Zpráva Karla Tesaře o stavu města 29.5.1945

Když byla 1.června 1945 ustavena Místní správní komise (MSK)v Mariánských Lázních jako nová funkce řízení, předal jí řízení pan Karel TESAŘ, který řídil dočasně město, a vrátil se ke svému zaměstnání. Při předání odevzdal zprávu o aktuálním stavu Mariánských Lázní:

"Městu Mariánské Lázně patří nemocnice, školy, vodárna, kanalizace, 44 budov, dopravní sítě, hřbitovy, stavební dvůr a další majetky. Bytová situace v městě je krajně kritická: z původních 12 500 obyvatel (1938) vzrostl počet obyvatel na více než 37 tisíc a dále je tu americká posádka. Za války přišli do města lidé z vybombardovaných měst Německa, ranění vojáci do lazaretů v městě, uprchlíci z Východu i ze Západu, nemocní z berlínských nemocnic, různí cizinci, kteří byli na pracích v bývalé Říši.

V květnu 1945 sloužilo 50 budov pro vojenské lazarety, 25 domů pro berlínskou nemocnici, tři domy pro starobince pro lidi z Německa. V dalších domech bydlí zaměstnanci lazaretů, nemocnic aj. Americká armáda zabrala 12 největších hotelů a řadu menších pensionů a vil. Příchozí Češi (úředníci, policie, četnictvo a vojsko) mají nyní šest lázeňských domů. Uprchlíci z Německa jsou ve čtyřech školách, dále ve velkém táboře na letišti, kde je 3,5 tisíce osob, i v soukromí. Jejich odsun není dosud povolen a příliv Američanů a Čechů způsobuje, že jsme nuceni denně vystěhovávat jednotlivé domy a přikazovat nájemníky do soukromých (obsazených) bytů. K 23. květnu 1945 bylo přítomno (podle přihlášek na potravinové lístky) 37 089 osob, z toho:

 

1. stálí občané (včetně říšských Němců) 17 354
2. uprchlíci-civilisté v soukromí i v lázeňských domech 6 728
3. tábor na letišti Skláře 3 500
4. oddělení berlínské nemocnice 3 227
5. uprchlíci z Východu i Západu ve školách a v hostincích 1 280
6. ranění vojáci wehrmachtu v lazaretech 5 000
Celkem 37 089

 

Bylo zde 1602 cizinců, z toho 261 Lotyšů, 210 Francouzů, 127 Poláků, 109 Maďarů, 100 Italů, 170 Rusů, 65 Ukrajinců, 52 Holanďanů, 32 Řeků aj. Neznámý je počet amerických vojáků.

Městská nemocnice je majetkem města, má 150 lůžek, obsazených interními a chirurgickými případy. K nemocnici patří dům TAORMINA, sloužící jako infekční oddělení se 60 lůžky, z toho 10 volných. V hlavní nemocnici pracují 4 lékaři, na Taormíně na infekci dva, všichni německé národnosti. Okresní lékař Dobroslav SVOBODA sděluje, že v městě není momentálně větší epidemie. V táboře uprchlíků je však silné zavšivení a v nemocnici byly tři případy skvrnitého tyfu. Připravuje se zřízení záchytných a dezinfekčních stanic pro repatrianty. Vzhledem k neutěšeným bytovým podmínkám je nebezpečí vypuknutí epidemií stále akutní.

Byly vydány pro místní Němce bývalé tzv. "české" potravinové lístky na tři týdny ( Pozn. Příděly potravin pro Čechy bývaly ve válce nižší než německé). Českému obyvatelstvu byly vydány již nové potravinové lístky.

Vodárna je v provozuschopném stavu a dočasný nedostatek užitkové vody byl překonán díky dešťům (Pozn. V té době bylo ještě dvojí vedení vody – pitné a užitkové). U pitné vody je vydáno omezení 25 litrů na den a osobu, což potrvá asi dva měsíce, než bude dostatek dešťů. Bude nutno provést opravy potrubní sítě a pramenných jímek.

Kanalizace. Chvěním půdy při jízdě těžkých amerických tanků došlo k  poruchám v  síti a škody činí 300 000 K. Jsou poškozeny kameninové a cementové roury a podle možností vyměňovány. Někde jsou však zaplaveny sklepy a přízemní místnosti fekáliemi, čímž hrozí znečištění minerálních pramenů a jejich jímek. Kanalizační síť vlivem kysličníku uhličitého rychle koroduje a ztrácí na životnosti. Také chodníky a ulice jsou jízdou tanků poškozeny a nutno zahájit opravy.

Odvoz popela a odpadků provádějí městské vozy KUKA, ale nejsou pohonné látky a proto se užívá koňských potahů. To však nestačí a odpadky zůstávají delší dobu neodvezeny a především z  lazaretů je nebezpečí infekční nákazy (obvazy, vata,sádra).

Hřbitovy. Denně umírá 25 osob. Mrtvoly jsou téhož dne odváženy na ručních vozících na hřbitov a pohřbívány bez rakví do hromadných hrobů. Jelikož již není místo pro nové hroby, byli jsme nuceni hřbitov okamžitě rozšířit na přilehlý les.

Městský stavební dvůr je výkonným orgánem městských prací. Zde je skladiště náčiní a vozů a shromaždiště dělníků. Zajišťuje řemeslné a stavební práce, čištění a zametání ulic, úpravy silnice a odvoz popela, přívoz stavebního materiálu, práce v městských lesích. Město má celkem 44 budov a potřebuje v nich nutné opravy.

Městská zahrada je jen pro pěstování zeleniny a parky nelze upravovat, protože je používá americká armáda k parkování vozidel. Provoz v   jatkách běží nerušeně dále. Asi 15 domů, poškozených hloubkovými letci (kulomety a bombami), bude opravováno a budou získány bytové prostory.

Elektrárna překonala kritický nedostatek uhlí (měla zásoby jen na dva dny) tím, že přichází denně pět vagónů uhlí (denní spotřeba 4 vagóny). K udržení železné zásoby jsme nuceni omezit spotřebu elektrického proudu. Chybí strojní oleje. Opatřit je - to je nejnaléhavější úkol. Trvale pracuje jedna parní turbina a jeden parní stroj." Potud zpráva K.Tesaře.

R.Švandrlík, Hamelika č.9/1999