Kulturní přehled Mariánské Lázně
1958-2001

(bibliografie)


 

1958

(Vyšlo 6 čísel - měsíčně od května do října, redaktor Ladislav Hora)

CHROUST Miroslav: "Úvodní slovo k vydávání Kulturního přehledu" V./s.1 a VI./ s. 1

KUBÁT Karel: "Léčivý účinek mariánskolázeňských pramenů" přednáška 23.5.1958

PERNICA Leoš: "Oblomov a Mariánské Lázně" přednáška 30.5.1958

* * * - "Kdo ze slavných návštěvníků přijel v červnu, v červenci, v srpnu" - VI., VII., VIII. 1958

POLEDNE Jaroslav: "Vznik a vývoj Mariánských Lázní" - přednáška 1.8.1958

PERNICA Leoš:"Galerie nesmrtelných - hosté Mariánských Lázní" - přednáška 1.8.1958

* * * - "Nositelé kultury v Mariánských Lázních" - výstava u příležitosti 150 let Mariánských Lázní " od 11.9. do 11.10.1958

PERNICA Leoš: "Slavné návštěvy v Mariánských Lázních" - přednáška 12.9.1958

POLEDNE Jaroslav: "Historie Mariánských Lázní" - přednáška 31.10.1958


 

1959

(Od 1.ledna 1959 vychází Kulturní přehled měsíčně, redaktor Ladislav Hora)

PORAZIL Jaroslav: "Slovo k čtenáři" - III.-s.1

PERNICA Leoš: "Březnová vzpomínka (k 15.3.1939)" - III./s.5 - 6

PERNICA Leoš: "Gorkij u nás ( k 35.výročí pobytu Maxima Gorkého v Mariánských Lázních)" III./s.7 - 8

MAŠEK Karel: "Několik slov k přehlídce lidové tvořivosti" (6.-11.3.1959 v divadle N.V.Gogola) - III./s.12 - 13

* * * "Vědecká a studijní knihovna v Teplé" - u příležitosti otevření knihovny v listopadu 1958 III./s. 21

PAVELKA Otto: "Městské muzeum" (popis částí muzea) - III./s.22 - 23

LUCÁK Karel: "Některé problémy výstavby města" (soubor stavebních akcí) IV./s.5 - 7

PERNICA Leoš: "Lidé, bděte!" - IV./s.8 - 9

PAVELKA Otto: "Pověsti na Mariánskolázeňsku -1. Pověst o Úšovicích." - IV./s.25 - 28

VAŠÍČEK Otakar: "Lázeňská sezóna 1959" - V./s.3 - 4

TITTELBACH František: "Mariánské Lázně - naše město" - V./s.5 - 6

DOSOUDIL dr. "Příprava na letní sezónu u Čsl.státních lázní v Mariánských Lázních" - V./s.7 - 9

* * * "Položení věnců u pomníku J.V.Stalina a na hřbitově Rudoarmějců v Pístově-Martinově" - 9.5.1959

PERNICA Leoš: "Gogolovo výročí" - V./s.17 - 19

PAVELKA Otto: "Beseda o kronice Mariánských Lázní" - 11.5.1959

PERNICA Leoš: "Gogol v Mariánských Lázních" 18.5.1959

PAVELKA Otto: "Pověsti -2. Hraniční kámen u Nové Vsi" - V./s. 35

PAVELKA Otto: "Pověsti - 3. Pověst o hadí královně" - V./s. 36

* * * "Významné osobnosti, které navštívily Mariánské Lázně v červnu, červenci, srpnu" - VI., VII.,VIII.

SOUKUPOVÁ V.: "Z práce sboru pro občanské záležitosti v Mariánských Lázních" - VI./s.5 - 6

? "Třebízský v Mariánských Lázních" - k 75. výročí úmrtí V.B.Třebízského v Mariánských Lázních - VI./s.7 - 9

PAVELKA Otto "Pověsti - 4. O Podhorním mlýnu" - VI./ s.34 - 35

PAVELKA Otto: "Pověsti - 5. Les Kácov u Nové Vsi" - VI./s.35 - 36

PERNICA Leoš: "O české Mariánské Lázně" - VII./s.8 - 9

* * * "Založení Společnosti Fryderyka Chopina při KaSS Mariánské Lázně" 10.června 1959 - VII./s.10 - 11

POLEDNE Jaroslav: "Historie Mariánských Lázní" - přednáška 6.7.1959

KUBÁT Karel: "Léčivé účinky mariánskolázeňských pramenů" - přednáška 17.7.1959

PAVELKA Otto: "Pověsti - 6. Pověst o založení Plané" - VII./s.36 - 37

PAVELKA Otto: "Pověsti -7. Stříbrný hrabě na Bohušově hoře" - VII./s.37 - 38

* * * "Rekreace ROH v Mariánských Lázních" - VIII./s.7-9

PERNICA Leoš: "Theodor Lessing, první oběť nacismu na Karlovarsku" VIII./s.10 - 11

PAVELKA Otto: "Městské muzeum" - VIII./s. 32

PAVELKA Otto: "Pověsti - 8. Hleďsebe a Pozorka" - VIII./s.33 - 34

ČÍŽEK J. "Zdravíme Den horníků" (Horníci Jáchymovských dolů v Zadním Chodově) - IX./s.4 - 5

SOLDÁN J. dr."Celostátní konference stomatologů v Mariánských Lázních" IX./s.8 - 9

PAVELKA Otto: "Pověsti - 9. Památné znaky v Plané" - IX./s.34 - 35

PAVELKA Otto: "Pověsti - 10. Vyhnání Židů z Plané" - IX./s.35 - 36

PAVELKA Otto: "Pověsti - 11. Rodinný šperk pánů z Plavna" -IX../s.36 - 38

* * * "Měsíc československo-sovětského přátelství" XI./s.4 - 5

PAVELKA Otto: "Pověsti - 12. Bílá paní na Kynžvartě" - XI../s.25 - 27

PAVELKA Otto: "Pověsti -13. Čertovy bludičky u Valů" - XI../s. 27

PERNICA Leoš: "... mezi Čechy domov můj" (k 125. výročí vzniku naší národní hymny) - XII./s.5 - 8

MALIJEVSKÝ inž. "Marie Szymanowská" - XII./s. 25 - 26

PAVELKA Otto: "Pověsti - 14. Zaříkávač z Úbočí. - 15. Křížový vrch u Žandova. - 16. Kaplička u Úbočí" - XII./ s.22 - 24


 

1960

(redaktor Ladislav Hora)

MACHÁČEK František: "Konec starého a začátek nového" - I./s.3 - 5

"Závazek Západočeských mlékáren v Mariánských Lázních" - I./s. 6

"K česko-polským vztahům v Mariánských Lázních" - I./s. 7

PERNICA Leoš: "Jozef Ciekierski (1777-1827)" - I./s.7 - 8

MAŠEK Karel: "Pohle zpátky i dopředu" (o místních ochotnících) I./s. 14 - 15

"Bilance roku 1959" - I./s.22 - 30

PAVELKA Otto: "Pověsti - 17. Loupeživý rytíř Turšo" - I./s. 37 - 38

PAVELKA Otto: "Pověsti - 18. Mrtvá ruka" - I./s. 38

PERNICA Leoš: "Fryderyk Chopin - hudba sbratřuje národy" (k 150. výročí Chopinova narození) - II./s.4 - 7

Interview s akademickým sochařem Karlem Otáhalem, autorem Chopina reliéfu v Mariánských Lázních - II./s. 19 - 21

PAVELKA Otto: "Pověsti - 19. Poklad u Červeného mlýna" - II./s. 30 - 31

PAVELKA Otto: "Pověsti - 20. Čertův kupec" - II./s. 31 - 32

PERNICA Leoš: "Literatura bojující" - k Měsíci knihy o spisovatelích-hostech v Mariánských Lázních - III./s.7 - 9

PAVELKA Otto: "Pověsti - 21. O slepém mládenci" - III./s. 21 - 23

GELLÉROVÁ J.: "Vlastivědný kroužek při Městském muzeu v Mariánských Lázních" - III./s. 24 - 25

MALIJEVSKÝ M. inž. "O.A.Kiprenskij v Mariánských Lázních" - IV./s.21 - 22

TITTELBACH František: "Hovoříme o volbách" - interview - V./s.7 - 9

PAVELKA Otto: "Z historie mariánskolázeňského muzea" - V./s.21 - 23

BICEK Zdeněk: "Mark Twain v Mariánských Lázních" - V./s.25 - 26

"III. mezinárodní hudební festival v Mariánských Lázních" - VI./s. 4 - 6

"I.mezinárodní festival amatérského filmu v Mariánských Lázních a VII. celostátní festival amatérského filmu" - VI./s. 9 - 10

GELLÉROVÁ J.: "V.J.Tomášek v Mariánských Lázních" - VI./s.19 - 20

"Významné osobnosti v Mariánských Lázních v červenci a v srpnu" VII.,VIII.

"Fryderyk Chopin v díle českých výtvarných umělců" - VII./ s. 18 - 19

PAVELKA Otto: "Průvodce po sbírkách muzea - I.část" - VII./s. 24 - 25

PAVELKA Otto: "Průvodce po sbírkách muzea - II.část" - VIII./s. 18 - 20

PAVELKA Otto: "Průvodce po sbírkách muzea - l.poschodí" - IX./s. 24 - 25

PAVELKA Otto: "Průvodce po sbírkách muzea - III.část" - X./s. 20 - 21

KLIKORKA Ldislav: "Letošní sezóna ROH" - XI./s. 6

PAVELKA Otto: "Průvodce po sbírkách muzea - IV.část" - XII./s. 21 - 22


 

1961

(redaktor Ladislav Hora)

"Bilance Kulturního a společenského střediska v Mariánských Lázních v roce 1960" - I./ s. 14 - 26

PAVELKA Otto: "Poznáváme město: lázeňský dům Kavkaz" - II./s. 29

TUHÁČEK J.: "Než bude Klub mládeže" - II./s.40 - 41

PAVELKA Otto: "Poznáváme město: městské muzeum" - III./s. 29 - 31

ŠLAJOVÁ Ema: "Z historie KSČ na Mariánskolázeňsku" (podle vyprávění soudruha Zeidlera - IV./s. 9 - 10

TITTELBACH František: "Občanské výbory - důležité pomocné orgány Městského národního výboru" - IV./s. 11 - 13

PAVELKA Otto: "Poznáváme město: Wagnerův dům" - IV./s. 41 - 42

MRAZÍK Miloš: "Kongo" (báseň) - IV./s. 42

"Z práce zájmových kroužků KaSS Mariánské Lázně" -IV./ s. 48 - 49

KLIKORKA Ladislav: "K 60. výročí založení KSČ" - V./s.8 - 9

POLEDNE Jaroslav: "Památné místo Pístov" - V./ s. 10 - 12

STAŠEK Vilém: "Lázeňská sezóna roku 1961" - V./s.13 - 16

CHROUST Miroslav: "IV.mezinárodní hudební festival" - V./s. 17 - 18

POLEDNE Jar. - Hovoříme s poslanci MěstNV v Mariánských Lázních - V./ s. 37 - 40

-lh- "Květnová konfrontace" - V./s. 43 -45

PAVELKA Otto: "Poznáváme své město: lázeňský dům Krym" - V./s. 58 - 59

MALIJEVSKIJ inž. "Z činnosti vlastivědného kroužku při městském muzeu" - V./ s. 61 - 62

MOTL - Hovoříme s poslanci MěstNV v Mariánských Lázních - VI./s. 26 - 27

PAVELKA Otto: "Poznáváme své město: lázeňský dům Merkur" - VII./s. 34 - 35

"Významné osobnosti, které navštívily Mariánské Lázně" - VI., VII., VIII.,IX.

"Hovoříme s Vojtou Neustupným - u příležitosti Blažkovy hry "Příliš štědrý večer" - VIII./ s. 18 - 19

PAVELKA Otto: "Poznáváme své město: lázeňský dům Chopin" - IX./ s. 30 - 31

PAVELKA Otto: "Poznáváme své město" - X./ s. 36 - 37

PAVELKA Otto: "Poznáváme své město: budova Lil" - XI./s. 39

Interview s Vladimírem Klevisem, místním autorem - XI./s.40 - 42

PAVELKA Otto: "Poznáváme své město: budova solivárny" - XII./s. 36 - 37


 

1962

(redaktor Ladislav Hora)

"Sdružení přátel a spolupracovníků muzea v Mariánských Lázních" - I./s.22

"Za socialistické Mariánské Lázně" - I./s. 36 - 40 (výstavba Mariánských Lázní), II./ s. 28 - 30 (pokračování), III./ s. 41 - 43 (pokračování)

DOLENSKÝ Václav: "Nejlepší v ČSSR (místní sportovci)" - I./s. 46 - 47

PAVELKA Otto: "Poznáváme své město: dům Maxima Gorkého" - II./s. 35 - 37

SEIDL J. "Sport lyžařský" - II./s. 41 - 43

PAVELKA Otto: "Poznáváme své město: divadlo N.V.Gogola" - III./s. 27 - 29

PAVELKA Otto: "Památník Maxima Gorkého v Mariánských Lázních" - III./s. 37- 38

"Významné osobnosti, které navštívily Mariánské Lázně" - VI., VII., VIII.

"Šachy a Mariánské Lázně" - VII./s.35

"V.mezinárodní hudební festival F. Chopina" - VIII./s. 3 - 8

"Jednou větou z Mariánských Lázní" - VIII./s.32

HERZOGOVÁ Věra: "Fryderyk Chopin" - XI./ s. 17 - 18


 

1963

(Zcela chybí články - jen kulturní programy v městě a přetisk soupisů hostů Mariánských Lázní podle minulých ročníků - třikrát se měnil redaktor (I. až VI. Ladislav Hora, VI.-XI. Ema Šlajová, XII. Jana Dvořáková)


 

1964

(Opět chybí články a pouze kulturní programy v městě, obecná světová a politická výročí bez vztahu k městu Mariánské Lázně - redaktorem celý rok Ema Šlajová.)

PAVELKA Otto: "Poznáváme své město: dům Třebízský" - II../s.28


 

1965

(Opět se třikrát mění redaktor - I. až II. Ema Šlajová, III. až VI.Ladislav Hora a VII. až XII. Vlasta Ungrádová. Po příchodu Vlasty Ungrádové se opět začínají objevovat místopisné články.)

"Významné osobnosti v Mariánských Lázních" - VI.,VII.,VIII.

