Vyzkoušejte průvodce
ubytováním a ověřenými hotely v Mariánských Lázních,a rezervujte si svou vysněnou
lázeňskou dovolenou.

 

 

 

Literatura - seznamy pramenů

ADAMEC Ondřej-SADÍLKOVÁ Barbara: "Nový pramen pro Mariánské Lázně" Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č. IX./1985, S. 32-33

ADAMEC Ondřej-SADÍLKOVÁ Barbara"Nový pramen pro Mariánské Lázně" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.19/1988 z ledna 1988, S.287-289

BUCHTELE Zdeněk: "Lesní pramen v Mariánských Lázních" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.15/1980 z dubna 1980, S.117

BURACHOVIČ Stanislav: "Magnesia - královna českých minerálních vod" - ARNIKA, informační a metodický bulletin Správy CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.37/1994 z 1.srpna 1994, S.10-12

BYTEL Jiří: Nově vyhlášená "maloplošná" zvláště chráněná území ve Slavkovském Lese - Koňský pramen, Čiperka" - ARNIKA, informační a metodický bulletin Správy CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.42/1996 z 26.srpna 1996, S.2-5

DIETL Anton: "Untersuchung von Mineralquellen aus der Umgebung Marienbads" (Dietl Assistenten am Marienbader städtischen balneologisch-hygienischen Institute), Jubiläums-Festschrift des Marienbader Äerztevereins aus Anlass der Hundertjahrfeier Marienbads 1808-1908, Carl Bellmann Prag 1909 + Prager medizinischen Wochenschrift XXXIII Prag 1908.

DIETL Anton: "Die Säuerlinge des Egerlandes" (1. - 1908; 2. Unser Egerland 1933, event. 1937), (3.) Zeitschrift Der Balneologie, Heft 9., 15.9.1942

DOVOLIL Miroslav: "Hydrogeologie oblasti kyselek v Mariánských Lázních a v jejich širokém okolí" (Soupis minerálních pramenů v Mariánských Lázních a okolí), Diplomová práce Univerzita Karlova Praha, katedra přírodovědecká, Praha 1959, 196 stran

DOVOLIL Miroslav: "Hydrogeologie široké mariánskolázeňské oblasti" - Sborník I.hydrogeologické konference ÚÚG Praha 1961

HARVÁNEK Jan: "Naše vycházka: Bahenní sopky a Vlčí kámen (přírodní rezervace Smraďoch)" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.5/1977 z května 1977, S. 12-13

HARVÁNEK Jan: "Studené minerální prameny" ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č. 7/1978 Slavkovský les - chráněná krajinná oblast - příloha ARNIKY, díl I. Geologie, S. 1 - 11

HARVÁNEK Jan: "CHKO-místní prameny" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.VIII./1978, S. 35 - 36

HORÁČEK Jindřich: "Kyselka u Podhorního mlýna" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.29/1991 z října 1991, S.308-309

HYNIE Otto: "Hydrogeologie ČSSR - část II. minerální vody" - Nakladatelství ČSAV Praha, 1963, S. 349-374

JANEČEK Pavel - ŠVANDRLÍK Richard : "Přestavba Antonínova pramene v Mariánských Lázních" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č. X./1985, S.39-40

JAHNEL Franz: "Die Mineralquellen des Marienbad-Tepler Landschaftsgebietes" - Der Egerländer, Stammeszeitschrift der Heimatvertriebenen aus dem Egerlande, II.Jhg. Jänner 1960

JAHNEL Franz: "Die Mineralquellen im historischen Egerlande" - Der Egerländer,1959 (?)

"Jubiläums-Festschift des Marienbader Ärztevereins aus Anlass der Hundertjahrfeier Marienbads" 1808-1908, Carl Bellmann Prag 1908

KISCH E.Heinrich: "Marienbad und seine Umgebung" - XV.Auflage, E.A.Götz, Marienbad, 1898

KLEMENT Franz: Der politische Bezirk Tepl, Hermann Holub, Tachau, 1882

KLÍR Stanislav: "Geologické a hydrogeologické poměry okolí Mariánských Lázní a Lázní Kynžvartu" - Zprávy o geologickém výzkumu v roce 1953, ÚÚG Praha 1954

KŘIVANEC Jan: "Zapomenutý pramen (Hanovská kyselka)" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.28/1991 z června 1991, S.267

KŘIVANEC Jan: " Štolní pramen (Michalovy Hory)" + fotografie Stanislava Wiesera Mokřady pod Vlčkem a Vývěr Štolního pramene u Michalových Hor - ARNIKA, informační a metodický bulletin Správy CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.42/1996 z 26.srpna 1996, S.40

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.: "Bohuslav Balbín o mariánskolázeňských pramenech" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.IX./1976, S. 28 - 29

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.: "Nejstarší písemné zprávy o mariánskolázeňských pramenech" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.II./1977, S. 20 - 22

