Zaniklý Gorkého památník i deska

V hotelu Maxim (Mírové náměstí čp.141), který se za socialismu nazýval MAXIM GORKIJ (1868-1936), cca do roku 1950 měl název MAXHOF, byl přebudována dlouhá chodba někdejšího hotelového vchodu na dlouhý, ale úzký sál a v něm byl instalován "Památník Maxima Gorkého". Zde byly uloženy různé památky na pobyt slavného ruského spisovatele, který tu pobýval od 6.prosince 1923 do 3.dubna 1924 se svým 26letým synem Maximem Pěškovem, jeho ženou Naděždou, malířem Ivanem Nikolajevičem Rakitským a se svou sekretářkou Budbergovou. Gorkij chodíval nejraději na vycházky do Maxova údolí k Lesnímu prameni. Navštívili také sportovní skokanské závody u přehrady, biograf GLOBUS (dnešní Slávia). Gorkij se však vyhýbal společenskému ruchu a hlavně novinářům. Výjimkou byla jeho návštěva na hudebním večírku v bytě u doktora Olberta, který večírek inicioval. Gorkij pilně literárně pracoval. Zde ho zastihla i zpráva o úmrtí V.I.Lenina. Gorkij s přáteli odjel 3.4.1924 z Mariánských Lázní do Neapole. Zajímavá byla zde kdysi vystavená korespondence spisovatele s dětmi z Poruby a s jejich učitelem Hurníkem.

V červenci 1951 byla odhalena pamětní deska na domě Maxhof a zároveň byla pojmenována kolonáda jménem Maxima Gorkého (1951-1991).

Dne 9. května 1962 byl slavnostně otevřen v domě Gorkij Gorkého památník. U vchodu byl výrazný nápis, připomínající věrné přátelství SSSR-ČSSR. Podnět k tomu dala již na podzim 1959 jeho snacha Naděžda Pěšková, když znovu navštívila Mariánské Lázně, kde s Gorkým 1923/24 pobývala. Nyní přijela s Ludmilou Tolstou, manželkou spisovatele Alexeje Tolstého, a s básníkem Stěpanem Ščipačevem. Provedla své přátele místy, kudy Gorkij chodíval a kde pracoval, a navrhli, aby byly shromážděny a vystaveny památky na Maxima Gorkého. Tak zde vznikl památník, v němž byla kromě jeho literárního díla zvýrazněna epizoda z doby jeho pobytu v Mariánských Lázních. Památník zanikl v roce 1982. Přesné příčiny jeho zániku neznáme. Snad byl upravován, ale potom už otevřen nebyl. Byl provozován Městským muzeem.

Pamětní deska Maxima Gorkého byla slavnostně odhalena v červenci 1951 při městských oslavách Maxima Gorkého za účasti ministra Zdeňka Nejedlého, spisovatelů Jana Drdy, Václava Řezáče a Marie Majerové. Monumentální Gorkého pamětní desku, při níž je Gorkého hlava zhotovena jako plastika, připravil pražský umělec Vladimír David. Text v české a ruské řeči hlásal, že zde pobýval v letech 1923-1924 Maxim Gorkij. Odhalení pamětní desky i přejmenování kolonády Gorkého jménem zřejmě souviselo s 15. výročím jeho úmrtí (1936-1951).

Pamětní deska byla snesena v roce 1990 a uložena v hotelu.