávek. ~ Kromě rychlíků Vídeň-Cheb budou jezdit rychlíky Berlin-Lipsko-Karlovy Vary. ~ Z inzerce: pět zdejších špeditérů se dohodlo na zvýšení cen (pánové Bär, Löwenthal, Lucker, Riedl a Steiner).

10.května 1908. Zasedání radních: rozhodnuto za pozemky u přehrady dát klášteru jiné pozemky o stejné výměře u Úšovic. Zamítnut plán na odkup pozemků od kláštera za domy Corfu a Skt. Hubertus. Zamítnuta žádost p.Zischky o připojení Krakonoše na městskou kanalizaci. ~ 15.května 1908 začínají polední koncerty u Lesního pramene. Hraje se ráno 6-7 h. u Křížového pramene, 7-8 h. na kolonádě u Ferdinandova pramene. Ale budou hrát až do 8 h. a nebudou končit předčasně (!!!), jak mají ve zvyku! ~ Od. 16.5. jezdí do Karlových Varů tři autobusy denně. Vyjíždí ze stanoviště u domu Vergissmeinnicht (Jalta), kde je cestovní kancelář Lucker a ve Varech u Mlýnského pramene. ~ Od 1.5. je telefonní spojení do Annabergu za 1,20 K. ~ Okresní místodržitelství povolilo pánům Forberichovi z Úšovic, Uhlovi z Teplé a Turbovi z Úšovic založit vlastní cihelnu v Úšovicích s ručením omezeným. Místo pro cihelnu bude ještě komisionálně prohlédnuto. ~ Z inzerce: zvýšení cen oplatek z 10 hal. na 12 hal. za kus.

17.května 1908. Vida! Oslavný článek ke 100. výročí vzniku Mariánských Lázní se vzpomínkou na osoby, spjaté se založením lázní. ~ Dr.Ott oslavil 50 let lázeňské činnosti. ~ 11.5. letěl kolem města ve výši 3 až 4 km pruský vojenský balón CÖLN. Z Kolína letěl 19 hodin a přistál kdesi na sever od Plzně. Osádku tvořili dva muži. Uletěli 8 000 km. ~ Radní Arnold žaluje za urážku na cti tři revizory městských účtů. Šlo o odprodej generátoru městské elektrárny. ~ Podrobná školní výroční zpráva 1907/1908. ~ Od 16.5. koncertuje I. vídeňská elitní kapela odpoledne na Krakonoši a večer v kursále. ~ Od 15.5.1908 je telefonní spojení do Marktredwitz za 60 hal. ~ Knihkupec Zink rozdává zdarma majitelům domů plán města a okolí s barevným trasováním. ~ 10.5.1908 ve Velké Hleďsebi slavnostně položen kámen ke stavbě nového kostela. ~ 17.5.1908 zahajují lázeňskou sezónu také v Sangerbergu.

24.května 1908. Cesta do Sangerbergu je v dezolátním stavu. Celkově mnohé cesty neodpovídají požadavkům, ale tato je z nich úplně nejhorší. Měla by se zválcovat. ~ Do Německa není možno vyjet autem na jeden den, platí se za to 15 marek autopoplatek (za pobyt do 5 dnů). Německé úřady stále ještě nerozhodly o odbourání této daně.

~ Golfové hřiště je připraveno. Cesta ke golfu má být osázena stromy. K dispozici je učitel golfu-profesionál. Golfklub má vlastní auto na přivezení a odvezení hostů. O rozvoj golfu má veliké zásluhy radní Rubritius z hotelu Klinger. ~ Autobusy do Karlových Varů odjíždějí 7:30 h, 11 h., 17:30 h. ~ Na Bellevue se konají oblíbené "tyrolské koncerty".

~ Do 13.6. kontumace psů v Mariánských Lázních a přilehlých obcích (byla zjištěna nakažlivá nemoc psů). ~ Proskočily zprávy, že bečovskou hudební školu má převzít stát. ~ Restaurace Schloss VERSAILLES (dnes Oděva) je zcela renovována. Majitelem domu je Hermann Schneider, nájemcem pan Männer. Prodává tu chebské pivo.

31.května 1908. Okresní úřad po jednání s klášterem dohodl mýcení několika parcel v okolí lázeňské čtvrti. Redakce namítá: K čemu parcely a proč je mýtit ? ~ V pondělí a v pátek na Panoramě vojenské koncerty a v neděli a ve středu je tu American Orchestr Frank Shurnon.

7.června 1908. Redakce je proti mýcení lesa 11,5 hektaru na šesti parcelách. Byla by to katastrofa pro lázně! Město se přece může rozšiřovat směrem dolů! ~ V noci z 31.5. na 1.6. požár v Klimentově, dva domy lehly popelem. Hasiči z Mariánských Lázní tu byli první a jim lze děkovat, že požár nebyl větší.

~Tiskárna p.Holuba vydala II.vydání knihy Alt Marienbad, které napsal MUDr. Michal Urban z Plané.