SIMONIDES Jaroslav: "Slavnostní dny Fryderyka Chopina" - VIII./s.12 - 13

MÜLLEROVÁ Dora Ing.: "Goethe a Pozorka u Mariánských Lázní " - VIII./ s. 34 - 35

PERNICA Leoš: "Goethe v Mariánských Lázních - 1. Výmarský epilog." X./s. 28 - 29

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "20 let divadelní práce pro Mariánské Lázně" - XI./s. 10 - 11

PERNICA Leoš: "Goethe v Mariánských Lázních - 2. Sedmnáctkrát v Čechách" XI. / s. 29 - 31

PERNICA Leoš: "Goethe v Mariánských Lázních - 3. Jsme dlužni lásku." a "Goethe v Mariánských Lázních - 4. V paláci Klebelbergově." XII. / s. 27 - 31


 

1966

(Redaktorem I. až XI. Vlasta Ungrádová, XII. Milada Mertová)

PERNICA Leoš: "Goethe v Mariánských Lázních - 5. Milostný srpen." I. / s. 35 - 37

"Znáš město, ve kterém žiješ ?", kurs KaSS pořádaný od 26.1.1966 s přednáškami - II./ s. 27, III./ s. 30

PAVELKA Otto: "Zakladatelé a budovatelé Mariánských Lázní " - přednáška

MALIJEVSKIJ M. inž. "Nejnovější poznatky o pobytu slavných návštěvníků Mariánských Lázní " - přednáška

DIENEL J. Ing. " Stavební památky a pamětní desky v Mariánských Lázních" - přednáška

KUBÁT Karel MUDr. "Minerální prameny a lázeňská léčba" - přednáška

HOFBAUER František: "Zahraniční návštěvníci v současné době" - přednáška

KLIKORKA Ladislav: "Rekreace pracujících v Mariánských Lázních v zotavovnách ROH" - přednáška

REKTOR Jaroslav: "Výstavba Mariánských Lázní v současné době - výhledové plány další výstavby" - přednáška

PERNICA Leoš: "Goethe v Mariánských Lázních - 6. Appasionata." II./s. 36 - 37

PERNICA Leoš: "Goethe v Mariánských Lázních - 7. Strast přišla na svět z vášně" III./ s. 34 - 37

PERNICA Leoš: "Dráty v mlze" - povídka - IV./ s. 33 - 36

* * * Báseň J.V.Sedláčka "Pozdravení Mariánských Lázní " -V./ s.35

PERNICA Leoš: "Mistři české kultury XIX.století v lázních - Šnajdr - Sedláček - Dobrovský" - V./ s. 36 - 38

PAVELKA Otto. "Kapitoly z historie města (muzeum)" - VI./ s. 17

PERNICA Leoš: "Mistři české kultury XIX.století - Tomášek - F.J.Smetana - P.J.Šafařík - F.J.Sláma - F.Škroup -Kateřina Podhorská - K.Strakatý" - VI./ s.38 - 41

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Víte,že ...." - VI./ s.43

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Kdo z nás ví ..." - VII./ s. 14

PERNICA Leoš: "Mistři české kultury XIX. století - Vilemína Čermáková, Jan Neruda)" - VII./s. 38 - 41

I.ročník memoriálu Hany Trejbalové 10.7.1966 - VII./ s. 42 - 43

VII. slavnostní dny Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních - VIII./ s. 8 - 9

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Osobnost chebského kata" - VIII./ s.14 - relace místního rozhlasu

"Co vás zajímá o pramenech" - VIII./ s.16 - 17

PERNICA Leoš: "Mariánské Lázně v době Chopinova pobytu" - VIII./s.39 - 42

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Kdo byli plánští Chodové?" - IX./ s. 26

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Mariánskolázeňské divadlo N.V.Gogola před generální opravou" - X./ s.31 - 33


 

1967

(Novou redaktorkou od prosince 1966 se stala Milada Mertová.)

"Z historie muzea - Kiprenského obraz Goetha" - II./ s. 32 - 33

"Bobová dráha" - II./ s. 39

"Edison v Mariánských Lázních" - III./ s.46

PAVELKA Otto: "Maxim Gorkij v Mariánských Lázních" - IV./ s. 38

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Ještě k historii obce Úšovice" - IV./ s. 39

"Pro mariánskolázeňskou zelenou krásu" - IV./ s.49

KULÍŘ Vratislav: "Na okraj kulturního léta" - V./ s.3

PAVELKA Otto: "Nejstarší zprávy o pramenech Mariánských Lázní " - V./s. 43

-m- "Píše se rok 1897" - V. s. 46

PERNICA Leoš: "Letos jubilejní - Mezinárodní hudební festival" - VI. /s.3

PERNICA Leoš: "Mariánskolázeňské portréty - Karel Strakatý - Miloslav Bervíd" - VI. / s. 8 - 9

"Významné osobnosti v Mariánských Lázních" - VI., VII., VIII.

"II.ročník memoriálu Hany Trejbalové" - VI./ s.46

KLAUSNEROVÁ Eva: "Tepelský klášter" - VII./ s.45 - 46

SIMONIDES Jaroslav: "Chopinův festival v Mariánských Lázních již poosmé" - VIII./ s. 2 -3 a 10

-c- "Josef Vojtěch Sedláček" - IX./ s.44

PERNICA Leoš: "Mariánskolázeňské portréty - Václav Skalník - Ing. Zbyněk Martínek" IX./ s. 46 - 47

-m- "Prvopočátkové divadla mariánskolázeňského" - IX./ s. 51

-n- "Sandow 67" - IX./ s.49 - 50

PERNICA Leoš: "Král valčíků s českým houslistou v Mariánských Lázních (Johann Strauss a František Ondříček)" - X./ s.44

PERNICA Leoš: "Čtyři měsíce v hotelu Maxhof" - XI./ s. 35 - 36

PERNICA Leoš: "Český tisk o pobytu Maxima Gorkého v ČSR" - XI./ s.37


 

1968

(Redaktorkou I. až X. Milada Mertová, XI. až XII. neuvedeno (vedl Karel Mašek)

"Z historie ruského kostela" - I./ s. 38 - 39

"Za nejširší účast lidu na správě státu-volební program Mar. Lázní " -IV./ s. 35 - 38

PERNICA Leoš: "Když nastal čas - Karel Strakatý" - IV./ s.39 - 41

-m- "Znáte znak Mariánských Lázní ?" - VI. / s.41 -43

PERNICA Leoš: "Medvídek Emila Zátopka" (Hana Trejbalová) - VII./

PERNICA Leoš: "Tradice hotelnictví v Mariánských Lázních" - VIII./ s. 40 - 43

NEJDL Karel: "Fryderyk Chopin v Mariánských Lázních" - IX./ s. 11 - 14

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Mariánskolázeňské divadlo stoleté v srpnu" - IX./s.16 - 17

PERNICA Leoš: "Kde sedával anglický král" - IX./ s.30 - 32

PAVELKA Otto: "150 let Goethova domu v Mariánských Lázních" - X./ s.34 - 35

HORA Ladislav: "K výstavě výtvarných prací žáků LŠU v domě Chopin" -XII./s.20 - 23

PAVELKA Otto: "Pověst o Úšovicích" - XII./ s. 40 - 41


 

1969

(celý ročník není uváděn redaktor Kulturního přehledu (vedl Karel Mašek)

PERNICA Leoš: "Leden před padesáti lety" - I./ s. 38 - 39

PERNICA Leoš: "Neopouštěj, Hospodine. toho národa" (V.B.Třebízský) - II./ s.30 - 32

PAVELKA Otto: "Historické památky na Mariánskolázeňsku" - IV./ s.28 - 30

PERNICA Leoš: "V tichém zamyšlení" (1945-1969) - V./ s.35

PERNICA Leoš: "Opomíjen nikoliv zapomenut" VI./ s. 40 - 42

"Zámek Kynžvart - svatby na zámku" - VI./ s.5

NEJDL Karel: "Mariánské Lázně podle dvou starých rytin" - VI./ s.40 - 42

PERNICA Leoš: "Aub - Ondříček - Kubelík - Kocián - Příhoda v Mariánských Lázních" - VII./ s.34 - 35

"Fryderyk Chopin v Mariánských Lázních" VIII./ s.26

PERNICA Leoš: "Milé vlasti, kde Tě bolí ? " (Vzpomínka na F.J.Slámu) - VIII./ s. 40 - 41

PERNICA Leoš: "Mariánskolázeňská symfonie Richarda Wagnera" - IX./ s. 40 -41

PERNICA Leoš: "Mariánské Lázně - město Goethovy Elegie" - X./ s.33

"Elegie" - X. s.32

PERNICA Leoš: "Kašpar ze Šternberka v Mariánských Lázních" - XII./ s.28 - 29


 

1970

(Redaktory I. až II. Marta Krahulcová, III. Ladislava Vainarová, IV.až V. Marta Krahulcová, VI. až VII. Karel Mašek, VIII. až XII. "Redakční rada" (vedl Karel Mašek)

PERNICA Leoš: "Modrý abé" ( 150 let od smrti Josefa Dobrovského) - I./s. 28 - 29

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Staré slovanské osídlení na Karlovarsku a Chebsku" -II./ s.4- 6

PERNICA Leoš: "Byla Ema Destinová v Mariánských Lázních ?" - II./ s. 24 - 25

PERNICA Leoš: "Aktion Gitter" - III./ s. 30 - 31

PERNICA Leoš: "U klavíru Václav Jan Tomášek" - IV./ s.17 -18

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Pomníky a památníky v Mariánských Lázních" -IV./ s.30 - 31

PERNICA Leoš: "Dopis z lázní" (J.P.Šafařík) - - VI./s. 25 - 26

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Pamětní desky v Mariánských Lázních" - VI./ s. 32 -- 33

-rt- "Jak žili mariánskolázeňští kantoři" - VII./ s.22 -- 24

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Zaniklé výletní restaurace a kavárny" - VII. /s.24 - 26

"George Sandová a Fryderyk Chopin" - VIII./ s. 10 -- 12

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "150 let od smrti J.J.Nehra" - IX./ s. 26 -- 27

PAVELKA Otto: "Král valčíků s českým houslistou v Mariánských Lázních" - IX./ s. 28 - 29

-ot- "Právem je tato krajina česká" - X./ s.24 - 25

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Historie rozborů mariánskolázeňských pramenů" - X./s. 26 -27

PAVELKA Otto: "Slavní ruští a sovětští návštěvníci Mariánských Lázní" - XI./ s. 28 -30

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Selská povstání v našem okolí před 290 lety" - XI./ s. 31 - 32

"Sborový zpěv Mariánských Lázních" - XII./ s. 13

PAVELKA Otto: "Mark Twain v Mariánských Lázních" . XII./ s. 21 - 23

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Historie dolování v okolí Mariánských Lázní" - XII./ s. 24 - 26


 

1971

("Redakční rada" (vedl Karel Mašek) I. až II., potom III.až XII. Stanislav Sedlák)

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Jak se zasílaly mariánskolázeňské vody dříve a nyní" -I./ s. 21-22

PAVELKA Otto: "Pozdravy a lásku z Poruby" (Gorkij) - I./ s. 24 - 25

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Dostavníkem a železnicí do Mariánských Lázní " -II./s.28 - 30

PAVELKA Otto: "Vzpomínka na Mariánské Lázně - valčík opus 89" (L.Spohr) - III./ s. 24 - 26

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Od počátku kolonádní hudby v Mariánských Lázních" - III./ s. 28 -30

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Z historie Úšovic" - IV./ s.29 -32

"II.mezinárodní golfový turnaj" - V./ s. 30 -32

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Jak vznikly obce Velká Hleďsebe, Klimentov a Valy" - VI./ s. 29 - 31

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Staré pověsti z našeho okolí" - VII./ s. 25 -29

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Po stopách Chodů v našem kraji" - VIII./ s. 26 -29

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Po stopách Chodů v našem kraji - II." - IX./ s. 25 -27

PAVELKA Otto: "Bude opět Goethův pomník v Mariánských Lázních ?" -IX./s.29 - 31

"Jak plnil MěstNV volební program v období 1964-1971 ?" X./ s. 4 -- 7

"Návrh volebního programu Národní fronty v Mariánských Lázních 1971-1975" - XI./ s. 4 - 12


 

1972

(Redaktor I. až VII. Stanislav Sedlák, VIII. až XII. Věra Vydrová)

PŘÍHODA Jan Ing.: "PF 72" - I. /s.1

PAVELKA Otto: "Profesor Lessing - první oběť nacismu na půdě Československa" - II./ s. 31 - 33

PELC M.: "Den učitelů 1972" - III./s. 1

"Johann Wolfgang Goethe" (Elegie) - III./ s. 25 - 27

"Pěvecký soubor v Mariánských Lázních" - IV./ s.14 - 15

PAVELKA Otto: "Zapomenuté portréty z alba slavných návštěvníků Mariánských Lázní" - IV./s. 24 - 26

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z historie lázeňských míst v okolí Mariánských Lázní" - VI. / s.18 -21 a pokračování VII./ s.32 - 35

"II.mezinárodní festival dechových orchestrů mladých" - VII./ s. 20 - 21

HUML Zdeněk: "150 let pošty v Mariánských Lázních" - VII./ s. 29 - 30

"XIII. Chopinův festival - mezinárodní přehlídka pianistů" - VIII./ s.7

"Chopin talentem občan světa" + "Mariánské Lázně v době Chopinova pobytu" - VIII./s. 8 - 9

PAVELKA Otto: " Zapomenuté portréty z alba slavných návštěvníků - Ada Sari" - VIII./ s. 30 -32

HUML Zdeněk: "150 let pošty v Mariánských Lázních" - VIII./ s. 33 - 34

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Proč jsou Mariánské Lázně mladým městem" - IX. / s. 25 - 27

BLAŽEK Jan: "Městská doprava v Mariánských Lázních a Dopravní podnik Mariánských Lázní od minulosti k dnešku" - IX./ s.28-30

"Úspěšné Mariánské Lázně" (Socialistická soutěž) - X. /s. 4

PAVELKA Otto: " Zapomenuté portréty z alba slavných návštěvníků - Anton Grigorjevič Rubinštejn" - X./ s. 23 - 25

BLAŽEK Jan: "Činorodé poslání Dopravního podniku Mariánských Lázní" - X./ s. 26-28

"František Novotný in memoriam" - XI./ s. 3

HORÁK: " Náš společný úkol" (SČSP) - XI./ s. 27 - 28

HUML Zdeněk: "Poštovské listy z Jedlového mlýna" - XI./ s. 29 - 31

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Dvěstědvacetiny dr.Josefa Nehra" - XII./ s.4 - 5

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Staré pověsti z našeho okolí" - XII./ s. 24 - 26


 

1973

(Redaktorka Věra Vydrová)

PŘÍHODA Jan Ing.: "PF 73" - I./ s.1

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Podhora" - I./ s. 19 -22

SUCHÁNKOVÁ Vlasta: "Vzpomínky na únor 1948" - II./s. 25 - 26

SOUKUPOVÁ Alena: "Přehlídky odborných dovedností učňů" - IV./ s.5

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Po starých vycházkových cestách .1." - IV./ s. 23 - 26 (následovalo zděšení a zákaz dalšího publikování v Kulturním přehledu od autora)

"Lázně patří pracujícím" (25 let čsl. socialistických lázní a zřídel - k odhalení pamětní desky v Mariánských Lázních) - VII. /s. 2 - 4

NEJDL Karel: "Jak byla založena Společnost Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních" - VIII./ s. 5 - 7

VLK Emil: "Klavírní soutěž z díla F. Chopina" - VIII./ s. 4

"40. výročí smrti Prof. dr. Theodora Lessinga" - VIII./ s.28

"Zpč.symfonický orchestr před novou sezónou" - XI./ s.12

VRBOVÁ Alena: "Pozdrav" - báseň - XII./ s.1

KUFNEROVÁ Bohuslava: "Maxim Gorkij" - XII./ s.3 - 5


 

1974

(Redaktorka Věra Vydrová)

PŘÍHODA Jan Ing.: "Do nového roku 1974" - I./ s.1

PŘÍHODA Jan Ing.: "Plnění celoměstského socialistického závazku roku 1973" -IX./ s.4

"Filmové premiéry - Výstřely v Mariánských Lázních" - II./ s. 23 - 24

"Celoměstský socialistický závazek na rok 1974" - III./ s. 3 - 5

-JM- "Dvacet let západočeského symfonického orchestru" - V./ s. 14 - 15

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.: "K 90.výročí úmrtí V.B.Třebízského" - VI./ s. 22 - 23

"Začíná XV. Chopinův festival" - VIII./ s. 10 - 12

ZÍMA Otakar: "A znovu začíná školní rok ..." - IX./ s. 3 - 4

"Hudební básník klavíru Fryderyk Chopin" - X./ s.3

"Zprávy z městského výboru SSM v Mariánských Lázních" - XII./ s. 19 - 23

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Kynžvartské léčivé prameny" - XII./ s. 24 -- 25


 

1975

(Redaktorka I. až V. Věra Vydrová od VI.do XII. Hana Vondráková a až do konce roku 1989)

PŘÍHODA Jan Ing.: "Do rozhodujícího roku 1975" - I./s. 2

"První zimní olympiáda mládeže" - I./ s. 16 -19

"Zprávy z městského výboru SSM v Mariánských Lázních" - I./ s. 20 -22

HARVÁNEK Jan: "Chráněná krajinná oblast Slavkovský les - Víte,že ..." - I./ s. 24 - 25

"Plnění celoměstského socialistického závazku 1974" - II./ s.6

"Zprávy z městského výboru SSM v Mariánských Lázních" - II./ s.20

HARVÁNEK Jan: "CHKO - rezervace Smraďoch" - II./ s.25

"O činnosti občanských výborů" - III./ s.6

" Březen - měsíc knihy" - III./ s.7

HARVÁNEK Jan: "CHKO - víte, že ..." - III./ s. 23

"Maxim Gorkij: V.I. Lenin" - IV./ s. 3 - 4

MALÍKOVÁ Míla: "O činnosti občanských výborů" - IV./ s.6

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "CHKO - Pístovská tragédie" - IV./ s.19 -21 ( po zákazu publikování v období IV.1973-III.1975 povolen příspěvek pod hlavičkou CHKO Slavkovský Les )

