Seznam opatů kláštera Teplá

V letech 1193-1197 zakládá tepelský vladyka HROZNATA premonstrátský klášter Teplou nedaleko svého hradu Teplá (stával v místě děkanského kostela sv.Jiljí v Teplé). V roce 1197 přišla ze Strahova skupina premonstrátských mnichů, z nichž se stal Jan prvním opatem nového kláštera.

 

Poř.
OPATI premonstrátského kláštera v Teplé
Zvolen
Skončil
1.
Jan
1197
+21.8.1233
2.
Bernard
1233
+3.2.1242
3.
Gerhard
1242
+12.9.1247
4.
Benedikt
1247
+17.7.1259
5.
Ulrich
1259
1267
6.
Hugo
1267
+6.10.1295
7.
Ivo
1295
+13.12.1302
8.
Berthold
1303
1314
9.
Vyšemír
1314
+30.10.1324
10.
Petr I.
1324
+28.10.1339
11.
Beneda
1339
+11.8.1358
12.
Ering
1358
+22.10.1367
13.
Hermann
1368
+30.9.1381
14.
Liphard, farář z Chotěšova
1382
1384
15.
Bohuš, šlechtic z Otošic
1384
+24.1.1411
16.
Racek
1411
+6.7.1444
17.
Jan II. Čeňko
1444
1449
18.
Wenčeslaus
1449
+2.12.1454
19.
Albert (rezignoval po volbě)
1454
1454
20.
Jan III. Bunie
1454
+23.11.1457
21.
Zikmund
1458
+26.12.1506
22.
Johann IV. Froestl
8.5.1507
+6.3.1509
23.
Petr II.
10.5.1509
+28.2.1526
24.
Anton
1526
+7.5.1535
25.
Johann V. Kurz
1535
+24.5.1559
26.
Johann VI. Mäuskönig (Myscinius Murregius)
30.5.1559
+19.3.1585
27.
Mathias Göhl
1585
+16.9.1596
28.
Mathias II. Zimmerhackl (+8.1.1601)
24.9.1596
17.4.1599
29.
Andreas Ebersbach
1599
+3.7.1629
30.
Johann VII. Pecher
1629
+24.10.1647
31.
Friedrich Füssel
15.11.1647
+14.1.1654
32.
Ambros Trötscher
1654
+20.5.1658
33.
Raymund Wilfert I.
15.11.1647
+ 14.1.1654
34.
Friedrich II. Uhl
21.10.1670
+24.10.1682
35.
Gregor Neidhardt
1.11.1682
+7.8.1688
36.
Raymund Wilfert II. von Adlersfeld
16.9.1688
+7.3.1724
37.
Raymund III. Šimanowský (farář z Ovesných Kladrub)
27.4.1724
+2.7.1741
38.
Jeronym Ambrož
22.8.1741
+9.4.1767
39.
Kryštof Herrmann hrabě von Trautmannsdorf
3.6.1767
+ 5.2.1789
40.
Ambros Schmidt ze Strahova, komendatární opat (+19.1.1791)
1789
1790
41.
Raymund IV. Hubl
19.1.1791
+31.7.1801
42.
Doctor Chrystostomus Pfrogner
11.9.1801
+28.9.1812
43.
Karl Kaspar Reitenberger, rezignoval (+21.3.1860 Wilten)
28.4.1813
17.7.1827
44.
Adolf Koppmann, Doctor Phil.
13.3.1828
+23.11.1835
45.
Melchior Josef Mahr
7.7.1836
+ 9.9.1842
46.
Marian Josef Heinl
30.3.1843
+ 3.5.1867
47.
Maxmilian Anton Liebsch
11.7.1867
+ 20.3.1880
48.
Bruno Wenzl Bayerl
12.5.1880
+4.8.1887
49.
Alfred Ambros Clementso
14.9.1887
+ 19.7.1900
50.
Gilbert Johann Helmer, PhDr.
27.9.1900
+ 1.3.1944
51.
Petr Karl MÖHLER opatem,vězněn Cheb 1945-1948, opatem ve Speinshartu 1948-1968
13.4.1944
+1968
52.
Německý: Wolfgang BÖHM opatem (opatem 1968-1972 ve Speinshartu, 1972-1985 ve Willingen)
1968
1985
53.
Německý: Norbert SCHLÄGER, převor, zastupující opata (v če-le kanonie 1985-1987 ve Willingen, 1987-1991 v Obermedlingen,
1985
1991 (žije)
54.
Německý: Gilbert VOGT opatem
1991
dosud
51.
Petr Karl MÖHLER opatem (vězněn v Chebu 1945-48)
13.4.1944
1945(+1968)
52.
Český: Bohuslav JAROLíMEK, českým opatem (jmenován od generálního opata řádu Huberta Nootse; + vězení na Pankráci)
1.4.1946
+31.1.1951
53.
Český: Heřman Josef TYL, český převor, zastupující opata (vězněn listopad 1950 až prosinec 1958; děkan Mar.Lázní v letech 1969-1974; od 1974 bez kněžského souhlasu) českým opatem (+ 10.12.1993)
1.1.1946
19.9.1989
1986 10.12.1992
54.
Český: Hugo Josef PITEL, převor
administrátor kanonie zastupující opata
1986
11.12.1992
1992
17.4.1993
55.
Český: Jan Křtitel Vladimír FRANCE, zvolen českým opatem
17.4.1993
nejasné