14.června 1908. Budování vycházkové cesty do Buchtálu pokračuje pod vedením Ing. Rupperta. Otevře stezku, jakmile skončí přemostění potoka. ~ Jednání s klášterem o mýcení - nakonec bude omezeno proti původnímu plánu. ~ 14.6. budou přezkoušení před komisařem místní řidiči. ~ Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Františkovy Lázně protestovaly u úřadů proti státní podpoře lázním Jáchymov. ~ Hasiči z Velké Hleďsebe kriticky oznamují, že oni byli u klimentovského požáru ti úplně první !!!

21.června 1908. Dne 15.6. byla u Lesního mlýna a Lesního pramene "Šeříková slavnost". Účinkující dámy měly klobouky se šeříkem a obdobně byl vyzdoben orchestr a zdejší pavilón. Večer mnoho lampiónů. ~ Už se připravuje druhá kolej železniční trati Plzeň-Cheb. Lze očekávat, že to bude v dohledné době. ~ Od 16.6. je telefonní služba a podávání telegramů v provozu do 24 hodin. ~ Správa tepelské mlékárny v Hamrnickém dvoře vyrábí nové druhy jogurtů, typu balkánských (bulharských). Také kumys a kefír. K dostání v mlékárně nebo v krámku na kolonádě. ~ 14.6. v Bečově jednání o regulaci řeky Teplé (o přehradách). Zúčastnili se zástupci úřadů a měst na řece. Uvažuje se o veliké přehradě u Karlových Varů.

28.června 1908. Oznámení, že o nedělích a svátcích jezdí zvláštní vlaky z Plzně do Nepomuka, Svojšína, Železné Rudy a Fürthu (Německo).

5.července 1908. Od 2.7. je otevřena vycházková cesta do Buchtálu. ~ V parku u Ferdinandova pramene je málo laviček. Letos je park zastíněn, péče není dostatečná. ~ 6.7. se bude konat v kursále psychopatická produkce pana Hermanna a jeho ženy. Moderní psychologické, nevysvětlitelné experimenty, telepatie, přenosy myšlenek, spiritismus atd. ~ Další připojení abonentů telefonů s čísly 205 až 228.

12. července 1908. Dne 7.7. u Lesního pramene další slavnost - "V pohádkovém lese" - objevily se plakáty, které slibovaly mnoho podívané, což neodpovídalo skutečnosti. ~ Na okrese Planá úředně napočítáno 35 413 Němců a 126 Čechů. ~ Na železniční trati do Karlových Varů má být zřízeno 12 strážních domků. Doba jízdy se zkrátí o ˝ hodiny.

~18.7. bude v Kynžvartě otevřena Městská spořitelna Kynžvartu - ručení převzalo město Kynžvart.

19.července 1908. Po šesté navštívil město nejtěžší lázeňský host AHMED EL GAMAL BEY. Během 5 let ztratil 64 kg (počítáno i se zvýšením váhy přes zimu). ~ Od 1.8. budou na tramvaji měsíční jízdenky. Celá trasa bude stát 7 K, polovina trasy 4 K. ~ Od 15.7. v provozu nové telefonní vedení do Chebu. ~ Výnos slavností u Lesního pramene je dělen rovným dílem na výstavbu hleďsebského kostela a na zdejší nadaci pro plicní nemocné. ~ Cesty na Panoramu nejsou dobré, např. král Eduard VII. tam jel autem a zpátky šel raději pěšky. Taktéž chybí silnice k vyhlídkové věži. Byla plánována už za starosty dr.Herziga. Plánovaná cesta do Vlkovic by měla být blíže k městu. ~ 13.7. stávkovali pomocníci u krejčích. Chtěli vyšší mzdy. Snad jim zaměstnavatelé vyjdou vstříc. ~ U příležitosti 60.výročí panování Františka Josefa I. vydalo město album, v němž je zachycen císař při svých zdejších pobytech 1847 a 1904; včetně starších i novějších pohledů na město.

26.července 1908. Host, který jezdí do lázní již 20 let, si stěžuje, že policisté sice dozírají na kuřáky na kolonádě, ale neregulují příchod hostů k pramenům. Na kolonádě chybí lékařská služba a často trvá hodinu než někoho seženou když je třeba. Kolonádu je třeba prodloužit k Ferdinandovu prameni. V horní ulici u Křížového pramene je jízda auty zakázána (po nehodě). Dolní část ulice u Křížového pramene je použitelná jen jednosměrně dolů a jen mimo dobu koncertů. ~ Prázdná auta musí cestou na nádraží používat parkovou cestu podél kolejí, tzv. erární silnici od Nizzy k Mlýnu. Dovolená rychlost je 12 km/hod. Na křižovatkách, výjezdech a všude, kde je více lidí, jen 6 km/hod. Pokuty 20 až 200 K. ~ Z Bavorska oznamují, že pošta s českým označením nebude přijímána - odpovídá to rakousko-německé dohodě.

2.srpna 1908. Dne 25.7. se konalo na Viktorii protestní shromáždění proti připravované čechizaci úřadů (300 účastníků). ~ Útok proti majiteli domu Palladio. Stavitel Josef Schaffer používá dopisy ředitelství lázní a pohotově přikládá vlastní reklamní prospekty, takže má svůj hotel trvale obsazen.