"Zprávy z městského výboru SSM v Mariánských Lázních" - IV./ s. 22

PŘÍHODA Jan Ing.: "30 vítězných let - Mariánské Lázně" - V./ s. 3 - 4

"Okrsková spartakiáda Mariánské Lázně" - V./ s. 10

"Zahájení XVIII.mezinárodního hudebního festivalu a kulturního léta 1975 v Mariánských Lázních" V./ s. 17

"Život pionýrů" -VI./ s.3

VĚTROVSKÝ Václav: "Městský dům pionýrů a mládeže" - VI./ s.4

HÁLA Petr: " SSM ČSSR" (Svazáci v Mariánských Lázních) - VI./ s.5

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Historie litinové tzv. Nové kolonády" - VI./ s.6

STAŠEK Vilém: "Stručná zpráva o rekonstrukci kolonády" - VI. / s.7

KLIKORKA Ladislav: "25 let rekreační péče ROH v Mariánských Lázních" - VI./ s.8

anonym - "Kronika Mariánských Lázní (období 1945-1974) - VII. /s. 3 - 5

HARVÁNEK Jan: "CHKO - rašeliniště a rezervace" - VII./ s. 28

HUML Zdeněk: "Vyprávějí pamětníci" VII./ s.25-27 a VIII./ s. 35 - 38

VĚTROVSKÝ Václav: "Městský dům pionýrů a mládeže" - VII./ s.28

"Kultura a významné kulturní akce" - VIII./ s.4

SIMONIDES Jaroslav: "XVI.Chopinův festival v Mariánských Lázních 16. až 23. 8. 1975" - VIII./ s. 10 - 11

SIMONIDES Jaroslav: "Chopin v Čechách" - VIII./ s.12 - 13

7O let golfu v Mariánských Lázních" - VIII./ s. 30 - 31

"Školství" - IX./ s.3

HARVÁNEK Jan: "CHKO - hadcové rezervace" - IX./ s.19 -- 20

MILFAIT Jaroslav: "Čest tobě, modrá armádo!" -IX./ s. 21 -- 23

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.: "Některé kuriozity z dějin lázeňství" - IX./ s. 27 -- 28

"Bytová výstavba - komunikace a doprava v Mariánských Lázních" - X. / s. 5 - 6

Interview s národním umělcem Ladislavem Peškem - X./ s. 16 - 17

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "CHKO - Balbínův pramen a minerální prameny v západní části Mariánských Lázní" - X./ s. 18 - 19

KŘÍŽEK Vladimír MUDr. CSc.: "Některé kuriozity z dějin lázeňství" - X./ s. 36

"Politickovýchovná práce" - XI./ s.15

"Ludvík Svoboda - 25.11.1895" - XI./ s. 31 - 32

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Divadlo lidové tvorby v Mariánských Lázních" - XI./ s.36 - 37

"Celoměstský socialistický závazek "Za Mariánské Lázně krásnější" - XII./ s.4 - 5

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "CHKO - Pottovo údolí" XII./ s.24 - 27


 

1976

(V roce 1976 připojení obcí Zádub, Závišín, Milhostov, obě Hleďsebe, Valy, Ovesné Kladruby, Vysočany, Vlkovice, Martinov, Kladská k Mariánským Lázním, ale v Kulturním přehledu ani zmínka o tom)

PŘÍHODA Jan Ing.: "1975-1976" - I./ s. 4 - 5

"Celoměstský závazek" - I./s.6

"Výstavba města" - I./ s. 7 - 9

HARVÁNEK Jan: "CHKO návštěvní řád, krmení ptactva" - I./ s. 24 - 25

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Zajímavosti (obec, škola)" - I./ s. 28 - 29

KULEŠ Josef Dr.: "Otevření nemocnice" - II./s.11

"Služby, obchod v Mariánských Lázních" - II./ s. 12 -- 14

KŔÍŽEK Vladimír MUDr.: "O peloidech a jejich léčebném použití" - II./ s. 16 -- 17

HARVÁNEK Jan: "CHKO - ptactvo Slavkovského lesa" - II./ s. 28 -- 29

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Zajímavosti - železniční trať do Chebu, Nové lázně, Donbas) - II./ s. 30 - 32

"V rámci oslav 30.výročí trvání hudebního školství v Mariánských Lázních" - III./ s. 24 - 25

GROSSMANN Ilja: "SSM a PO v Mariánských Lázních" (interview) - III./ s.26

HARVÁNEK Jan: "CHKO - jezevec, tetřev, tetřívek, jarní rostliny" - III./ s. 28-29

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "K otázce starého slovanského osídlení v našem okolí" - III./ s. 29 - 31

"Na úseku kulturní politiky strany" - Okresní konference KSČ - IV./ s.5

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Pístovský pochod smrti" - IV./ s. 27 - 29

HARVÁNEK Jan: "CHKO- Nevypalovat starou trávu!" - IV./ s.30

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.: "Horkovzdušné parní lázně a sauna" - IV. /s. 31 - 32

"Rozhovor s delegátem XV.sjezdu KSČ (soudruh Borszanyi)" - V./ s.9 -10

HARVÁNEK Jan: "CHKO- výlet na Holinu" - V./ s.30

"Den stavbařů v Mariánských Lázních" - VII./ s. 3 - 4

"Památník vítězství v Mariánských Lázních" - VI./ s. 4 - 5

"Informace o činnosti Městského výboru SSM v Mariánských Lázních" - VI./ s.17

"Zájmová umělecká činnost v Mariánských Lázních" - VI./ s.20

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Vodoléčba a její tradice" - VI./ s. 26 - 27

HARVÁNEK Jan: "CHKO- Vítáme vás v Mariánských Lázních" -VI./ s. 31

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Mariánské Lázně a vynález měření krevního tlaku" - VII./ s. 20 - 21

HARVÁNEK Jan: " CHKO- výlet na Vlček" - VII./ s. 22 23

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Zajímavosti - historie divadla" - VII./ s. 24 - 25

"Dvacet let činnosti dechového kvinteta ZSO" - VII./ s. 33

"XVII. Chopinův festival v Mariánských Lázních 1976" - VIII./ s.6 - 9

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Thalasoterapie aneb léčebné koupání v moři" VIII./ s. 23 - 26

HARVÁNEK Jan: " CHKO - fauna" - VIII./ s. 27 - 28

BENDA Klement: "Školská a kulturní komise MěstNV v Mariánských Lázních" - IX./ 2 -3

"Den železničářů v Mariánských Lázních" - IX./ s. 4 - 6

"Letecká doprava v Mariánských Lázních" - IX./ s. 24 -- 25

"Moderní gymnastika v Mariánských Lázních" (výbor oddílu) - IX./ s. 27

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Bohuslav Balbín o mariánskolázeňských pramenech" - IX./ s. 28 - 29

HARVÁNEK Jan: "CHKO-přírodní rezervace" - IX./ s. 30 - 31

"Volby - říjen 1976 v Mariánských Lázních a integrovaných obcích" - XI./ s.6

"Důležité pokyny voličům" - X./ s. 9 - 10 a 19

ŽALOUDEK Karel MUDr.: "Aby byly Mariánské Lázně stále krásnější" - X./ s. 11 - 12

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.,CSc.: "K počátkům lázeňství v Rusku" - X. / s. 30 - 31

HARVÁNEK Jan: "CHKO - zvířata, která přežila" - X./ s. 32 - 33

"Co řekli o ČSSR a Mariánských Lázních odboráři ze zahraničí" - XI./ s.8

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Rozvoj lázeňství v SSSR" - XI./ s. 21 - 23

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Zajímavosti" - XI./ s. 36

KOVAŘÍK Ladislav: " Slovo k roku 1976" - XII./s.4 - 5

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "200 let Václava Skalníka" - XII./ s.20

HARVÁNEK Jan: "CHKO- mininaučná stezka Smraďoch" - XII./ s. 22


1977

PŘÍHODA Jan Ing.: "PF 77" - I./ s. 2 - 3

ŠTYS Dalibor Ing.: "Rekonstrukce divadla N.V.Gogola v Mariánských Lázních" - I./ s. 4 - 7

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Historie divadla N.V.Gogola v Mariánských Lázních od roku 1945" - I./ s. 8 - 9

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Slavný mariánskolázeňský lékař Karel Josef Heidler" - I./ s.24 - 27

"Dvacet let Městského stavebního podniku" - II./ s.5

"II.zimní olympiáda mládeže"- II./ s. 6 - 7

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Nejstarší písemné zprávy o mariánskolázeňských pramenech" - II./ s. 20 - 22

HARVÁNEK Jan: "CHKO- Lesy od obzoru k obzoru" - II./ s.23 - 25

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Víte,že ... o divadle lidové tvorby" - II./ s.29

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Jak se dříve léčila otylost v Mariánských Lázních" - III./ s. 27 - 30

HARVÁNEK Jan: "CHKO - Květy vodních ploch a břehů" - III./s. 31 - 32

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Mariánské Lázně a léčba urolitiázy" - IV./ s.22-24

HARVÁNEK Jan: "CHKO-klenot Slavkovského lesa - rožec kuřičkolistý a jeho vzácní příbuzní" - IV./ s. 25 - 26

"Výsledky socialistické soutěže "Za Mariánské Lázně krásnější" 1976" - IV. / s.31

"Mariánské Lázně v roce 1924" - IV./ s. 38

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Ibsenův Nepřítel lidu a hygiena lázní" -V./ s. 28 - 29

HARVÁNEK Jan: "CHKO-pestrá paleta barev údolních a horských luk" - V./ s. 30 - 31

"Golfový turnaj "Soutěž vítězství" a "Plochá dráha" - V./ s. 36 - 37

"Uznání vlády Mariánským Lázním" - VI./ s.3

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "80 let od smrti Šebastiána Kneippa" - VI./ s. 20 - 21

HARVÁNEK Jan: "CHKO- zvířata, která přežila" - VI./ s. 22 - 24

"Historický kalendář městské hromadné dopravy v Mariánských Lázních" -VII./ s. 2 - 5

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Profesor Přerovský" - VII./ s. 26 - 27

HARVÁNEK Jan: "CHKO - rašeliniště-gigantické zásobárny vody" - VII./ s. 28 - 31

//KP ze srpna chybí//

"Železničáři k jubilejnímu roku 60. výročí VŘSR" - IX./ s. 4 - 5

PAVELKA Otto: "Památník Maxima Gorkého" - IX. / s. 20

PAVELKA Otto: "K.M.Staňukovič v Mariánských Lázních" - IX. / s. 20 - 22

ŠTEFAN Miroslav: "Aktiv mladých poslanců v Mariánských Lázních" -IX. / s.23

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Jöns Jakob Berzelius a české lázně" - IX. / s. 27 - 28

HARVÁNEK Jan: "CHKO- výlet na Smraďoch a Vlček" - IX./ s.29 - 30

Městský výbor SSM - Mládež v Mariánských Lázních - X./ s.3

"Podzimní setkání turistů Západočeského kraje" - X. / s.4 - 5

BENDA Klement: " Začal školní rok 1977-78" - X./ s. 6 - 7

PAVELKA Otto: "Slavní návštěvníci Mariánských Lázní . V.M.Bechtěrev" - X./ s. 26

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Terénní kůry v lázních" - X./ s.27 - 29

HARVÁNEK Jan: "CHKO-naučná stezka Kladská" - X. / s. 30 - 32

Anonym: "Vliv klimatu čili o turistice jinak" - X./ s.33 - 34

KOVAŘÍK Ladislav: "Slovo k 60. výročí VŘSR" - XI./ s.3

"Přátelství a družba (Městský výbor SČSP)" - XI./ s. 6 - 7

ZÍMA František: "Aktiv pracovníků odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky ČSD v Mariánských Lázních" - XI./ s. 8 - 9

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "V.I.Lenin a sovětské lázeňství" - XI./ s. 25 - 28

PAVELKA Otto: "Slavní návštěvníci Mariánských Lázní " - XI./ s. 31-32 a XII./ s. 25

HARVÁNEK Jan: "CHKO-opeřená krása Slavkovského lesa" - XI./ s.33

BATĚK M.: "20. výročí založení ČSTV a TJ v Mariánských Lázních" - XI./ s.34

KOVAŘÍK Ladislav: "Slovo ke konci roku 1977" - XII./ s. 4 - 5

STAŠEK Vilém: "Zvelebovací akce Akce Z" - XII./ s. 6 -7

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Pjatigorsk- perla podkavkazských lázní" - XII./ s. 26 - 29

HARVÁNEK Jan: "CHKO-středověká těžba cínu v oblasti Slavkovského lesa" - XII./ s. 30 - 31

VRANÝ Karel: "Hifiklub Svazarmu Mariánské Lázně " - XII./ s.33

ČERNÝ Václav inž. "Demolice areálu Krym-Tepelský dům" - XII./ s. 34 - 35


 

1978

PŘÍHODA Jan Ing. "Pf 1978" - I. /s.3

ČTVRTNÍKOVÁ Jaroslava: "Sbory pro občanské záležitosti - 25 let" - I./ s. 4 - 5

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "75 let od založení Výzkumného ústavu balneologického v Mariánských Lázních" - I./ s.23 - 25

HARVÁNEK Jan: "CHKO - Víte,že ..." - I./ s. 34 - 35

KOVAŘÍK Ladislav: "30. výročí Vítězného února" - II./ s.2 a 3 - 8

ŠTEFAN Jaroslav: "Těsně před Vítězným únorem" - II./ s.9 - 11

HUML Zdeněk: "Můj Únor - vzpomínka" - II./ s. 12 - 13

SKÁCELÍK FRantišek dr. "Vzpomínka na Únor 1948" - II. /s. 14 - 16

HARVÁNEK Jan: "CHKO-geologická stavba" - II./ s. 33 - 34

BENDA Klement: "Mezinárodní den učitelů 28.3." - III./ s.4

KASKA L. "Antibabylon" ( o mezinárodním studijním středisku) - III. /s.5

"Nejen v březnu - měsíci knihy" ()O knihovně) - III./ s.6 - 7

HARVÁNEK Jan: "CHKO - O zvířeně" - III./s. 31 - 33

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Víte,že ..." - III./ s. 36 - 37

POLEDNE Jaroslav: "Mezinárodní pamětní dny odboje" - IV. / s.4 - 5

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Pístovský pochod smrti" - IV. / s. 7 - 8

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "O kyselkách a kysličníku uhličitém" - IV./ s. 23 - 25

HARVÁNEK Jan: "CHKO - Podhorní nádrž" - IV./ s.26- 28

HAVLÍČEK Bohumil: "Ekonomický význam lázeňství" - V./ s.10 - 12

HARVÁNEK Jan: "CHKO -vydra a ondatra" - V./ s. 32 - 33

"V.Remek v Mariánských Lázních" - VI./ s. 2 - 3

HARVÁNEK Jan: "CHKO - Podhorní vrch" - CI./ s. 26 - 28

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "185 let Františkových Lázní" - VI./ s. 29 - 31

"Den stavbařů" (Městský stavební podnik) - VII./ s.23

"Galeův pohár" - VII./ s. 24 - 25

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "O léčivé vodě v pověstech a pohádkách" -VII./ s. 26 - 27

HARVÁNEK Jan: "CHKO-přírodní rezervace Slavkovského lesa" - VII./ s. 26 - 30

"XIX. Chopinův festival" - VIII./ s. 4 - 12

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "100 let od narození profesora Cmunta" -VIII./ s.30 - 31

HARVÁNEK Jan: "CHKO-místní prameny" -VIII./ s. 35 - 36

ŠIMKOVÁ Eva dr.: "Lázeňské dny zdraví" - IX./ s.2

NEDBAL Jaroslav: " Den železničářů v přípravách" -IX./ s. 3 - 4

HARTL Josef: "Ze života BSP v železniční stanici Mariánské Lázně " - IX./ s.5 - 6

HRABĚ Antonín: "Z činnosti TJ Lokomotiva Mariánské Lázně " - IX. / s.7

MARYŠKOVÁ Libuše: "Úkoly mateřských škol 1978-79" - IX./ s. 8 - 9

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Krajem léčivých vod" - IX./ s. 26 - 28

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Balneologické expozice lázeňských muzeí" - IX./ s. 31 - 32

HARVÁNEK Jan: "CHKO - poštolka obecná" -IX./ s. 35 - 36

KOVAŘÍK Ladislav: "Městská organizace Národní fronty v Mariánských Lázních plní závěry XV.sjezdu KSČ" - X./ s. 4 - 5

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Via Regia - památka skrytá v lesích" - X. /s. 23 - 27

HARVÁNEK Jan: "CHKO - studená krása" - X./ s. 30 - 31

KLIKORKA Ladislav: "K Měsíci čsl.-sovětského přátelství" -XII./ s. 3 - 4

MILITKÁ Iva: "O rekonstrukci Městského muzea" - XI./ s.15

"Přehled činnosti TJ v Mariánských Lázních" -XI./ s. 30 - 31

HARVÁNEK Jan: "CHKO - mloci a žáby" - XI./ s.32 - 33

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "Vývoj pověstí o založení Karlových Var" - XI./ s.34 - 35

Anonym: "Po 50 letech hotelové školy v Mariánských Lázních" - XII./ s.11 - 13

"Klub čsl. filatelistů O3-3 Mariánské Lázně" -XII./ s. 28 - 29

KŘÍŽEK Vladimír MUDr..: "O lázeňských pohárcích" - XII./ s. 30 - 31

HARVÁNEK Jan: "CHKO - brkoslav severní" - XII./ s. 32 - 33


 

1979

BURIAN Václav: "Neslevíme z vysoké náročnosti", I./3

"Úvodní slovo k roku 1979" - I./ s. 4 - 5

"Rekonstrukce městského muzea v Mariánských Lázních" - I./ s. 7 -- 8

DERKOVÁ Helena: "Chvíle před Mezinárodním rokem dítěte, I./s.18

MěNV M.L. Výzva občanům k odevzdání předmětů do muzea, I./s.28 atd.