KŘÍŽEK Vladimír MUDr.: "Karolinin pramen" Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.VIII./1981, S. 7-9

KUBÁT Karel: "Léčivý účinek mariánskolázeňských pramenů" přednáška 23.5.1958 Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č. V./1958

KUBÁT Karel: "Léčivé účinky mariánskolázeňských pramenů" - přednáška 17.7.1959 Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.VII/1959

KUBÁT Karel MUDr. "Minerální prameny a lázeňská léčba" - přednáška, Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.I/1966

Anonym "Co vás zajímá o pramenech" - VIII./1966, S.16-17

MAŠÁT Vladimír prom.soc.: "Některé méně známé minerální prameny" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.8/1978 z června 1978, S.22-23

MAŠÁT Vladimír prom.soc.: "Minerální prameny v Číhané" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.10/1978 z prosince 1978, S.96-97

MAŠÁT Vladimír prom.soc.: "Naše vycházka: Hájenský pramen, Valský pramen a Vlčí prameny" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.11/1979 z března 1979, S,3-4

MAŠÁT Vladimír prom.soc.: "Minerální prameny v jižním okolí Lázní Kynžvartu" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.12/1979 z června 1979, S.43

MAŠÁT Vladimír prom.soc.: "Zaniklé a existující minerální prameny v okolí Martinova" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.13/1979 z října 1979, S.74

MAŠÁT Vladimír prom.soc.: "Minerální pramen u Podhorního mlýna" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.15/1980 z dubna 1980, S.113

MAŠÁT Vladimír prom.soc.: "Minerální prameny u Jankovic a Hoštce" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.16/1980 ze září 1980, S.139

MAŠÁT Vladimír prom.soc.: "Farská kyselka" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.17/1980 z prosince 1980, S.160-161

MAŠÁT Vladimír prom.soc.: "Vývěry kyselek mezi Panským vrchem a Malou Hleďsebí" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.18/1981 z března 1981, S.196

MAŠÁT Vladimír prom.soc.: "Minerální prameny v Číhané" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.10/1978 z prosince 1978, S.96

MAŠÁT Vladimír prom.soc.: "Ze zaniklých i existujících minerálních pramenů" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.IX./1980 S.34-35

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Jak se zasílaly mariánskolázeňské vody dříve a nyní" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č. I./1971, S. 21-22

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Historie rozborů mariánskolázeňských pramenů" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.X./1971 S. 26 -27

NEUSTUPNÝ Vojtěch: "Kynžvartské léčivé prameny" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č. XII./1974, S. 24-25

NEVEČEŘAL Petr: "Zaječí pramen u Lázní Kynžvart - botanická charakteristika ochranného pásma stav v roce 1995" - nepublikovaný rukopis CHKO - ARNIKA, informační a metodický bulletin Správy CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.40/1995 z 14.prosince 1995, S.11

NEVEČEŘAL Petr: "Koňská (Chotěnovská) kyselka - botanická charakteristika ochranného pásma stav v roce 1995" - nepublikovaný rukopis CHKO - ARNIKA, informační a metodický bulletin Správy CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.40/1995 z 14.prosince 1995, S.11

NEVEČEŘAL Petr: "Čiperka - botanická charakteristika ochranného pásma stav v roce 1995" - nepublikovaný rukopis CHKO - ARNIKA, informační a metodický bulletin Správy CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.40/1995 z 14.prosince 1995, S.12

"Österreichisches Bäderbuch" - Urban & Schwarzenberg Berlin-Wien 1914

PĚČEK Jan: "Jednoduché záchyty přírodních uhličitých pramenů" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.16/1987 z února 1987, S.194- 197

PĚČEK Jan: "Minerální prameny" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.18/1987 ze září 1987, S.244-246

PĚČEK Jan: "Ochrana přírodních vývěrů studených kyselek v katastru obce Prameny" - (autor Aquatest-stavební geologie Karlovy Vary) - ARNIKA, informační a metodický bulletin Správy CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.35/1993 z 31.října 1993, S.19-21

RONČÍK Jiří: "Neznámé vývěry" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.14/1986 z července 1986, S.123

SCHALLER Jaroslaus: "Topographie des Königreichs Böhmen, darinn alle Städte, Flecken, Herrschaften, Schlößer, Landgüter, Edelsitze, Klöster, Dörfer, wie auch verfallene Schlößer und Städte unter dem ehemaligen, und jetzigen Bennenungen samt i hren Merkwürdigkeiten beschrieben werden. Neunter Theil. Pilsner Kreis " Schönfeldschen Handlung Prag und Wien 1788

SOMMER Johann Gottfried: "Das Königreich Böhmen, statistisch-topographisch dargestellt", VI.Band - Böhmen, Pilsner Kreis" J.G.Calve´sche Buchhandlung, Prag 1838 SOMMER Johann Gottfried: "Das Königreich Böhmen, statistisch-topographisch dargestellt", XV.Band - Böhmen, Elbogner Kreis" J.G.Calve´sche Buchhandlung, Prag 1847