Útok proti Schafferovi pokračuje v dalších dvou číslech novin.

9.srpna 1908. Plánují se oslavy 100 let lázní, 40 let divadla, 60 let vlády Františka Josefa I.

Domy mají být od 15. do 18.srpna ovlajkovány a 16. a 17. 8. večer iluminovány. 15.srpna bude slavnostní představení v divadle, 16.8. oslava 100 let lázní - slavnostní bohoslužba, odpoledne lidová veselici na plošině Volksfestplatz (Tyršova), večer iluminace celého města. Osvětlená promenáda. Na Křížovém prameni osvětleny číslice 1808-1908. Bude osvětlena i socha Reitenbergera a obložena květinami. U Nehrovy busty budou čestné plameny. 17. a 18.srpna (jubileum císařovo) budou na kolonádě slavnostní koncerty. V hale bude vystavena busta Františka Josefa I. ~ Na pokračování vycházejí Urbanovy články o povýšení lázní na město. ~ 12.8. výroční trh ve Velké Hleďsebi.

16.srpna 1908. Slavnostní číslo novin s portrétem císaře Franze Josefa I. a četné články: 100 let města, Z dějin mariánskolázeňského divadla, Vzpomínky na J.W.Goetha, První Majestát v Mariánských Lázních (z dosud nezveřejněných spisů), Vyhlášení města veřejnými lázněmi. ~ Přijel král Eduard VII. ~ Ministerstvo kultury povolilo povýšení místního farního kostela na děkanský. ~ Julie Schildbachová darovala Balneologickému ústavu sbírku minerálů z okolí. ~ Vyvěšené vlajky ohrožují telefonní dráty

23.srpna 1908. Oslavný článek k narozeninám císaře a popis oslav v Mariánských Lázních.~ Dráha do Karlových Varů nestačí pobrat cestující, zvláště odpolední vlaky.

30.srpna 1908. Návštěva francouzského ministerského předsedy Georges CLEMENCEAU a ruského ministra zahraničí Alexandra IZVOLSKÉHO u krále Eduarda VII. ~ Starosta odpovídá na nařčení Josefa Schaffera. ~ 30.8. 1908 se slavnostně otevírá vybudovaný dům pro válečné veterány (bývalá obchodní akademie). ~ ARNOLD žaluje revizory účtů. Krajský soud však potvrdil rozsudek okresního soudu a Arnold musel zaplatit soudní výdaje. ~ Do města přijela cestující kinematografická společnost ROYAL BIO Comp.

l Několik členů školního výboru navštívilo školu v Úšovicích. Při prohlídce školy zbloudili a museli se ptát na východ. "Jak často asi tito pánové školu navštěvují ?" ~ Jeden odborný učitel navrhuje odbourat odpolední vyučování.

6.září 1908. Král Eduard VII. odcestoval. ~ Ředitel divadla Julius Laska dostal od krále viktoriánský řád. ~ Z humoru. Host napsal do novin: Byli jsme odpoledne na věži Forstwarte (Kamzík), když se náhle objevil na obloze mezi mraky svítící kotouč. Nikdo ze společnost to nedokázal vysvětlit. Vedle stojící asi 70letý muž, pamatující ještě staré časy, vysvětlil, že svítící koule je Slunce. (Roku 1908 bylo velmi málo slunečných dnů.)

~ 30.8. založen v Kynžvartě spolek pro těsnopis a všeobecné vzdělávání.

13.září 1908. Ještě úředně neskončila sezóna a některé hotely už zavírají. Začaly stavební práce. Klepou se koberce.

~ Host si stěžuje, že u Křížového pramene hrával orchestr od 7 do 8:30 h. a dnes od 6:30 do 8 h. ~ V různých listech se objevily noticky, že v Mariánských Lázních jsou prý hráčská doupata. Zprávy zapříčinily žaloby u okresního soudu pro vyhrané částky. Avšak zde doupata nejsou. Kartám se tu sice holduje, ale větší prohry nejsou známy. Uváděný dluh jednoho lékaře se netýká her (šlo o 30 000 K). ~ Benzinové exploze v garáži u Brema (dům Hubertus). Po jízdě neuzavřel řidič přívod benzinu, takže přetekl karburátor. Auto patřilo Henrymu Rothschildovi. Řidič bydlící v prostoru u garáže, zapálil večer svíčku a výbuch odhodil rámy oken až na vzdálenost 20 metrů, drobné předměty na stole odletěly jako projektily. Hasiči hned zasáhli. Žádné škody na zdraví. ~ 6.9. 1908 vyhořela prádelna a barvírna v Bečově.

20.září 1908. Telefonní seznam není dobře uspořádán. Hotely jsou uvedeny až za jmény vlastníků. ~ Mariánské Lázně by měly mít vlastní střední školu. ~ V klášteře Teplá byla nově uspořádána klášterní knihovna, která má 60 000 svazků a sbírky minerálů. Je tu též cenná Goethova sbírka. ~ Do města zavítal pan Eckert se svým Original Theatré Edison - putovním biografem čili elektrickým divadlem.