HARVÁNEK Jan: "CHKO -hýl obecný" - I./ s. 34 - 36

ŠTĚPÁNEK Pavel: "Minerální vody u nemocí močových cest" - I./s.37-38

"Městský stavební podnik 1978-79" -II./ s.4 - 6

DERKOVÁ Helena: "Jesle 17.listopadu Mariánské Lázně" (interview J. Fáměrové) - II./ s. 30 - 31

PAČES Václav MUDr.: "O prostatě" - II./ s. 32-33

"Cvičení při vleklých nemocech dýchacích cest", II./s.34-35

HARVÁNEK Jan: "CHKO - jelení zvěř" - II./ s. 37 -38

"Marie Kabrhelová ženám v Mariánských Lázních" - III./ s. 3

"Karna 1979" - III./ s. 4 - 6

PAČES Václav MUDr.:" O zánětech ledvin a močových cest", III./ s.31-32

HARVÁNEK Jan: "CHKO - jarní rostliny" - III./ s. 34 - 35

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr." Dechová cvičení", III./s. 35-36

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Přehled diet v lázeňských léčebnách", III./ s.37

POLEDNE Jaroslav: "Mezinárodní pamětní dny odboje" - IV./ s.3

BATELKA Ivo: "30 let pionýrské organizace - Mariánské Lázně" - IV./ s. 5 - 6

KUČA Otakar Ing.Arch.CSc.: "K obnově promenády v Mariánských Lázních" - IV./ 7-8

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "500 let Regentu" - IV./ s.32 - 33

PAČES Václav MUDr.: "Pacient v lázních", IV./ s. 34

HARVÁNEK Jan: "CHKO - jarní tah ptáků" - IV./ s.35 - 36

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Předcházíme komplikacím z léčby antibiotiky", IV./ s.37-38

KLIKORKA Ladislav: "Rekreační péče v Mariánských Lázních" - V./ s. 5 - 6

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Pochody smrti v roce 1945" - V./ s. 17 - 18

PAČES Václav MUDr.:"O lázeňských léčebných prostředcích" V./s. 29-30

CHALOUPKOVÁ Jana: "Z minulosti tepelského kláštera a jeho knihovny" - V. s.30- 32 a VI./s.31 - 32, VII./ s.31-32, VIII./ s.31-32, IX./ s.30-31, X./ s. 31-32

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "O chronickém zánětu průdušek", V./ s.33-34

CHLANDOVÁ Hana: "Holduj tanci pohybu ..." - V./ s. 35 - 36

"SEŠ a ekonomická škola v novém čtvrtstoletí" - VI./ s. 26 - 27

PAČES Václav MUDr.:"O prodlužování činorodého života" VI./s. 29--30

HARVÁNEK Jan: "CHKO - vycházka údolím Kosího potoka" - VI./s. 33 - 34

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Několik zajímavostí a novinek o otylosti" - VI./s.35--36

"Galeův pohár 1979" - VII./s.5-7

RAIS Ivan Doc.Ing.CSc." XIX. mistrovství Evropy juniorů v golfu" - VII./s. 8

PŘÍHODA Jan Ing.: "Vítejte v Mariánských Lázních (golf)" VII./ s.9-10

HAVLÍČEK Václav: "Výtvarný klub amatérů při KaSS" VII./ s. 20

PAČES Václav MUDr.: "Žijeme na dně vzdušného oceánu" - VII./ s.29-30

HARVÁNEK Jan: " Za orchidejemi Slavkovského lesa" - VII./ s. 33-34

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Několik skutečností o kouření" VII./ s.35--36

HOLZKNECHT Václav dr.:"Mariánské Lázně (a Chopin)" VIII./s.4-5

XX. Chopinův festival 1979 - VIII./s. 6 - 11

PAČES Václav MUDr.:"Mladý pacient" - VIII./ s. 29-30

HARVÁNEK Jan: "Obdivuhodný akrobat naší oblohy - rorýs obecný" VIII./ s.33- 34

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Dieta redukční a protisklerotická" VIII./s. 35-37

HARVÁNEK Jan: "Pětileté výročí CHKO SL" - IX./ s. 26-27

PAČES Václav MUDr.:" O močových neboli mikčních potížích" IX./s. 28-29

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Správná výživa - především dětem" -IX./s. 32-34

14. ročník Memoriálu Hany Trejbalové, IX./ s. 35

Sandow 1979, IX./ s. 36

KOVÁČ Alexander: "Mládež v Mariánských Lázních", X./s. 4

PAČES Václav MUDr.: "Pooperační pobyt" - X./ s. 29-30

HARVÁNEK Jan: "Přišlo indiánské léto" X./s. 33-34

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "O pití kávy" - X./ s. 35-36

Nácvik na spartakiádu 1980 - X./ s. 38

KLIKORKA Ladislav: " Důstojně oslavíme Měsíc čs.-sov.přátelství a 62. výročí VŘSR" - XI./s.3-4

PAČES Václav MUDr.: "Infekční ložiska a záněty ledvin" - XI./ s. 30-31

HARVÁNEK Jan: "Podzimní hojnost i strádání" - XI./s. 32-33

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Jak možno připravit kávu" -XI./ s. 34

BATELKA Ivo: "Pionýři v Mariánských Lázních" XII./ s. 6-8

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Dvěstě let - fundator urbis - Karel Reitenberger" XII./ s.28-29

PAČES Václav MUDr.: "Zimní hygiena při chorobách ledvin a močových cest" - XII./ s.30-31

HARVÁNEK Jan: "Zimní přírodou Slavkovského lesa" - XII./ s. 32-33

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Sváteční dny bez žlučníkových záchvatů" - XII. s. 34--36


 

1980

KOVAŘÍK Ladislav - ZÍMA Otakar - PŘÍHODA Jan "PF 1980" - I./ s.3

"Městské muzeum v Mariánských Lázních" (8.12.1979 - vernisáž) I./s.4-5

SOMOL Antonín MUDr.: "Zdravé a nemocné srdce v Mariánských Lázních" - zdravotní seriál - I./ s.24- 25, II./ s.26-28, III./s.32-34, IV./ s.33-34, V./ s.30-31, VI./ s.30-31, VII./ s.24-25, VIII./ s. 32-33, IX./ s. 31-33, X./ s.30-31, XI./ s. 32-33, XII./ s.26-27

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Vitamín C v zimním a jarním období" I./ s. 31-33

HARVÁNEK Jan: "CHKO - vrány" - I. / s.26-28

HARVÁNEK Jan: "CHKO - nebezpeční dravci" - II./ s.29-31

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Saláty pro celý rok" - II./ s.32-33

ŠICHMANOVÁ Ludmila: "Před Spartakiádou" - I./s.22, II./ s.6-7, III./ s.6-7, IV./ 30-31

ZENKLOVÁ Marie "Rovnoprávnost - rozvoj - mír" III./ s. 4-5

HARVÁNEK Jan: "CHKO - čarodějné rostliny Slavkovského lesa" III./ s.35-36

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Cvičením proti tvorbě křečových žil" III./ s.37-38

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "35 let od Pístovské tragédie" - IV./ s.25-27

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Tvaroh v naší stravě" - IV./ s.37--39

HARVÁNEK Jan: "CHKO - čarodějné rostliny Slavkovského lesa 2.část" IV./ s.35-36

TITTELBACH František: "Mariánské Lázně v květnu 1945" V./ s.6-7

KLIKORKA Ladislav: "30 let odborářské rekreace v Mariánských Lázních" V./ s.8-9

HARVÁNEK Jan: "CHKO - květnová příroda" - V./ s.32-33

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Motorista a jeho strava" - V./ s.34-35

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "300 let od selských bouří v Čechách" V./ s.36-37

ŠICHMANOVÁ Ludmila: "Před Spartakiádou" - V./ s.39-40, VI./ s.2-4

"Výstava kronik v Městském muzeu v Mariánských Lázních" - V./s.41

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie léčivé slatiny v Mariánských Lázních " - VI./ s. 32-33

HARVÁNEK Jan: "CHKO - zabydlení hosté Slavkovského lesa" - VI./ s. 34-35

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Co mnozí diabetici nevědí" VI./ s.36-38

SAJNER Josef: "Sigmund Freud v Mariánských Lázních" VI./ s.40-41

HARVÁNEK Jan: "CHKO - poklady mariánskolázeňských parků" - VII./ s.26-28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Památníky, pamětní desky a pomníky v Mariánských Lázních" VII./ s.29-31

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "O letních průjmech" - VII./ s.32-33

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.: "Bohuslav Martinů a jeho otvírání studánek" VII./ s.35-36

XXI. Chopinův festival - VIII./ s.5

HARVÁNEK Jan: "CHKO - poklady mariánskolázeňských parků 2.část" - VIII./ s.34-36

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Dieta při urátových kamenech" - VIII./ s. 39-40

KNÁRA Pavel MUDr.:" Lázeňské dny zdraví 1980" - IX. / s.3

"Den železničářů" - IX./ s.4

MAŠÁT Vladimír prom.soc.: "Ze zaniklých i existujících minerálních pramenů" - IX./ s.34-35

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Kouření nebo zdraví - vyber si" - IX. / s.36-37

"Divadlo N.V.Gogola v Mariánských Lázních" - X./ s.2-3

HARVÁNEK Jan: "CHKO - nové rezervace v Slavkovském lese" X./s.32-33

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Pohyb" - X./ s.34--36

"Městské muzeum v Mariánských Lázních" XI./ s. 3-4

"25 let zvláštní školy v Mariánských Lázních" XI. /s. 30-31

"35 let Divadla lidové tvorby" - XII./ s.24

ŠTĚPÁNEK Pavel MUDr.: "Jak si nezničit páteř" - XII./ s.28-31


 

1981

KOVAŘÍK Ladislav - ZÍMA Otakar - PŘÍHODA Jan Ing. "pf" - I./ s.3

"Nákupní středisko ve Velké Hleďsebi" -I./ s.4-5

"Zimní stadión v Mariánských Lázních" - I./s.6-7

MALÍK L. "Z rozhodnutí Valného shromáždění OSN je rok 1981 vyhlášen Mezinárodním rokem invalidů" I./ s.32

"Víte,že v Mariánských Lázních je ..." (o současnosti) I./ s.33

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.:" O ledvinách a jejich práci" - I./ s. 34-35

"Sídliště u nádraží" - II./ s.5-7

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Něco o historii nemocí ledvin", II./ s. 29-31

HůRKOVÁ Jarmila: "Přírodou Slavkovského lesa po turistických cestách" II./ s.35-37

GROSMAN Ilja "28.3. - Mezinárodní den učitelů" - III./ s.6

"Pekárna Klimentov - Mariánské Lázně " III./ s.7-8

"Mateřská škola Třešňovka" - III./ s.9-10

"Nemocnice v Mariánských Lázních" - III./ s.11

"Plnění celoměstského socialistického závazku za rok 1980" - III./ s.12

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Podivuhodné lidské tělo" - III./ s.37-39

HARVÁNEK Jan: "Přírodou Slavkovského lesa po turistických cestách" - III./ s. 41-42

"Přehled sjezdů KSČ 1921-1976" - IV./ s. 1-2

"Plnění volebního programu NF 1976-1980" IV./ s.3-7

"Správa zotavoven ROH Mariánské Lázně" - IV./ s.8

"6. pětiletka patřila mezi nejúspěšnější období Dopravního podniku města Mariánské Lázně" - IV./ s.9

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Záněty ledvin" - IV./ s. 33-35

HARVÁNEK Jan: "Přírodou Slavkovského lesa po turistických cestách 2., 3., 4. část" - IV./ s.37-38, V. / s.40-41, VI./ s.37-38

KRÁLOVEC Josef: "Jedovatá krása" (Lýkovec jedovatý) - IV./ s.40-41

ZÍMA Otakar: " Šedesátiletá historie KSČ" - V./ s.3-4

"Interhotely Karlovy Vary, závod Mariánské Lázně " (akce 1976-80) -V./ s.5-6

"Volební program 1981-1986" - V./ s.7-8

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Životospráva u vleklých zánětů ledvin" - V./ s.36-38

"Volební systém v ČSSR" - VI./ s.1

"Důležité pokyny voličům" - VI./ s. 3

"11.červenec - Den pohraniční stráže - 30 let od přijetí zákona o ochraně státních hranic" - VI./ s.4

"Čsl.státní lázně - lázeňská organizace Mariánské Lázně" - VI./ s.5-6

"Kolonáda Maxima Gorkého v Mariánských Lázních" - VI./ s.8--9

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Kaménky v ledvinách" - VI./ s. 33-35

"Galeův pohár" - VII./ s.2-4

"Davisův pohár v Mariánských Lázních" VII./ s.5

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Kaménky ledvin a močových cest 2. a 3. " VII./ s.24-26, VIII./ s. 34-36

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.: "F.A.A.Struve a Mariánské Lázně " VII./ s.27-29

"Znovuotevření kolonády Maxima Gorkého" - VIII./ s.1

"Základní údaje a časový průběh rekonstrukce areálu kolonády Maxima Gorkého v Mariánských Lázních" - VIII./ s.2-3

SENJUK V. (časopis Vlasta č. 6/1981): "Nová mariánskolázeňská kolonáda" - VIII./ s.4-6

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.: "Karolinin pramen" VIII./ s. 7--9

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Stará mariánskolázeňská kolonáda" VIII./ s. 10-12

"XXII. Chopinův festival v Mariánských Lázních" - VIII./ s.13-14

VLK Emil: " Klavírní soutěž z díla Fr. Chopina" - VIII./ s.18

ČENĚK Jan: "Den československých železničářů v Mariánských Lázních" - IX:/ s.2--3

KNÁRA Pavel MUDr.: "Lázeňské dny zdraví" - IX./ s.4

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Lázeňská léčba urologicky nemocných" IX./ s. 32--34

"Čísla a zajímavosti - Kulturní přehled" - IX./ s. 41

KOSTRHÚN Jiří mjr.: "Den Čsl.lidové armády" - X./ s. 1-3

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Potíže s močením 1. a 2." - X./ s. 30-32, XI./ s. 29-31

KLIKORKA Ladislav: "Důstojně oslavíme Měsíc SČSP a 64. výročí VŘSR" - XI./ s.3-4

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Původ a historie Malé a Velké Hleďsebe" - XI./ s.32-35

KRÁLOVEC Josef Ing.: "Kroužek ochrany přírody při MěstDPM" XI./s.37-38

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Konec roku a životospráva ledvináře" - XII./ s.24-27

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie Malé Hleďsebe" - XII./ s.30-32

