Heidlerův obelisk

V Skalníkově parku nedaleko Chopinova kamene stojí Heidlerův monument. Jde o obelisk z pískovcových kvádrů, 630 cm vysoký, který nechali postavit v roce 1858 svému oblíbenému lékaři jeho polští lázeňští pacienti, jak uvádí text "grati Poloni" (vděční Poláci). Latinský nápis na monumentu uvádí:

"Carolo Jos.// Heidler // nobili de Heilborn // medico // virtutis aquarum loci // exploratori et nuncio // atrecuperandam salutem // inde at annis quadragimea // innumeris // humanissimo // grati Poloni // MDCCCLVIII." Doprovodný německý nápis zní:

"Dem hoch ver-//diente // Dr.Carl Josef // Heidler // Edlen von // Heilborn // die dankbaren // Poloni 1858."

 

V českém překladu:

"Karlu Josefu Heidlerovi, šlechtici von Heilborn, lékaři, badateli a propagátorovi léčivé síly zdejších pramenů, která po čtyřicet let přispíval k znovuuzdravení bezpočtu nemocných, nejhumanističtějšímu - vděční Poláci 1858."

Med.Dr. Karl Josef Heidler byl nástupcem doktora Nehra v Mariánských Lázních a působil zde v letech 1818-1858. Za své zásluhy byl povýšen do rakouského šlechtického stavu s predikátem "von Heilborn". Kromě toho byl nositelem četných poct, členem mnoha lékařských společností. Heidler byl rodákem z Falknova a do Mariánských Lázní přišel na žádost opata Reitenbergera v roce 1818 a byl jmenován zdejším "knížecím lékařem pramenů". Za pobytů básníka Goetha v Mariánských Lázních v letech 1821-1823 se s ním spřátelil a pomáhal mu se sbírkami minerálů i medicínskými radami. Goethe se stal kmotrem jeho narozeného syna. Pro oční neduh byl nucen Heidler skončit lékařskou praxi (1858) a dožil v Praze (+1866). Jeho tělo bylo převezeno tehdy ještě povozem do Mariánských Lázní a uloženo na zdejším hřbitově v hrobce rodiny Heidlerů zcela vpravo od vchodu.

Obelisk byl kol roku 1996 vyčištěn a opraven.