27.září 1908. Radní jednali o odkoupení dalších pozemků pro golfové hřiště. Například klubovna stojí na pronajatém pozemku. ~ Ohlédnutí za sezónou: pro nepříznivé počasí. Letos skončila sezóna dříve. Se vzestupem hostů však můžeme být spokojeni. ~ Volá se po lepší budově pro hasiče. ~ Ve Velké Hleďsebi slavilo 20. výročí založení dobrovolné hasičstvo.

4.října 1908. 11.10. pořádá cyklistický spolek Mariánských Lázní závod "Mariánské Lázně-Velká Hleďsebe-Drmoul-Trstenice-Chodová Planá". Účastnit se může kdokoliv. ~ Eckert si tu prodlužuje pobyt se svým světelným divadlem (biografem).

11.října 1908. Znovu se uvažuje o rychlíku Vídeň-Berlín (12 hodin cesty). Protivlaky by se mohly křižovat v Mariánských Lázních. Rychlík by měl jen deset zastávek. ~ Vlak do Karlových Varů by měl mít zpáteční jízdenky. Na nádraží chybí úřední tlumočník. ~ Z inzerce: Zimní jízdní řád tramvaje. První vůz vyjíždí v 5:15, poslední v 22:52. Od 10 hodin do 18:45 h. se jezdí v desetiminutových intervalech. ~ Přijede americký zvěřinec se 100 divokými zvířaty, z toho 18 lvů!! Jen na několik dnů.

18.října 1908. Dr.Schlesinger vyzývá, aby žactvo mělo možnost pravidelných koupelí. ~ V zahradě u Švýcarského dvora stojí jabloň, která znovu vykvetla! Přitom má již zralé ovoce. Důsledek velmi pěkného podzimu.

25.října 1908. 18.10. slavnostně vysvěceny zvony kostela ve Velké Hleďsebi, za účasti mnoha místních osobností. ~ Opětovné ohlédnutí za sezónou: město by potřebovalo rozšířit kolonádu, protože ta při nepříznivém počasí nestačí.

1.listopadu 1908. Děkanský kostel dostane nové varhany. Max Halbmayr ve své závěti zanechal na ně 20 000 K. ~ Suchý podzim způsobil nedostatek vody v jiných oblastech. ~ Zdejší hasičský okresní svaz má 9 mužstev a 376 členů: Závišín 45, Úšovice 63, Ovesné Kladruby 50, Zádub 34, Mariánské Lázně 76, Martinov 20, Rájov 38, Dolní Kramolín 22, Vlkovice 28. Sbory financují jednotlivé obce a pojišťovací fond.

8.listopadu 1908. Na náměstí Františka Josefa I. kdosi porazil v noci a v mlze strom. Kdo to byl, se nezjistilo - "To jsou pěkné poměry!" ~ V městě jsou tři velké lázeňské domy s koupelnami pro lázeňské hosty. Ale ty jsou pro domácí občany mimo sezónu uzavřené - "Klášter Teplá není povinen poskytovat místním péči o tělo. V létě si v městě udělá zisk a basta fidly!"

~ Zimní sportovní klub WSC udělá na promenádě ledovou plochu na bruslení. ~ "Obracíme se na živnostníky, aby zaměstnávali jen německé osoby. Jsou podniky, kde vzaly české učedníky, což není nutné!" ~ Zajímavý nález: Při stavbě přehrady nalezeny pozůstatky důlního díla starého věku. Mohlo by jít o dílo z 13.-14. století, kdy se zde těžil zinek. Nálezy (kusy dřev) byly dány do muzea. ~ V Plané zřízena telefonní ústředna pro 13 abonentů. Hovor do Plané stojí 60 haléřů.

22.listopadu 1908. Okresní svaz učitelů zpracoval mapu okresu, která je v prodeji.

29.listopadu 1908. Děti sáňkují v některých ulicích, narušují tu provoz a vystavují se nebezpečí. Rodiče musí dohlédnout. ~ URBAN v článku vypráví, jak vlastně Basilius Hacker objevil v minulém století rašeliniště.

20.prosince 1908. Stavba přehrady: hlavní práce jsou hotovy. Z jara 1909 by se naplnila částečně, o rok později již zcela. Tím by měla být potřeba užitkové vody pro další desetiletí zajištěna.