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie Klimentova" - XII./ s.32-33


 

1982

KOVAŘÍK Ladislav-ZÍMA Otakar-KOPEK Rudolf:: "P.F.1982" I./ s.3

SCHLOSSAR Jan Ing.: "Rok ochrany a tvorby životního prostředí" - I./ s.4-5

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "O zdraví a nemoci na začátku nového roku" - I./ s.25-28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie obce VALY" - I./s.29-33

HARVÁNEK Jan: "Památný strom" - II./ s.26-28

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Zima a úrazy" - II./ s.29-31

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie obce ÚŠOVICE" - II./ s.32-36

"Činnost sboru pro občanské záležitosti 1981" - II. s.37-38

MARŠÍK Jiří: "Zamyšlení ke Dni učitelů" - III./ s.3

HARVÁNEK Jan: "Pstruh má rád čistou vodu" - III./ s.28-30

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Jarní plískanice" - III./ s. 31-33

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie HAMRNÍKY" - III./ s.34-37

SOBEK Petr: "Na počest X.všeodborového sjezdu ROH" - IV./ s.3-4

MIKLUŠÁK Pavel:"17.duben vyhlášen Dnem SNB" - IV. s.5-9

KLOVRZA Verner: "25 let KARNY" - IV./s.31

HARVÁNEK Jan: "Rozkvetlé louky" - IV./ s.33-35

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "O bolesti" - IV./ s. 36-37

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie STANOVIŠTĚ" . IV./ s.38-40

RANDL Karel: "80 let Městské hromadné dopravy" V./ s. 5-7

HARVÁNEK Jan: "Tetřeví písně" - V./ s.31-33

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Otevřely se prameny a začíná sezóna" V./ s.34-36

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie CHOTĚNOV" - V. s.37-40

ŠICHMANOVÁ Ludmila: "Rekreační tělovýchova v Mariánských Lázních" VI./ s.28

HARVÁNEK Jan: "Pozor, zde žijí lidé!" - VI./ s.30-32

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Povídání o kouření" - VI./ s. 33-36

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie SKLÁŘE" - VI./ s.37-40

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.:" 30 let od založení Výzkumného ústavu balneologického" VII./ s.26-29

"Rok ochrany a tvorby životního prostředí - Víte,že ..." VII./ s.30

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "O rakovině" - VII./ s. 31--34

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie Vlkovice" - VII./ s.35-38

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.:" J.W.Goethe a Mariánské Lázně" VII./ s.39-41

"XXIII. festival Fr. Chopina" VIII./ s.3-8

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Životospráva u zánětů ledvin" - VIII./s.23-25

ŠEPLAVÝ Adolf: "Péče o životní prostředí" - VIII./ s.26-27

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie Martinov" - VIII./ s.28-31

ČENĚK Jan: "Den železničářů 1982" - IX./ s. 3-4

ŠVELA Jaroslav: "Před sjezdem SSM" - IX./ s.5-6

KNÁRA Pavel: "Lázeňské dny zdraví" - IX./ s.28

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Životospráva při kamenech ledvin" - IX./ s. 29--31

VANDRLÍK Richard Ing.: "Historie VYSOČANY" - IX./ s. 32-34

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Les, náš přítel sine qua non" -IX. s.35-36

"Grand Prix Sandow 1982" - IX./ s.37

"Plnění celoměstského socialistického závazku" - X./ s.2

ŠEPLAVÝ Adolf: "Vývoj hospodářské úpravy lesů a hospodářského stavu lesa, zaměstnanecké poměry a vývoj ostatní lesní činnosti" - X./ s.28-29; pokračování: "Lázeňské lesy - současnost" XI./ s. 27-28 (Pokračování v prosinci avizované nenásledovalo)

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "O prostatě - zánět prostaty" - X./ s.30-32

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie Milhostov" - X./ s.33-36

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "O prostatě - zvětšená prostata" - XI./ s.29-31

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie OVESNÉ KLADRUBY" - XI./ s. 32-35

BATĚK Miroslav: "30 let od založení vzorné TJ Slovan Mariánské Lázně" XI./s.35-37

STANĚK Jan: "Činnost Klubu důchodců a jeho samosprávy" XII./ s.23-24

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie ZÁVIŠÍN" - XII./ s.25-29

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Pít či nepít na závěr roku" - XII./ s.30-32

"I.národní basketbalová liga zahájila" - XII./ s.36


 

1983

"Sbor pro občanské záležitosti v Mariánských Lázních" - I./ s.22

MAŠEK Karel: "Historie divadla lidové tvorby při KaSS - Začátek a první léta" I./ s.24-25

ŠKAPÍK Miroslav MUDr.: "Inovace lázeňského dietního systému" - I./ s.23

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie ZÁDUB" - I./ s.26-30

-T- "Dukla pod vedením nového trenéra" I./ s.32

MAŠEK Karel: "DLT - rozmach padesátých let" - II./ s.28-29

ŠKAPÍK Miroslav MUDr.: "Výživa ve stáří" - II./s.30-31

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie KLADSKÁ" - II./ s.32-36

VEGNER Luděk: "Březen - měsíc požární ochrany" - III./ s.29

MAŠEK Karel: "DLT - víte,že ..." - III./s. 31-32

ŠKAPÍK Miroslav MUDr.: "Výživa a zdraví" - III./ s.33-34

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie RÁJOV" - III./ s.35-39

ŠKAPÍK Miroslav MUDr.: "Dietní léčba u chorob trávicího ústrojí" - IV./ s.27-28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie SÍTINY" - IV./ s.29-32

KREJČÍ J. "Poznámky z historie DLT k Roku českého divadla" - IV./ s.33-34

"MěstNV Mariánské Lázně informuje" V./ s.28; VI./ s.2-4; VII./ s. 22-23; XII./ s.3-4

KOVAŘÍK Ladislav: "25 let bytového družstevnictví v Mariánských Lázních" V./ s.29

ŠKAPÍK Miroslav MUDr.: "Dieta - součást komplexní lázeňské péče" V./ s.30-31

MAŠEK Karel: "Portrét režiséra" - V./ s.32-34

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Ze staré historie MNICHOVA" V./ s.35-39

"Rudý prapor sovětských železničářů" - VI./ s.26

BATELKA Ivo: "Městský dům pionýrů a mládeže" - VI./ s.28

BATĚK Miroslav: "Po konferenci OV ČSTV" - VI./ s.29

ŠKAPÍK Miroslav MUDr.: "Dieta při cukrovce" - VI./ s.30-31

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z historie MNICHOVA - dokončení" VI./ s. 32-36

HENZL Jan "DLT - práce s mládeží" - VI./ s. 37-38

ŠKAPÍK Miroslav MUDr.: "Dieta při otylosti" - VII./ s.24-25

MAREŠOVÁ Ludmila: "Správná příprava dietních jídel" - VII./ s.25-26

HNĚVKOVSKÁ B. "Divadlo lidové tvorby - můj život" - VII. /s.27-28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie ČÍHANÁ u Mariánských Lázní" VII./s.29-32

SIMONIDES Jaroslav: "XXIV. Chopinův festival v Mariánských Lázních" VIII./ s.5-7

ŠKAPÍK Miroslav MUDr.: "Léčebná výživa při chorobách ledvin a močových cest" - VIII./ s. 20-21

MAŠEK Karel: "O Láďovi, který "umí" - VIII./ s.22-23

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie PÍSTOV" - VIII./ s.24-29

ČENĚK Jan: "Den železničářů 1983" - IX./ s.3

ŠKAPÍK Miroslav MUDr.: "Dieta při dně" - IX./ s.27-28

KNÁRA Pavel: "Lázeňské dny zdraví 1983" - IX./ s.28

MAŠEK Karel: "Žena - srdce divadla" - IX./ s.29

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie HOLUBÍN" - IX./ s.30-32

ŠKAPÍK Miroslav MUDr.: "Dietní léčba při lázeňské léčbě v Mariánských Lázních" - X./ s.28-29

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Ze staré historie DOLNÍ KRAMOLÍN" - X./ s.30-33

MAŠEK Karel: "Vojta Neustupný - režisér a herec" - X. s.34-36

"Odhalebí pamětní desky A.V.Lunačarskému" - XI./ s.3-4

ŠKAPÍK Miroslav MUDr.: "Dieta při cévních a srdečních chorobách" - XI./ s.28-29

"Zastřešení zimního stadiónu" XI./ s.6

MAŠEK Karel: "Galerie herců a hereček pokračuje ..." XI./ s. 30-33

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie Dolní Kramolín 2." XI./ s. 34-38

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.:" Josef Dobrovský v Mariánských Lázních" - XI./ s. 39-41

ŠKAPÍK Miroslav MUDr.: "Racionální výživa" XII./ s.23-24

KOVAŘÍK Luboš: "Vážení čtenáři!" XII./ s. 25-27

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie CHODOVÁ PLANÁ" - XII./ s.28-32


 

1984

ZÍMA Otakar" P.F.1984" - I./ s.3-4

"MěNV informuje - O dodržování lázeňského režimu a čistoty v lázeňském městě - od 1.XII.1983" - I./ s.5-6

J.S. "Krátký pohled do historie hudby v Mariánských Lázních" - I./ s.22--24

KUBA Petr: "Lázeňské léčení chorob dýchacích cest v Mariánských Lázních" - I./ s.25-27

"Zájmová umělecká činnost" I./s.30-31, II./s.27

(Přetištěno z HAMELIK) "Nejtěžší host" - "Záchranná služba" - " Z úšovické kroniky" - I./ s.33

"MěNV informuje - Hlavní úkoly a zaměření MěstNV v Mariánských Lázních 1984" - II./ s.3-4

J.S. "Krátký pohled do historie hudby v Mariánských Lázních" - II./ s. 22-26

KOTÁSKA Vladislav: "Alergie a dýchací cesty" - II./ s.28-30

(Přetištěno z HAMELIKY) "Nejstarší výletní kavárna" - "Nejstarší vyhlídka" - "Kde leží Valdštejnův poklad?" - "Nejstarší dům" - "Největší strom" - "Nejstarší písemnost" - "Staré názvy lékáren" - "Neznámé ze Sklářů"

KOVAŘÍK Ladislav : "Vážené soudružky!" - III./ s.2

"MěNV informuje - akce Z" - III./ s.3-4

ZENKLOVÁ Marie: "Mírovou politikou za šťastný život" III./ s.5

POPOVÁ Vlasta: "Sbor pro občanské záležitosti" - III./ s.15

LOKAJÍČEK Joža: "Západočeský symfonický orchestr v Mariánských Lázních v roce 1984" - III./ s. 26-27

PROKOP Pavel: "Funkční vyšetření při chorobách dýchacího ústrojí" - III./ s.28-29

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie DRMOUL 1.část" - III./ s.31-35

VEGNER Luděk: "Březen - měsíci požární ochrany" - III./ s. 36

"Celoměstský socialistický závazek na rok 1984" IV. / s. 2-5

"Zájmová umělecká činnost" - IV./s.14

ADAMCOVÁ Ivana: "Smíšený pěvecký sbor při KaSS v Mariánských Lázních" - IV./ s.17-18

KUBA Petr: "Onemocnění dýchacích cest vhodná pro lázeňské léčení v Mariánských Lázních" IV. / s.28-29

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie DRMOUL - dokončení" - IV. s.30-37

"MV KSČ etcet. se připojují k Tachovské výzvě" - V./s.5-7

ADAMCOVÁ Ivana: "Lázeňská léčba onemocnění cest dýchacích u dorostu" - V./ s.31-32

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie HORNÍ VES" - V./ s.33-35

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie SKELNÉ HUTĚ" - V./ s.35-37

-V- "Lidová škola umění F.Chopina Mariánské Lázně" - V./ s.38-39

"Minikáry" - V./s.40

"Seznam služeb s povolením pro občany dle nař.vlády č.154/82 Sb." V./s.41, VIII./s.41, IX./s.37

"Sportovní soutěže a různé akce -kino, vysvědčení" VI./ s.2-3

HOLUBOVÁ Zdena: "Čsl.státní lázně - Lázně Kynžvart" - VI./s. 24-25

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie TRSTĚNICE" - VI./ s. 26-29

-V- "Lidová škola umění F.Chopina Mariánské Lázně" - VI./ s. 30-31

JÁCHYM Josef: "Mládež a Svazarm" - VI./ s. 32-33

KŘÍŽEK Vladimír: "Sto let od smrti V.B.Třebízského v Mariánských Lázních" - VI./34-36

"Kryštof Dienzenhofer a nejstarší lázeňská budova v Mariánských Lázních" -VI./ s.36

"Zájem o zahrádky stále stoupá" - VI./ s. 37

"Asi šestinu školního dvora" a "Výkup sena" - VII./ s.2.

"Galeův pohár 1984" - VII./ s. 4-5

"Nejdelší telegram v Mariánských Lázních" - VII./ s. 5

"Zájmová umělecká činnost - Klub neprofesionálních výtvarníků" - VII./s.12

"Zámořský parník Marienbad" - VIL./ s.20

ŠTĚPÁNKOVÁ Jana: "Rehabilitační cvičení při chronickém zánětu průdušek" - VIL./ s. 22-24

"Pitná léčba syrovátkou a žinčicí" - VIL./ s.24

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie TŘI SEKERY" - VIL./ s.25-28

"Dechový orchestr v Mariánských Lázních (historie)" - VIL./ s.29

SIMONIDES Jaroslav: " XXV. Chopinův festival v Mariánských Lázních" VIII./ s.4-5

Rauch František "Můj Chopin" - VIII./s.6

KNÁRA Pavel: "Klimatická léčba v Mariánských Lázních" VIII./ s. 28-30

KOHOUT V.: "Ve starých mariánskolázeňských kurlistech" VIII./ s.30

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie TŘI SEKERY - dokončení" - VIII./s.31-36

KOHOUT V.: "První dopravní předpisy - Dopravní nehody - Dopravní úpravy - Do lázní po vlastní ose" - VIII./ s.36

MARŠÍK Jiří: " Vážení spoluobčané" - IX./ s.2

BATĚK Miroslav: "Okrsková spartakiáda v Mariánských Lázních" - IX./ s.3

ČENĚK Jan: "Železničáři - 40. výročí SNP a osvobození ČSR" - IX./ s.4

"Mimoškolní výchova a vzdělávání" - IX./s.11-12

"Přehled kroužků zájmové umělecké činnosti v KaSS" - IX./s.13, X./s.3

"Lokomotiva jménem Mariánské Lázně " - IX. -/ s.24

FALOUTOVÁ Marie: "Fyzikální léčba chorob dýchacích cest" - IX./ s.26-28

KŘÍŽEK Vl.: "Konkurenční lázně Mariánské Lázně ve světě" - IX./ s.28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Hutě u Tří Seker" IX./s.29-30

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Chodovská, Plánská, Tachovská Huť, Slatina" -IX./ s.30-32

BATĚK Miroslav: "Okrsková spartakiáda v Mariánských Lázních" - X. /s.2, XI./ s.6

Posádkový dům armády a Den ČLA - X./ s.11-13

KNÁRA Pavel: "Inhalační léčba chorob dýchacích cest" - X./s. 26-28

KOHOUT V.: "Oeserovo elektrické divadlo. - Tělocvična školní 1901" - X./ s.28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Chodský okruhu Zadního Chodova - Kyjov, Zadní Chodov, Broumov" - X./s.29-33

"Telefonním účastníkům ÚTO Mariánské Lázně " XI./ s.3-4

"Trolejbusová linka do Velké Hleďsebe" - XI./ s.4

"Výstavba na Plzeňské třídě" - XI./ s.4

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Broumov-dokončení. Krásné" - XI./s.26-29

KŘIVANCOVÁ Ivana: "Rýma a její lázeňská léčba" - XI./s.3031

VĚTROVSKÝ Václav: "Turistika v Mariánských Lázních" XI./s.32-33

Slavnostní večer k Měsíci čs.-sovětského přátelství - XII./s.2

"Rekonstukce zotavovny Leningrad. Rozšířená městská doprava. Úroveň vývěsních skříněk" - XII./s.3

HEDVÁBNÝ Zdeněk: "Západočeské divadlo Cheb 1984-85" - XII./s.6-7

ŠIMEK Josef: "Vysokohorská, přímořská léčba a speloterapie" XII./s.21-23

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Historie Sekerské Chalupy, Pozorka, Jedlová" - XII./ s.24-28


