OBSAH HAMELIKY 1975 ( 3. ročník )

 

ÚVODNÍKY ČÍSLO
Úvodní slovo k III. ročníku Hameliky 1
Mariánské Lázně - 30 vítězných let 3
Mariánské Lázně a konec války 6
Slavnostní úvodník k 9.květnu 1975 9
K padesátému číslu Hameliky 10
Léto je za námi 11
25 let rekreace v Mariánských Lázních 15
Šestnácté číslo letošní Hameliky 16

 

HISTORIE MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH ČÍSLO
Reitenbergerův spor i pád 11
Odjezd do vyhnanství 12
Reitenberger: 1.Poznámky k historii M.Lázní 13
Reitenberger: 2.Mariánské Lázně z jeho dopisů 13
Osud zakladatele Mariánských Lázní 14
Stavební vývoj Mariánských Lázní 1822-1850 15
Třicátá léta 16

 

JAK VZNIKALA JMÉNA OKOLNÍCH OBCÍ ČÍSLO
Proč Úšovice ? 1
Úbočí, Adoltov, Babice, Beranov, Beranovka 1
Pístov, Hamrníky, Holubín, Stanoviště, Zádub, Závišín 2
Rájov, Sítiny, Vlkovice, Valy, Drmoul 3
Jak se měnily názvy některých okolních obcí po roce 1945 I.část 4
Jak se měnily názvy některých okolních obcí po roce 1945 II.část 5
Mnichov, Bohuslav, Popovice, Poutnov,Nová Ves, Prameny, Číhaná, Martinov 7

 

POVĚSTI ČÍSLO
Pověst o hradu Úšovice 1
Děvečka v rybníce (z Mnichova) 7
Ponocného ozvěna (z Mnichova) 8
Jak sbírali raušenbašští slepičí trus 10
Drží to jako Babice (pověst o přísloví) 10
Pověst o hledači pokladů v Plané 10
Ze starých pověstí 13
Staré šindele-výborné dřevo na housle (ze Sítin) 16

 

ZAJÍMAVOSTI A ZPRÁVY O MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH ČÍSLO
Požáry ve starých Úšovicích 1
Bronzový starosta Dr. Herzig a jeho nemalé dědictví 1
Teplice si váží dirigenta Soukupa 1
Osídlení Mariánských Lázní po roce. 1945 (z kroniky) 1
Jak vznikla hospoda Šumava (Schönau) 2
Víte,že před 125 lety postihlo Mariánské Lázně zemětřesení ? 3
Vítězslav Nezval Mariánské Lázně 4
Kdy byl postaven Donbas, dříve Lesní Mlýn 4
Zapomenutá vyhlídka (Leningrad) 5
Z minulosti zotavovny Leningrad 5
Kdy byl postaven Café Egerländer ? 5
Budování českého školství po válce 1945 5
První stránky městské kroniky hovoří 6
Loučíme se s kdysi slavnou hospodou U lva 6
Jak nacisté v Mariánských Lázních žertovali:1.Pomník pro Beneše 6
Jak nacisté v Mariánských Lázních žertovali:2.Balneosaurus 6
Mariánské Lázně se stávají české (z kroniky) 7
Skalník-Gasse a jiné uliční zajímavosti 7
Víte,že ... Vlkovický tunel, Tepelské Švýcarsko, kino 8
Danzer o českých muzikantech 10
Projekt železnice Marienbad-Falkenau po r.1900 10
Walter Zörkendörfer mrtev 10
Tajemná mořská oka na Dunkana 10
Ze starých vzpomínek p. Zavázala na Nimrod 10
Nové lázně - klenot města 11
Městské muzeum v Mariánských Lázních 11
První lázeňské léčení bylo v Hamrníkách 12
Denní rozvrh lázeňského orchestru v r. 1891 12
Jak se reklamně využívalo lázeňských návštěv v Mariánských Lázních 13
Stezka prince Coburgského 13
Vycházka po minerálních pramenech 14
Tajuplný nápis nad Mariánskými.Lázněmi 14
Slavné jubileum divadla lidové tvorby v Mariánských Lázních 14
Dr. Nehr - 155 let úmrtí 16
Felbinger popisuje epidemii 1837 16
Dr. Karel Josef Heidler 16

 

ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ ČÍSLO
Železnice Cheb-Praha a rok 1847 1
Úloha americké armády v západních Čechách - I.část 2
Slovanské hradiště u Brodu n.T 2
Z historie hradu Kynžvart 2
Úloha americké armády v západních Čechách - II.část 3
Odhalení gen. Haldera K Mnichovu nemuselo dojít 4
Z chebského archivu o Mnichovu 4
Siehdichfür-Hleďsebe, Gibacht-Pozorka 4
Horká hranice mezi tepelským a plánským panstvím cca1600 4
Krajina Frajs-tajemná země nikoho 4
Klášterní zvony v Teplé 4
Tajemství tepelského kláštera 5
Šontál, hrad který smyl vítr a déšť 5
Tepelský knihovník F.M.Klimeš 6
Slovanské osídlení Chebska I. Předslovanské osídlení 6
Slovanské osídlení Chebska II. Údobí slov.lidu na Chebsku 7
Slovanské osídlení Chebska III. O životě našich slov.předchůdců 8
Svár Třebelských s Chebskými 8
Připomínka k sítinskému hrobu 9
Komáří rybníky - cíl výpravy 9
Z historie obce Tři Sekery 10
Stará poutní místa v okolí 10
Kdy vznikly silnice u nás 10
O Tachovu ze starého průvodce 10
Jak se v Mnichově trestalo 11
Ve staré Závišínské kronice čteme 12
Mnichovský serpentinit, z jeho historie a perspektiv 12
Problém původu Chodů 12
Historie Chodové Plané I.část 13
Historie Chodové Plané II.část 13
Karel Huss, poslední chebský kat 14
Historie obce Rájov 15
Mumie v zámku Kynžvart 16
Císařský les 16
Očíslování domů 16
Po stopách Hroznatových 16
Západní Čechy v 10. století 16

 

OCHRANA PŘÍRODY (Vladimír Šindelář) ČÍSLO
Teplotní maxima a minima 200 let - leden, únor 1
Skorec vodní 1
Letošní kuriozita - teplá zima - vlaštovky 1
Psanci ve své zemi 2
Doktor našich lesů 3
Na Hromnice musí skřivánek vrznout 3
Sova obecná noční vládce 4
Kdy byl zastřelen v Čechách poslední medvěd 4
Březen za kamna vlezem - teplotní minima a maxima 4
Záhadný letec bez konkurence 5
Jak se tvoří rašelina 5
Není míru pod olivami (mravkolev) 7
Okolní bohatství lesů 7
Čmelák zemní 9
Posvátný strom gingo - živá zkamenělina 9
Hnízdění čápů v okolí 10
Quo vadis 10
V září byl teploměr nad průměrem 12
Teploty říjen 12
Jaký bude listopad 13
Prosinec 1974 byl rekordně teplý 13
Co je WWF a IUCN ? 14
Rozjímání o listopadu 14
Výskyt minerálů v našem okolí 15

 

KOUTEK ARCHELOGIE (Zdeněk Buchtele) ČÍSLO
Úšovický otazník 6
Archeologické pátrání po úšovickém hradu 7
Počátky osídlení 9
Zaniklé osady 10
Specializované kamenné nástroje 11
Kynžvartský hrad přitahuje archeology 12

 

SLAVNÍ NÁVŠTĚVNÍCI MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ ČÍSLO
K otázce Goethova autografu v mariánskolázeňském muzeu 2
Hudební skladatel Bohuslav Martinů v Mariánských Lázních 11
Šafařík a Mariánské Lázně 12
V Mariánských Lázních se utužilo přátelství Pogodin-Šafařík 12
150 let narození Johanna Strausse 13
Osmdesátiny gen. Ludvíka Svobody 14
Návštěvnice s podivuhodným osudem 14
Milá návštěvnice v redakci 15

 

MINERÁLNÍ PRAMENY ČÍSLO
Myší kyselka ve Valech 5
Jankovická kyselka Oriona 7
Kyselka u Nové Vsi 8
Tachovský Windischgrätzův pramen 9
Ilsano z Kramolína 10
Reitenbergerův pramen nedaleko Úterý 10

 

SERIÁL "NEZAPOMÍNÁME OBĚTÍ VÁLKY" ČÍSLO
Hroby sovětských válečných zajatců v Mnichově 5
Pochod smrti Svatava 6
V naší zemi leží oběti pochodů smrti 7
Vatry z mrtvých těl v Tachově na konci války 7
Zde spí svůj poslední spánek 11 ruských hrdinů 7
V Teplé nechal stavitel Kroy zakopat mrtvé vězně v odpadní jámě 7
Vzpomínka B.Lukešové z dubna 1945 9
U Boněnova ubita Jugoslávka 9
Zajatecká komanda v kraji za 2.světové války 9
Útěk tří sovětských zajatců z Kynžvartu 1943 12
Pomník americkým vojínům 12
Devět pohřbených rudoarmějců v Dolním Žandově 12
Pístovská tragédie (Hamelika z 10.4.1975) mim.

 

ZE ŽIVOTA KROUŽKU ČÍSLO
Zdravotnické noviny o Hamelice 3
Zápis do vlastivědného kroužku 3
Hamelika do finiše 4
Před 30 lety tudy šla smrt, pozvánka na besedu 8
K zvláštnímu číslu Hameliky 9
Povzbudivé řádky ze sovětského velvyslanectví 12
Pozvánka na schůzku vlastivědného kroužku 12
Pozvánka na schůzku vlastivědného kroužku 14
Z říjnové schůze, exkurze do úpravny vody 14
Z listopadové schůze 15
Aktivisté kroužku roku 1975 16