Dopravní předpisy z roku 1905

Roku 1905 byly vydány první dopravní předpisy v Rakousko-Uhersku. Automobilismus se v městě rozvíjel tak, že musel být v roce 1908 přetištěn výtah z těchto předpisů. Bylo tam vše podstatné, ale nebylo dovedeno do podrobností: Výrobci aut musí dát schválit své výrobky patřičným úřadům. ~ Řidičem může být jen osoba starší 18 let. ~ Řidič se musí nechat přezkoušet. Uchazeč o licenci (= řidičský průkaz) musí znát technické náležitosti vozidla a vykonat praktickou zkoušku. Zkouška se skládá z jízdy vzad, vpřed, nejvýše 20 km, z toho 5 km v zastavěné obci. ~ Uchazeč musí znát policejní předpisy o autech a dopravě. ~ Zkouška stojí 15 K u auta, 10 K u motocyklu. Po zkoušce bude vydán vůdčí list. ~ Politické úřady I.stupně mohou zakázat provoz vozu a odejmout licenci, překračuje-li řidič předpisy či byl-li souzen za ohrožení života. To může být časově omezeno a pak proběhne znovu přezkoušení. ~ Každý vůz musí být označen poznávací značkou (A = Vídeň, N = Praha, O = Čechy, P = Morava, R = Slezsko ...... Z = cizina). Značka se umístí vpředu i vzadu - vzadu osvětlená nebo průsvitná. Výška písmen má být minimálně 12 cm, u motocyklů vpředu minimálně 9 cm, písmena černá na bílém podkladě. ~ Motocykl musí mít vpředu 1 laternu, auto 2 světla. Každý vůz musí mít houkačku. Řidič musí jezdit tak, aby "neohrožoval bezpečnost osob a majetku". Při nebezpečí nehody musí zastavit a uvést motor ke klidu (například kvůli koním). ~ V osadách je povolena rychlost 15 km/hod., mimo osady 45 km/hod. Při mlze, na mostech, na křižovatkách jen 6 km/hod. ~ V osadách musí být v činnosti tlumič výfuku. Houkání včas! Za mlhy, tmy a špatné viditelnosti musí svítit laterny. ~ Řidič nesmí opustit vůz, dokud nezastaví motor, nezabrzdí a nezajistí před případným pohybem. Nutno dbát na příkazy dopravních značek ! ~ Papíry k vozu a k řízení musí mít řidič u sebe. Na znamení bezpečnostních orgánů musí zastavit. Vůz musí udržovat v dopravně bezpečném stavu. ~ Závodní jízdy jsou možné jen na povolení Poškozování silnic je trestné. Přestupky se trestají pokutou 2 až 200 K, případně vězením od 6 hodin do 14 dnů.

Vycházková stezka do Michalových Hor

Dne 2.7.1908 byla otevřena vycházková cesta. Vede od Café Hochwald (dnes Berolina) do Vlkovic, odtud pak přes pole k mlýnu RAINMÜHLE (pod Martinovem), dále údolím Buchtálu kolem pily (Dolní Rainmühle) a kolem mlýnů BUCHMÜHLE (Pístovský mlýn), TABAKMÜHLE (dnes Bártlův mlýn) a SCHARTELMÜHLE (již dávno dříve vyhořelý) do Michalových Hor. Stezka vedla kolem památného Ackermannova smrku. --- O zřízení stezky se zasloužil dr. Hugo Schlesinger. Vynaložil mnoho námahy na získání pozemků, vedl pak stavební práce a úpravy. To trvalo několik let. Stezka nabízí lázeňským hostům "romantické výlety přes nádherné údolí Buchtálu". Je široká 11 metru, dlouhá 16 km. Přes potok jsou položeny mostíky. Značena je poctivě od kavárny Café Hochwald a lze ji absolvovat za 4 hodiny. --- Avšak z Michalových Hor možno pokračovat a dosáhnout vlaku za 1 hodinu další chůze. Nemocní kardiaci mohou vyjet karlovarským vlakem do Vlkovic, čímž ušetří 5 km stoupání. Na pěkných místech trasy jsou lavičky. Za letního počasí je trasa vhodná dokonce i pro dámy - potok lze přecházet suchou nohou. Mbder Zeitung 5.7.1908

Kinematografická představení Royal Bio Co. a natáčení v městě

Letní sezóna 1908 byla velmi pravděpodobně také dobou prvního filmování v Mariánských Lázních - berlínskou filmovou společnosti. 30. srpna 1908 zahájila berlínská společnost ROYAL BIO Co. několik představení v mariánskolázeňském městském divadle. Začátek 15:30 h., konec 17:30 h. Večer se pak hraje normální divadelní představení. Z filmových programů: "Hejtman z Kopniku, muž, který rozesmál svět", "Zeppelin a katastrofa 5.8.", "Císař Vilém II. na své jachtě", "Císař Franz Josef I. v průvodu", "Čína - lidé a země" a další obrázky z celého světa. --- U příležitosti návštěvy Mariánských Lázní nafilmovala tato společnost krále Eduarda VII. kdesi na vycházce. Králi to však nebylo. Film měl být zabaven. Ale podle předpisů ho nebylo možno zkonfiskovat. --- Ve skutečnosti to bylo prý jinak. Ředitel ROYAL BIO Co., který tu byl na kůře, dal film ihned vyvolat a předal jej králi, aby bylo vyloučeno jeho zneužití. Po několika dnech prý král film vrátil a svolil k používání. Žel, film rychlým zpracováním ztratil na kvalitě. --- Zaměstnanci natočili asi 150 m pohledů na město z Panoramy a z jiných výšin. "To vyexpeduje společnost do světa a Mariánské Lázně budou mít reklamu k nezaplacení!" (Nenajdou-li se jiné záznamy o filmování v Mariánských Lázních, byly by to prvé filmové záběry vůbec. Film je pravděpodobně uchován v některé německé filmotéce.)