 

1985

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z kronik 1945 - leden" - I./s.2

"Zpč.dřevařské závody, n.p. Mariánské Lázně 1945-1985" - I./ s.3

KOPEK Rudolf: "Vážení spoluobčané" - I./s.4-6

BATĚK Miroslav: "Sbor pro občanské záležitosti v Mariánských Lázních 1984" - I./s.6-7

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Stavební vývoj Mariánských Lázní 1818-1985" I./ s.22-26

VĚTROVSKÝ Václav: "Lehká atletika v Mariánských Lázních" - I./s.27

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.: "Ruští a sovětští lékaři v Mariánských Lázních" I./s. 28-29

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z kronik 1945 - únor" - II./ s.2

"Čokoládovny, oborový podnik, závod Kolonáda Mariánské Lázně - 1945-1985" - II./s.3-4

Postup sovětské armády a osvobozování československého území - seriál II./ s.5-6, III./ s. 4-5, IV. / s. 5, V. / s.4

ČERNÝ Václav-SUCHÁNKOVÁ Vlasta,Lidové milice: "Vítězný Únor - 37.výročí" -II.s.8-9

MILITKÁ Iva: "Geologické stezky v Mariánských Lázních" -II./s.10

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "O léčivých pramenech v Mariánských Lázních 1528-1985" - II./ s.28-34

BATĚK Miroslav: "Nácvik Spartakiády pokračuje" - II./s.35

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z kronik 1945 - březen" - III./ s.2

"Městský stavební podnik Mariánské Lázně 1945-1985" - III./s. 3

KLAT Josef- STAŠEK Vilém: "Za svět bez fašismu a válek" - III./s.6-7

"K Měsíci požární ochrany" - III./s.8-9

"Na pomoc lesům" - III./s.9

"Měsíc knihy" - III./s.9

ZENKLOVÁ Marie "O ženském hnutí" - III./31-32

BATĚK Miroslav: "Nácvik Spartakiády pokračuje" - III./ s. 32-33

VĚTROVSKÝ Václav: "Lyžařský oddíl vzorné TJ Slovan Mariánské Lázně" (podle HAMELIKy) - III./ s.34-35

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "O stravování v Mariánských Lázních 1808-1985" - III./ s.41

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z kronik 1945 - duben" - IV./ s.2

"Západočeské mlékárny, koncernový podnik závod O5 - Mariánské Lázně" - IV.s.3-4

Oslavy 40.výročí osvobození Sovětskou armádou - IV./ s. 6

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Pochody smrti v kraji v roce 1945" - IV./ s.7-8

"Celoměstský socialistický závazek 1985" - IV./s.10

BATĚK Miroslav: "Nácvik spartakiády pokračuje" - IV./s.28

POLÁK J. "Lesy bohatství země" - IV./s.29-31

K poskytování dočasného ubytování v soukromí - IV./ s.31-32

"Topná sezóna 1984-85" - IV./s.32-33

SKÁCELÍK František: "Mariánské Lázně před 40 lety" - IV./ s.35-39

VĚTROVSKÝ Václav: "Bobový oddíl vzorné TJ Slovan Mariánské Lázně" ( z HAMELIKY) - IV./ s. 40-41

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z kronik 1945" - V./s.1

"Správa zotavoven ROH Mariánské Lázně 1945-1985" - V./s.2-3

ZÍMA Otakar: "Vážení spoluobčané" - V./s.5-6

HUML Zdeněk: "Již 40 let v Mariánských Lázních" - V./ s.35-38

VĚTROVSKÝ Václav: "Tělovýchova pro radost i zdraví" V./ s.39

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Zásobování Mariánských Lázní vodou" - V./s. 40-44

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z kroniky 1945" - VI./ s.2

"Československé státní lázně Mariánské Lázně 1945-1985" - V./s.3-4

"Výzkumný ústav balneologický 1945-1985" - V./s.4-

"Podnik bytového hospodářství Mariánské Lázně získal za hospodářské výsledky roku 1984 putovní Rudý prapor Západočeského KNV a KOR v Plzni" - V./ s.27-28

MARŚÍK Jiří: "V současné době ..." - VI./s. 29-30

WEINER Karel: "Zdravotnictví v Mariánských Lázních od roku 1945" - VI./ s.31-34

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Jak se léčilo v Mariánských Lázních" - VI./ s.35-38

VĚTROVSKÝ Václav: "Vodní sporty v Mariánských Lázních" - VI./ s.39

Anonym - "Spartakiáda čsl. dělnického hnutí" - VI./ s.40-41

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z kroniky 1945 - Mařík" -VII./ s.2

"ČSAD, n.p.Plzeň, d.z.Cheb, provozovna Mariánské Lázně 1945-1985" - VII./s.3

"Galeův pohár 1985" - VII./s.4-5

"Konec školního roku 1984-85" - VII./ s.13

BATĚK Miroslav: "Ohlédnutí za okrskovou spartakiádou v našem městě" - VII./ s.14

WEINER Karel: "Vývoj mimolázeňského zdravotnictví v Mariánských Lázních od roku 1945" - VII./ s.24-27, pokračování VIII./s.25-27

VĚTROVSKÝ Václav: "Tenis v Mariánských Lázních" - VII./ s.29

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Lázeňští hosté v minulosti" - VII./ s.30-36

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z kroniky 1945" - VIII./ s.2

"Karna Mariánské Lázně 1945-1985" - VIII./s.3-4

-Vk- "Klavírní soutěž z díla Fryderyka Chopina" - VIII./ s.5

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Kulturní život ve starých Mariánských Lázních" - VIII./ s.28-32

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Theodor Lessing" - VIII./ s.33

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Utajený pobyt" - VIII./ s.33-34

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.: "První úspěch v pátrání" VIII./ s.34

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z kroniky 1945" - IX./s.2

"Dopravní podnik Mariánské Lázně 1945-1985" - IX./ s.3-5

ADAMEC Ondřej-SADÍLKOVÁ Barbora: "Nový pramen pro Mariánské Lázně" IX./ 32-33

WONDRAK E. MUDr., Doc., CSc. PUDr.: "Albert Schweitzer v Mariánských Lázních" - IX./s.34--35

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Staré vycházkové cesty- 1.část" - IX./36-40

O zřídelním závodě 1945--1985 (chybí nadpis) , X./ s.2-3

MARŠÍK Jiří: "Vážení spoluobčané" - X./ s.5-6

ŠUBRT Vladimír: "Něco o mariáši" - X./ s.29

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Staré vycházkové cesty - 2.část" - X./ s.30-33

KOHOUT Václav: "Vnitřní doprava v Mariánských Lázních" - X./ s.34-37

JANEČEK Pavel Ing. - ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Pulsační kabinková lanovka pro Mariánské Lázně " - X./s.38-39

JANEČEK Pavel Ing.- ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Přestavba Antonínova pramene v Mariánských Lázních" - X./s.39--40

POLÁK J. Ing.: "Technická služba Mariánské Lázně 1945-1985" - XI./ s.2-4

-js- "40 let divadla LT v Mariánských Lázních" - XI./ s. 13-14

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Zotavovna Leningrad v rekonstrukci" - XI./ s.29-31

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.:" Prof.MUDr. Vladislav Mladějovský 1866-1935" - XI./ s. 31-33

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Výlety do okolí z Mariánských Lázní v 19. století" XI./ s.34-37

"Okresní podnik služeb Cheb, závod 02 Mariánské Lázně 1945-1985" - XII./ s.2-4

POLÁK J. Ing.: "Technická služba 1945-1985 - pokračování" - XII./ s.11-12

BICEK Zdeněk: "Pěvecký sbor při KaSS Mariánské Lázně " XII./ s.24-25

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Čistota města a kanalizace v minulosti" - XII./ s.26-28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.- KOHOUT Václav: "Mariánské Lázně - projekty, které se nerealizovaly" XII./28-32

ZÍMA Otakar: "Zvláštní škola v Mariánských Lázních" - XII./s.33

 

BROŽURA: ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "LÉČEBNÉ VYCHÁZKY V OKOLÍ MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ" - svazek čís. 1 v řadě vlastivědných sborníků, Kulturní a společenské středisko Mariánské Lázně, 1985, 40 stran s mapkami


 

1986

ZÍMA Otakar - KOPEK Rudolf Ing. - KOVAŘÍK Ladislav: "P.F.1986" - I./ s.2-3

"Volební program 1981-1985 (rok 1981)" I./ s. 4-5

"Výstavní síně v Mariánských Lázních" - I./ s.9

NEDBAL Petr: "V tomto roce ..." - Klub neprofesionálních výtvarníků, I./ s.11-12

-V- "Z 28. řádného plenárního zasedání MěNV (prosinec 1985)" - I./s.26

-MV- "Sbor pro občanské záležitosti" - I./ s.27

"Ubytování v soukromí" - I./ s.28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Křížový pramen" - I./s.29-33

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Podle statistické ročenky se 1983 léčilo ..." I./ s.33

"Volební program 1981-1985 (rok 1982)" II./ s. 2-4

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Ferdinandovy prameny" - II./ s.28-32

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Rychtáři a starostové v Mariánských Lázních" II./ s.32-37

"Volební program 1981-1985 (rok 1983)" III./ s. 3-4

ZÍMA Otakar-KOPEK Rudolf Ing.-KOVAŘÍK Ladislav: "8.březen" - III./ s.5

"Naplňujeme přísahu Mezinárodní demokratické federace žen" - III./ s.6

"Civilní obrana" - III./ s.7

"K Měsíci požární ochrany" - III./ s.7-8

KUBEŠOVÁ Anna: "Měsíc knihy" - III./ s.8

URBANOVÁ Anna: " Zamyšlení ke Dni učitelů" - III./ s.34-35

BICEK Zdeněk: "40 let české hotelové školy v Mariánských Lázních" - III./ s.36

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "O kyselkách jižně od Mariánských Lázní " - III./ s.37-40

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.: "Mariánské Lázně v roce 1986 a v osmé pětiletce" - III./ s.40-41 - ( zcela mimo statistiku pacientů !!!!!)

"Volební program 1981-1985 (rok 1984)" IV./ s.10-12

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "O kyselkách západně od Mariánských Lázní" - IV./ s.35-37

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Dům Chopin" - IV./ s.38

"Volební program 1981-1985 (rok 1985)" V./ s. 7-8

Vilém Nový, zakládající člen KSČ - V. / s.32-33

"Závod míru 1986 a Mariánské Lázně" - V./s.34

JANEČEK Pavel Ing." Fontány na kolonádě" - V./ s.36-37

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Karolinin pramen" - V./ s.38-39

"Volební program Národní fronty na 1986--1990" - VI./ s.2-3

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Rudolfovy prameny" - VI./ s.30-33

"V roce 1982 uzavřely dohodu o úklidu organizace ..." - VI./ s.34

"Galeův pohár 1986" - VII./ s.2-3

"Mistorvství světa 1986 na dlouhé ploché dráze v Mariánských Lázních" - VII./ s.4-5

"Volební program Národní fronty na 1986-1990 - pokračování" - VII./ s.24

"Sbor pro občanské záležitosti - činnost v 1. pololetí 1986" - VII./ s.25

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Lesní pramen" - VII./ s.26-29

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Pacienti lázeňské organizace Mariánské Lázně v roce 1984" - VII./ s.30

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "150 let od pobytu Fr.Chopina v Mariánských Lázních" - VIII./ s.6-7

VĚTROVSKÝ Václav: " Den otevřené loděnice 9.srpna" - VIII./ s. 24--25

"Složení rady MěNV a volby" - VIII./ s.26

"Volební program 1986-1990 - pokračování" - VIII./ s. 26-27

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Pottovy prameny" - VIII./ s.28-31

"Volební program Národní fronty na 1986-1990" - IX./ s. 3--4

Výstava "Proslulí návštěvníci proslulých lázní očima čsl. výtvarníků 8.9.-31.10.1986 - IX./. s.12

FAKAN Miloš : "Minuta - film (přehlídka filmů) " IX./ s. 15-16

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Znovuotevření sítě vycházkových cest" - IX./s.16

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.: "Jaroslav Seifert v pamětní knize VÚB" - IX./ s. 30

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Ambrožovy prameny" - IX./ s. 31-34

"Městský národní výbor a veřejné schůze" - X. /s.2-4

"Pracovní skupina masově-politické práce konstatuje ..." - X./ s.5

Městský dům pionýrů a mládeže a zájmové kroužky 1986-1987, X. /s. 30

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Mariiny prameny" - X./ s.31-35

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Hamrnický zámeček"- X./ s.36

"Před padesáti lety zemřel Maxim Gorkij" - X./ s.37

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Cristal opraven" - X./ s.37

JURÁNEK Rostislav: "Rok branné aktivity mládeže" - XI./ s. 26

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "M.M.Litvinov" - XI./ s.27

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Leskov a obrana Křížového pramene" - XI./ s.28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Prameny Ústředních lázní a Hamelika" - XI./ s.29-32

BLÁHA Josef: "SČSP v roce 1986-1987" - XII./ s.2

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Nejstarší pokusy o získání soli ze zdejších pramenů" - XII./ s. 23-26

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Lázeňští pacienti v Mariánských Lázních v roce 1985" XII./ s. 26-27

"Publikace o divadelním souboru KaSS" - XII./ s.28

"Krajem léčivých vod - historie" - XII./ s.28

"Pamětní deska N.V.Gogola" - XII./ s.28

 

BROŽURA: ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "VÝZNAMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH" s úvodem Miroslava Horníčka - svazek čís. 2 v řadě vlastivědných sborníků, Kulturní a společenské středisko Mariánské Lázně, 1986, 36 stran


 

1987

ZÍMA Otakar: "P.F.1987" - I./ s.2-3

BÍLEK Jaroslav: "Vliv zimní údržby komunikací na životní prostředí" I. / s.24-25

"Sbor pro občanské záležitosti v roce 1986"- I. /s.26

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Kyselky severně od Mariánských Lázní" - I./ s.27-30

KOPEK Rudolf Ing.: "Plnění volebního programu Národní fronty za rok 1986" - II. /s.3-5

Z vyhlášky o dodržování lázeňského režimu a čistoty v lázeňském městě Mariánské Lázně - II./ s.31-32

BROUKAL Bohuslav: "Podhora z Balbína a původ jména" - II./ 32-33

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Novoveská a Grünská kyselka" - II./ s.34-37

KOVAŘÍK Ladislav: "Mezinárodní den žen 1987" - III./ s.2

KUBEŠOVÁ Anna: "Měsíc knihy" - III./ s.4

"K Měsíci požární ochrany" - III./ s.25

CHALOUPKOVÁ Jana: "Československé školství" - III./ s.30-32

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Kyselky Tepelské vrchoviny" - III./ s.33-37

"Hodnocení malé názorné agitace" - IV./ s.3

"Vandalismus" - IV./ s.19-20

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Kynžvartské minerální vody a lázně Kynžvart" - IV./ s.33-36

NYKLES Karel RNDr.: " Lázeňská komise MěNV" - V./ s.21-23

(anonym) " O Zpívající fontáně" - V./ s.35-36

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z historie budovy MěNV" - V./ s.36-38

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Minerální pramen Radiovka v Podlesí" - V./s.38-39

JANEČEK Pavel Ing.: "Lanovka na Krakonoš" - VI./ s.14-15

SCHLOSSAR Jan Ing.: "Ochrana životního prostředí" - VI./ s.16-18

"Čestné uznání vlády pro Mariánské Lázně " - VI./ s.19

-jf,rš- "40 let mysliveckého sdružení Velká Hleďsebe" - VI./ s.34-35

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Kyselky Českého lesa" - VI./ s.36-38

ZIGMUND Ladislav Ing.:" Městský stavební podnik oslavuje 30. výročí založení" VII./ s. 12-13

VOŽECHOVÁ Marie: "Zotavovna ROH Leningrad Mariánské Lázně " - VII./ s.14-16

"Ke konceptu péče o životní prostředí v 8. pětiletce" - VII./ s.28-30, pokračování VIII./ s.33-34, IX./ s.12-13, X./ s. 30-31, XI./ s.30-32, XII./s.24-26

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Lázeňská léčebna Kavkaz" - VII./ s.31-33