ŠVANDRLÍK Richard : "CHKO - Balbínův pramen a minerální prameny v západní části Mariánských Lázní" - X./1975, S.18-19

ŠVANDRLÍK Richard : "ILSANO a minerální prameny v jeho okolí" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.9/1978 z října 1978, S.56-57

ŠVANDRLÍK Richard : "Z historie kyselek mezi Loukou a Novou Vsí" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.14/1979 z prosince 1979, S.100-102

ŠVANDRLÍK Richard : "O léčivých pramenech v Mariánských Lázních 1528-1985" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.II./1985, S.28-34

ŠVANDRLÍK Richard : "Jak se léčilo v Mariánských Lázních" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.VI./1985, S.35-38

ŠVANDRLÍK Richard : "Křížový pramen" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č. I./1986, S.29-33

ŠVANDRLÍK Richard : "Ferdinandovy prameny" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.II./1986, S.28-32

ŠVANDRLÍK Richard : "O kyselkách jižně od Mariánských Lázní " - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.III./1986, S.37-40

ŠVANDRLÍK Richard : "O kyselkách západně od Mariánských Lázní" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č. IV./1986, S.35-37

ŠVANDRLÍK Richard : "Karolinin pramen" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č. V./1986, S.38-39

ŠVANDRLÍK Richard : "Rudolfovy prameny" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.VI./1986, S.30-33

ŠVANDRLÍK Richard : "Lesní pramen" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č. VII./1986, S.26-29

ŠVANDRLÍK Richard : "Pottovy prameny" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.VIII./1986, S.28-31

ŠVANDRLÍK Richard : "Ambrožovy prameny" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.IX./1986, S.31-34

ŠVANDRLÍK Richard : "Mariiny prameny" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.X./1986, S.31-35

ŠVANDRLÍK Richard : "Prameny Ústředních lázní a Hamelika" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.XI./1986, S.29-32

ŠVANDRLÍK Richard : "Nejstarší pokusy o získání soli ze zdejších pramenů" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.XII./1986, S.23-26

ŠVANDRLÍK Richard : "Kyselky severně od Mariánských Lázní" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č. I./1987, S.27-30

ŠVANDRLÍK Richard : "Novoveská a Grünská kyselka" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č. II./1987, S.34-37

ŠVANDRLÍK Richard : "Kyselky Tepelské vrchoviny" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.III./1987, S.33-37

ŠVANDRLÍK Richard : "Kynžvartské minerální vody a lázně Kynžvart" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.IV./1987, S.33-36

ŠVANDRLÍK Richard : "Minerální pramen Radiovka v Podlesí" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.V./1987, S.38-39

ŠVANDRLÍK Richard : "Kyselky Českého lesa" - Kulturní přehled KaSS Mariánské Lázně č.VI./1987, S.36-38

ŠVANDRLÍK Richard: "Vycházkové cesty v Mariánských Lázních a v okolí", brožura, Art Gallery Nataly, Mariánské Lázně 1998

URBAN Michael: "Notizen und Heimatkunde des Gerichtsbezirkes Plan" - Tachau 1884

WIESER Stanislav: "Úterské minerální prameny" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.20/1981 z července 1981, S.252-253

WIESER Stanislav: "Minerální prameny u Teplé" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.2/1982 snad z dubna 1982, S.73 s opravou k článku v ARNICE č.3/1982 S.87

WIESER Stanislav: "Kyselky v severní části Slavkovského lesa" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.3/1982 snad z července 1982, S.86

WIESER Stanislav: "Milhostovské mofety - fotografie" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.5/1983 z května 1983, S.177

WIESER Stanislav: "Milhostovské mofety" - ARNIKA, informační a metodický list CHKO Slavkovský Les, Mariánské Lázně č.26/1990 ze září 1990, S.207-208

WINTER Benno: "Die Heilquellen Marienbads, ihr Aufbau und ihre technische Gestaltung" - Marienbad 1932

ZEMBSCH Friedrich: "Analyse des Stenkers in Marienbad las Vertreter der Vitriolquellen" - Jubiläums-Festschrift des Marienbader Äerztevereins aus Anlass der Hundertjahrfeier Marienbads 1808-1908, Carl Bellmann Prag 1909 S. 206-209

ZÖRKENDÖRFER Karl: "Das neu erschlossene Mineralquellen und Moorgebiet der Stadt Marienbad", Balneologische Zeitung 22, Nr.14 von 20.5.1911

ZÖRKENDÖRFER Wolfgang: "Die Mofetten im Marienbader MineraLquellengebiet" - Lotos 75, Praha 1927

ZÖRKENDÖRFER Wolfgang: "Zur Frage der Fernleitung kohlensäurehaltigen Mineralwässer" - Mineralquellenzeitung Wien 1932