Mbder Zeitung 30.8.1908 a 13.9.1908

Velký požár v Sangerbergu

Mnoho obyvatel brzy ráno probudily hasičské trubky a volání "Feuer!". Hořel hostinec STADT MÜNCHEN v Sangerbergu. Požár zavinila nepozorná žena ve stáji. Požár se rychle šířil, neboť bylo dlouhotrvající sucho, vál silný vítr a nebyl dostatek vody. Oheň přeskočil na dalších pět domů a obyvatelé sotva zachránili něco na sebe. Dům hostinského nebyl plně pojištěn. Sjelo se sedm hasičských sborů, a též z Mariánských Lázní. Redakce vyzývá ke sbírkám: "Kdo rychle dává, dvakrát dává". Mbder Zeitung 1.11.1908

Z počátků městského muzea

Muzejní sbírky byly roku 1908 uloženy ve škole v místnostech, označených "Městské muzeum". O sbírky pečoval Ernst Pflanz. Co bylo v muzeu? Sbírka minerálů od J.W.Goetha a Karla Brema. Herbář J.W.Goetha a saského krále Fridricha. Lahve, do kterých se plnil Křížový pramen koncem 19. století. Oděv Reitenbergerův. Obrazy J.W.Goetha a Richarda Wagnera. Tabule "Zde se přijímají zásilky, vyplácejí a denně v 8 h. ráno se zasílají do c.k.poštovního úřadu v Plané." Různé helmy a zbraně. Kokarda národní gardy z roku 1848. Pamětní kniha starých Mariánských Lázní. Dokumenty o Nehrovi, Reitenbergerovi a Skalníkovi. Medaile a pamětní mince. Album lékařů. Model Reitenbergerova pomníku. Portréty převorů. Třicet obrázků starých lázní, jeden z roku 1843. Sbírka portrétů význačných osobností - hostů lázní. Sbírka portrétů místních osobností. Diplom vyhlášení Mariánských Lázní městem. Pamětní list k výročí Mariánských Lázní z roku 1868. Mbder Zeitung 11.10.1908

Chléb pro lázně z Plzně

Místní boháč J.D.HALBMAYR vlastnil pekárnu v Plzni. Když se objevila v novinách noticka, že dovážený chléb je drahý, trpí přepravou, má různé pachy aj., okamžitě reagoval Halbmayr. Udává, že z Plzně dodává do Mariánských Lázní chléb již dlouhá léta s největší možnou péčí. Vagóny jsou předem pečlivě vyčištěny, chléb je pečlivě uložen a vagón zaplombován. Nakládání provádějí Halbmayrovi dělníci bez pomoci nádražních dělníků. V Mariánských Lázních rozváží chléb firma BÄR s obdobnou péčí. Pro příští rok obstará firma HALBMAYR dva vagóny a chléb bude dál rozvážen a dodáván s největší péčí. (Šlo o společnost, pracující pod hlavičkou zemřelého J.D.Halbmayra. Reagovalo její vedení a nikoliv Halbmayr osobně.)

Mbder Zeitung 1. a 8.11.1908

Vážné projekty dvou železničích tratí

22.3.1908 se setkali v Mariánských Lázních zástupci obcí, aby rokovali o trati Mariánské Lázně- Tři Sekery - Zadní Chodov - Mähring - Tirschenreuth". Přijeli i zástupci z německých obcí. Byl zvolen akční výbor. ~ Rakouské ministerstvo železnic povolilo přípravné práce na normálně rozchodné dráze "Mariánské Lázně - Sangerberg - Neudorf - Lauterbach" (přes Vlkovice). Podílí se na tom obce a karlovarská firma MOSER a spol. Mbder Zeitung 29.3.1908

Hořelo u hasičů

13. října 1908 ve 13 h. propukl neznámo proč požár v hasičském domku v Lesní ulici. Oheň se rozšířil na dehtovou střechu a podle kouře to vypadalo na pořádný oheň. Hasiči byli brzy na místě a snažili se požár lokalizovat, aby nechytil sousední les. Též přijeli Úšovičtí. Za své vzaly zde uskladněné žárovky z elektrárny za 20 000 K. V přízemí byly zachráněny knihy a kancelářský materiál. Byly zachráněny i hasičské rekvizity. Škoda je kryta pojištěním, ale v domě bydlel montér, který nebyl pojištěn. "Konečně bude nuceno město obstarat vhodný objekt pro hasiče, kancelář a sklad pro elektrárnu!" Mbder Zeitung 18.10.1908

Eckertovo Original-Theatre Edison

Koncem září 1908 přijel opět pan Eckert se svým kinem. Představení se konala ve stanu na VOLKSFESTPLATZ a oznamovalo se uvádění "živoucích, hrajících a mluvících fotografií" jako byly: Císařské manévry na Moravě. Nevinný odsouzen. V Austrálii atd. V divadelním stanu bylo 300 míst k sezení. Vstup dospělí lože 1,20 K, I.místo 80 hal., II. 60 hal., III. 40 hal. k stání 34 h, děti 20 až 40 hal. Mbder Zeitung 19.7.1908