SIMONIDES Jaroslav: "XXVIII.Chopinův festival v Mariánských Lázních" - VIII./s. 2-3

VLK Emil: "Z díla Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních" - VIII./ s.4

MAREŠ Zdeněk: "Mistrovství ČSSR na dlouhé ploché dráze" - VIII./ s.17-19

"Týden přátelství a kultury se SSSR" - VIII./ s.31

"Giuseppe do Vittorio" VIII./s. 31

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Lázeňská léčebna Rudá Hvězda" - VIII./ s.35-38

Mistrovství ČSR "Zenit" -lesních dělníků na Polomu" - VIII./ s.39-40, IX./ s.14-15

FAKAN Miloš: "Minuta - film (přehlídka amatérských filmů v Mariánských Lázních)" IX./ s.30-31, X./ s.2

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Lázeňská léčebna Vítězný Únor" - IX./ s.32-35

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.:" Nový pomník S.Basche v Mariánských Lázních" - X./ s.13-14

MAREŠ Zdeněk: "III.ročník memoriálu Otty Stoklasy" - X./s.29-30

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Lázeňská léčebna Rozkvět" - X./ s.32-35

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Ruští a sovětští hosté v Mariánských Lázních" - XI. / s.27-29

"Státní vlajka ČSSR" - XI./ s.33-34

BLÁHA Josef: "Svaz čs.-sovětského přátelství v roce 1987" - XII./ s.2-3

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Odborářské zotavovny v Ruské ulici" - XII./ s. 27-31

 

BROŽURA: KŘÍŽEK Vladimír MUDr.Csc.: "ZE STARÝCH MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ" s kresbami Milana Hůrky - svazek čís. 3 v řadě vlastivědných sborníků, Kulturní a společenské středisko Mariánské Lázně, 1986, 40 stran


 

1988

KOPEK Rudolf Ing.: "P.F.1988" - I./ s.2--5

-S- "Sbor pro občanské záležitosti v roce 1987" - I. /s.22-23

"Muzeum V.I.Lenina v Praze" - I./ s.23

"Koncept péče o životní prostředí v 8. pětiletce - hospodaření s odpadky, skládka " - I./ s.26-28, "Dtto - omezení negativních vlivů dopravy" II./ s.33-34, "Dtto- péče o zeleň" III./ s.35-36, (Dtto - ochrana přírody a krajiny" - IV./ s.29-30, (Vyhláška o zeleni - VI./ s.29-30

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Revoluční rok 1848 a Mariánské Lázně " - I./ s.29-33

ZÍMA Otakar: "Vážení spoluobčané" - II./ s.3-5

DEMČÁK Jozef Dr. "Naplňujeme odkaz Února - Lidové milice" - II./ s.5--6

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Rok 1948 a české lázeňství" - II./ s.30-32

(anonym) "O čem se hovořilo v roce 1948" - II./ s.35-40

KOVAŘÍK Ladislav: "Mezinárodní den žen 1988" - III. /s.4

"Městská konference KSČ" - III./ s.5

STRAKOVÁ Ludmila PhDr.: "Den učitelů" - III./ s.4

"Měsíc knihy" - III./ s.15

"K Měsíci požární ochrany" - III./ s.15

BUCIFALOVÁ Milada: "Městský výbor ČSŽ v M.L." - III./ s.28

MARYŠKOVÁ Libuše: "Sociální a zdravotní komise při MěNV M.Lázně" - III./ s.29-30

DÚBRAVA Rostislav MUDr.: "Jak smrtonosný džin" - III./ s.31-32

(anonym) "Březen 1948 " - III./ s.37

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Mariánské Lázně před sto lety - Jak došlo k odtržení čtvrti Šenov od Úšovic" - III./ s.38-42

(anonym) "Leninovy spisy" - IV./ s.31-33

(anonym) "Duben 1948 - IV./ s.34

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Mariánské Lázně před sto lety, 2. část" -IV./ s.35-38

(anonym) "Květen 1948" - V./ s.5

(anonym) "O Zpívající fontáně" - V,/ s.33-35

KREJĆÍK Jan: "Vzpomínky na rok 1938 v Mariánských Lázních" - V./ s.36-39

VĚTROVSKÝ Václav: "Divadlo lidové tvorby při KaSS" - V./ s.39-40

(anonym) "Červen 1948" - VI./ s.12

BICEK Zdeněk: " 20 let smíšeného pěveckého sboru při KaSS" - VI./ s.14-15

DOLEJŠ Jan: "Osudný rok 1938" - VI./ s.35-37

-MV- "Zotavovna ROH Antonín Zápotocký" - VII./ s.12-13

ZEIDLER Josef: "Osudný rok 1938" - VII./ s.25-27

SIMONIDES J.: "XXIX.Chopinův festival" - VIII./ s.2-3

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Lázeňští pacienti v Mariánských Lázních v roce 1987" - VIII./ s.28-29

(anonym) " Týden přátelství a kultury se SSSR" - VIII./ s.29

HAVRÁNEK František: "Osudný rok 1938" - VIII./ s.31-33

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "9O let železniční trati Mariánské Lázně-Karlovy Vary" - VIII./ s.33-36

(anonym) "Září 1938" - IX./ s.1

STAŠEK Vilém: "Zasedání byra Mezinárodní federace odbojářů v M.Lázních" - IX./ s.26

"Mistrovství ČSSR na dlouhé ploché dráze" - IX./ s.27

ZIMA Otakar: "Zvláštní škola v Mariánských Lázních" - IX./ s.28-29

KNÁRA Pavel MUDr.:" Lázeňské dny zdraví 1988" - IX. /s.29

"Klub elektroniky v Mariánských Lázních" - IX./ s.30

ČENĚK Jan: "Jubileum ..." IX./ s.32-33

BATĚK Miroslav: "Gymnázium v Mariánských Lázních" - IX. /s.35-36

ŘEHKA Josef: "Podzim trpkých plodů - rok 1938 v Mariánských Lázních" - IX./ s.37-41

FAKAN Miloš: "Minuta - film (přehlídka filmů v M.Lázních) " - IX./s.42-43

"Zajímavosti historie tratě Mariánské Lázně - Karlovy Vary" - IX. / s.44

"Minuta - film" - X./ s.2

"Usnesení vlády ČSR z 31.8.1988 čís.242 ke změně koncepce výstavby lázeňského ústavu Krym-Tepelský dům" - X./ s.26-28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Západní Čechy před sedmdesáti lety" - X./ s.29-33

"Památková péče v Mariánských Lázních (seznam památek)" - XI./ s.25-26

"Služby města Mariánské Lázně, Chebská 495" - vznik podniku po delimitaci OPS Cheb - XI./ s.30-31

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Západní Čechy před sedmdesáti lety - 2. část" - XI./ s.32-36

BLÁHA Josef: " Vážené soudružky (SČSP)" - XII./ s.19-20

"Sníh, sněží ..." (k vyhlášce) - XII./ s.23

"Tělovýchova v Mariánských Lázních - současný stav a plány do 1995" XII./ s.24-26

HLAVÁČEK Arnošt MUDr.: "Ambulantní lázeňská léčba v Mariánských Lázních" - XII./ s.27

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Západní Čechy před sedmdesáti lety - 3. část" - XII./ s.28-32

"Sdělení Správy městských kin - seznam videokazet k půjčování" XII./ s.35-38

Seznam občanů poskytujících služby - XII./ s.39-40


 

1989

(Do konce roku 1989 redaktorkou Hana Vondráková)

KOPEK Rudolf Ing.:"P.F. 1989" - I./ s.2 -6

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Člověk zdravý a člověk nemocný" - I./ s.26-28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Ke vzniku sídla, ke stavebnímu vývoji Mariánských Lázní " I./ s. 29-32

PURŠ Jiří: "Půjčování videokazet" - I./ s.35-37

SAMKOVÁ Alena: "Sbor pro občanské záležitosti v roce 1988" - II./s.23-24

"Pobyt Václava Beneše Třebízského" - II./ s.26

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "K stavebnímu vývoji Mariánských Lázní - dokončení" - II./ s.28-30

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Lékařská služba první pomoci - LSPP" II./ s.31-33

ZÍMA Otakar: "Poděkování ženám" - III./ s.2-3

BUCIFALOVÁ Marie: "Městský výbor Českého svazu žen" - III./ s.32-33

MARYŠKOVÁ Miluše: "Sociální a zdravotní komise při MěNV v M.Lázních" - III./ s.34-35

Městská knihovna 1989 - III./ s.36

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z historie zdejšího školství" - III./ s.37-39

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "AIDS" - III./s.40-42

"Gustav Mahler" - III./ s.43

BATELKA Ivo: "Pionýrské organizaci je 40 let" - IV./ s.16-18

"Program oslav 40.výročí založení Pionýrské organizace SSM" - IV./ s.19-20

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Václav Vojtěch Skalník a Mariánské Lázně " - IV./ s. 34-38, dtto- dokončení - V./ s.36-40

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Co se pije" - IV./ s.39-41

-maj- "Gustav Mahler a jeho vliv na českou hudbu" - IV./ s.42

MAREŠ Zdeněk: "Před světovým finále na ploché dráze" - V./ s.19-20

"O Zpívající fontáně" - V./ s.33-34

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Povídání plné krve" - V./ s.40-43

II.mezinárodní festival pantomimy v Mariánských Lázních - VI./ s.2-4

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Ze Skalníkova parku - 1.část" - VI./ s.31-34

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Sto let mariánskolázeňské kolonády" - VII./ s.20-24

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Celý svět opravdu kouří?" - VII./ s.25-28

SIMONIDES Jaroslav: "Tiché jubileum (XXX. Chopinův festival)" - VIII./ s.1-7

MAREŠ Zdeněk: "XIX. světové finále mistrovství světa na dlouhé ploché dráze" - VIII./s. 8-9

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Ze Skalníkova parku - 2.část" - VIII./ s.26-29

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Nové směry v medicíně - léčba ledvinových kamenů" VIII./ s.30-32

"Školní rok 1989-1990" - IX./ s.23

KNÁRA Pavel MUDr.: "Lázeňské dny zdraví" - IX./ s.23-24

KOZLÍK František: "Minuta - film" IX./ s.28-29

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Zajímavé stromy v mariánskolázeňských parcích" - IX./ s.30-32

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Trápí vás žlučník? " IX./ s.33-34

BATĚK Miroslav: "Zahájení nácviku ČSS 90" - X./ s.29

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Počátky automobilismu v Mariánských Lázních" - X./ s.30-32

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Zdraví a bolest" -X./ s.33-35

BATĚK Miroslav: "ČSS´90" - XI./ s.23

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Čtení ze staré kroniky Závišína - 1. část" - XI./ s. 26-29

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Bojíte se rakoviny - 1. část" - XI./ s.30-32

JANEČEK Pavel Ing.: "Fontána se neruší" - XII./ s.18

RYCHETSKÝ Jiří: "Gustav Mahler - k 100.výročí pobytu v Mariánských Lázních" - XII./ s.21-22

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Čtení ze staré kroniky Závišína - dokončení " - XII./ s. 23-27


 

1990

(Od 12.ledna 1990 redaktorkou Ivana Potužáková)

KOPEK Rudolf Ing: "P.F.1990" - I./s.1

Usnesení č.154/89 15. mimořádného zasedání rady MěNV 28.11.1989 - I./s.18

STRAKOVÁ L. Dr.: "Výstavba nové školní jídelny" - I./s.19

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Prezident T.G. Masaryk v Mariánských Lázních" - I./s.23-26

KOHLÍČEK Jaromír Dr.: "Bojíte se rakoviny - dokončení" - I./s.27-29

KOPŘIVA Milan: "Výstava na kolonádě 12.2.- 20.4.1990" - II./ s.7

KOPEK Rudolf Ing: "Vážení spoluobčané (plnění volebního programu)" - II./s.20-22

BATĚK Miroslav: "Čsl.tělovýchovné slavnosti 1990" - II./ s.23

Informace o změně názvů ulic a náměstí v Mariánských Lázních -II./s.24

KOPŘIVA Milan: "Rukověť pro sametového revolucionáře" - II./s.25-27

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Devět návštěv krále Eduarda VII. v Mariánských Lázních" - II./s.28-32

KOHLÍČEK Jaromír Dr. "Zimní radovánky" - II./s.33-35

ŠEDIVÝ Zdeněk: " Junák v Mariánských Lázních" - -III./s.24

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "O názvech domů v Mariánských Lázních" - III./s.25-28

KOHLÍČEK Jaromír Dr.: "Máte potíže s ledvinovými kaménky?" - III./s.29-31

ŠUBRT Vladimír: "Co poskytovaly Mariánské Lázně v roce 1929?" - III./ s.32

Adresy občanů, nabízejících služby, které poskytují na základě povolení MěNV - III./ s.39-42

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Americká armáda v západních Čechách" - IV./s.25-28

ZICH Pavel Dr.:" Zdravotnictví v Mariánských Lázních (několik zamyšlení)" - IV./s.29-31

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z místní kroniky z května 1945" - IV./s.32-33

KOHLÍČEK Jaromír Dr." Potíže s močením" - IV./s.34-36

"Slovo k dnešku" (podle Voltairea) - V./s.1

KOVAŘÍK Luboš: "45 let Divadla lidové tvorby" - V./ s.12-13

"Test!!! Cesta do hlubin vlastní duše" V. /s.28

Oslavy osvobození Mariánských Lázních americkou armádou - V. /s. 29

Obnova starobylého obřadu svěcení pramenů v Mariánských Lázních - V./s.32

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "K dobytí Chebu" V./s. 35-36

TESAŘ Karel: "Vzpomínka" V./s.36-37

BATĚK Miroslav: "Tělovýchovné slavnosti 1990" - V./s.40

ŠIMEK Josef Dr. "Vážení spoluobčané" - V./ s.42

Slovo k dnešku (podle France) - VI./ s.1

Volby 1990 - volební okrsky VI./ s.10-11

ZICH Pavel - BOŘIL Petr - KOPŘIVA Milan "Návrh prohlášení Jednoty přátel Mariánských Lázní" - VI./ s. 21-23

RAIES Ivan Dr.:"85 let golfu v Mariánských Lázních" - VI./ s.24-25

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Mariánské Lázně krátce po skončení války" - VI./ s. 27-29

KOHLÍČEK Jaromír Dr.:" Povídání pro pány v nejlepších letech a starší" VI./s.31-33

Slovo k dnešku (z chrámu sv.Pavla) - VII./ s.1

Výsledky voleb v Mariánských Lázních - VII./ s. 2-3

BAXA Václav: "Nostalgie Mariánských Lázní" - VII./ s.11-12

"Galeův pohár opět v Mariánských Lázních" - VII./ s.20

CEMPER Jaroslav Ing." Sdružení T.G.M. se představuje" - VII./ s.21-22

MAREŠ Zdeněk: "Na plochodrážním oválu" - VII./s.23

VINCÍK Jan Ing: "Jak to vypadá s bytovým fondem v Mariánských Lázních" VII./s.25-26

KOHLÍČEK Jaromír Dr."Léto, slunce a my" - VII./ s. 29-30

ZICH Pavel Dr. "Jak jsme na tom se zdravotnictvím v Mariánských Lázních" VII./ s.35-37

Slovo k dnešku (podle Marca Aurelia), VIII./s.1

ZICH Pavel Dr.: "Vážení" VIII./ s. 11-13

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Lázeňství v našem městě dnes a zítra" - VIII./ s.20-24

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Majetkové poměry v Mariánských Lázních za první republiky" - VIII./ s. 27-31

KOHLÍČEK Jaromír Dr.: "Zdravotně postižení" - VIII./ s.33-34

Slovo k dnešku (podle Stephana Zweiga) - IX./s. 1

VÍTKOVÁ Jana: "Už zase zvoní" - IX./ s.8-11

VACEK Petr Dr. "I. mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů Mariánské Lázně 1990" IX. /s.21-22

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Vymezení odpovědnosti mezi městem a lázněmi" IX./ s.25-27

KOHLÍČEK Jaromír Dr.: "A I D S" IX. /s.31-33

"Léčebna Svoboda - nová služba Mariánským Lázním" - IX./ s. 36

Slovo k dnešku (podle de Montaine) X./ s.1

KODÝTEK M.: "Založení Klubu Malé scény domu Chopin" X./ s.7

Správa městských kin v Mariánských Lázních nabízí - X./s. 18

BABKA Karel Ing.: "Marketing pro Mariánské Lázně" - X./s. 21-23

KOHLÍČEK Jaromír Dr.: "Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku" - X./ s.28-30

Slovo k dnešku (podle T.G.Masaryka) - XI./ s.1

ZICH Pavel Dr.: "Několik slov spoluobčanům a do vlastních řad" - XI./ s.9

HORÁK Bohuslav: "Vážení spoluobčané!" (k volbám) XI./ s.10-11

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Mariánské Lázně a volby v minulosti" XI./ s.11-13

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "90 let historika Mariánských Lázní " XI./ s.28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Sto let od pobytu Johanna Strausse v Mariánských Lázních" - XI./ s.9-30

KOHLÍČEK Jaromír Dr.: "Nové metody léčby žlučových kamenů" XI./ s.31-32

Slovo k dnešku (podle T.G.Masaryka) - XII./ s. 1

KODÝTEK Míla: "Předvánoční den radosti" - XII./ s. 6-7

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Městské úřady a instituce za 1.republiky" - XII./ s.19-20

KOHLÍČEK Jaromír Dr.:"Vánoce, vánoce přicházejí" - XII./ s.21-22

HOLLAY Waldemar:"Slavné osobnosti v Mariánských Lázních - Elschnig" XII./ s.23

BABKA Karel Ing. "GASTROPRAG 90 na SHŠ v Mariánských Lázních" XII./s.24-25


 

1991

(Redaktorka Ivana Potužáková.)

