Skalníkova busta v parku

stojí na vysokém podstavci je mimořádným dílem sochaře Josefa Bezděka a byla odhalena v roce 1962 u příležitosti 100. úmrtí Skalníka (+1861) původně ve svahu v parku pod Reitenbergerovým pomníkem. Přítomen byl tehdy i pravnuk Václava Skalníka Prof. MUDr. Max WENKE, DrSc. z Prahy. - Před lety byla busta přemístěna na okraj Skalníkova parku v blízkosti Hlavní třídy (proti domu Sanssouci).

Zahradní architekt Václav Vojtěch Skalník (1779–1861) byl tvůrcem zdejších parků a 19 let byl starostou lázní, tehdy ještě s titulem "představený" (Gemeindevorsteher). Pod jeho vedením byly provedeny základní terénní úpravy a především založen zdařilý lázeňský park, který dnes nese jeho jméno. Před válkou se park uváděl jako "Central-Park" (Ústřední park), za socialismu byl park v roce 1960 přejmenován na "Sady Boleslawa Bieruta" a po roce 1989 se ujal název Skalníkův park. Na Skalníkově domě (dnes Merkur) bývala v letech 1883-1905 Skalníkova pamětní deska. Po rekonstrukci domu byla odstraněna novým majitelem Za první republiky vznikla Skalníkova ulice u nádraží (dnes ulice U pily). Dnešní nová Skalníkova ulice se nachází v Nových Úšovicích (bývalá Fučíkova ulice). Po druhé válce, v roce 1956, byl důstojně upraven Skalníkův hrob na zdejším hřbitově a v roce 1981 byl odhalen přímo na promenádě památník V.Skalníka a J.Fischera.