Smrtelný skok koně

V ulici nad Křížovým pramenem projížděla drožka s dámou. Tu přijíždělo auto a kůň se začal plašit. Šofér auta se snažil zabrzdit, ale nezastavil hlučný motor. Splašený kůň skočil přes zábradlí do prohlubně mezi okrajem ulice a kolonádou. Smrt vozky a dámy se zdála neodvratná. Ale stal se zázrak - vůz zůstal stát na cestě. - "Předpisy pro provoz aut je nutno změnit !!!" (Provoz v této ulici byl brzy pak pro auta zakázán.) Mbder Zeitung 20.9.1908

Rozprášená skupina pašeráků

9. září 1908 pozorovala rakouská pohraniční hlídka u Tří Seker sedmnáctičlennou skupinu osob, pohybujících se směrem od Mähringu. Hlídka je vyzvala, aby se zastavili, ale bezúspěšně. Jeden z pašeráků zůstal sice stát, ale jen proto, aby střelil na hlídku. Netrefil se. Nato vypálili oba pohraničníci a pašerák zůstal mrtev. Jeho identifikace se nedala zjistit. Ostatní pašeráci se rozprchli směrem do Čech. Při útěku odhazovali různá zboží - kávu, cukr, cikorii (kávová náhražka). Mbder Zeitung 20. 9. 1908

Zavedení požárních hlásičů

Od 1.12.1908 dostalo 11 domů v lázeňské čtvrti požární hlásiče s telefonem. Telefony byly svedeny do policejní ústředny na radnici. Odtud bylo možno okamžitě zalarmovat 24 dobrovolných hasičů, kteří měli za úkol vyrozumět dalších 46 hasičů. Ohlašovny požárů byly umístěny v hale nádraží, na radnici, v domě PRETORIA aj. Hlásiče bylo možné je otevřít klíčkem, který byl v domě či ve hlásiči (rozbitím sklíčka). Hlásiče natřeny červeně a v noci červeně osvětleny. Nápis "Hlásič požárů" a "Rozbij sklo!". Hasiči měli rozděleno město na 5 okrsků. Například 1x dlouhé a 5x krátké zahouknutí znamenalo, že hoří na Horním náměstí nebo u Nových lázní či u kolonády. Na 14 místech v městě byly umístěny přípojky k hydrantům, aby mohl hasič okamžitě zasáhnout. Například při požáru v noci v 0:27 h. byly hadice nataženy v 0:45 h. Nelze tedy "hovořit o pomalosti!"

Ještě po roce 1950 byly hlásiče na některých domech, ale byly mimo provoz a měly jiný typ než původní (V.Kohout).

Mbder Zeitung 29. 11. 1908

Čská vlajka -"neslýchaná" provokace

Roku 1908 Němci už docela ostře bojkotovali zavádění češtiny u soudů (přitom němčina jako jednací řeč zůstávala). Velkou protičeskou demonstraci organizovali koncem roku. Den před oslavou jubilea vlády císaře Františka Josefa I. byly na nádraží vyvěšeny vlajky žlutočerná a červenobílá. Zpráva způsobila v městě pozdvižení. Vlajka musela být odstraněna na žádost starosty a okresního hejtmana, ale v 20 h. se shlukli lidé a znovu šli na nádraží. U garáží MIZERA a na domě Burg Friedstein bylo vytlučeno mnoho oken. Na nádraží požadoval dav vydání české vlajky a když se přednosta bránil, zadrnčela okna jeho bytu. ~ Přes zákrok strážní služby se davu nakonec podařilo vlajku získat a odnesl ji k elektrickým hodinám, kde za zvuků písně "Wacht am Rhein" byla zapálena. Jak uvedly noviny "masa demonstrantů se pak pokojně rozptýlila". Mbder Zeitung 6. 12. 1908

O městské policii

Komisař SCHRANK předložil v novinách veřejnou kritiku policejního systému v městě. Byla namířena proti městské radě, odkud nepřicházela náprava. V expozé se ukazuje na význam policejních orgánů v městě. Nedostatečný dohled je na dopravu.

Hosté spoléhají na inteligenci strážníků. Stalo se, že pomocný strážník, již čtyři roky ve službě, nevěděl, co jsou tombolové hry a nedokázal hostu odpovědět, kde se konají. - Fiakristé si dělají co chtějí. Obírají hosty! Policejní systém je decentralizovaný a neúčelný, byrokratický. Existuje mnoho zastaralých formulářů a policista, aby si ušetřil práci, raději nechá věc běžet a nic nezapíše. Komisařství nemá ani sbírku zákonů. Jediný exemplář je ve vlastnictví komisaře. Komisař denně vyplňuje v průměru deset formulářů. Chybí album recidivistů. Chybí fotoaparát, zařízení pro první pomoc, plán města aj.

