Památník
"Vítězství sovětské armády nad fašismem"

stojí v samém centru města na upraveném prostranství okraje Skalníkova parku před hotelem Bohemia (býv.zotavovna ROH Zápotocký). Dnes není uváděn mezi památkově chráněnými objekty v městě.

Tato lokalita byla poprvé využita pro postavení pomníku v roce 1913, kde zde byl odhalen pomník nejslavnějšímu mariánskolázeňskému starostovi Augustu Herzigovi. Za druhé světové války, 23.října 1943, byl bronzový pomník určen do sběru kovů, odvezen na nádraží a odtud vypraven do Podmokel k roztavení na válečné účely. Na jeho místě bylo umístěno v letech 1944-1945 sousoší "Matka s dítětem", což připomínal pan Jan ŠPERL, bývalý kriminální inspektor v Mariánských Lázních. Třetím pomníkem v řadě byla na tomto místě, nazývaném "U hodin", socha J.V.Stalina v nadživotní velikosti. Byla postavena někdy v padesátých letech a až velmi zpožděně odstraněna. V roce 1953 byla tvář sochy polita nesmytelným inkoustem a musel být odbroušen povrch Stalinova nosu. Tento úkol prováděl doktor Kužel z balneologického ústavu pod stanem, který byl nad sochou vztyčen.

Dnešní pomník, který byl na tomto místo koncipován, měl být nejvýraznější, největší a politicky nejvýznamnější, proto nestály v cestě jakkoliv vysoké náklady jeho pořízení. Přestože po roce 1989 pominuly politické důvody jeho postavení, přežívá dodnes a proto je nutno ho popsat. Památník s názvem "Vítězství sovětské armády nad fašismem", jak hlásal text na kamenném monumentálním kvádru vedle památníku, sice nezdůrazňoval, že by Mariánské Lázně byly osvobozeny či dobyty Rudou armádou, ale ani nevylučoval takovýto nepravdivý výklad. Památník byl odhalen 9.května 1976, necelých osm let po historických událostech roku 1968.

POPIS

Památník nesl hlubokou symboliku. Z podstavce ve tvaru pětiúhelníku, který měl charakterizovat tvar státního znaku, vyrůstá pylon, jehož průřez tvoří symbolika pěticípé hvězdy. Zadní část spod- ního podstavce znázorňuje husitskou pavézu. Nosný pylon měl takto vyjadřovat symboliku státnosti, stranickosti a husitských tradic. Na vrcholu památníku ve výšce se vznáší dívčí postava s kyticí květin, vyjadřující myšlenku míru a osvobození sovětskou armádou. Autorem díla je akad.sochař Jan Hánna. Realizaci provedl podnik Českého fondu výtvarných umění DÍLO. Plastika z bronzu byla odlita v Maďarsku, kovový pylon vyrobily Kovohutě Břidličná, kamenické části dodal podnik Českomoravský průmysl kamene.

Po sametové revoluci 1989 požadovalo obyvatelstvo odstranění symbolů svrženého režimu včetně tohoto pomníku, ale vedení města poukazovalo na vysoké náklady takových prací a odstranilo pouze nápis na kvádru. V Mariánských Lázních se ujalo nové označení památníku "Panna na špízu" a tak již patnáctý rok vysvětlují mariánskolázeňští průvodci skupinám cizinců nejrůznějšími výklady důvod postavení tohoto památníku.