Socha sv. Jana Nepomuckého v parku

Uprostřed města v parku pod Novými lázněmi stojí socha sv.Jana Nepomuckého jako jeden z nejstarších pomníků v městě. Byla ustavena před více než 150 lety dne 12. července 1848 – jak nás o této události zpravuje mariánskolázeňský kronikář Johann Nepomuk Felbinger - pod Novými lázněmi v místě bývalého mostu přes potok Hamelika. Potok Hamelika sem přitéká od Závišína a ještě před sto lety protékal volně parkem. Později byl zaveden pod zem a poměrně hluboko pod zemí, v místech před hotelem Bohemia, se vlévá do Třebízského potoka. Tímto spojením obou potoků vzniká Úšovický potok, který z podzemí vytéká až níže pod kavárnou Lil.

Janova socha byla slavnostně vysvěcena zde přítomným lázeňským hostem Franzem Rotterem, převorem z Broumova, za přítomnosti početného lázeňského publika dne 10.srpna 1848. Socha tedy původně stávala přímo u vody, jak bývalo u soch tohoto svatého obvyklé.

Kolem našeho Jana vedla silnice přes most směrem k Ferdinandovu prameni do Úšovic. Podle toho se nazývala "Ferdinandova ulice" (dnes Anglická). Potok Hamelika tvořil v létě příjemný, živý i chladivý prvek parku. Jeho průtok byl vydatný jen krátkodobě po deštích. Socha stávala před mostem, natočena směrem k hostům, přicházejícím z lázní. To vysvětluje její dnešní zvláštní polohu.

Socha sv.Jana byla dílem slavného pražského sochaře Josefa Maxe, který v té době dokončoval výzdobu římskokatolického kostela Nanebevzetí Panny Marie (1844-1848). K výtvorům sochaře Josefa Maxe v našem chrámu patří například sochy sv.Petra a sv.Pavla u hlavního oltáře, nádherná křtitelnice, socha Dobrého pastýře na kazatelně, výzdoba tří tympanonů nad portály aj.

Janova socha je postavena v životní velikosti na postamentu, vysokém 250 cm Také uvnitř kostela Nanebevstoupení P.Marie máme příklad uctívání tohoto svatého. Je to oltář sv.Jana Nepomuckého v prostoru u kazatelny. Zde se nachází za arkádami nejprve socha sv.Antonína, uprostřed je oltář sv.Jana Nepomuckého a nakonec socha sv.Františka Serafínského pod kazatelnou. Svatý Jan Nepomucký je zobrazen malířem Kratzmannem, tentokráte však v méně obvyklém obraze jako dárce almužny.

Sochy sv.Jana Nepomuckého i podobné oltáříky nalezneme všude v okolí – v kostelích, v kaplích, na mostech (např. v Teplé, v Brodě nad Tichou, ale i na mostě v nedalekém Tirschenreuthu) či na rozcestích a na návsích. Stojí či stávaly v Sítinách, v Číhané, v Malé Šitboři, na poli u Otročína, ve Vysoké (Maiersgrün), v Mnichově, v Trstěnicích (ukradena 2000), na Pístově, v Poutnově, v Bohuslavi, v Pramenech, v Útvině atd.