Telefonní systém je také decentralizovaný a starosta by měl mít u sebe ústřednu. Též spojení s hasiči neodpovídá době. Mobiliář komisařství pochází z minulého století. Bylo by třeba proškolit personál o ošetřování zraněných. Strážci parku (14 hlídačů) jsou neschopní a nedělají nic. Noční strážní (7 mužů) jakbysmet. Také nedělají nic, ale v noci. Noční hlídači je instituce, která přežila. Naopak chybí detektivní institut. Promenádní služba má také nedostatky. To je zaviněno malými platy policistů. Počet policistů by bylo třeba zvýšit.

Mbder Zeitung 18. 10. 1908

"Sexuální život naší doby" (1908)

Ač se vždy uvádělo, že lidé před sto lety byli značně prudérní, zdá se, že tento názor nutno poopravit. Inzertní příloha novin z 26.4.1908 má propagační leták knihy, jejíž název je uveden v nadpisu. Kniha má 872 stran a 32 kapitol. Vyšla v Německu a v devíti měsících bylo prodáno 20 000 exemplářů,. Brožovaná stála 10 K. .

Opakované zemětřesení

První vlna zemětřesení hlášena byla hlášena 21.října 1908. Z Plavna přišla zpráva: v Brambachu od 13 do 22 h. bylo 30 otřesů. Zemětřesení též v Klingenthalu, Adorfu a Olešnici (Oelsnitz). - 22.října nové hlášení - v Aši mnoho otřesů různého stupně. Nejsilnější v 22:35 h. V jedné továrně padalo zboží z regálů, jinde se zastavily hodiny, pohybovaly se visící obrazy. V Brambachu se rozezněly zvony samy od sebe. V Adorfu se rozkývala kostelní věž, že hlídač raději utekl. Hluk ze země byl hrozný, byl slyšet v továrnách i přes ruch strojů. Jeden mrtvý. – V posledních deseti letech nebylo tak silné zemětřesení a též se nestalo, že by hřmění bylo tak silné, aby bylo slyšet v ruchu ulice a v továrnách.

Další vlna zemětřesení přišla 3. listopadu 1908. Zasáhla západní Čechy až k Plzni a znovu Vogtlandsko. Epicentrum zemětřesení se odhadovalo mezi Aší a Kraslicemi. V telefonní ústředně se chvěly klapky, v tiskárně regály. V některých domech vypadly roury od kamen, pohnuly se židle a stoly. V Aši pozorováno 30 záchvěvů a nepřetržitě provázeno hrozivým duněním. V Chebu byly silnější záchvěvy v 14:30 h., v Mariánských Lázních v 13:30 h., pak v 14:27 h. (nejsilnější) a v 18:25 h. Z Kraslic hlášeno 24 záchvěvů mezi 12 a 14:30 h.

Redakce citovala názor komisaře pramenů a z Akademie ve Vídni: "Se zemětřesením (v 18:30 h. v Mariánských Lázních ) není ještě konec. Lze očekávat další. Místní zemětřesení začalo 21.10. a trvalo do 26.10. Epicentrum bylo mezi Brambachem a Kraslicemi a bylo silnější než podobná zemětřesení v roce 1903 a 1897. To byla přestávka, po které přichází podle zkušeností hlavní vlna. Začala 3.11., když už po 30.10. byly hlášeny první záchvěvy z Kraslic." - Ale žádné další zprávy o zemětřesení do konce roku nenásledují. Ani nebyly hlášeny žádné hmotné škody. Mbder Zeitung 25. 10. 1908 a 8. 11. 1908

Hodnocení roku 1908

Příliv hostů do lázní trval, konjunktura pokračovala.

Poněkud se zmírnila stavební činnost, ale budí to dojem, že se město i podnikatelé asi nadechují k další aktivitě.

Národnostní neklid. V předchozím roce bylo povoleno užívat i u soudů české řeči. Zde to způsobilo pobouření. Nařízení bylo obcházeno přišly obstrukce a provokace. Aktivní byli Němci v Chebu a v Karlových Varech (tam byl trnem v oku český hotel BESEDA).

Město slavilo dvě výročí - pojmenování Mariánské Lázně a vyhlášení veřejnými lázněmi. To podnítilo zájem o historii. Začala se věnovat péče muzeu, objevují se historické články v novinách a v jedné výloze byla výstavka starých obrazů lázní.

Rozšiřovala se přehrada a stavěla se čistička odpadních vod. - Projednávalo se rozšíření železniční tratě Plzeň-Cheb na dvojkolejku. - Přikročilo se k systematické úpravě chodníků. Podařilo se zastavit projekt kláštera Teplá na velké mýcení lesních pozemků kolem lázní. – Došlo k zavedení požárních hlásičů, ale hasičům stále schází požární budova. - Některé hotely zavírají už v polovině září, což zkracuje sezónu. - Nájem pramenů má nevýhody, neboť jsou mimo sezónu uzavřeny a nelze je pít. - Usiluje se o koupele pro školní děti v zimě v lázních. - Stoupají ceny a s tím souvisí vlna stávek.

 


Mgr. Václav Kohout-Ing. Richard Švandrlík /1997