Hleďsebský hřbitov

 

Ke hleďsebskému farnímu kostelu patří HŘBITOV na okraji obce při polní cestě do Hamrníků. Byl založen již roku 1906.

Uprostřed hřbitova stojí HŘBITOVNÍ KŘÍŽ,  který byl postaven roku 1906 při otevření hřbitova. Kamenná část kříže  má výšku 223 cm, železný kříž 300 cm. Kamennou část tvoří základní sokl, postament s letopočtem 1906 a vlastní korpus s nápisem na tmavé leštěné desce:  " ICH BIN DIE// AUFERSTEHUNG// UND DAS//  LEBEN//  WER AN MICH GLAUBT// WIRD LEBEN// WEN ER AUCH GESTOR-// BEN IST. Joh.II.25. (Já jsem vzkříšení a život věčný, kdo ve mně věří, bude žít navěky.)

Na severní straně hřbitova je HŘBITOVNÍ KAPLE, která slouží jako márnice a  je renovována. Tato sepulkrální architektura vysoké hodnoty  je z roku 1906 z doby otevření hřbitova a stavební sloh prozrazuje dílo architekta Josefa Forbericha. 

Z nejstarších předválečných hrobů je zachována již uváděná v rohu hřbitova hrobka rodiny Martina Schwarze, Antona a Barbary Beerů z čp.61, Buxbaumů, Prellů, Starcků, Ottů, Feilerů, Krausů, Thummmererů z čp. 34 aj. Hrobka Schwarzů se považuje za nejcennější sepulkrální prvek hřbitova. Nachází se v severozápadním koutě hřbitova, v relativně dobrém stavu. Široký náhrobní pomník široký 195 cm, vysoký  175 cm s ozdobnými nízkými monumentálními sloupky po stranách má zachovalý text na vnitřní leštěné desce, 89 cm x 67 cm:

 

"RUHESTÄTTE DER FAMILIE MARTIN SCHWARZ  // 

AMALIE SCHWARZ  // BEZIRKOBMANNSGATTIN  // GEB. 3.MÄRZ 1844; GEST. 27.APRIL 1917  //

MARTIN SCHWARZ //  REALITÄTENBESITZER; GEW: BEZIRKOBMANN. PROTEKT: U: VEREINS GEDIENTER SOLDATEN; GRÜNDER-OBMANN D.REIFFEISENKASSE U.EHRENHAUPTMANN DER   //  FREIWILL. FEUERWEHR GR.SICHDICHFÜR.  BESITZ. D. VERDIENSTSKREUZES UND  //  EHRENMITGLIED VIELER ANDERER VEREINE ETC.  // GEST. 27.JULI 1929; IM 85.LEBENSJAHRE."

Po skončení války v roce 1945 bylo na hleďsebském hřbitově pochováno pět ruských vojáků, snad Vlasovců. Jejich těla byla nalezena na Srnčím hřbetu poblíž i hájenky Valy. Hrob dnes již nebyl nalezen.