MARTÍNEK Zbyněk Ing." "Vážení občané" I./s.1

BARTŮŠEK Václav Dr.:"Vážení spoluobčané" I./s.2-3

BABKA Karel Ing.:"Hotelová škola 1943-1944" I./s.19

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "70 let od smrti mlčícího básníka (Thummerer)" I./s. 20-21

KOHLÍČEK Jaromír MUDr." Bolest a lék" I./s. 22-23

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Evangelický kostel" I./s. 26-28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Ruský kostel" II./s. 19-22

"Informace Městského úřadu" II./s. 23

"Finanční úřad" II./25, III./s. 32

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.:" Loučení se starým rokem" II./s. 27-28

"Mimoškolní výchova a vzdělávání" III./s. 6, IV./s. 4-5, V./s. 9-10,VI./s. 6

KaSS "Soutěž o Miss 91 - středních škol" III./s. 7

KaSS "Jarní den radosti" - III./s. 8-9

BARTUŠEK Václav Dr.:"I.bál starosty města" - III./s. 10

NÁPRAVNÍK Pavel MUDr.:"Vážení spoluobčané (ARO)" - III./s. 24-25

KOHLÍČEK Jaromír MUDr."Drak se čtyřmi hlavami" - III./s. 26-27

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Anglikánský kostel" III./s. 28-31

"Golf Club Mariánské Lázně" IV./s. 22-23

KOHLÍČEK Jaromír MUDr."Chybějí vám krvinky ?" - IV./s. 29-30

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Jak vstoupilo kino d0 Mariánských Lázní" - IV./s. 30-32

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Kavárny v minulosti" IV./s. 32-34

Přehled májových akcí - V./s. 5-9

ČECHOVÁ Lenka: "170 let Západočeského symfonického orchestru" V./s. 14-15

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "40.výročí příchodu americké armády do Mariánských Lázní" V./s. 28-32

ŠUBRT Vladimír: "Hrajete také mariáš?" V./s. 33

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.:"AIDS" - V./s. 34-36

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.:"Alternativní medicína" - VI./s. 19-21

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Mark Twain a Mariánské Lázně před sto lety" VI./s. 21-24

Finale mistrovství světa na dlouhé ploché dráze - VII./s. 14

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.:"Zánět slepého střeva" VII./s. 18-19

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "75 let pobytu Franze Kafky v Mariánských Lázních" VII./s. 20-23

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z historie duchovní péče v Mariánských Lázních" VII./ s. 32-34

VLK Emil:"Klavírní soutěž z díla Fryderyka .Chopina v roce 1991" - VIII./s. 5-6

-pot- "Mistrovství světa v orientačním běhu 1991" - VIII./s. 32-33

/Od 1.8.1991 Kulturní přehled určen pouze pro reklamy podniků a pořady. Veškeré příspěvky pozastaveny./

KUFNEROVÁ Benedikta: "Mariánskolázeňský Sokol" IX./s. 8


 

1992

(Redaktor od 1.ledna Miloslav Kodýtek. Chybí červen,přestal vycházet v říjnu 1992.)

ČECHOVÁ Lenka: "Západočeský symfonický orchestr ve své 171.sezóně" I./s.16-17

HURTÍK Josef: "ZUŠ F.Chopina Mariánské Lázně" I./s.19

PFEIFER M. Dr.:"Odbor školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví MÚ v Mariánských Lázních upozorňuje" - I./ s.24-25

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Dvě listiny z tepelského archivu" I./ s.31

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Goethe a Mariánské Lázně " I./s. 33-34

KŘÍŽEK Vladimír,Dr.:"200 let od narození K.J.Heidlera, slavného mariánskolázeňského lékaře" I./ s.36-40

Vycházky do okolí a nově značené turistické cesty - I./s. 39-41

BARTUŠEK Václav Dr.:"Vážení čtenáři Kulturního přehledu" I./s. 49

BABKA Karel Ing.:"Zahájení sezóny v Mariánských Lázních 1992" - II./37-38, III./ 30-31

NÁPRAVNÍK Pavel MUDr.:"Ano, i Ty můžeš zachránit život!" II./ s.42-44, III./ s.49-52

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.:"Ekologie a zdraví" II./ s.45-46

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Před 180 lety se staly Mariánské Lázně samostatnou obcí" II./ s.48-49

ČECHOVÁ Lenka: "1.mezinárodní dirigentské kurzy" - III./ s.23-24

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Mariánské Lázně - ráj nebo peklo otylých?" III./s. 41-43

"7.března vzpomeneme 142.narození presidenta T.G.Masaryka . Masaryk v Mariánských Lázních" (Přetištěno pod značkou -ka 1946) III./s. 44-45

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.:"Jaro a chřipka"- III./ s.46-49

ČECHOVÁ Lenka "Stabat Mater" IV./s. 25-26

RICHTEROVÁ M.:"Z historie a současnosti Městské stanice mladých přírodovědců a chovatelů" - IV./ s. 28-30

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.:"Lidoví léčitelé a lidová léčba" IV./s. 47-50

BOUŠE Petr: "Geologie a mineralogie - Muzeum" V./ s.22-23

ČECHOVÁ Lenka : "Straussovský bál" V./ s. 27

NÁPRAVNÍK Paverl MUDr.:"Mozek dělá Adama" V./s. 44-48

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.:"Léčivé čaje" - V./s. 48-51

ČECHOVÁ Lenka: "Mezinárodní hudební festival" VII./s. 21-22

NÁPRAVNÍK Pavel MUDr.: "Jak zachráníme Adama" - VII./s. 36-40

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.:"Léto budiž pochváleno" VII./s. 40-43

NÁPRAVNÍK Pavel MÜDr.: "I Ty můžeš zachránit život" VIII./s. 30-31,IX./s.28-29

Starý KULTURNÍ PŘEHLED (pod KaSS a specifickém formátu z roku 1956) přestal vycházet v říjnu 1992.


 

1993-1995

Nový KULTURNÍ PŘEHLED Mariánských Lázní, pod novým zřizovatelem a s novým formátem A5, začal vycházet po krátké přestávce od května 1993. Vydavatelem byl Míla Kodýtek a jeho agentura GOETHE. KULTURNÍ PŘEHLED Mariánských Lázní vyšel naposledy v červenci 1995, když poslední jeho čísla 5/ a 6/1995 byla čistě reklamní.

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "175 let Mariánských Lázní" KP č.10/1993

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Neznámé z historie za války" KP č.11/1993

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Staré vánoční zvyky na Tepelsku" - KP č.12/1993

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Hájenka Schober alias Stoh" - KP č.1/1994

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Jak vznikala jména obcí v našem okolí ?" - KP č.2/1994

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Proč nevzniklo město Šenov" - KP č.3/1994

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Klášter Teplá" - KP č.4/1994

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Zmizelé město u Plané" - KP č.5/1994

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z historie Kladské" - KP č.6/1994

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Kynžvart" - KP č.7/1994

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z minulosti mariánskolázeňského hotelu PALACE" - KP č.9/1994

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Zaniklé lázně Sangerberk u Mar.Lázní" - KP č.10/1994

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: Královští hosté v Mar.Lázních" - KP č.11/1994

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Dávná poutní místa v kraji" - KP č.12/1994

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Hrad Plikenštejn" - KP č.1/1995

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Z historie Židů v Mariánských Lázních" - KP č. 3/1995

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "50 let od osvobození kraje americkou armádou" - KP č.4/1995

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Mariánské Lázně na konci války" - KP č.5/1995

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: " Rudolfův pramen" – KP č.5/1995. Kulturní přehled přestal vycházet v červenci 1995.


 

1997

KULTURNÍ a INFORMAČNÍ PŘEHLED Mariánských Lázní začala vydávat v roce 1997 ve stejném formátu jako Míla Kodýtek, agentura GOETHE, mariánskolázeňská firma HANKO. První číslo vyšlo v březnu 1997, celkem vyšla jenom čtyři čísla (poslední pravděpodobně v červenci 1997).

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Zaniklé hrady, zámky, dvory, tajuplné ringvaly v okolí Mariánských Lázní – 1.část" – KIP č. 1/1997 z března 1997, s. 27-32 (bez uvedení autora)

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Zaniklé hrady, zámky, dvory, tajuplné ringvaly v okolí Mariánských Lázní – 2.část" – KIP č. 2/1997 z dubna 1997, s. 16-20 (bez uvedení autora)

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Tisíc let - Svatý Vojtěch" - KIP č. 2/1997 z dubna 1997 s. 31-32

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Ze starých Úšovic" – KIP č.3/1997 z května 1997, s. 21-28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Jak vznikala jména obcí v našem okolí" – KIP č.4 z června 1997, s. 22-25 (bez uvedení a svolení autora)

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Dávná poutní místa v okolí" . KIP č. 4 z června 1997, s. 34-36 (bez uvedení a svolení autora)


V té době, od 1 ledna 1997, začal vydávat HAMELIKU, tentokráte jako vlastivědný měsíčník Mariánskolázeňska Ing Richard Švandrlík s cílem pokračovat v tradici HAMELIKY z dob vlastivědného kroužku (1973-1990). Z finančních důvodů šlo jen o jakýsi matriční exemplář ke kopírování pro zájemce (v průměru kolem dvaceti kopií u každého čísla). HAMELIKA vycházela měsíčně, vlastním nákladem, až do 31.prosince 2001. Úplné ročníky HAMELIK 1997-2001 jsou k dispozici ve studovně  Městské knihovny v Mariánských Lázních a celý archiv úplných ročníků HAMELIK I. až XXVII., tj. od roku 1973 do roku 2001, je též u autora.


 

1999-2001

Měsíčník KULTURNÍ PŘEHLED MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ začal vycházet znovu od listopadu 1999 jako samostatná příloha týdeníku Mariánskolázeňské listy. Vydavatel Svatopluk Richter, agentura Galery Nataly. Šlo o třetí z pokusů o návrat k tradičnímu a celkem oblíbenému Kulturnímu přehledu v minulosti Mariánských Lázní a zprvu se jevil pokus úspěšný. Poslední číslo však vyšlo v lednu 2001.

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Přehled starostů po dobu existence Mariánských Lázní 1812-2000" – KP z listopadu 1999, s.20-23

"Ježíš Kristus" podle knihy Vlastimila Vondrušky "Církevní rok a lidové obyčeje" - KP z prosince 1999, s.21-22

"České divadlo v Mariánských Lázních" - KP z ledna 2000, s. 8-9

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Před sto lety rozhodl Herzig o tramvaji v městě" – KP z ledna 2000, s. 16-18

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Koncert Alberta Schweitzera 1923 (k 125.výročí narození) – KP z února 2000, s. 20-22

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Malý seriál o zdraví a nemoci" - KP z února 2000, s. 23-24

"Výročí v březnu" - KP z března 2000, s. 21-22

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Masaryk v Mariánských Lázních" (k 150.výročí narození) – KP z března 2000, s. 26-29

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Malý seriál o zdraví a nemoci ( 2.pokračování)" - KP z března 2000, s. 29-30

Co se jedlo o velikonočních svátcích - KP z dubna 2000, s. 17

Tip na výlet - hrad Loket - KP z dubna 2000, s. 17

"Výročí v dubnu" - KP z dubna 2000, s. 19

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Malý seriál o zdraví a nemoci (pokračování)" - KP z dubna 2000, s. 24-25

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Václav Jan Tomášek" (k 125.výročí úmrtí ) – KP z dubna 2000, s. 26-29

Tip na víkend - Horšovský Týn - KP z května 2000, s. 20

"Výročí v květnu" - KP z května 2000, s. 21

KOHLÍČEK Jaromír MUDr.: "Máte problémy s prostatou" - KP z května 2000, s. 25-27

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Vítězslav Nezval" (k 100.výročí narození) – KP z května 2000, s. 28-30

Tip na výlet - Kladruby - KP z června 2000, s. 16-18

"Výročí v červnu" - KP z června 2000, s. 19

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Henryk Ibsen v Mariánských Lázních" (k 100.výročí zdejší návštěvy ), KP z června 2000, s. 24-26

Tip na výlet - Kladruby - KP z července 2000, s. 15-16

"Výročí v červenci" - KP z července 2000, s. 17

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "V Mariánských Lázních se zrodila životní naděje" (k 190.výročí narození Fryderyka Chopina) – KP z července 2000, s. 23-26

Tip na výlet - zámek Lnáře - KP z srpna 2000, s. 15

"Výročí v srpnu" - KP z srpna 2000, s. 16

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Filozof, který navždy zneklidněl tento svět" (k 100.výročí úmrtí Friedricha Nietzscheho) – KP ze srpna 2000, s. 21-26

Tip na výlet - Valeč - klášter Teplá - KP ze září 2000, s. 16-17

"Výročí v září " - KP ze září 2000, s. 18

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Perský šach Muzzefír Eddin v Mariánských Lázních" (k 100.výročí zdejší návštěvy) - KP ze září 2000, s. 24-26

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: -"Michail Petrovič Pogodin a jeho víra ve Slovanstvo" (k 200.výročí narození) – KP ze září 2000, s. 27-34

Tip na výlet - Plasy - KP z října 2000, s. 16

"Výročí v říjnu" - KP z října 2000, s. 17

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Arnold Heymann – neprávem zapomenutý" (k 50.výročí úmrtí slavného architekta) – KP z října 2000, s. 21-26)

Tip na výlet - Nelahozeves - KP z listopadu 2000, s. 18-19

"Výročí v listopadu" - KP z listopadu 2000, s. 20

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Mark Twain v továrně na zdraví – v Mariánských Lázních" (k 165.výročí narození a k 90.výročí úmrtí) – KP z listopadu 2000, s. 23-28

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Sto let od narození karlovarského historika Karla Nejdla" – KP z listopadu 2000, s. 28-29

CHRÁSTEK Josef MUDr,Doc,CSc.: "Co je dobré vědět o chůzi" KP z listopadu 2000, s. 29-30

"Křesťanský kalendář v prosinci" - KP z prosince 2000 s.7

"Výročí v prosinci " - KP z prosince 2000, s. 16

CHRÁSTEK Josef MUDr.,CSc.:"Mechanika chůze (kineziologické poznámky)" KP z prosince 2000, s.19-20

Svátky adventního času - z knihy Malá encyklopedie Vánoc - KP z prosince 2000, s.21-22

"Výročí v lednu" - KP z ledna 2001, s. 11)

"Lexikon společenského chování (pokračování příště)" - KP z ledna 2001, s.13-14

"Pranostiky očima meteorologa" - KP z ledna 2001, s.13-14

CHRÁSTEK Josef MUDr, CSc.: "Výdej energie při chůzi" - KP z ledna 2001, s. 19-20

ŠVANDRLÍK Richard Ing.: "Gasparo Spontini a Mariánské Lázně" – KP z ledna 2001, s. 18-22

Poslední Kulturní přehled vyšel v lednu 2001.