Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.hamelika.cz

Dodavatelem zboží je (dále jen "Prodávající"):

David Švandrlík
Pístov 14
348 13 Chodová Planá

Odběratelem zboží je považována osoba, která úplným a pravdivým vyplněním a následným odesláním formuláře objednávky objedná zboží (dále jen "Kupující").

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavření kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu www.hamelika.cz jsou závazné dle ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

2. Předmět kupní smlouvy

Předmětem koupě jsou neperiodické knižní tituly nabízené prostřednictvím webových stránek www.hamelika.cz (dále jen „zboží“).

 

3. Objednávka

Kupující si vybere knihy, řádně vyplní objednávkový formulář a závaznou objednávku odešle. Odeslaná závazná objednávka knih je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Závazným potvrzením objednávky je elektronicky zaslané potvrzení označené jako „Potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky prodávajícím, kdy si prodávající a kupující potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů knih, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou mají být objednané knihy odeslány. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Kupující se zavazuje zaplatit celkovou cenu za objednané knihy včetně poštovnéno a balného, zavazuje se odebrat závazně objednané a zaslané knihy uvedené v závazné objednávce.

Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví objednaného zboží, které si kupující objednal po zaplacení ceny zboží.

 

4. Dodání zboží

Zákazník je povinen uhradit kupní cenu způsobem stanoveným prodávajícím v potvrzení objednávky. Prodávající není povinen dodat objednané zboží před uhrazením kupní ceny. Neuhradí-li zákazník kupní cenu řádně a včas, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající dodá objednané zboží na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Zákazník je povinen zboží převzít. Poruší-li zákazník tuto povinnost, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a dále zákazníkovi vzniká povinnost uhradit prodávajícímu náklady spojené se splněním jeho závazku z kupní smlouvy. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, je oprávněn započíst své nároky dle předchozí věty oproti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na zákazníka jeho převzetím.

Dodání zboží bude dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším termínu od závazného potvrzení objednávky knih.

Konkrétní způsob dodání zboží a jeho cenu si zvolí zákazník při objednání v položce "Doprava a platba".

Osobní odběr je možný pouze po předchozí domluvě.

Veškeré ceny za zboží a služby jsou uváděny včetně DPH.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před odesláním zboží zákazníkovi.

V souladu se zákonem č. 367/2000 může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že se zboží již vyprodalo a objednaný počet není již dostupný. V takovém případě prodávající kontaktuje kupujícího a navrhne možné řešení odstoupení od smlouvy.

 

6. Reklamace a záruka

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě se řídí platnými zákony.

Pokud je balík s objednanými knihami evidentně poškozen již při předání pracovníkem pošty, či přepravní služby, doporučujeme zásilku s knihami nepřevzít a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem

Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky knih, je nutno o této závadě neprodleně do 3 dnů po jejím obdržení informovat e-mailem, poštou či telefonicky.

Pokud žádáte úplnou výměnu zboží, knížek či navrácení peněz, je třeba vadné zboží doporučeně zaslat zpět na naši adresu.

 

7. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží.

 

8. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
Kupující souhlasí s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou.

 

9. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje učinit změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. března 2018.